UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
NAZIM BAYRAKDAR

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1994 - 1999

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
 • Yüksek Lisans

  1999 - 2010

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
  Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin disiplin anlayışları
 • Doktora

  2010 - 2014

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik algıları
 • KPDS - İngilizce

  2000 -

  İngilizce - 65
 • YDS - İngilizce

  2015 - Güz

  İngilizce - 61.25000
 • İlahiyat Temel Alanı
  Felsefe ve Din Bilimleri

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Danışma Kurulu Üyesi

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2016 - 2019

 • 2018

  Yüksek Lisans - ENGİN AKTEPE
  Cami İçi Din Eğitimi Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Takrir Derslerinin Verimlilik Durumu Yönünden İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MEHMET ÖZTÜRK
  AKILLI TAHTA KULLANIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Bilimine Giriş - Lisans, 2019-2020
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Din Eğitimine Giriş - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Din Eğitimi Biliminin Teorik Temelleri - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Bilimine Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2018-2019
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2018-2019
 • Özel Öğretim Yöntemleri - Lisans, 2018-2019
 • Din Eğitimi - Lisans, 2018-2019
 • Din Eğitimi Biliminin Teorik Temelleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Din Eğitimine Giriş - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ÖRGÜN VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • DİN ÖĞRETİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • DİN EĞİTİMİNE GİRİŞ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • DİN EĞİTİMİ BİLİMİNİN TEORİK TEMELLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • DİN EĞİTİMİ - Lisans, 2017-2018
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2016-2017
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2016-2017
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2016-2017
 • Kültürlerarası Din ve Ahlak Öğretimi - Lisans, 2016-2017
 • Ahlak ve Değerler Eğitimi - Lisans, 2016-2017
 • ÖRGÜN VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • DİN ÖĞRETİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • DİN EĞİTİMİ - Lisans, 2016-2017
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • Türk Eğitim Tarihi - Lisans, 2015-2016
 • Özel Öğretim Yöntemleri - Lisans, 2015-2016
 • Din Eğitimi - Lisans, 2015-2016
 • Ulusal Hakemli 2018, BAYRAKDAR NAZIM, Din Derslerinde Kötülük Probleminin Çözümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, BAYRAKDAR NAZIM, Klasik Koşullanma Kuramı ve Din Eğitimi, Ekev Akademi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, BAYRAKDAR NAZIM, Düşünmeye Teşvik Eden Kur’an Ayetlerinin Eğitsel Değeri (Ğaşiye Suresi 17. Ayet Örneği), İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, BAYRAKDAR NAZIM, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE TÜKENMİŞLİK UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2016, BAYRAKDAR NAZIM, SINIF DİSİPLİNİ PROBLEMİNE VAROLUŞÇU FELSEFE PERSPEKTİFİNDEN GENEL BİR BAKIŞ, Journal of International Social Research
 • Ulusal Hakemli 2016, BAYRAKDAR NAZIM, İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerine Göre Derslere Yönelik Olumlu Tutum Geliştirmelerine Katkı Sağlayan Öğretim Elemanı Davranışları, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, BAYRAKDAR NAZIM, Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak BilgisiDersi Öğretmenliğinin Doğasından Kaynaklanan GüçlüklerinMesleki Tükenmişlik Algıları Üzerindeki Etkileri, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2014, BAYRAKDAR NAZIM, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleklerinden Beklentileri ve Mesleki Tükenmişlik Algıları, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • 28.10.2016, Uluslararası, Yanlış Algılar ve Doğru İslam Sempozyumu, BAYRAKDAR NAZIM, İslam Diniyle İlgili Yanlış Algılar Bağlamında Ailede Yozlaşma ve Şiddet, Tam metin bildiri
 • 26.08.2019, Uluslararası, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Bilmsel Araştırmalar Kongresi, BAYRAKDAR NAZIM, Din Dersi Öğretmen Adaylarının Derse Yönelik Motivasyon Oluşturma Konusundaki Yeterlik Durumları, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, IASOS KONGRESİ, AVCI MAHMUT,SAYGILI SERDAR,BAYRAKDAR NAZIM, Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Şüphe Problemine Yükledikleri Anlamlar, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, IASOS KONGRESİ, BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH,AVCI MAHMUT, Dinsel Şüphe Problemine Verilen Tepkiler, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Ulusal, IASOS Kongresi, DENİZER NURULLAH,BAYRAKDAR NAZIM,SAYGILI SERDAR, Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Şüphe Problemi Yaşama Sıklıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, EJER CONGRESS, AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM,ÇETİN ÖZER, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Felsefenin Değerine İlişkin Görüşleri, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, EJER CONGRESS, BAYRAKDAR NAZIM,ÇETİN ÖZER,AVCI MAHMUT, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Göre Duygusal Açıdan Yıpratıcı Nitelik Taşıyan Öğrenci Davranışları, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, EJER CONGRESS, ÇETİN ÖZER,AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM, Uşak İl Merkezinde Ortaokullarda Görevli Dikab Öğretmenlerinin Veli Kaynaklı Problemler HakkındakiGörüşleri, Özet bildiri
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, BAYRAKDAR NAZIM, DİN EĞİTİMİNDE NASİHATİN YERİ VE ETKİLİ NASİHAT, 2020, Kimlik Yayınevi, 978-605-7785-32-9
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, AVCI MAHMUT,SAYGILI SERDAR,DENİZER NURULLAH,BAYRAKDAR NAZIM, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Kötülük Problemi, 2018, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-42-7
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DENİZER NURULLAH,BAYRAKDAR NAZIM,SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla İnanç-Eylem Tutarlılığı, 2018, Çizgi Yayınevi, 978-605-196-169-9
 • Ulusal 2018, Ders Kitabı, GÜNEŞ ADEM,AŞIK EV HACER,DAM HASAN,DOĞAN AHMET,İNAN KILIÇ AYŞE,GÜRER BANU,ÇAKMAK FATİH,PEHLİVAN AĞIRAKÇA GÜLSÜM,YAZIBAŞI MUHAMMED ALİ,BAYRAKDAR NAZIM,DEMİR ÖMER,DİLER RAMAZAN,KARATEKE TUNCAY, Din Eğitimi, 2018, Lisans Yayıncılık, 978-605-9498-23-4
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Felsefenin Değeri, 2018, Kimlik Yayınevi, 978-605-2345-54-2
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, BAYRAKDAR NAZIM, (Kutsallığı Ölçüsünde Hassas Bir Meslek) Din Dersi Öğretmenliği, 2018, Kimlik Yayınevi, 978-605-2345-53-3
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, BAYRAKDAR NAZIM, Bir Motivasyon Unsuru Olarak İman (İman-Amel Bütünlüğünün Sağlanmasını Güçleştiren Faktörler ve Din Eğitimi Açısından Doğurduğu Sonuçlar), 2018, Kimlik Yayınevi, 978-605-2345-45-0
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH,AVCI MAHMUT,SAYGILI SERDAR, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Dinsel Şüphe Problemi, 2017, PEGEM AKADEMİ, 978-605-241-022-6
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH, FELSEFEYE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ, 2016, EGE ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ, 978-605-82962-0-6
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜTESİ DERGİSİ , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri