UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
NİHAT TOSUN

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1980 - 1983

  Ummu'l-Qura Üniversitesi Mekke İlahiyat
 • Yüksek Lisans

  1986 - 1989

  Ummu'l-Qura Üniversitesi Mekke
  Rü'yet-i Hilal
 • Doktora

  1992 - 1998

  Ummu'l-Qura Üniversitesi Mekke
  el Aziz fi Şerhi'l Veciz'in İbadetler bölümünün Tahkîki
 • KPDS - Arapça

  2011 - Bahar

  Arapça - 76.25
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2016

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dr Öğr Üyesi

  2019 -

 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2012 - 2015

 • 2019

  Yüksek Lisans - FATMA EBRU SARICA
  Zihinsel engellilerde ehliyet
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - AHMET BATUR
  Şevkânî'nin İrşâdü'l-Fuhûl adlı eserinde ef'âlu'r-rasûl
  Dicle Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SÜHEYL HAYDAR ŞAHİN
  İslam Hukukunda nikah akdinin fonksiyonu ve sürdürülebilirlik problemleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - MEHMET NEZİR CEYLAN
  Bâkıllânî'nin Et-Takrîb Ve'l-İrşâdü's- Sağîr adlı eserinde Emir ve Nehiy
  Dicle Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Doktora - RİFAT YILDIZ
  İbn Abdülber ve fıkhî kişiliği
  Dicle Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yüksek Lisans - Ahmet BATUR
  Şevkani’xxnin İrşâdu’xxl-Fuhulunda Efa’xxlu’xxr-Rasul
  -
 • İbadet Esasları - Lisans, 2018-2019
 • Arapça Fıkıh Metinler - Lisans, 2018-2019
 • Günümüz Fıkıh Problemleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Klasik Fıkıh Metinleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Fıkıh Metinleri II - Doktora, 2018-2019
 • Ahkâm Ayetleri II - Doktora, 2018-2019
 • Fıkıh II - Lisans, 2018-2019
 • Fıkıh I - Lisans, 2018-2019
 • Fıkhu’xxs-Siyre - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Fıkıh I - Lisans, 2017-2018
 • Arapça Fıkıh Metinleri - Lisans, 2017-2018
 • İbadet Esasları II - Lisans, 2017-2018
 • Fıkıh Metinleri II - Doktora, 2017-2018
 • Ahkam Ayetleri II - Doktora, 2017-2018
 • Günümüz Fıkıh Proplemleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Fıkıh II - Lisans, 2017-2018
 • Fıkıh Usulü II - Lisans, 2017-2018
 • Fıkhu’xxssiyre - Lisans, 2016-2017
 • İslam Hukuk Metodolojisinde Hüküm çıkarma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İslam Hukukuna Giriş - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Fıkıh I - Lisans, 2016-2017
 • Fıkıh Usulü I - Lisans, 2016-2017
 • İbadet Esasları I - Lisans, 2016-2017
 • İBADET ESASLARI - Lisans, 2015-2016
 • Arapça Kelam Metinleri - Lisans, 2015-2016
 • İBADET ESASLARI - Lisans, 2014-2015
 • İslam Hukuku II - Lisans, 2014-2015
 • İslam Hukuna Giriş - Lisans, 2014-2015
 • İBADET ESASLARI - Lisans, 2013-2014
 • İslam Hukuku II - Lisans, 2013-2014
 • İslam Hukukuna Giriş - Lisans, 2013-2014
 • İBADET ESASLARI - Lisans, 2012-2013
 • İslam Hukuku II - Lisans, 2012-2013
 • İslam Hukukuna Giriş - Lisans, 2012-2013
 • Fıkıh Usulü - Lisans, 2012-2013
 • İBADET ESASLARI - Lisans, 2011-2012
 • FIKIH USULÜ - Lisans, 2011-2012
 • Uluslararası Hakemli 2017, TOSUN NİHAT, Naslar ve İçtihatlar çerçevesinde sabah namazı vaktinin tespiti hakkında bir inceleme., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, TOSUN NİHAT, Fıkıhtaki Selefi Yöntemin Günümüze Yansımaları, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 26.04.2017, Uluslararası, SYPOSİUM COMMEMONTATİNG PROHHER MUHAMMED XXS (S.A.V.) BİRHDAY, TOSUN NİHAT, GÜNÜMÜZDE HZ. PEYGAMBERİ NASIL ANLAMALIYIZ.,
 • 22.09.2016, Uluslararası, Conference Proceedings Scientific Cooperation for The Fture in the Social Sciences İnternational Conference -2016, TOSUN NİHAT, İslam Hukuku Açısından Alış Verişlerde İrade Beyanının Fonksiyonu ve Bazı İradi Uygulamalar, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, TOSUN NİHAT, Din Eğitiminde Fıkhın Konumu, Özet bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, TOSUN NİHAT, Asr-ı Saadet’ten Günümüze Aile Hukuku, 2019, Safa Yayın Dağıtım, 978-605-69889-9
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, TOSUN NİHAT, Fıkıh (Ticaret Hukuku), 2019, Safa Yayın Dağıtım, 9786058161740
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, TOSUN NİHAT,YÜKSEK İSMAİL, El Aziz, 2016, Dubai, 19189
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, TOSUN NİHAT, İbadet Esasları, 2016, Tekin Kitabevi, 978-605-65665
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Diğer

  2016

  ULUSLARARASI KUR'AN-I KERİM DUBEY HÜKÜMETİ ÖDÜLÜ

  DUBAİ HÜKÜMETİ