UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MUSTAFA ULUTAŞ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2004 - 2008

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2011

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  İlköğretim 100 temel eser listesindeki kitapların hedef kitlenin düzeyine uygunluğu
 • Doktora

  2011 - 2016

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR)
  Türkiye’de yükseköğrenim görecek yabancılar için özel amaçlı Türkçe öğretimine yönelik program geliştirme: Bir model önerisi
 • KPDS - İngilizce

  2008 - Bahar

  İngilizce - 65
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Türkçe Eğitimi

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DİL VE KÜLTÜR - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETİM TEKONOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2018-2019
 • SÖZLÜ ANLATIM II - Lisans, 2018-2019
 • YAZILI ANLATIM II - Lisans, 2018-2019
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II - Lisans, 2018-2019
 • Türk Dili II - Lisans, 2018-2019
 • Türkçe I: Yazılı Anlatım - Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Sözlü Anlatım I - Lisans, 2018-2019
 • Yazılı Anlatım I - Lisans, 2018-2019
 • Özel Öğretim Yöntemleri I - Lisans, 2018-2019
 • Türk Dili I - Lisans, 2018-2019
 • Dil ve Kültür - Lisans, 2017-2018
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi - Lisans, 2017-2018
 • Özel Öğretim Yöntemleri II - Lisans, 2017-2018
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları II - Lisans, 2017-2018
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2017-2018
 • Özel Öğretim Yöntemleri I - Lisans, 2017-2018
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları I - Lisans, 2017-2018
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi - Lisans, 2016-2017
 • Öğretim Tekonolojileri ve Materyal Tasarım - Lisans, 2016-2017
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2016-2017
 • Özel Öğretim Yöntemleri II - Lisans, 2016-2017
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları II - Lisans, 2016-2017
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2016-2017
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2016-2017
 • Özel Öğretim Yöntemleri I - Lisans, 2016-2017
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları I - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2019, ULUTAŞ MUSTAFA,KARA MEHMET, YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ METİN ALTI SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ULUTAŞ MUSTAFA,KARA MEHMET, Yabancılara Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin İlk 1000 Sözcük Listesi Önerisi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, BATUR ZEKERYA,ULUTAŞ MUSTAFA,BEYRET TUĞBA NUR, 2018 LGS TÜRKÇE SORULARININ PISA OKUMA BECERİLERİ HEDEFLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, MİLLİ EĞİTİM
 • Ulusal Hakemli 2019, ULUTAŞ MUSTAFA, İZLENİMCİLİĞİN ROMANTİK METİNLERDEKİ UYGULAMA BİÇİMLERİ, AVRASYA DİL EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2019, ULUTAŞ MUSTAFA,KARA MEHMET, TÖMER Türkçe Öğretim Programlarının Bilişsel Stratejiler Açısından İncelenmesi, Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KARA MEHMET,ULUTAŞ MUSTAFA, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Kelime Hazinesinin Derlem Tabanlı İncelenmesi, International Journal Of Turkish Literature Culture Education
 • Uluslararası Hakemli 2018, ULUTAŞ MUSTAFA,BATUR ZEKERYA, Sayıların Atasözü ve Deyimlere Yükledikleri Anlamlar, International Journal of Languages’ Education and Teaching
 • Ulusal Hakemli 2018, ULUTAŞ MUSTAFA, Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Tiyatro Metinlerinden Yararlanma, Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÇİFCİ MUSA,ULUTAŞ MUSTAFA, İlköğretim 100 Temel Eser Listesindeki Kitapların Hedef Kitlenin Düzeyine Uygunluğu, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, ULUTAŞ MUSTAFA,KARA MEHMET, Türkçe Ders Kitaplarında Nasreddin Hoca ve Fıkraları, Zeit schrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks (Türklerin Dünyası Dergisi)
 • Uluslararası Hakemli 2015, ULUTAŞ MUSTAFA,BATUR ZEKERYA, Görsel-Soru Temelli Dil Bilgisi Öğretimi: Resimli Türk Lisanı Örneği, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2014, BATUR ZEKERYA,ULUTAŞ MUSTAFA, PISA İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi, JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION
 • 30.09.2016, Uluslararası, Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, KARA MEHMET,ULUTAŞ MUSTAFA, Türkçe Ders Kitaplarında Nasreddin Hoca ve Fıkraları, Özet bildiri
 • 20.04.2018, Uluslararası, II.Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ULUTAŞ MUSTAFA,KARA MEHMET, Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Fen Lisesi Örneği, Tam metin bildiri
 • 16.12.2010, Uluslararası, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, ULUTAŞ MUSTAFA, Türkçe Ders Kitaplarındaki Görsel Soru İlişkisinin İşlevsellik Düzeyi, Tam metin bildiri
 • 16.10.2019, Uluslararası, 11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, KARA MEHMET,ULUTAŞ MUSTAFA, Türk Atasözlerindeki Kelimelerin Derlem Bilim Tabanlı İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.12.2018, Uluslararası, ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ULUTAŞ MUSTAFA,KARA MEHMET, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Okuma Etkinliklerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne Göre İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.09.2014, Uluslararası, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ULUTAŞ MUSTAFA,BATUR ZEKERYA, Graphic Question Oriented Grammar Teaching: A Case Study, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, İlköğretim 100 Temel eserdeki Söz Varlığının derlem tabanlı İncelenmesi, KARA MEHMET,ULUTAŞ MUSTAFA, I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Tam metin bildiri
 • 07.12.2018, Uluslararası, II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ULUTAŞ MUSTAFA,KARA MEHMET, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programlarındaki Okuma Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne Göre İncelenmesi: Ankara Üniversitesi Tömer ve Gazi Üniversitesi Tömer Türkçe Öğretim Programları Örneği, Özet bildiri
 • 06.09.2018, Uluslararası, Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, KARA MEHMET,ULUTAŞ MUSTAFA, Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Dersi 2018 Öğretim Programındaki Konuşma ve Yazma Kazanımlarının Metin Dil Bilim Ölçütleri Doğrultusunda İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 06.09.2018, Uluslararası, Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, KARA MEHMET,ULUTAŞ MUSTAFA, Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Dersi 2018 Öğretim Programındaki Okuma Kazanımlarının Bilişsel Stratejiler Açısından İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 03.10.2019, Uluslararası, 12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, KARA MEHMET,ULUTAŞ MUSTAFA, Gazi Üniversitesi TÖMER Uluslararası Öğrenciler İçin Akademik Türkçe I Adlı Kitaptaki Etkinliklerin Bilişsel Stratejiler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 02.11.2017, Uluslararası, IX. Uluslararası DünyaDili Türkçe Sempozyumu, KARA MEHMET,ULUTAŞ MUSTAFA, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Kelime Hazinesinin Derlem Tabanlı İncelnmesi, Özet bildiri
Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Türkçe Eğitimi