UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ÖMER FARUK ÖZTÜRK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1999 - 2004

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
  Tüketim harcamalarının ekonometrik analizi Uşak ili örneği
 • Doktora

  2013 - 2016

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (DR) (AFYON KOCATEPE ÜNİV. ORTAK)
  Doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişlerinin vergi gelirleri üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri örneği
 • KPDS - İngilizce

  2012 - 2012-KPDS İlkbahar Dönemi Sonuçları

  İngilizce - 60,00
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Maliye

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2018

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2018 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - AYSUN KARAMIKLI
  Kayıt dışı ekonominin kurumsal ve ekonomik belirleyicileri: Avrupa Birliği geçiş ekonomileri örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Kamu Ekonomisi Analizi - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Maliye Politikaları ve Piyasa - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Uzmanlık alan Dersi - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • MALİYE POLİTİKALARI ve PİYASA - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • KAMU TEŞEBBÜSLERİ ANALİZİ I - Lisans, 2020-2021
 • KAMU MALİYESİ - Lisans, 2020-2021
 • BÜTÇE - Lisans, 2020-2021
 • KAMU TERCİHİ TEORİSİ - Lisans, 2020-2021
 • KÜRESEL MALİ GELİŞMELER - Lisans, 2020-2021
 • Maliye Politikası I - Lisans, 2020-2021
 • Devlet Bütçesi - Lisans, 2020-2021
 • Maliye Politikası II - Lisans, 2020-2021
 • Kamu Teşebbüsleri Analizi II - Lisans, 2020-2021
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Türkiye Ve AB’de Vergi Politikaları Ve Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Uzmanlık alan Dersi - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Çevre Sorunları ve Mali Çözümler - Lisans, 2019-2020
 • Kamu Ekonomisi Uygulamaları II - Lisans, 2019-2020
 • Kamu Ekonomisi - Lisans, 2019-2020
 • Devlet Bütçesi - Lisans, 2019-2020
 • KAMU EKONOMİSİ UYGULAMALARI I - Lisans, 2019-2020
 • KAMU TERCİHİ TEORİSİ - Lisans, 2019-2020
 • KAMU MALİYESİ - Lisans, 2019-2020
 • Küresel Mali Gelişmeler - Lisans, 2019-2020
 • Maliye Politikaları ve Piyasa - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Uzmanlık alan Dersi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TÜRK VERGİ SİSTEMİ ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • KAMU EKONOMİSİ UYGULAMALARI II - Lisans, 2018-2019
 • MALİYE POLİTİKASI - Lisans, 2018-2019
 • KAMU EKONOMİSİ - Lisans, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • kamu Ekonomisi Uygulamaları I - Lisans, 2018-2019
 • Küresel Mali Gelişmeler - Lisans, 2018-2019
 • Kamu Tercihi Teorisi - Lisans, 2018-2019
 • Kamu maliyesi - Lisans, 2018-2019
 • MALİYE TARİHİ - Lisans, 2017-2018
 • MALİYE POLİTİKASI - Lisans, 2017-2018
 • KAMU EKONOMİSİ - Lisans, 2017-2018
 • Makroiktisat - Önlisans, 2009-2010
 • Makroiktisat - Önlisans, 2009-2010
 • Makroiktisat - Lisans, 2009-2010
 • İktisada Giriş - Önlisans, 2009-2010
 • Para Teorisi ve Politikası - Lisans, 2009-2010
 • Para Teorisi - Lisans, 2009-2010
 • Mikroiktisat - Lisans, 2009-2010
 • İktisada Giriş II - Lisans, 2009-2010
 • İktisada Giriş I - Lisans, 2009-2010
 • Ulusal Hakemli 2021, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, DOLAYSIZ VE DOLAYLI VERGİ GELİRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, BRICS ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: BİR PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ , Avrasya Bilimler Akademisi Ekonometri İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Human Development, Main Macroeconomic Variables and Terrorism in Middle East and North Africa: A Panel Causality Analysis, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, BAYAR YILMAZ, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ekonomik Büyüme, İstihdam ve Finansal Gelişme Arasındaki Etkileşimin Analizi: OECD Ülkeleri Örneği, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, IMPACT OF TAX WEDGE AND SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS ON UNEMPLOYMENT: EVIDENCE FROM SELECTED EU TRANSITION ECONOMIES, Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, YILANCI VELİ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Türkiye’de Kamu Harcamaları İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Frekans Alanda Asimetrik Testinden Kanıtlar, Sayıştay Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAYAR YILMAZ,SEZGİN FUNDA HATİCE,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Financial Literacy and Financial Risk Tolerance of Individual Investors: Multinomial Logistic Regression Approach, SAGE Open
 • Ulusal Hakemli 2020, BAYAR YILMAZ,GÜNDÜZ MURAT,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Finansal Okuryazarlığın Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım Üzerindeki Etkisi: Uşak Üniversitesi Personeline Yönelik Bir Araştırma, Business Management Studies: An International Journal
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÖZTÜRK ÖMER FARUK,Karamıklı Aysun, Kayıt Dışı Ekonominin Kurumsal veEkonomik Belirleyicileri: AvrupaBirliği Geçiş Ekonomileri Örneği, Maliye Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, BAYAR YILMAZ,ODABAŞ HAKKI,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Corruption and shadow economy in transition economies of European Union countries: a panel cointegration and causality analysis, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA
 • Ulusal Hakemli 2019, ÖZTÜRK ÖMER FARUK,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,BAYAR YILMAZ,ODABAŞ HAKKI, Türkiye’de Başlıca Ekonomik Değişkenlerin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi, Sayıştay Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Economic freedom, globalization, and the shadow economy in the european union transition economies: a panel cointegrationanalysis, Organizations and Markets in Emerging Economies
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, KARAMIKLI AYSUN, Kayıt Dışı Ekonominin Ekonomik Etkileri, International Journal of Applied Economic and Finance Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Impact of foreign direct investment inflows on tax revenues in OECD Countries: A panel cointegration and causality analysis, Theoretical and Applied Economics (TAE) magazine
 • Ulusal Hakemli 2018, BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,Hotan Gökhan, TEKSTİL SEKTÖRÜNDE VERGİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ, Vergi Sorunlar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, BAYAR YILMAZ,ODABAŞ HAKKI,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Corruption and shadow economy in transition economiesof European Union countries: a panel cointegration andcausality analysis, Economic Research-Ekonomska Istrazivanja
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Finansal Gelişme ve Vergi Gelirleri OECD Ülkeleri Örneği, Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAYAR YILMAZ,SEZGİN FUNDA HATİCE,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Impact of Financial Literacy on Personal Saving: A Research on Usak University Staff, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Role Of Financial Globalization in the Global Financial Crisis, International Journal of Applied Economic and Finance Studies
 • Ulusal Hakemli 2017, BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Corruption, Income Inequality and Poverty in Central and Eastern European Union Countries: A Panel Causality Analysis, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Financial Development and Shadow Economy in the Transition Economies of European Union, Managing Global Transitions: International Research, 14(2)
 • Uluslararası Hakemli 2016, BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Trade Openness and Environmental Pollution in Emergin Market Economies, South Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal
 • Uluslararası Hakemli 2016, BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Girişlerinin Belirleyicileri Üzerine Bir Literatür İncelemesi, International Journal of Applied Economic and Finance Studies
 • 27.09.2018, Uluslararası, Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Yolsuzluk Ve Kamu Sektörü Borçlanması Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Yükselen Ekonomiler Örneği, Tam metin bildiri
 • 27.09.2018, Uluslararası, Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, ÖZTÜRK ÖMER FARUK,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ODABAŞ HAKKI,BAYAR YILMAZ, Vergi Gelirlerinin Belirleyicileri: Bir Ampirik Literatür İncelemesi, Tam metin bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences(4), BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme: Avrupa Birliği Geçiş Ekonomileri Örneği, Özet bildiri
 • 23.08.2019, Uluslararası, 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Economic Competitiveness and Prospoerity: Evidence from Emerging Market Economies, Tam metin bildiri
 • 23.08.2019, Uluslararası, 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ÖZTÜRK ÖMER FARUK,BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Kamu Borcu ve Özel Yatırım İlşkisi: AB Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 23.08.2019, Uluslararası, 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Kamu Sektörü Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: AB Geçiş Ekonomileri Örneği, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences(1), BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Determinants of Foreign Direct Investment Inflows: A Review of the Recent Literature, Özet bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences(1), BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Interaction Between Financial Development and Foreign Direct Investment Inflows in Turkey, Tam metin bildiri
 • 21.11.2019, Uluslararası, 9th SCF International Conference on "The Future of the European Union and Turkey-European Union Relations, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Vergi Gelirleri Aracılığıyla Sosyo-Ekonomik Yapının İncelenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği, Özet bildiri
 • 19.12.2020, Uluslararası, 11th SCF InternationalConference on “The Economic and SocialImpacts of Population Aging, ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, AB Geçiş Ekonomilerinde Çevre Vergileri ve Ekonomik Büyüme: Bir Panel NedensellikAnalizi, Tam metin bildiri
 • 19.05.2017, Uluslararası, Social and Economic Challenges in Europe 2016 – 2020, Proceedings of the 13th International conference of ASECU, BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Pension Funds and Economic Growth: Evidence from OECD Countries, Tam metin bildiri
 • 13.12.2018, Uluslararası, ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, ÖZTÜRK ÖMER FARUK,BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, TİCARİ AÇIKLIK VE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ İLİŞKİSİ, Tam metin bildiri
 • 13.12.2018, Uluslararası, ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, YOLSUZLUĞUN EKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ: AB GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 13.12.2018, Uluslararası, ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, YOLSUZLUK İLE HÜKÜMET ETKİNLİK DÜZEYİ İLİŞKİSİ, Tam metin bildiri
 • 13.05.2021, Uluslararası, International Conference MODERN TRENDS IN BUSINESS, HOSPITALITY AND TOURISM, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, The Impact of COVID 19 Pandemic on Public Finance in Turkey, Özet bildiri
 • 10.10.2019, Uluslararası, 8th SCF InternationalConference on “The Economic and theSocial Impacts of Globalization andLiberalization”, ÖZTÜRK ÖMER FARUK,Karamıklı Aysun, Kayıt Dışı Ekonominin Ekonomik Belirleyicileri Üzerine Literatürİncelemesi, Tam metin bildiri
 • 09.11.2017, Uluslararası, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), BAYAR YILMAZ,SEZGİN FUNDA HATİCE,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Impact of Financial Literacy on Personal Saving: A Research on Usak University Staff, Özet bildiri
 • 08.10.2020, Uluslararası, 10th SCF International Conference on “The Institutional, Economic and the Social Impacts of Globalization and Liberalization”, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, The Effect of Minimum Wage on Unemployment: Evidence from Selected EU Transition Economies, Özet bildiri
 • 08.03.2019, Uluslararası, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ÖZTÜRK ÖMER FARUK,BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Mali Teşvikler ile İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisi TR62Bölgesi Örneği, Tam metin bildiri
 • 08.03.2019, Uluslararası, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Mali Teşvikler ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: TR62 Bölgesi Örneği, Tam metin bildiri
 • 08.03.2019, Uluslararası, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, İşçi Dövizleri ve Finansal Erişim: Türkiye Örneği, Tam metin bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences(2), BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Impact of Foreign Direct Investment Inflows on Tax Revenues: Evidence from OECD Countries, Özet bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences(2), BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Corruption and Shadow Economy in Central and Eastern European Union Countries: A Panel Cointegration and Causality Analysis, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences(3), ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,Hotan Gökhan, Tekstil Sektöründe Vergi Sorunları, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences(3) ANTALYA, BAYAR YILMAZ,SEZGİN FUNDA HATİCE,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Financial Literacy and Risk Tolerance of Individual Investors: A Research on Usak University Staff, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences(3) ANTALYA, BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Corruption, Income Inequality and Poverty in Central and Eastern European Union Countries: A Panel Causality Analysis, Özet bildiri
 • 05.09.2018, Uluslararası, 5th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization and Future of European Union”, BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Dış Borçlanmanın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: AvrupaBirliği Geçiş Ekonomileri Örneği, Tam metin bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, 1. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,BAYAR YILMAZ,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,Hotan Gökhan, TEKSTİL SEKTÖRÜNDE VERGİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ, Özet bildiri
 • 04.04.2018, Uluslararası, 5th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization and Future of European Union, BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Dış Borçlanmanın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Geçiş Ekonomileri Örneği, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Handbook of Research on Economic and Social Impacts of Population Aging, 2021, IGI Global, 9781799873297
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Handbook of Research on Institutional, Economic, and Social Impactsof Globalization and Liberalization, 2020, IGI Global, 9781799844600
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Türkiye’de Mali Teşvik Sistemi ve Uygulamaları, 2019, Ekin Yayınevi, 978-605-327-864-1
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,Yayla Yunus Emre, The Circular Economy and Its Implications on Sustainability and the Green Supply Chain, 2019, IGI Global, 9781522581109
 • 2003

  Kamu Yönetiminde Etkin Devlet Konulu Ödüllü Makale Yarışmasında İkincilik Ödülü

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
 • Teşvik Ödülleri

  2003

  Avrupa Birliği’xxne Girme Sürecinde Türkiye’xxde Eğitim ve Öğretim konulu Makale Yarışması Üniversite ve Serbest Kategorisi Kayseri İli Birinciliği

  Kayseri Melikgazi Belediyesi
 • Finansal Okuryazarlığın Bireysel Tasarruf Üzerindeki Etkisi: Uşak Üniversitesi Personeline YönelikBir Araştırma

  27.02.2017 - 22.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2900 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Tekstil Sektöründe Vergi Sorunları ve Çözüm Önerileri: Uşak İliÖrneği

  21.04.2017 - 18.10.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı