UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
MUSA ÇİFCİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1981 - 1985

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1989 - 1991

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
  Bir grup yükseköğrenim öğrencisi üzerinde kelime serveti araştırması
 • Doktora

  1992 - 1996

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  Atatürk döneminde Türkçe`nin eğitimi ve öğretimi (1923-1938/ilkokul)
 • ÜDS - İngilizce

  2006 - Güz

  İngilizce - 70
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Türkçe Eğitimi

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - -
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2013

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -
 • YARDIMCI DOÇENT - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2008

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2013 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdürü

  2011 - 2013

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  1997 - 2018

 • 2019

  Doktora - KADİR KAPLAN
  Ortaokul Türkçe Derslerinde Görsel Okuryazarlık Becerisinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MURAT PASTUTMAZ
  1981, 2005 ve 2018 Türkçe öğretim programlarına göre 6. sınıf Türkçe ders kitaplarının tema yapısının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - AHMET GÜL
  Eleştirel okuma tasviri bibliyografyası
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ASLIHAN EROĞLU
  Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime servetinin belirlenmesi (Isparta/Gönen örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - FUNDA YILDIZ
  Türkiye ve Amerika'da ortaokul düzeyi ders kitaplarındaki yazma etkinliklerinin ve yazma öğretim programlarının karşılaştırılması (Kaliforniya örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - AYÇA KAHYA
  Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin değerler eğitimi bakımından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - MEHMET SOYUÇOK
  Türkçe öğretim programlarının işlevsel okuma açısından incelenmesi (1924-2015)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - GÜLBİKE YILDIRIM
  Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygısı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - MEHMET MUSTAFA MARANGOZ
  İlköğretim Türkçe ders kitaplarında konuşma eğitimi uygulamaları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - MUSA KAYA
  Emine Işınsu'nun romanlarında değer eğitimi ve bu eserlerin Türkçe öğretimine katkısı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - KENAN TÜLÜ
  Mesleki eğitim merkezi Türkçe öğretim programları ile ders kitaplarının ilköğretim Türkçe öğretim programı ve 8. sınıf ders kitapları ile karşılaştırılması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - SEÇKİN FADİME SAKARYALI
  İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf Türkçe ders kitaplarında okuma türlerinin uygulamaları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - MUSTAFA ULUTAŞ
  İlköğretim 100 temel eser listesindeki kitapların hedef kitlenin düzeyine uygunluğu
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - MEHMET ÖZTEKİN
  İlköğretm 5. sınıf öğrencilerinin aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Düzce/Akçakoca örneği)
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - ALİ KARAHAN
  İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Uşak/Ulubey köy okulları örneği
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - SABRİ CEYLAN
  İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sıfatları kullanma becerisi ile okul başarıları arasındaki ilişkiler
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - ZEKERYA BATUR
  İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe 6. ve 7. sınıf ders kitaplarından geçen bilinmeyen kelimeleri kazanım düzeyleri üzerine bir araştırma
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2005

  Yüksek Lisans - HAYRİYE ÜNSAL
  İlköğretim 5. ve 8. sınıflar ile ortaöğretim 11. sınıfların sözlü anlatımdaki kelime hazineleri/Afyon merkez örneği
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2005

  Yüksek Lisans - MUSTAFA ÇIPLAK
  Uşak merkez ilköğretim 5.,8. ve 11. sınıflarının yazılı kelime hazinesinin belirlenmesi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1999

  Yüksek Lisans - MUSA ŞENOL
  Okuma yazma öğretiminin tasviri bibliyografyası
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Dil Bilgisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler - Doktora, 2018-2019
 • Geçmişten Günümüze Türkçe Eğitimi - Doktora, 2018-2019
 • Propaganda Teknikleri ve Türkçe Öğretimi - Doktora, 2018-2019
 • Anlama Teknikleri Organizasyonu - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi - Lisans, 2018-2019
 • Eleştirel Okuma - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Anlama Teknikleri Organizasyonu - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2013-2014
 • Anlama Teknikleri: Dinleme Eğitimi - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇİFCİ MUSA,SEZER ÖNDER, Derleme Sözlüğüne Katkılar (Emirdağ / Burunarkaç Köyü) II, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇİFCİ MUSA,Soyuçok Mehmet, Ortaokul Türkçe Öğretim Programlarının İşlevsel Okuma Açısından İncelenmesi (1924-2015), International Journal of Languages’xx Education and Teaching
 • Uluslararası Hakemli 2018, ERKEK Gülten,ÇİFCİ MUSA,ELLİALTI MEVLÜT, BİR İNGİLİZCE VE TÜRKÇE 7. SINIF DERS KİTABININ KAZANIMLAR, KİTAP KURGULARI VE SÜREÇ HARİTALARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ, the Journal of Academic Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇİFCİ MUSA,Kaplan Kadir, 5.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNDE KULLANILAN GÖRSEL MATERYAL TÜRLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUĞU, International Journal of Language Academy
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÇİFCİ MUSA,ULUTAŞ MUSTAFA, İlköğretim 100 Temel Eser Listesindeki Kitapların Hedef Kitlenin Düzeyine Uygunluğu, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÇİFCİ MUSA,BATUR ZEKERYA,DURU KADİR, Cumhuriyet Dönemi Türkçe Öğretim Programlarının Konuşma Becerisi Açısından İncelenmesi, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, SEZER ÖNDER,ÇİFCİ MUSA, Derleme Sözlüğüne Katkılar (Emirdağ / Burunarkaç Köyü), Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, YILDIRIM GÜLBİKE,ÇİFCİ MUSA, Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygısı, The Journal Of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, Sezgin Tufan betül,ÇİFCİ MUSA, Televizyon Reklamlarında İşlenen Toplumsal Değerler, Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÇİFCİ MUSA,BATUR ZEKERYA,Duru Kadir, Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Konuşma Becerisi Açısından İncelenmesi, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2015, ÇİFCİ MUSA, Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Mevlana yı Tanıma Düzeyleri ve Mevlana Hakkındaki Görüşleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ÇİFCİ MUSA, Türkçenin Eğitiminin Dünü Bugünü ve Geleceği, Türkiz
 • Uluslararası Hakemli 2012, ÇİFCİ MUSA,YILDIRIM TALİP, Divanü Lugati’xxt-Türk’xxte Yar Alan Eşya Adları, Türkish Sturdies
 • Ulusal Hakemli 2012, ÇİFCİ MUSA,YILDIRIM TALİP, Kaşgarlı Mahmud un Kullandığı Propaganda Teknikleri, Türklük Bilimi Araştırmaları
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÇİFCİ MUSA, Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sorunu, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemsiz 2010, ÇİFCİ MUSA, Dijital Dalga Karşısında Türkçe, Türkiz
 • Ulusal Hakemli 2010, ÇİFCİ MUSA, Eleştirel Okuma, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN
 • Ulusal Hakemli 2010, ÇİFCİ MUSA, Falih Rıfkı Atay, Türk Dili
 • Ulusal Hakemli 2007, ÇİFCİ MUSA, Tanzimat Dönemi ve Günümüz Romanlarında Cümle Bağlayıcı Bağlaçların İşlevleri ve Kullanım Sıklıkları, Türk Dili
 • Ulusal Hakemli 2003, ÇİFCİ MUSA, Dil ve Edebiyat Öğretiminde Zaman Haritası, Türklük Bilimi Araştırmaları
 • Ulusal Hakemli 2001, ÇİFCİ MUSA, Dinleme Eğitimi ve Dinlemeyi Etkileyen Faktörler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2000, ÇİFCİ MUSA, Sesli OKuma, Bilge
 • Ulusal Hakemli 1998, ÇİFCİ MUSA, Türkçe Öğretiminde Temel İlkeler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 1991, ÇİFCİ MUSA, Dil, Kelime, Kavram ve Kültür, Sosyal Bilimlerde Araştırma
 • Ulusal Hakemli 1990, ÇİFCİ MUSA, Abdal Musa’xxnın Gerçek Hayatı ve Menkabevi Hayatı, Milli Folklor
 • 29.03.2004, Ulusal, Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili Etkinlikleri, ÇİFCİ MUSA, Dil Bilgisi Öğretiminde Temel Yöntem Yanlışları, Tam metin bildiri
 • 29.02.2016, Uluslararası, Internatioanal Contemporaray Educational Research Congress, ÇİFCİ MUSA,DURAN EROL,YALÇINTAŞ ESRA, TEKERLEMELERDE KELİME VE DEĞER, Tam metin bildiri
 • 25.09.2018, Uluslararası, 13. Büyük Türk Dili Kurultayı, ÇİFCİ MUSA, Türk Dili ve EDebiyatı Ders Kitaplarında Yer Alan Biyografik Bilgilerin Eleştirel Okumaya Katkısı, Tam metin bildiri
 • 20.09.2004, Uluslararası, V. Uluslararsı Türk Dili Kurultayı, ÇİFCİ MUSA, Kaşgarlı Mahmud un Dil Öğretim Yöntemi Üzerine, Tam metin bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, International Central Asia Symposium, ÇİFCİ MUSA,YILDIRIM TALİP,DURAN EROL, Türkçe’nin Gelişimine Katkı Sağlayan Orta Asya Şahsiyetleri ile İlgili Farkındalığın Artırılması, Özet bildiri
 • 17.10.2018, Uluslararası, 3. International Congress on Social Sciences, ÇİFCİ MUSA,DURAN EROL, Orta Asya Türk Kimlik Değerlerinin Türkiye’de Ders Kitaplarına Yansıması, Özet bildiri
 • 17.04.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, ÇİFCİ MUSA,YILDIRIM TALİP, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Güncellik İlkesinin Uygulamaları, Tam metin bildiri
 • 13.05.2016, Uluslararası, ICONTE 7. International Congress On New Trends in Education, BATUR ZEKERYA,ÇİFCİ MUSA, Değer Kavramları Aracılığıyla Dil Bilgisi Öğretimi DEKAD Tekniği, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BATUR ZEKERYA,ÇİFCİ MUSA,DURAN EROL, Yüz Temel Eserin Yüzü Kapak, Özet bildiri
 • 07.04.2005, Ulusal, Afyon Kocatepe Üniversitesi II. Türk Dili Etkinlikleri, ÇİFCİ MUSA, İmla Öğretiminin Niteliği ve Çerçevesi, Tam metin bildiri
 • 05.09.2018, Uluslararası, III. International Congress on Social Sciences, 5-8 September 2018, Üsküp-Makedonya., ÇİFCİ MUSA,BATUR ZEKERYA, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Yaratıcı Okuma Uygulamaları,, Tam metin bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, ÇİFCİ MUSA,SEZER ÖNDER, Çobanlık Sözlüğü Terimleri Denemesi, Özet bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ MUSA, Dil Eğitiminin Teme Kavramları, 2019, ASOS, 978-605-7602-11-4
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ MUSA, Türk Dilinin Çağdaş Sorunları ve Çözüm Önerileri, 2018, Kesit Yayınları, 978-605-7898-05-0
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ MUSA,BATUR ZEKERYA, Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, 2018, Grafiker, 978-605-4692-50-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, DOĞAN YUSUF, Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, 2017, Akçağ, 978-605342-338-6
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ MUSA,TURAN SELAHATTİN,ÇUBUKÇU ZÜHAL,ACAT MEHMET BAHADDİN,DURAN EROL,BATUR ZEKERYA,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÇETİN ÖZER,EGE RAMAZAN,PARLAK ORHAN, Yaz Kur an Kursu Öğreticileri Hizmet İçi Eğitim Programı, 2016, Eğitim Yayınevi, 978-805-9831-74-1
 • Ulusal 2015, Ders Kitabı, ÇİFCİ MUSA,BATUR ZEKERYA,YAMAN ERTUĞRUL,BABACAN İSRAFİL,TÜZER İBRAHİM,TAŞLIOVA MUAMMER METE, Türkçe Öğretmenliği Soru Bankası, 2015, Akçağ, 978-605-342-180-1
 • Ulusal 2015, Ders Kitabı, ÇİFCİ MUSA,YAMAN ERTUĞRUL,TAŞLIOVA MUAMMER METE,BABACAN İSRAFİL,TÜZER İBRAHİM,BATUR ZEKERYA, Türkçe Öğretmenliği Konu Anlatım Konu Testleri Konu Kaynakçası, 2015, Akçağ, 978-605-342-16--3
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, BATUR ZEKERYA,ÇİFCİ MUSA,KEKLİK SAADETTİN, Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, 2013, Grafiker,
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ MUSA, Türkçe Öğretimi El Kitabı, 2013, PEGEM,
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ MUSA, Açıklamalı Okuma Terimleri Sözlüğü, 2013, Elik Yayınları, 978-605-85633-0-8
 • Ulusal 2011, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ MUSA, 2023’e Doğru Türkçe, 2011, Eğitim 2023 Yayınları,
 • Ulusal 2010, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ MUSA, Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, 2010, Nobel,
 • Ulusal 2007, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ MUSA, Yanyalı Ali Rıza Okuma Yazma, 2007, Külcüoğlu,
 • Ulusal 2006, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ MUSA, Türkçe Öğretiminin Sorunları, 2006, Divan,
 • Ulusal 2004, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ MUSA, Abdurrrahman Güzel Armağan Kitabı, 2004, Gazi Eğitim Vakfı Kültür Yayınları,
 • Ulusal 2002, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ MUSA, Prof. dr. Sadık Tural Armağanı, 2002, Can Reklamevi Basın Yayın,
 • Uluslararası 1995, Kitap Tercümesi, ÇİFCİ MUSA,Bayramov Nuri, Çağdaş Türkmen Edebiyatından Çocuk Şiirleri, 1995, Kültür Bakanlığı, 975-17-1213-0
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Belleten , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Dili