UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
NURDOĞAN TOPAL

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLER ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1997 - 2001

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2002 - 2005

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
  Bakla (Vicia faba L.)’xxda tepe ve dal almanın çiçek bakla tutumu ve tane verimine etkileri
 • Doktora

  2005 - 2011

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ (DR)
  Farklı kültürel uygulamalarla yetiştirilen bakla (Vicia faba L.) genotiplerinin L-dopa (l-3, 4-dihydroxyphenylalanine) içeriklerinin tespiti
 • KPDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 69
 • ÜDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 72,5
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 72.5
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
  Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLER ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - BOZOK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013

  MESLEK YÜKSEKOKULU - BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ - TOHUMCULUK PR.
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - TAHILLAR VE YEMEKLK BAKLAGİLLER ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2016 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2016 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2014 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2014 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2014 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı Yardımcılığı

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - YILMAZ FİLİZ
  Bazı Mısır(ZeamaysL.) Çeşitlerinde Hümik Asit ve Solucan Gübresi Uygulamalarının Verim Bileşenlerine Etkileri
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - AHMET KASIM BAL
  Bazı Mercimek (Lens esculenta mohenc L..) Çeşitlerinde Makro (N-P-K) ve Mikro (Fe-Zn) Gübre Uygulamalarının Polen Morfolojisine Etkileri
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - AYŞE TOPUZ
  Tuz Stresi Koşullarında Selenyum (Na2SeO4) Gübrelemesinin Bakla (Vicia faba L.) Gelişimine Etkileri
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - YİĞİT CAN BAL
  Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Makro (N-P-K) ve Mikro (Fe-Zn) Gübre Uygulamalarının Polen Morfolojisine Etkileri
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - SİNEM TÜĞÇE CİN
  Bazı yerel nohut popülasyonlarının morfolojik ve moleküler karakterizasyonu
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MUHAMMET SONER ATEŞ
  İçeriği Farklı Gübre Uygulamasının Bakla (Vicia faba L.) Gelişimine Etkileri
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama - Lisans, 2018-2019
 • Bitki Islahı - Lisans, 2018-2019
 • Serin İklimTahılları - Lisans, 2018-2019
 • Bitirme Çalışması - Lisans, 2018-2019
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2018-2019
 • Çiçeklenme ve Döllenme Biyolojisi - Lisans, 2018-2019
 • Bitki Fizyolojisi - Lisans, 2018-2019
 • Bitki Besleme ve Gübreler - Lisans, 2018-2019
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2018-2019
 • Sıcak İklim Tahılları - Lisans, 2018-2019
 • Tarla Bitkilerinde Organik Tarım - Lisans, 2018-2019
 • Tarla Bitkilerinde Bilimsel Araştırmaların Planlanması ve Deneme Tekniği - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Serin İklim Tahılları Yetiştiriciliği ve Islahı - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • YEMEKLİK TANE BALAGİL ISLAHI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SICAK İKLİM TAHILLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE KALİTE UNSURLARI VE YENİ ÇEŞİTLER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER - Lisans, 2017-2018
 • SICAK İKLİM TAHILLARI - Lisans, 2017-2018
 • SERİN İKLİM TAHILLARI - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ UYGULAMA - Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME ÇALIŞMASI - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ ISLAHI - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ BESLEME VE GÜBRELER - Lisans, 2017-2018
 • TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ FİZYOLOJİSİ - Lisans, 2017-2018
 • Tarla Bitkileri Laboratuar Teknikleri ve Analiz Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tarla Bitkileri Bilimsel Araştırmaların Planlanması ve Deneme Teknikleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Yemeklik Tane Baklagillerde Kalite Unsurları ve Yeni Çeşitler - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Araştırma Deneme Metotları - Lisans, 2016-2017
 • Yemeklik Tane Baklagiller - Lisans, 2016-2017
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama - Lisans, 2016-2017
 • Bitirme Çalışması - Lisans, 2016-2017
 • Serin İklim Tahılları - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Islahı - Lisans, 2016-2017
 • Tarla Bitkilerinde Organik Tarım - Lisans, 2015-2016
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama - Lisans, 2015-2016
 • Tarla bitkilerinde Analiz yöntemleri - Lisans, 2015-2016
 • Bitki Fizyolojisi - Lisans, 2015-2016
 • Bitki Fizyolojisi - Lisans, 2015-2016
 • Sıcak İklim Tahılları - Lisans, 2015-2016
 • Serin İklim Tahılları - Lisans, 2015-2016
 • Bitki Islahı - Lisans, 2015-2016
 • Bitki Biyoteknolojisi - Lisans, 2015-2016
 • Genetik - Lisans, 2015-2016
 • Tarla Bitkilerinde Ekim Nöbeti Sistemleri - Lisans, 2014-2015
 • Bitki Biyoteknolojisi - Lisans, 2014-2015
 • Genetik - Lisans, 2014-2015
 • Bitki Besleme ve Gübreler - Lisans, 2014-2015
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2013-2014
 • Tohumculukta Laboratuvar Uygulamaları - Önlisans, 2012-2013
 • Endüstri Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri - Önlisans, 2012-2013
 • Tohum İşleme ve Muhafazası - Önlisans, 2012-2013
 • Araştırma ve Deneme Metotları - Önlisans, 2012-2013
 • Meyvecilikte Tohumluk Üretim Teknikleri - Önlisans, 2012-2013
 • Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu - Önlisans, 2012-2013
 • Tahıllarda ve Yemeklik Tane Baklagillerde Tohumluk Üretim Teknikleri - Önlisans, 2012-2013
 • Mesleki Uygulama - Önlisans, 2012-2013
 • Bitki Yetiştirme - Önlisans, 2012-2013
 • Bitkilerde Çiçek ve Döllenme Biyolojisi - Önlisans, 2012-2013
 • İstatistik - Önlisans, 2012-2013
 • Bitki ve Tohum Fizyolojisi - Önlisans, 2012-2013
 • Bitki Yetiştirme - Önlisans, 2011-2012
 • Bitkilerde Çiçek ve Döllenme Biyolojisi - Önlisans, 2011-2012
 • İstatistik - Önlisans, 2011-2012
 • Bitki ve Tohum Fizyolojisi - Önlisans, 2011-2012
 • Ulusal Hakemli 2019, KENANOĞLU BURCU BEGÜM,TOPAL NURDOĞAN,CİN SİNEM TUĞÇE, Seed Deterioration in Barley Seed Under Accelerated Aging Test, COMU J. Agric. Fac.
 • Uluslararası Hakemli 2018, TOPAL NURDOĞAN,KENANOĞLU BURCU BEGÜM,CİN SİNEM TUĞÇE,FİLİZ YILMAZ, Bazı Nohut (cicer arietinum l.) Çeşitlerinde Tohum ve Fide Gücü Üzerine Tuzluluğun Etkileri, Academia Journal of Engineering and Applied Science
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,TOPAL NURDOĞAN,Cerit Oğuzhan,Çetin Osman, Aclonifen Etkili Maddeli Herbisitin Nohut Cicer arietinum L. Gelişimine Olan Etkileri, Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, TOPAL NURDOĞAN,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,ATEŞ MUHAMMET SONER, Aşılı (Rhizobium ciceri) ve Aşısız Toprak Koşullarında Linuron EtkiliMaddeli Herbisitin Farklı Nohut Çeşitlerine Etkileri, Academia Journal of Engineering and Applied Sciences, ICAE - IWCB 2017 Special Issue.
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇOLAK AYŞEN MELDA,TOPAL NURDOĞAN, ORGANIC AGRICULTURE IN PROVINCE OF USAK IN TURKEY, AGROFOR International Journal
 • Ulusal Hakemli 2016, TOPAL NURDOĞAN,BOZOĞLU HATİCE, Determination of L Dopa L 3 4 dihydroxyphenylalanine Content of Some Faba Bean Vicia faba L Genotypes, TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2016, Karayel Reyhan,TOPAL NURDOĞAN,BOZOĞLU HATİCE, Bakla Vicia faba L da Farklı Ekim Sıklıklarının Yaprak Alanı ve Verim Unsurlarına Etkisi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, TOPAL NURDOĞAN,BOZOĞLU HATİCE, TEPE VE DAL ALMANIN BAKLANIN Vicia faba L ÇİÇEKLENME VE BAKLA BAĞLAMA DURUMUNA ETKİSİ, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 30.11.2018, Uluslararası, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, KENANOĞLU BURCU BEGÜM,TOPAL NURDOĞAN,CİN SİNEM TUĞÇE, Seed Deterioration in Barley Seed Under Accelerated Aging Test, Özet bildiri
 • 30.11.2018, Uluslararası, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, TOPAL NURDOĞAN,KENANOĞLU BURCU BEGÜM,Ateş Muhammet Soner, Accelerated Aging Test Effect on Oat Seed Deterioration, Özet bildiri
 • 26.04.2010, Uluslararası, 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII), BOZOĞLU HATİCE,TOPAL NURDOĞAN, Traditional Consumption Forms of Food Legumes in Turkey, Özet bildiri
 • 25.09.2013, Ulusal, TÜRKİYE 5. ORGANİK TARIM SEMPOZYUMU, TOPAL NURDOĞAN,BOZOĞLU HATİCE, TARIM VE NANOTEKNOLOJİ, Poster
 • 16.11.2017, Uluslararası, 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, TOPAL NURDOĞAN,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,Ateş Muhammet Soner, Aşılı (Rhizobium ciceri) ve Aşısız Toprak Koşullarında Linuron Etkili Maddeli Herbisitin Farklı Nohut Çeşitlerine Etkileri, Özet bildiri
 • 16.11.2017, Uluslararası, 3rd ASM International Congress Of Agrciculture and Environment, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,TOPAL NURDOĞAN,Cerit Oğuzhan,Çetin Osman, Aclonifen Etkili Maddeli Herbisitin Nohut Cicer arietinum L. Gelişimine Olan Etkileri, Özet bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, TOPAL NURDOĞAN,KENANOĞLU BURCU BEGÜM,CİN SİNEM TUĞÇE,FİLİZ YILMAZ, The Effects of Salinity on Seed and Shoot Vigor in Some Chickpea (Cicer arietinum L.) Varieties, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, I. International Agricultural Science Congress, TOPAL NURDOĞAN,KENANOĞLU BURCU BEGÜM,CİN SİNEM TUĞÇE,Ateş Muhammet Soner, Determination of the Effect of Vigour Tests on GerminationPerformance in Seeds of Different Cowpea Genotypes, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, International Agricultural Science Congress, TOPAL NURDOĞAN,KENANOĞLU BURCU BEGÜM,Cin Sinem Tuğçe,Ateş Muhammet Soner, Determination of the Effect of Vigour Tests on Germination Performance in Seeds of Different Cowpea Genotypes, Özet bildiri
 • 09.05.2013, Uluslararası, First Legume Society Conference, BOZOĞLU HATİCE,TOPAL NURDOĞAN, Determination of L-Dopa (L-3, 4-dihydroxyphenylalanine) content of faba bean (Vicia faba L.) genotypes that sown in autumn., Özet bildiri
 • 07.09.2015, Ulusal, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, KARAYEL REYHAN,TOPAL NURDOĞAN,BOZOĞLU HATİCE, Farklı Ekim Sıklıklarında Ekilen Bakla Vicia faba L nın Yaprak Alanı ve Verim Unsurları İlişkisi, Tam metin bildiri
 • 06.10.2018, Uluslararası, International Scientific Agriculture Symposium., ÇOLAK AYŞEN MELDA,TOPAL NURDOĞAN, Organic Agriculture In Province Of Usak In Turkey, Özet bildiri
 • 06.10.2016, Uluslararası, VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016” AGROSYM 2016, TOPAL NURDOĞAN,BOZOĞLU HATİCE, Some Plant Propertıes Interactıons And L-Dopa Content Of Faba Bean (Vicia faba L.) That Dıfferent Sowıng Tıme., Tam metin bildiri
 • 06.10.2016, Uluslararası, VII International Scientific Agriculture Symposium, BOZOĞLU HATİCE,Karayel Reyhan,TOPAL NURDOĞAN,Çulha Gülbahar, DETERMINATION OF GENOTYPE X ENVIRONMENT INTERACTIONS OF SOME AGRONOMIC CHARACTERS OF COWPEA Vigna unguiculata L, Tam metin bildiri
 • 06.10.2016, Uluslararası, 7th International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2016, TOPAL NURDOĞAN,BOZOĞLU HATİCE, DIFFERENT SOWING TIME APPLICATION EFFECTS ON SOME PLANT PROPERTIES AND L DOPA CONTEND İN FABA BEAN Vicia faba L, Tam metin bildiri
 • 06.10.2015, Ulusal, Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, TOPAL NURDOĞAN,DEMİREL BAHADIR, UŞAK İLİ TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ORGANİK TARIM POTANSİYELİ, Poster
 • 04.09.2018, Uluslararası, IX International Scientific Agriculture Symposium“AGROSYM 2018”, BOZOĞLU HATİCE,TOPAL NURDOĞAN,karayel reyhan, DETERMINING OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN SEED YIELD AND LEAF CHARACTERISTICS IN COWPEA, Tam metin bildiri
 • 01.11.2019, Uluslararası, Türkiye 13. ulusal 1. uluslararası tarla bitkileri kongresi, TOPAL NURDOĞAN,KENANOĞLU BURCU BEGÜM, Bazı Mısır (Zea mays L.), Sorgum (Shorgum bicolor) ve Sudan otu (Shorgumsudanense ) Çeşitlerinde Tohum Canlılığı Üzerine Selenyumun Etkisi, Tam metin bildiri
AKADEMİK ZİRAAT , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarımsal Mekanizasyon