UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ORHAN PARLAK

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TEFSİR ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1972 - 1976

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 • Yüksek Lisans

  1985 - 1988

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEFSİR (YL) (TEZLİ)
  Kur’xxan-ı Kerimin sureleri
 • Doktora

  1995 - 2001

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)
  Muhammed Emin eş-Şinkiti ve tefsirdeki metodu
 • KPDS - Arapça

  1991 - Bahar

  Arapça - 80
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TEFSİR ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2013 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

  2013 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2013 - 2015

 • 2019

  Yüksek Lisans - MUSTAFA MEMİ
  Aşere tariki ile indirac usulüne göre Furkan suresinin kıraat farklılıkları ve manaya etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ENES AÇIK
  Farklı bir bakışla İslam'da cihâd kavramı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - SÜLEYMAN ŞEN
  4–6 yaş grubu çocuklarda Kur'an tasavvuru
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MUSTAFA AYYILDIZ
  Şeyh Bedreddin Simavi ve tefsirdeki metodu
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - NEVZAT MURAT
  Konyalı Mehmed Vehbi'nin Hülâsat'ul-Beyân fi Tefsîri'l-Kur'ân adlı eserinde esbâbu'n-nüzûl'e yaklaşımı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - METİN KARTAL
  İnsanı suça iten sebepler ve Kur'an'a göre çözüm yolları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - MURAT KAYA
  Ebu Bekr İbnu'l-Enbari ve El-Ezdad Fi'l-Luğa adlı eseri
  Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - BAYRAM ÖZDEMİR
  İbnu'l-Enbari ve el-İnsaf adlı eserindeki metodu
  Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - CAFER TAYYAR DOYMAZ
  Ebu Hayyan el- Endelusi'nin hayatı ve İrtişafu'd- Darab Min Lisani'l- Arab adlı eserinin tahlili
  Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yüksek Lisans - NURULLAH RECEP GÖRGÜN
  YÜKSEK LİSANS TEZİ
  -
 • Yüksek Lisans - HATİCE SEZGİN
  YÜKSEK LİSANS TEZİ
  -
 • Yüksek Lisans - BÜŞRA SONAY
  YÜKSEK LİSANS TEZİ
  -
 • ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ - Doktora, 2019-2020
 • TEFSİR USULÜ VE KURAN İLİMLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TEFSİR USULÜ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TEFSİR PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TEFSİR EKOLLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TEFSİR 2 - Lisans, 2019-2020
 • TEFSİR 1 - Lisans, 2019-2020
 • KURANIN İCAZ VE BELAGATI - Doktora, 2019-2020
 • KURANI ANLAMA YÖNTEMLERİ - Doktora, 2019-2020
 • KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • FIKHİ TEFSİR EKOLLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ARAPÇA TEFSİR METİNLERİ - Lisans, 2019-2020
 • ARAPÇA KELİME BİLGİSİ - Lisans, 2019-2020
 • ARAPÇA CÜMLE BİLGİSİ - Lisans, 2019-2020
 • TEFSİR 3 - Lisans, 2019-2020
 • ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEFSİR USULÜ VE KURAN İLİMLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEFSİR USULÜ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEFSİR PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEFSİR 2 - Lisans, 2018-2019
 • TEFSİR 1 - Lisans, 2018-2019
 • KURANIN İCAZ VE BELAGATI - Doktora, 2018-2019
 • KURANI ANLAMA YÖNTEMLERİ - Doktora, 2018-2019
 • KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • FIKHİ TEFSİR EKOLLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ARAPÇA TEFSİR METİNLERİ - Lisans, 2018-2019
 • ARAPÇA KELİME BİLGİSİ - Lisans, 2018-2019
 • ARAPÇA CÜMLE BİLGİSİ - Lisans, 2018-2019
 • TEFSİR 3 - Lisans, 2018-2019
 • TEFSİR EKOLLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TEFSİR EKOLLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KURANI ANLAMA YÖNTEMLERİ - Doktora, 2017-2018
 • KURANIN İCAZ VE BELAGATI - Doktora, 2017-2018
 • ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ - Doktora, 2017-2018
 • FIKHİ TEFSİR EKOLLERİ - Doktora, 2017-2018
 • TEFSİR USULÜ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TEFSİR PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TEFSİR 4 - Lisans, 2017-2018
 • TEFSİR 3 - Lisans, 2017-2018
 • TEFSİR 2 - Lisans, 2017-2018
 • TEFSİR 1 - Lisans, 2017-2018
 • ARAPÇA TEFSİR METİNLERİ - Lisans, 2017-2018
 • TEFSİR EKOLLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TEFSİR USULÜ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TEFSİR PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TEFSİR 4 - Lisans, 2016-2017
 • TEFSİR 3 - Lisans, 2016-2017
 • TEFSİR 2 - Lisans, 2016-2017
 • TEFSİR 1 - Lisans, 2016-2017
 • ARAPÇA TEFSİR METİNLERİ - Lisans, 2016-2017
 • TEFSİR EKOLLERİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TEFSİR USULÜ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TEFSİR PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TEFSİR 4 - Lisans, 2015-2016
 • TEFSİR 3 - Lisans, 2015-2016
 • TEFSİR 2 - Lisans, 2015-2016
 • TEFSİR 1 - Lisans, 2015-2016
 • ARAPÇA TEFSİR METİNLERİ - Lisans, 2015-2016
 • ARAPÇA KELİME BİLGİSİ - Lisans, 2015-2016
 • Arapça Cümle Bilgisi - Lisans, 2015-2016
 • TEFSİR EKOLLERİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • TEFSİR USULÜ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • TEFSİR PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • ARAPÇA TEFSİR METİNLERİ - Lisans, 2014-2015
 • TEFSİR USULÜ VE KURAN İLİMLERİ - Lisans, 2014-2015
 • ARAPÇA KELİME BİLGİSİ - Lisans, 2014-2015
 • Arapça Cümle Bilgisi - Lisans, 2014-2015
 • TEFSİR EKOLLERİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • TEFSİR USULÜ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • TEFSİR PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • TEFSİR USULÜ VE KURAN İLİMLERİ - Lisans, 2013-2014
 • ARAPÇA KELİME BİLGİSİ - Lisans, 2013-2014
 • ARAPÇA CÜMLE BİLGİSİ - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2019, PARLAK ORHAN, FURKAN SURESİNİN MANAYA ETKİ EDEN KIRAAT FARKLILIKLARI, Türk Araştırmaları Akademik Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, PARLAK ORHAN, 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA KURAN TASAVVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ., Türk Araştırmaları Akademik Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, PARLAK ORHAN, ULUSLARARASI MAKALE, Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, PARLAK ORHAN, İnsanı Suça İten Sebepler Ve Kur an a Göre Çözüm Yolları, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, PARLAK ORHAN, Muhammed el Emin eş Şinkîtî nin Tefsirdeki Metodu, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, ŞENTÜRK HABİL,YAŞAR HÜSEYİN,ÇETİN ÖZER,PARLAK ORHAN, Din Eğitiminde/İlahiyatlarda Baranşlaşmaya Duyulan İhtiyaç, Özet bildiri
 • Uluslararası 2017, Kitap Tercümesi, PARLAK ORHAN, Kuran İlimleri-I, 2017, Tekin Kitabevi, 978-605-84811-9-0
 • Uluslararası 2017, Kitap Tercümesi, PARLAK ORHAN, Kuran İlimleri- II, 2017, Tekin Kitabevi, 978-605-84811-9-0
 • Ulusal 2011, , PARLAK ORHAN, sarf bilgisi, 2011, sebat ofset matbaacılık, -
 • Ulusal 2008, Ansiklopedi Maddesi, PARLAK ORHAN, hikmetler kitabı, 2008, kitabevi yayınları, 9789759173586
 • Ulusal 2007, , PARLAK ORHAN, arapça metinler, 2007, sebat ofset matbaacılık, 978-9944-5871-1-2
 • Ulusal 2006, , PARLAK ORHAN, pratik arapça, 2006, sebat ofset matbaacılık, 9944-5871-0-9
 • Ulusal 2002, , PARLAK ORHAN, anlatımlı arapça, 2002, sebat ofset matbaacılık, 975-97383-6-8
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri