UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ONGUN ÇELİKKOL

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR.
 • Yüksek Lisans

  2006 - 2011

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 • Doktora

  2013 - 2018

  EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ (DR)
  İMPLANT VE DİŞ DESTEKLİ TÜM AĞIZ RESTORASYONLARDA FARKLI OKLÜZAL TABLA MORFOLOJİLERİNİN RESTORASYONLAR VE DAYANAKLAR ÜZERİNDEKİ YÜK DAĞILIMINA ETKİSİNİN SONLU ELEMANLAR ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • ÜDS - İngilizce

  2011 -

  İngilizce - 72.500
 • YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 61.25000
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Protetik Diş Tedavisi

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR.
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2019

  SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR.
 • MESLEKİ UYGULAMA I - Önlisans, 2019-2020
 • PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ - Lisans, 2019-2020
 • KLİNİK BİLİMLER - Önlisans, 2018-2019
 • Ulusal Hakemli 2018, ACAR ÖZLEM,ÇELİKKOL ONGUN, Sabit Protez Ölçüsünde Dişeti Retraksiyonu: Temel Prensipler ve Güncel Yaklaşımlar, Turkiye Klinikleri Prosthodontics - Special Topics
 • Uluslararası Hakemli 2018, TİTİZ SERAP,ÇELİKKOL ONGUN,ATEŞ PINAR,ARAS AYNUR,ERVERDİ AHMET NEJAT, Multidisciplinary treatment of two patients with cleft lip and palate using archwise distraction: A case report, Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery
 • Ulusal Hakemli 2016, TAN FİRUZAN,ÇELİKKOL ONGUN,GÜMÜŞ PINAR,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN, Prefabrike Simante Dayanak Kullanılarak İmplant Üstü Vidalı Kron Yapımı: Olgu Sunumu, Dişhekimi
 • 18.11.2016, Uluslararası, İzmir Dişhekimleri Odası 23. Uluslararası Bilimsel Konge ve Sergisi, ÇELİKKOL ONGUN,KANMAZ MEHMET GÜMÜŞ,GÜRLEK ÖNDER,KOCA HÜSEYİN, Siman ve Vida Tutuculu İmplant Restorasyon Yapımı, Özet bildiri
 • 12.11.2015, Uluslararası, 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, ÇELİKKOL ONGUN,YAMAN SEÇKİN GİZEM,GÜNGÖR MEHMET ALİ, Dişsiz Bir Hastanın Diş Destekli Overdenture ile Rehabilitasyonu: Klinik Rapor, Özet bildiri
 • 12.05.2016, Uluslararası, 21th BaSS Congress, Uyar Özgecan,DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU MİNE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,ÇELİKKOL ONGUN,OZCAN MUTLU, Digital Marginal Adaptation Comparison Of Sectıonal Versus Conventional Composite Veneers, Özet bildiri
 • 09.06.2016, Uluslararası, 6. International Camlog Congress, ÇELİKKOL ONGUN,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN, Fabrication of a Monolithic Lithium-disilicate Abutment Crown: A Case Report, Tam metin bildiri
 • 03.09.2015, Uluslararası, 39thAnnual Conference of theEuropeanProsthodonticAssociation, ÇELİKKOL ONGUN,YAMAN SEÇKİN GİZEM,TEKİN UĞUR,GÜNGÖR MEHMET ALİ, Implant-retained prosthetic rehabilitation of an Edentulous Patient: A Clinical Report, Özet bildiri
 • 03.09.2015, Uluslararası, 39thAnnual Conference of theEuropeanProsthodonticAssociation, DUMRUL FATMANUR,ÇELİKKOL ONGUN,ÇELİKKOL BERK,ÖZPINAR BİRGÜL, Oral Rehabilitation in an EctodermalDysplasiaPatient: A Case Report, Özet bildiri
 • 01.05.2015, Ulusal, İzmir Dişhekimleri Odası Uluslararası Bahar Sempozyumu, ÇELİKKOL ONGUN,YAMAN SEÇKİN GİZEM,GÜNGÖR MEHMET ALİ, Paget Hastalığına Sahip Bireyin Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Raporu, Özet bildiri