UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
NURULLAH DENİZER

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TEFSİR ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2003 - 2007

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2009

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
  İbn Cüzeyy’xxin et-teshîl li-`ulûmi’xxt-tenzîl adlı eserinde Kur’xxân ilimlerine yaklaşımı
 • Doktora

  2009 - 2014

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)
  İşârî tefsirde zâhir-bâtın ilişkisi: İsmail Hakkı Bursevî örneği
 • ÜDS - İngilizce

  2006 -

  İngilizce - 67.500
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 73.75000
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TEFSİR ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2015

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TEFSİR ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2016 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - ARZU KAYACAN
  Kur'ân'da çocuk eğitimi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - KEVSER AYDIN ŞİMŞEK
  Dr. Ali kemal Belviranlı'nın hayatı, eserleri, tasavvuf anlayışı ve musikîşinaslığı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MEHMET AYDIN
  Türkiye'de cumhuriyet sonrası kıraat ilmi çalışmaları: Abdurrahman Çetin örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TASAVVUFİ TEFSİR EKOLÜ - Doktora, 2019-2020
 • ARAPÇA TEFSİR METİNLERİ - Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • İŞÂRÎ TEFSİR EKOLÜ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • KUR’ÂN İLİMLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • KUR’ÂN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • KUR’ÂN VE KUTSAL METİNLER - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ II - Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2019-2020
 • ARAPÇA TASAVVUF METİNLERİ - Lisans, 2019-2020
 • TASAVVUF - Lisans, 2019-2020
 • KUR’ÂN İLİMLERİ VE TEFSİR USÛLÜ II - Lisans, 2019-2020
 • KUR’ÂN İLİMLERİ VE TEFSİR USÛLÜ I - Lisans, 2019-2020
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÖDEVİ II - Lisans, 2018-2019
 • KLASİK TEFSİR METİNLERİ - Doktora, 2018-2019
 • KUR’ÂN VE KUTSAL METİNLER - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • KUR’ÂN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İŞÂRÎ TEFSİR EKOLÜ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • KUR’ÂN İLİMLERİ VE TEFSİR USÛLÜ II - Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2018-2019
 • TASAVVUF I - Lisans, 2018-2019
 • ARAPÇA TASAVVUF METİNLERİ - Lisans, 2018-2019
 • TEFSİR I - Lisans, 2018-2019
 • KUR’ÂN İLİMLERİ VE TEFSİR USÛLÜ I - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME ÖDEVİ II - Lisans, 2017-2018
 • KUR’ÂN İLİMLERİ VE TEFSİR USÛLÜ II - Lisans, 2017-2018
 • ARAPÇA TASAVVUF METİNLERİ - Lisans, 2017-2018
 • TEFSİR TARİHİ (SEÇMELİ) - Lisans, 2017-2018
 • KUR’ÂN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KLASİK TEFSİR METİNLERİ - Doktora, 2017-2018
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KUR’ÂN VE KUTSAL METİNLER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İŞÂRÎ TEFSİR EKOLÜ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KUR’ÂN İLİMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2017-2018
 • ARAPÇA TASAVVUF METİNLERİ - Lisans, 2017-2018
 • KUR’ÂN İLİMLERİ VE TEFSİR USÛLÜ I - Lisans, 2017-2018
 • KUR’ÂN VE KUTSAL METİNLER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • KUR’ÂN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TEFSİR II - Lisans, 2016-2017
 • KUR’ÂN İLİMLERİ VE TEFSİR USÛLÜ II - Lisans, 2016-2017
 • TEFSİR TARİHİ (SEÇMELİ) - Lisans, 2016-2017
 • HZ.MUHAMMED’E ÇAĞDAŞ VE EVRENSEL YAKLAŞIMLAR (SEÇMELİ) - Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • ARAPÇA TASAVVUF METİNLERİ - Lisans, 2016-2017
 • KUR’ÂN İLİMLERİ VE TEFSİR USÛLÜ I - Lisans, 2016-2017
 • KISA SÛRELERİN TEFSİRİ (SEÇMELİ) - Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İŞÂRÎ TEFSİR EKOLÜ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • KUR’ÂN İLİMLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • KUR’ÂN VE KUTSAL METİNLER - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • KUR’ÂN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TEFSİR II - Lisans, 2015-2016
 • KUR’ÂN İLİMLERİ VE TEFSİR USÛLÜ-II - Lisans, 2015-2016
 • HZ. MUHAMMED’E ÇAĞDAŞ VE EVRENSEL YAKLAŞIMLAR (SEÇMELİ) - Lisans, 2015-2016
 • TEFSİR METİNLERİ ANALİZİ - Lisans, 2015-2016
 • KUR’ÂN’DA ANA TEMALAR - Lisans, 2015-2016
 • KUR’ÂN İLİMLERİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • ARAPÇA TASAVVUF METİNLERİ - Lisans, 2015-2016
 • KISA SURELERİN TEFSİRİ - Lisans, 2015-2016
 • KUR’ÂN İLİMLERİ VE TEFSİR USÛLÜ I - Lisans, 2015-2016
 • TEFSİR METİNLERİ ANALİZİ - Lisans, 2014-2015
 • KUR’ÂN’DA ANA TEMALAR - Lisans, 2014-2015
 • KUR’ÂN İLİMLERİ VE TEFSİR USÛLÜ-II - Lisans, 2014-2015
 • Ulusal Hakemli 2019, DENİZER NURULLAH, İlahi Mesajın Anlaşılmasında Eleştirel Düşüncenin Önemi, EKEV Akademi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, DENİZER NURULLAH, Bireysel Kimliğin Oluşumu ve Toplumsal Düzenin Temel Unsurları Açısından Nahl Sûresi 90. Ayete Dair Bir Değerlendirme, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, DENİZER NURULLAH, İşârî Tefsirlerdeki Kıssa ve Mesel Yorumlarında İʻtibâr / Analoji Yöntemi: İsmail Hakkı Bursevî Örneği, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, DENİZER NURULLAH, Bir Müfessir Olarak Süddi el-Kebir, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, DENİZER NURULLAH, Kur’ân’da Dini Şüphe, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, DENİZER NURULLAH, Tefsirde Ehl i Sünnet Şia Polemikleri Kitap Tanıtımı, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, DENİZER NURULLAH, Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur ân a Yaklaşımlar Kitap Tanıtımı, Marife
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences (IASOS) Congress, DENİZER NURULLAH,BAYRAKDAR NAZIM,SAYGILI SERDAR, Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Şüphe Problemi Yaşama Sıklıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences (IASOS) Congress, BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH,AVCI MAHMUT, Dinsel Şüphe Problemine Verilen Tepkiler, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences (IASOS) Congress, SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT,DENİZER NURULLAH, Felsefe ve Din Düalizmi Bağlamında İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinde Felsefi Perspektivizm, Özet bildiri
 • 20.10.2018, Uluslararası, 4. Uluslararası Kur’ān’ı Yeniden Düşünme- Kur’ān Çalışmalarının İlk Üç Yüzyılı - İlmī Toplantısı, DENİZER NURULLAH, Süddî el-Kebîr ve Kur’ân’ı Anlamaya Katkısı, Tam metin bildiri
 • 13.06.2019, Uluslararası, VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, DENİZER NURULLAH, Hız Çağı, Sabır ve Asr Suresi, Özet bildiri
 • 11.07.2019, Uluslararası, 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), DENİZER NURULLAH, İletişim Çağındaki İletişimsizlik Problemine İlâhî Bir Çözüm: Kur’ân’da İletişim İlkeleri ve Konuşma Adabı, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Felsefenin Değeri, 2020, Kimlik Yayınları, 9786052345542
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, DENİZER NURULLAH, Kur’ân’da İnsanlara Yöneltilen Sorular, 2020, Rağbet Yayınları, 9786057699305
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, DENİZER NURULLAH, Kur’ân’ın Sûfî Yorumu - Bursevî Örneği, 2019, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 978-605-7580-96-2
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, DENİZER NURULLAH, Kur’ân’da Hayır ve Şer, 2019, Rağbet Yayınları, 9786059852760
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DENİZER NURULLAH, Günümüz Tefsir Problemleri, 2018, BİLAY (BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAYINLARI), 9786058127296
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, AVCI MAHMUT,SAYGILI SERDAR,DENİZER NURULLAH,BAYRAKDAR NAZIM, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Kötülük Problemi, 2018, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-42-7
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DENİZER NURULLAH,BAYRAKDAR NAZIM,SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla İnanç-Eylem Tutarlılığı, 2018, Çizgi Yayınevi, 9786051961699
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH,AVCI MAHMUT,SAYGILI SERDAR, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Dinsel Şüphe Problemi, 2017, Pegem Akademi, 978-605-241-022-6
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH, Felsefeye Yönelik Yaklaşımlar, 2016, Ege Üniversitesi Basımevi, 9786058296206
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri