UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
NİDAN OYMAN BOZKURT

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  İlköğretim okullarının fiziksel yapılarına ilişkin öğrenci tutumları ve öğretmen memnuniyetlerinin değerlendirilmesi
 • Doktora

  2010 - 2016

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Türk yükseköğretim kurumlarındaki güç ilişkilerinin alan kuramı ve dramaturjik yaklaşım bağlamında incelenmesi
 • YDS - İngilizce

  2014 -

  İngilizce - 80.00000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2009 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • Ulusal Hakemli 2018, OYMAN NİDAN,BOZKURT ERKAN, Eğitim Yönetimini Dilthey’ın Hermeneutik Yaklaşımı Bağlamında Yorumlamak, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
 • Uluslararası Hakemli 2017, OYMAN NİDAN, Türk Yükseköğretim Kurumlarındaki Güç İlişkilerinin Alan Kuramı Bağlamında İncelenmesi, Amme Idaresi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, OYMAN NİDAN,ŞENTÜRK İLKNUR, Öğretmen Adayları ve Öğretim Üyelerinin “Üniversite” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ŞENTÜRK İLKNUR,OYMAN NİDAN, Yükseköğretimde demokratik sınıf yönetimi: Nitel bir çalışma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, OYMAN NİDAN, Akademisyenlerin Eğitimdeki Başarısızlığa İlişkin Duyarsızlığını Küreselleşme Bağlamında Yorumlamak, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, OYMAN NİDAN, YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA AKADEMİK KİMLİK BUNALIMI, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, OYMAN NİDAN, DILTHEY’IN HERMENEUTİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA EĞİTİM YÖNETİMİNİ YORUMLAMAK, Özet bildiri
 • 03.05.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu, KURTOĞLU METE,OYMAN NİDAN,ŞENTÜRK İLKNUR, DÖNÜŞEN ÜNİVERSİTE, DÖNÜŞEN AKADEMİSYENLİK: AKADEMİSYEN TİPOLOJİLERİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR DENEME, Özet bildiri