UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
ÖMER KARAHAN

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1971 - 1977

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
 • Tıpta Uzmanlık

  1977 - 1981

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • ÜDS - İngilizce

  1989 - Bahar

  İngilizce - 67
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Genel Cerrahi

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  TIP FAKÜLTESİ - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
 • PROFESÖR -

  1996 -

  - -
 • DOÇENT -

  1990 - 1996

  - -
 • YARDIMCI DOÇENT -

  1988 - 1990

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2016 -

 • DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.) Başhekim Yardımcısı

  2009 - 2012

 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2000 - 2001

 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  1996 - 1998

 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  1996 - 2000

 • 2014

  Tıpta Uzmanlık - BARIŞ SEVİNÇ
  PİLONİDAL SİNÜS TEDAVİSİNDE GERİLİMSİZ PRİMER KAPAMA, KARYDAKİS VE LİMBERG FLEP YÖNTEMLERİNİN RANDOMİZE PROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI
  Sağlık Bakanlığı - Tıp Fakültesi
 • 2013

  - Serden Ay
  Kronik anal fissür tedavisinde çinko oksitin etkiniği
  -
 • 2013

  Tıpta Uzmanlık - SERDEN AY
  Kronik anal fissür tedavisinde çinko oksitin etkinliği
  Sağlık Bakanlığı - Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1999

  Tıpta Uzmanlık - MUSTAFA ADIBELLİ
  Kolonun mekanik hazırlığında Bisakodil'in yeri (Prospektif randomize klinik çalışma)
  Selçuk Üniversitesi - Tıp Fakültesi
 • Genel Cerrahi - Lisans, 2013-2014
 • Genel Cerrahi - Lisans, 2012-2013
 • Genel Cerrahi - Lisans, 2000-2001
 • Ulusal Hakemli, SEVİNÇ BARIŞ,OKUŞ AHMET,AY ABDÜLHALİM SERDEN,aksoy nergis,KARAHAN ÖMER, Randomized prospective comparison of long-term resultsof onlay and sublay mesh repair techniques for incisionalhernia, Turkish Journal of Surgery
 • Uluslararası Hakemli, SEVİNÇ BARIŞ,DURAN CEVDET,KARAHAN ÖMER,ÇAYCI MUSTAFA,AY ABDÜLHALİM SERDEN, Papillary thyroid carcinoma after radioactive iodine treatment for toxic thyroid nodüle: Case report, Marmara Medical Journal (elektronik)
 • Uluslararası Hakemli, SEVİNÇ BARIŞ,KARAHAN ÖMER,DURAN CEVDET,Çaycı Mustafa,AY ABDÜLHALİM SERDEN, Papillary thyroid carcinoma after radioactive iodine treatment for toxic thyroid nodule: Case report, Marmara Medical Journal
 • Uluslararası Hakemli, KUTLU ORKİDE,ÇALIK MUSTAFA,DURAN CEVDET,ESME HIDIR,KARAHAN ÖMER, Ectopic parathyroid adenoma: A rare mediastinal tumor, Respiratory Case Reports
 • Uluslararası Hakemli, DAMBURACI NURULLAH,SEVİNÇ BARIŞ,KÜÇÜK ŞİRİN,Sürüm Nebi,Güler Cenk Şahin,KARAHAN ÖMER, Steroid Cell Tumor of Ovary Diagnosed AfterDelivery Case Report, Hospital Practices and Research
 • Uluslararası Hakemli, DAMBURACI NURULLAH,Güner Murat,SEVİNÇ BARIŞ,KARAHAN ÖMER, Use of a vessel sealing system (LigaSure Impact™) in the sealing and division of the intestine, Ege Tıp Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, Kutlu Orkide,ÇALIK MUSTAFA,DURAN CEVDET,ESME HIDIR,KARAHAN ÖMER, Ectopic Parathyroid Adenoma: A Rare Mediastinal Tumor, Respiratory Case Reports
 • Uluslararası Hakemli, DUMBURACI NURULLAH,SEVİNÇ BARIŞ,KÜÇÜK ŞİRİN,SÜRÜM NEBİ,GÜLER CENK ŞAHİN,KARAHAN ÖMER, Steroid Cell Tumor of Ovary Diagnosed AfterDelivery Case Report, Hospital Practices and Research
 • Uluslararası Hakemli, Turan Ersin,Sevinç Baris,KURKU HÜSEYİN,Simsek Gürcan,Demirgül Recep,KARAHAN ÖMER, The role of ischemia-modified albumin levels in the diagnosis of acute appendicitis, Translational Surgery
 • Uluslararası Hakemli, DURAN CEVDET,SEVİNÇ BARIŞ,Kutlu Orkide,KARAHAN ÖMER, Parathyroidectomy Decreases Insulin Resistance Index in Patients with Primary Hyperparathyroidism, Indian Journal of Surgery
 • Uluslararası Hakemli, turan ersin,SEVİNÇ BARIŞ,Kurku Hüseyin,Şimşek Gürcan,Demirgül Recep,KARAHAN ÖMER, The role of ischemia-modified albumin levels in the diagnosis of acute appendicitis., Translational surgery
 • Ulusal Hakemli, DAMBURACI NURULLAH,SEVİNÇ BARIŞ,KARAHAN ÖMER, Travmatik Sigmoid Kolon Perforasyonu, Turkish Journal of Colorectal Disease
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER,EREN KARANİS MERYEM İLKAY,KÖKSAL HANDE, Synchronous Breast and Abdominal Fibromatosis: A Rare Case, Gazi Medical Journal
 • Uluslararası Hakemli, SEVİNÇ BARIŞ,Turan Ersin,Kurku Hüseyin,KARAHAN ÖMER, Role of CA125 in the Diagnosis of Acute Appendicitis, Eurasian Journal of Emergency Medicine
 • Uluslararası Hakemli, SEVİNÇ BARIŞ,KARAHAN ÖMER, The Role Safety Steps in Success and Complication Rate of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, Surgical Laparoscopy, Endoscopy Percutaneous Techniques
 • Ulusal Hakemli, Damburacı Nurullah,SEVİNÇ BARIŞ,KARAHAN ÖMER, Traumatic Perforation of the Sigmoid Colon, Turkish Journal of Colorectal Disease
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER,Sevinç Barış,Şimşek Gürcan,Demirgül Recep, Minimally Invasive Treatment of Pilonidal Sinus Disease UsingPlatelet rich Plasma, Translational Surgery,
 • Uluslararası Hakemli, Duran Cevdet,Sevinç Barış,Kutlu O,KARAHAN ÖMER, Parathyroidectomy Decreases Insulin Resistance Index in Patients with Primary Hyperparathyroidism, İndian Journal of Surgery
 • Uluslararası Hakemli, sevinç B,KARAHAN ÖMER,Bakdık Süleyman,Aksoy N,Eryılmaz MA, Three complications of Pair puncture aspiration injection reaspiration in one case Recurrent hemobilia cyst infection and pneumonia, International Journal of Surgery Case Reports
 • Uluslararası Hakemli, Sevinç B,KARAHAN ÖMER,Okuş A,Ay S,Aksoy N,Şimşek G, Randomized prospective comparison of midline and off midline closure techniques in pilonidal sinus surgery, Surgery
 • Uluslararası Hakemli, OKUŞ AHMET,AY ABDÜLHALİM SERDEN,KARAHAN ÖMER,Eryılmaz mehmet Ali,Barış Sevinç,Nergis Aksoy, Monitoring C reactive protein levels during medical management of acute appendicitis to predict the need for surgery, Surgery Today
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER,Ay S,Okuş A,Eryılmaz MA,Sevinç B,Karabağlı P, Spindle Cell Lipoma of the Spermatic Cord Accompanying Pheochromacytoma, European Journal of General Medicine
 • Uluslararası Hakemli, Sevinç B,Okuş A,Ay S,Eryılmaz MA,KARAHAN ÖMER, Splenic Rupture after Colonoscopy, Eur J Gen Med
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER,Sevinç B,Okuş A,Ay S,Aksoy N, Otilonium bromide as spasmolytic during endoscopic retrograde cholangiopancreatography, Surgical endoscopy,
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER,Karahan Faika, Mevcut İmkânlarla Seçkin Öğretim Üyesi Yıldız Araştırmacı ve Lider Yetiştirme Projesi, Journal of Higher Education & Science/
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 37 Eryılmaz M A Karahan Ö Okuş A Tolu İ Yeğin Z A Çaycı M Kılıç H Ay S Memede kitle ile tanınan multıpl organ tutulumlu diffüz büyük B hücreli lenfoma olgusu, J Breast Health
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 35 Okuş A Karahan Ö Eryılmaz M A Ay AS Sevinç B Aksoy N Bodur S Halıcı A H Pilonidal Hastalığın Toplumda Görülme Sıklığı Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı Erken Sonuçlarımız, Selçuk Tıp Derg
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 34 Duran C Kutlu O Cayci M F S Burnik Karahan O et al False High Parathormone Levels Due to Preanalytical Differences in Patient With Parathyroid Gland Autotransplantation, Journal of Medical Cases
 • Uluslararası Hakemli, Okuş Ahmet,Barış Sevinç,Ay Serden,KARAHAN ÖMER,Eryılmaz MA,Er Cemil, Relation between serology and grow up time in atypically localized hydatic cysts, Turkiye Parazitol Derg
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 38 Okuş A Sevinç B Ay S Arslan K Karahan Ö Eryılmaz M A Abdominal yaralanmalarda konservatif tedavi yaklaşımı Ulusal Cer Derg 2013 29 153 157, Ulusal Cer Derg
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 36 Okuş A Arslan K Sevinç B Karahan Ö Eryılmaz M A Ay S Aksoy N Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi ile Açık Rektopeksinin Karşılaşltırılması, Kolon Rektum Hast Derg
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 33 Duran C Cayci M Kutlu O SevincB Karahan O et al Developments After Radioactive Iodine Treatment for Toxic Adenoma A Case Report, Journal of Medical Cases
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 31 Ö Karahan M A Eryılmaz A Okuş S Ay Y Ünlü M Caycı M Kaya Evaluating The Effectiveness Of Spleen Autotransplantation Into The Liver And The Omentum An Experimental Study, Bratisl Lek Listy
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 32 Karahan Ö Okus A Sevinç B Eryilmaz MA Ay S Çayci M Duran C Minimally invasive parathyroidectomy under local anesthesia, J Postgrad Med
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 29 Ay S Eryılmaz M A Karahan Ö Gebelik Döneminde Meme Kanseri Olgu Sunumu, Cukurova Medical Journal
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 11 Okus A Karahan O Ay S Eryilmaz MA Unlu Y Aksoy N Sevinc B A comparison of sutureless and antibacterial suture abdomen closure, Bratisl Lek Listy
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 10 Karahan O Okus A Eryilmaz MA Ay S Kilic S Sevinc B Hartmann colostomy with ligasure, Bratisl Lek Listy
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 28 Eryılmaz MA Okuş A Küçkosmanoğlu İ Kutluana U Karahan Ö Whipple Hastalığı Olgu Sunumu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 27 Karahan Ö Karahan A Y Üniversitelerin Meseleleri, Yükseköğretim Dergisi
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 26 MA Eryılmaz Ö Karahan K Arslan S Ay B Sevinç Konya il merkezinde hizmet veren iki hastanenin tiroidektomi endikasyonlarının değerlendirilmesi, Genel Tıp Derg
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 25 Ö Karahan B Sevinç M A Eryılmaz B Apillioğlu K Arslan Guatr hastalarında akciğer grafisinin önemi, Endokrinolojide Diyalog
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 24 Eryılmaz M A Karahan Ö Civcik S Büyük E Tuncer M Özgül N Özmen V Konya kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi KETEM çalışanlarının eğitiminin meme kanseri tanı ve tedavi sürecine etkisi, Meme Sağlığı Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 16 Okuş A Sevinç B Karahan Ö Trends in Surgical Treatment of Pilonidal Sinus Diseases Primary Closure or Flap Reply Surgery, World J Surg
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 12 Eryılmaz MA Karahan Ö Tolu İ Okuş A Ay S Sevinç B Halıcı A H Comparison of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography ERCP and Magnetic Resonance Cholangiopancreatography MRCP in Bile Duct Imaging, Surgical Science
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 9 Eryılmaz MA Öner Ö Okuş A Karahan Ö Bodur S Ay S Civcik S Comparison of Biopsy Results and Imaging Methods in the Diagnosis of Breast Cancer, Surgical Science
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 8 Sevinç B Okuş A Karahan Ö Aksoy N Bakdık S Eryılmaz MA Karabağlı P Cystıc schwannoma of the neck mımıckıng hydatıc cyst, Case Study and Case Report
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 7 Arslan K Eryılmaz MA Okuş A Doğru O Karahan Ö Köksal H Is total subtotal colectomy and primary anastomosis a good treatment alternative in malignant obstructive lesions of the left colon, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 6 Arslan K Karahan Ö Okuş A Ünlü Y Eryılmaz MA Ay S Sevinç B Comparison of topical zinc oxide and silver sulfadiazine in burn wounds an experimental study, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 5 Okuş A Sevinç B Karahan Ö Eryılmaz MA Comparison of Limberg Flap and Tension Free Primary Closure During Pilonidal Sinus Surgery, World J Surg
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 30 Karahan Ö Sevinç B Eryılmaz MA Okuş A Karahan AY Ay S Aksoy N Tıpta uzmanlık eğitiminin eksikleri, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011)
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 23 Okuş A Sevinç B Ay A S Karahan Ö Eryılmaz M A Tıkayıcı Sol Kolon Kanserlerinin Tedavisinde Subtotal Total Kolektomi, Kolon Rektum Hast Derg
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 22 Çaycı M Sevinç B Duran C Kayaçetin S Okuş A Ecirli Ş Karahan Ö Malignite şüpheli veya foliküler tiroid lezyonlarında Tc99m sestamibi görüntüleme, Genel Tıp Derg
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 21 Çaycı M Karahan Ö Eryılmaz MA Sevinç B Arslan K Okuş A Duran C Paratiroid cerrahisinin gelişimini etkileyen faktörler, Ulusal Cerrahi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER,Belviranlı M,Kaynak A,Şahin M,Er C, Duodenal Ülser Tedavisinde Günde İki Doz 300 Mg Ranitidin Kullanımının Etkinlik ve Güvenilirliği, Journal of Inonu University Medical Faculty
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 20 Karahan Ö Eryılmaz MA Torun V Sevinç B Köksal H Aksoy F Ay S Pilonidal sinüs ameliyatlarındaki artış normal mi, Ulusal Cerrahi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 19 Eryılmaz MA Karahan Ö Sevinç B Ay S Civcik S Meme kanseri taramalarının etkinliği, Meme Sağlığı Dergisi
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 18 Karahan Ö Eryılmaz M A Sevinç B Köksal H Aksoy N Aksoy F Konya da pilonidal sinüsün cerrahi tedavisindeki değişim, Genel Tıp Derg
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER, 17 Arslan K Eryılmaz MA Eroğlu C Karahan Ö Total tiroidektomi uygulanan benign tiroid hastalıklı olgularda rastlantısal tiroid kanseri riski, Genel Tıp Derg
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 4 Vatansev C Belviranlı M Aksoy F Tuncer S Sahin M Karahan Ö The Effects of Different Hernia repair Methods on Postoperative Pain Medication and CRP levels, Surg Lap Endosc Perc Tech
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, Clınıcal analysıs of patıents operated ondue to mechanıcal ıntestınal obstructıon, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 15 Kartal A Aksoy F Vatansev C Sahin M Yılmaz O Belviranlı M Karahan Ö Does Estrogen Cause Low Conversion Rate In Laparoscopic Cholecystectomi for Acute and Chronic Cholecystitis in Women, JSLS
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 3 Aygün E Sahin M Ödev K Vatansev C Aksoy F Paksoy Y Kartal A Karahan Ö The Management of liver hydatid cysts by percutaneous drainage, Can J Surg
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER,Vatansev C,Yol S,Şahin M,Er C, Safra Kaçağı Ve Akut Pankreatite Bağlı Peritonitlerde Periton Lavajı, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER,Vatansev C,Yol S,Şahin M,Belviranlı M, Selim Mide Çıkışı Tıkanmalannda Endoskopik Balon Dilatasyonu, Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 2 Yol S Kartal A Kılınç M Tavlı Ş Karahan Ö Tatkan Y Transanal elecrovaporisation of ractal tumors, Eur J Surg
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 1 Yol S Kartal A Tavlı Ş Şahin M Vatansev C Karahan Ö Belviranlı M Open Drainage versus overlapping method in the treatment of hepatic hydatid cyst cavities, İnternational Surgery
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 14 Kartal A Şahin M Yol S Belviranlı M Karahan Ö Vatansev C Açıkgözoğlu S The management of hepatic hydatid cyst cavity by overlapping, Annals of Saudi Medicine
 • Ulusal Hakemli, KAĞIZMAN SUAT HAYRİ,BELVİRANLI MEHMET METİN,ŞAHİN MUSTAFA,VATANSEV CELALETTİN,KARAHAN ÖMER,ALPTEKİN HÜSNÜ, Mekanik Bağırsak Tıkanıklığı Nedeniyle Acil Ameliyat Edilen Hastaların Klinik Analizi. / CLINICAL ANALYSIS OF PATIENTS OPERATED ONDUE TO MECHANICAL INTESTINAL OBSTRUCTION., Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences
 • Ulusal Hakemli, KARAHAN ÖMER,Şahin M,Aygün E,Abasıyanık A,Vatansev C, Endoscopıc ballon dılatatıon ofbenıgn esophageal strıcstures, Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER,Tatkan Yüksel,Yol S, Beslenmenin Kanser üzerine Etkisi, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences
 • Uluslararası Hakemli, KARAHAN ÖMER, 13 Kartal A Tatkan Y Belviranlı B Şahin M Duman S Karahan Ö Gürbilek M Temur S Niveaux d argent du serum sanguin et du tissu apres brulure traitee par les compositions a l Argent, J Chir
 • 25.02.1989, Uluslararası, XI Session Des Journees Medicales Balkaniques., Tatkan Y, Kartal A, Kaynak a, Belviranlı M,Karahan Ö, Özdemir A, The results of total parenteral nutrition TPN with fat and fat free solutions in patients with protein energy malnutrition XI Session Des Journees Medicales Balkaniques, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, 14th National Emergency Medicine, 5th Intercontinental Emergency Medicine and 5th International Critical Care and Emergency Medicine, SEVİNÇ BARIŞ,DAMBURACI NURULLAH,Güner Murat,KARAHAN ÖMER, Comparison of RIPASA and Modified Alvarado scoring systems in diagnosis of acute appendicitis, Özet bildiri
 • 19.04.2017, Ulusal, 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, SEVİNÇ BARIŞ,KARAHAN ÖMER, Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografide Güvenlik Adımlarının Komplikasyon ve Başarı Oranlarına Etkisi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, 4th International Emergency Medicine Congress, ÜNLÜER ERDEN EROL,KARAHAN ÖMER,EVRİN TOGAY,öztürk leyla sönmez,YILMAZ BAŞAK,OYAR ORHAN, Ultrasonografi by emergency medicine and radiology physicians for the diagnosis of acute appendicitis, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, 4th intercontinental emergency medicine congres, ÜNLÜER ERDEN EROL,KARAHAN ÖMER,EVRİN TOGAY,ÖZTÜRK SÖNMEZ LEYLA,YILMAZ BAŞAK,OYAR ORHAN, ultrasonography by emergency medicine and radiology physicians for the diagnosis of acute appandicitis, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Ulusal, 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, DAMBURACI NURULLAH,SEVİNÇ BARIŞ,güner murat,KARAHAN ÖMER, Yeni yanık ünitesinin 2 yıllık deneyimi, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Ulusal, 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, güner murat,DAMBURACI NURULLAH,SEVİNÇ BARIŞ,gündoğan mehmet,oğuzer çoşkun ege,KARAHAN ÖMER, Nadir görülen bir olgu primer dalak anjiosarkomu, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Ulusal, 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, SEVİNÇ BARIŞ,DAMBURACI NURULLAH,KARAHAN ÖMER, Pilonidal Sinüs Tedavisinde Kristalize Fenol ve Trombositten Zengin PlazmaUygulamalarının Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Ulusal, 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, SEVİNÇ BARIŞ,DAMBURACI NURULLAH,Güner Murat,KARAHAN ÖMER, Primer hiperparatiroidide cerrahi tedavinin yutma ilişkili yaşam kalitesi üzerine etkisi(erken sonuçlarımız), Özet bildiri
 • 11.04.2018, Ulusal, 21. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, YAVUZ YUSUF,YILDIRIM MEHMET AYKUT,ÇAKIR MURAT,KARAHAN ÖMER,VARMAN ALPER, Pilonidal Sinüs Hastalığının Fizik Muayene, Ultrasonografi (USG) ve Magnetik rezonans (MR) Görüntüleme Bulgularına Göre Sınıflaması, Tam metin bildiri
 • 09.05.2018, Ulusal, 40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, DURAN CEVDET,SEVİNÇ BARIŞ,KÜÇÜK ŞİRİN,DAMBURACI NURULLAH,KARAHAN ÖMER,GÖNEN MUSTAFA SAİT, Malign feokromasitomalı bir olgu, Özet bildiri
 • 05.04.2017, Ulusal, 11. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, DAMBURACI NURULLAH,SEVİNÇ BARIŞ,güler cenk şahin,KARAHAN ÖMER, Afiliasyon Sürecindeki bir Devlet Hastanesinde Yeni Kurulan Yanık Ünitesinin 1 Yıllık Deneyimi, Özet bildiri
 • 05.04.2017, Ulusal, 11. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, turan ersin,SEVİNÇ BARIŞ,kurku hüseyin,DAMBURACI NURULLAH,KARAHAN ÖMER, Akut Appandisit Tanısında CA-125 in Rolü, Özet bildiri
 • 05.04.2017, Ulusal, 11. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, SEVİNÇ BARIŞ,turan ersin,kurku hüseyin,şimşek gürcan,demirgül recep,KARAHAN ÖMER, Akut Appandisit Tanısında İskemi Modifiye Albuminin Rolü, Özet bildiri
 • 05.04.2017, Ulusal, 11. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, damburacı nurullah,SEVİNÇ BARIŞ,güler cenk şahin,KARAHAN ÖMER, Afiliasyon Sürecindeki bir Devlet Hastanesinde Yeni Kurulan Yanık Ünitesinin 1 Yıllık Deneyimi, Özet bildiri
 • 05.04.2017, Ulusal, 11. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, turan ersin,SEVİNÇ BARIŞ,kurku hüseyin,damburacı nurullah,KARAHAN ÖMER, Akut Appandisit Tanısında CA-125 in Rolü, Özet bildiri
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, KARAHAN ÖMER,BELVİRANLI MEHMET METİN, Gastrointestinal Sistem Endoskopisi, 2016, BAYT Bilimsel Araştırmalar Basım Yayın ve Tanıtım Ltd Şti, 978-605-85624-1-7
 • Ulusal, Kitap Tercümesi, KARAHAN ÖMER, Kolon Rektum ve Anüs Cerrahisinin Prensipleri ve Pratiği, 2013, Habitat Yayıncılık, 9786054084487
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, Ömer Karahan, Metin Belviranlı, Faruk Aksoy, ve Ark, Sindirim Sistemi Endoskopisi, 2006, Nobel Tıp Kitapevleri, 975-493-4
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, Abdurrahman Kutlu., M İ Safa Kapıcıoğlu, Ömer Karahan, ve Ark, KAZALAR VE ACİL TEDAVİLER, 1997, Selçuk Üniversitesi Basımevi, 975-94555-0-1
 • Ulusal, Ansiklopedi Maddesi, Adil Kartal, Tahir Yüksek, Ömer Karahan, Ark, MULTİ ORGAN YETMEZLİĞİ Hasta Bakımı ve Önlemler, 1994, Türkiye Klinikleri Yayınevi, 975-7793-19-1