UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ÖNDER DENİZ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI
 • Önlisans

  1995 - 1997

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 • Lisans

  1997 - 2019

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans

  1997 - 2003

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2005

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ANABİLİM DALI
  Atatürk döneminde çalışma hayatı ve 3008 sayılı iş Kanunu
 • Doktora

  2006 - 2010

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ANABİLİM DALI
  Tek Parti Döneminde devletçilik uygulamalarının çalışma hayatına etkisi 1930-1950
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 65.0
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - GAZETECİLİK BÖLÜMÜ - GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013

  BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İKTİSAT BÖLÜMÜ - İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2016 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2014 - 2014

 • SİNOP ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2011 - 2013

 • SİNOP ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2011 - 2013

 • 2019

  Yüksek Lisans - MURAT ÇİL
  Yerel yazılı basın özellikleri ve sorunları: Uşak ve ilçeleri üzerine bir çalışma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ÖZGÜR CAN YOLCU
  Türkiye'de basın organizasyonu bağlamında iletişim başkanlığı örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • BASIN TARİHİ - Lisans, 2019-2020
 • İLETİŞİM TARİHİ - Lisans, 2019-2020
 • BASIN TARİHİ - Lisans, 2018-2019
 • İLETİŞİM TARİHİ - Lisans, 2018-2019
 • Gazete Yayınlama Teknikleri - Lisans, 2017-2018
 • Girişimcilik ve İnovayon I - Lisans, 2017-2018
 • Yerel Basın Kuruluşları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Basında Çalışma İlişkileri Ve Sosyal Politika - Lisans, 2017-2018
 • İletişim Tarihi - Lisans, 2017-2018
 • Basın Tarihi - Lisans, 2017-2018
 • Siyaset Bilimi - Lisans, 2016-2017
 • Basın Etiği - Lisans, 2016-2017
 • Bilgisayar Destekli Gazetecilik - Lisans, 2016-2017
 • Ekonomi - Lisans, 2016-2017
 • Basında Çalışma Hayatı - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Gazete Yayınlama Teknikleri - Lisans, 2016-2017
 • Girişimcilik ve İnovayon II - Lisans, 2016-2017
 • Girişimcilik ve İnovayon I - Lisans, 2016-2017
 • Yerel Basın Kuruluşları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Basında Çalışma İlişkileri Ve Sosyal Politika - Lisans, 2016-2017
 • İletişim Tarihi - Lisans, 2016-2017
 • Basın Tarihi - Lisans, 2016-2017
 • Veri Toplama Teknikleri - Lisans, 2015-2016
 • Siyasal Düşünceler ve Rejimler - Lisans, 2015-2016
 • Bilgisayar Uygulamaları - Lisans, 2015-2016
 • Basın Etiği - Lisans, 2015-2016
 • Ekonomi - Lisans, 2015-2016
 • Basında Çalışma Hayatı - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - Lisans, 2015-2016
 • Girişimcilik ve İnovayon II - Lisans, 2015-2016
 • Girişimcilik ve İnovayon I - Lisans, 2015-2016
 • Yerel Basın Kuruluşları - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Lisans, 2015-2016
 • İletişim Tarihi - Lisans, 2015-2016
 • Basın Tarihi - Lisans, 2015-2016
 • Siyasal Düşünceler ve Rejimler - Lisans, 2014-2015
 • Bilgisayar Uygulamaları - Lisans, 2014-2015
 • Ekonomi - Lisans, 2014-2015
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - Lisans, 2014-2015
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Lisans, 2014-2015
 • Basın Tarihi - Lisans, 2014-2015
 • Siyaset Bilimi - Lisans, 2013-2014
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - Lisans, 2013-2014
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2019, DENİZ ÖNDER, Osmanlı’dan Cumhuriyet’ e Çalışma Hayatının Uzmanlaşma Süreci ve Sovyetler Birliği’nin Etkisi, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, DENİZ ÖNDER, Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yönelik Hukuksal Düzenlemelerin Başlangıç Dönemi, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, DENİZ ÖNDER, Demokrat Parti Dönemi Tutuklu Gazeteciler Sorunu, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Ulusal Hakemli 2016, DENİZ ÖNDER, Türkiye de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanunun, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, DENİZ ÖNDER,İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ, Sinop Kibrit Fabrikası, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2014, İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,DENİZ ÖNDER, 19. Yüzyıldaki Gayr-İ Müslim Tebaa Sorununun Sultan Abdülhamit Dönemindeki Hukukî Sonuçları, Journal Of History School
 • Ulusal Hakemli 2014, İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,DENİZ ÖNDER, Şark Meselesinin Sultan Abdülhamid Döneminde Gayr-İ Müslim Osmanlı Tebaası Üzerindeki İdari Açıdan S, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2014, DENİZ ÖNDER,İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ, Osmanlı-Alman Ticari İlişkilerinin Niteliksel Analizi: 1890 Ticaret Anlaşmasının Öncesi Ve Sonrası, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2014, DENİZ ÖNDER,İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ, The legal rights of child workers in the working life from Ottomans to the Republic, European Journal of Research on Education
 • Uluslararası Hakemli 2012, DENİZ ÖNDER, Türkiye’de Devletcilik Dönemde Sosyal Politikaların Gelişimi 1930-1940, The Journal of International Social Research
 • Ulusal Hakemli 2012, İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,DENİZ ÖNDER, Beylikler Dönemi Anadolu Kent Tarihine Bir Bakış: Sinop Limanı, Çankırı Araştırmaları
 • Ulusal Hakemli 2011, DENİZ ÖNDER, Cumhuriyet Döneminde Tatil Kavramı Ve1935 Tarihli Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Kanunu, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, DENİZ ÖNDER, Cumhuriyet Dönemi Çalışma Hayatı, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları
 • 25.11.2011, Ulusal, Osmnalı Medeniyeti’nde Şehir Sempozyumu, İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,DENİZ ÖNDER, 19. yüzyılın Sonlarında Osmanlı Şehirlerindeki Zanaat İşletmelerinin Çalışma Hayatına Etkisi, Tam metin bildiri
 • 24.10.2014, Ulusal, II. Uluslararası Canik Sempozyumu, İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,DENİZ ÖNDER, 1906 1911 Yılları Arasında Şer iyye Sicil Defterlerine Göre Samsun ve Trabzon da Fiyatlar, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS, DENİZ ÖNDER, II. Dünya Savaşı’ nın Türkiye’ nin Sanayileşme Sürecine Etkisi, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS, İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,DENİZ ÖNDER, Levon Panos Dabağyan’ın II. Abdülhamid Dönemi Ermeni AyaklanmalarıHakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme, Özet bildiri
 • 19.10.2012, Ulusal, Tarih Boyunca Karadenz Ticareti ve Canik, İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,DENİZ ÖNDER, Osmanlı Döneminde Canık Sancağı’nda (Samsun) Ticarete Konu Olan Malar, Tam metin bildiri
 • 17.02.2017, Uluslararası, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İşçi Göçünün Çalışma Hayatına Etkisi, DENİZ ÖNDER, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İşçi Göçünün Çalışma Hayatına Etkisi, Tam metin bildiri
 • 15.09.2014, Uluslararası, XVII. Türk Tarih Kongresi, DENİZ ÖNDER,İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ, 3008 Sayılı İş Kanununa Kadar Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çalışma Hayatına Yönelik Sosyal Politikalar, Tam metin bildiri
 • 15.05.2015, Uluslararası, Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, DENİZ ÖNDER, Cumhuriyet Dönemi Kurulan Devlet İşletmelerinin Anadolu’daki Şehirlerin Sosyaekonomik Yapısına Etkisi, Tam metin bildiri
 • 15.05.2013, Ulusal, Sinop İl Değerleri Sempozyumu, DENİZ ÖNDER,İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ, Sinop Şişecam Fabrikası 1978-1992, Tam metin bildiri
 • 15.05.2013, Ulusal, Sinop İli Değerleri Sempzoyumu, BOZTEPE SABRİ,DENİZ ÖNDER, Rus Donanmasının Sinop Baskını ve Sonrasında Yaşananlar, Tam metin bildiri
 • 12.12.2014, Uluslararası, Sultan Abdulaziz ve Dönemi Senpozyumu, İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,DENİZ ÖNDER, Sultan Abdulaziz Dönemi Osmanlı Rus İlişkilerinin Gayri-i Müslim Tebea Açısından Hukuksal Yeniliklere Etkisi, Tam metin bildiri
 • 12.12.2013, Uluslararası, Sultan Abdulaziz ve Dönemi Sempzoyumu, DENİZ ÖNDER,İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ, Sultan Abdulaziz Döneminde Sosyal Politika Dilaver Paşa ve Maadin Nizannamesi Üzerine Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 06.10.2011, Uluslararası, I. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, DENİZ ÖNDER, Tarihsel Ardalanın Destinasyon Pazarlamasında Ön Planaçıkarılması: Diyojen, Amazonlar Ve Sinop Üzerine Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 05.04.2019, Uluslararası, ERASMUS International Academic Research Symposium in Educational andSocial Sciences, DENİZ ÖNDER, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayileşme Politikalarının Niteliksel Analizi, Tam metin bildiri
 • 02.11.2012, Uluslararası, Şehir ve Şehircilik, DENİZ ÖNDER,İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ, Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet Dönemine Geçişte Devletçilik Uygulamalarının Şehrirlerin Sosyaekonomik Yapısına Etkisi, Tam metin bildiri
 • 01.09.2018, Uluslararası, XVIII. Türk Tarih Kongresi, DENİZ ÖNDER, OsmanlıDevleti’xxnden Türkiye Cumhuriyeti’xxne Grevlerin Çalışma Hayatındaki Yeri, Özet bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, DENİZ ÖNDER, Basın Özgürlüğünün Yüzyılı (1864-1964), 2019, Kriter, 978-605-7890-83-2
 • Uluslararası 2019, Ansiklopedi Maddesi, DENİZ ÖNDER, The Black Sea And Its Port Cıtıes From The 18th To The 20th Century Development Convergence And Lınkages Wıth The Global Economy, 2019, Black Sea Project,
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DENİZ ÖNDER, Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı - Sosyal Bilimler Tarih ve Sanat, 2018, Akademisyen Yayınevi, 9786052581261
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DENİZ ÖNDER, SOSYAL, BEŞERI VEIDARI BILIMLERALANINDA YENILIKÇIYAKLAŞIMLAR, 2018, Gece Akademi, 978-605-288-791-2
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, DENİZ ÖNDER, Uşak’ta Yaşayan Gazilerin Anılarında Kore Savaş, 2017, Kriter, 978-605-9336-65-9
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, DENİZ ÖNDER, Demokrat Parti Dönemi Basında Sosyal Politika, 2017, Kriter, 978-605-9336-74-1
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, DENİZ ÖNDER, Atatürk Dönemi Sosyall Politika 1923 1938, 2016, Kriter, 978-605-9336-34-5
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, DENİZ ÖNDER, The Black Sea And Its Port Cıtıes From The 18th To The 20th Century Development Convergence And Lınkages Wıth The Global Economy, 2015, European Social Fund,
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Asya Studies , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi