UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
MURAT SEZGİN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1985 - 1989

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1994 - 1997

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Belediyeleşme ve Türkiye'de Köylerin Belediyeleşme Süreci
 • Doktora

  2003 - 2007

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER (TEZLİ) (DR)
  Türkiye'deki belediyelerde halkla ilişkiler faaliyetleri ve bir model önerisi
 • TOEFL IBT - İngilizce

  2010 - Bahar

  İngilizce - 70
 • TOEFL IBT - İngilizce

  2013 - Bahar

  İngilizce - 93
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Halkla İlişkiler

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ - HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2014

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ - HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013

  BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ - İŞLETME BÖLÜMÜ - YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011

  BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - İŞLETME YÖNETİMİ PR.
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 2007

  BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - İŞLETME YÖNETİMİ PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2015 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2014 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2014 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2013 -

 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2011 - 2013

 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2011 - 2013

 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2011 - 2013

 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2009 - 2011

 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  1996 - 2000

 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  1995 - 1996

 • 2019

  Yüksek Lisans - HÜSEYİN PALA
  İnternet reklamlarının satın alma davranışı üzerindeki etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ALİ BURAK CESUR
  Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Web Sitelerinin Kullanımı: Türkiye'deki Şirketler Üzerine Bir İnceleme
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - EMİNE HİLAL ER
  Şehir imajı ve şehir markasına yönelik algılar üzerine bir araştırma: Kütahya ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - SEMİH GÖKÇE
  Kültür ve sanat faaliyetlerinin belediyelerin kurumsal imaj ve itibarına etkisi (Örnek uygulama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - ARİF YAVUZ
  Yerel medyanın özellikleri ve sorunları: Afyonkarahisar örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Kurum Kültürü - Lisans, 2017-2018
 • Seminer - Doktora, 2017-2018
 • SOSYAL SORUMLULUK KAMPAYALARI - Lisans, 2017-2018
 • Halkla İlişkiler Kampanyaları - Lisans, 2017-2018
 • İkna Edici İletişim - Lisans, 2017-2018
 • STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • Küreselleşme sürecinde halkla ilişkiler - Doktora, 2017-2018
 • Siyasal İletişim - Doktora, 2017-2018
 • HALKLA İLİŞKİLER - Önlisans, 2017-2018
 • HALKLA İLİŞKİLER TEORİ VE UYGULAMALARI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Halkla ilişkilere Giriş - Lisans, 2016-2017
 • Stratejik Halkla İlişkiler - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Halkla İlişkiler Araç Yöntem ve Teknikleri - Lisans, 2015-2016
 • Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi - Lisans, 2015-2016
 • Halkla İlişkiler Teori ve Uygulamaları - Lisans, 2015-2016
 • Halkla İlişkiler Teori ve Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2013-2014
 • Halkla İlişkilere Giriş - Lisans, 2013-2014
 • Sosyoloji - Lisans, 2013-2014
 • Siyaset Bilimi - Lisans, 2013-2014
 • Siyaset Bilimi - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli, SEZGİN MURAT,ÖZBAY Emine, Olmak ya da Olmamak İtalya’da Stratejik Halkla İlişkilerdeki Paradokslar, Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, SEZGİN MURAT,Yalap Bilal, Gündem Kurma Teorisinde Uşak Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Yaklaşımlarının Tespiti, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli, SEZGİN MURAT,KAYA ZÜBEYDE, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokullarının Tercih Edilme Sebepleri Uşak Üniversitesi Üzerine Bir uygulama, Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Derigisi
 • Uluslararası Hakemli, SEZGİN MURAT,Gökçe SEMİH, Meclis’te Grubu Bulunan Partilerin, 2015 Genel Seçimlerinde, Gazetelerde Çıkan Miting Haberlerinin İçerik Çözümlemesi, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
 • Ulusal Hakemli, SEZGİN MURAT,Cesur Ali Burak, Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Blog Kullanımı, Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Derigis
 • Uluslararası Hakemli, SEZGİN MURAT,Talaz Lütfiye, Bilişim Devrimi Sibernetik İletişim ve Stratejik Halkla İlişkiler, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli, SEZGİN MURAT,Telingün Kübra, STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLERDE KRİZ YÖNETİMİ VE VAKA ÇALIŞMALARI, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli, SEZGİN MURAT,Telingün Kübra, STRATEJİK İLETİŞİM VE REKLAM, Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli, SEZGİN MURAT,Özbay Emine Hilal, Halkla İlişkiler Uygulamalarından Beyaz Masa Uşak Belediyesi Örneği, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli, CAN POLAT,SEZGİN MURAT, Merkez Kütüphane Algılanan Hizmet Kalitesinin Uşak Üniversitesi Marka Farkındalığı Üzerindeki Rolüne İlişkin Bir Araştırma, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, SEZGİN MURAT,ÖZTÜRK AZİZ,KONUK MEHMET, İÇ TURİZME YÖNELİK YENİ DESTİNASYON PAZARLAMASINDA SANATÇI VE SANATSAL FAALİYETLERİN KATKILARI: Sonsuz Şükran Köyü Örneği, Journal Of Current Researches On Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli, SEZGİN MURAT,Bulut Beyza, Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli, SEZGİN MURAT, AGAR CAHİT, Impact of AffeectiveOrganizationalandOccupationalCommitment On JobSaticfaction PR SpecialistInMetropolianMunicipalities, International Journal of Business and Commerce DoubleBlind Peer ReviewedJournal
 • Ulusal Hakemli, SEZGİN MURAT, Belediyelerde Halkla ilişkiler ve Halka Dönük Yönetim, Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi
 • 28.09.2016, Ulusal, VI.Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, 28-30 Eylül 2016, Kocaeli, SEZGİN MURAT,KAYA ZÜBEYDE, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Programları Tercih Etme Nedenleri ve Kariyer Beklentileri Uşak Üniversitesi Örneği, Tam metin bildiri
 • 24.08.2016, Uluslararası, International Congress On Political Economic and Social Studies 2016, SEZGİN MURAT,Farımaz Mehtap, Tüketim Kültüründe Yeni Soyut ihtiyaçlar Yaratırken Televizyon reklamlarının Rolü ve İşlevi, Tam metin bildiri
 • 21.10.2017, Uluslararası, International Applıed Social Sciences Congress, SEZGİN MURAT,Pala Hüseyin, Belediye Zabıta Personellerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yönelik Bir Alan Çalışması, Tam metin bildiri
 • 21.10.2017, Uluslararası, II.ASEAD Sosyal Bilimler Sempozyumu, SEZGİN MURAT,KAYA ZÜBEYDE, Sivil Havacılık MYO Öğrencilerinin Staj Uygulamalarına Bakış Açısının Değerlendirilmesi:Uşak Üniversitesi Örneği, Özet bildiri
 • 21.05.2015, Uluslararası, 2015 UluslararasıSinema & DinSempozyumu, SEZGİN MURAT,KEŞAPLI ONUR, Türkiye de Politik Düşüncenin Sinematografik Sunumu Bağlamında Dini Filmler, Tam metin bildiri
 • 15.05.2015, Uluslararası, Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, SEZGİN MURAT, Orta Öğretim çıocuklarında Öğrencilerinde aile içi iletişim, Tam metin bildiri
 • 15.05.2015, Uluslararası, The 4rd İnternational Canik Symposium, SEZGİN MURAT, City and Child from Past to Present Inter Family Communication Among the Secondary Education Children Students An Empirical Study, Tam metin bildiri
 • 13.06.2013, Uluslararası, The Clute Institute International Academic Conference, SEZGİN MURAT, Corporate Image An Applied Research In Beyşehir Municipality, Tam metin bildiri
 • 12.05.2018, Uluslararası, IPRAC ı.Uluslarasaı Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Kongresi, SEZGİN MURAT,SÖZKESEN MUHAMMET EMİN, Gösteriş Amaçlı Tüketimin Benlik saygısı ve Yaşam Dotumu Üzerine Etkisi:Fırat Üniversitesi Örneği, Özet bildiri
 • 12.05.2018, Uluslararası, IPRAC ı.Uluslarasaı Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Kongresi, SEZGİN MURAT,MÜHÜRDAROĞLU SİBEL,ÖZTÜRK DUDU, Halkla İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Yüksek Lisans Eğitiminde Karşılaştığı Sorunlae ve Çözüm Önerileri, Özet bildiri
 • 12.05.2018, Uluslararası, IPRAC I.Uluslarasaı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, SEZGİN MURAT,YİLMAZ DURSUN, Sağlık Çalışanları Perspektifinden Hastalarda Kamu Hastaneleri Algısı:İzmir Örneği, Özet bildiri
 • 12.05.2018, Uluslararası, 1Uluslarası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi IPRAC, SEZGİN MURAT,ŞEN Ahmet, Uluslarası Kamuoyu Oluşturmada Stratejik İletişimin Önemi:Zeytin Dalı Harekatı, Özet bildiri
 • 12.05.2018, Uluslararası, IPRAC !.Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, SEZGİN MURAT,ÇAKAR ÜMİT, Stratejik İletişim Yönetimi Olarak Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Satın Alma Davranışına Etkisi, Özet bildiri
 • 12.05.2018, Uluslararası, IPRAC ı.Uluslarasaı Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Kongresi, SEZGİN MURAT,Mühürdaroğlu Sibel, Halkla İlişkiler Bağlamında Yeşil Halkla İlişkiler ve İknanın İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.05.2006, Ulusal, I.Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, SEZGİN MURAT, Beyşehir de Okuyan Orta Öğretim Öğrencilerinin Kitle İletişim Araçlarının Kullanma Tercihleri, Tam metin bildiri
 • 06.10.2017, Uluslararası, II.Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi, SEZGİN MURAT, Tanıtım Aracı Olarak Festivallerin Kullanımı, Tam metin bildiri
 • 05.09.2018, Uluslararası, Türküm-2018 Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyet Kongresi, SEZGİN MURAT,Yılmaz Dursun, Siyasal ve Sosyal Bağlamda Mankurt Kavramının Türk Yazılı Basınında Metaforik Kullanımı, Özet bildiri
 • 04.11.2016, Uluslararası, 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, SEZGİN MURAT, Social Media as a Communication Medium A Study for The Faculty of Communication of Usak University, Özet bildiri
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, SEZGİN MURAT,CAN POLAT, Halkla İlişkiler Kampanyaları ( Küçük Ölçekli Kampanya Denemeleri), 2017, Kriter Yayın Evi, 978-605-9336-94-9
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, SEZGİN MURAT, Halkla İlişkilerde İletişim ve Etkin Sunuş, 2013, Yüce Medya Yayını, 978-975-01609-3-6
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, SEZGİN MURAT, Prof Dr Hasan Kürşat Güleş e İthafen İşletme Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar Seçme Yazılar, 2012, Gazi Kitabevi, 978-806-4562-57-2
 • Ulusal, Ansiklopedi Maddesi, SEZGİN MURAT, Konya Ansiklopedisi, 2011, Kültür A.Ş., 978-605-389-058-4-(2.c)
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, SEZGİN MURAT,AKGÖZ ERKAN, Genel İletişim, 2009, Gazi Kitabevi, 978-605-5804-54-1
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, SEZGİN MURAT,AKGÖZ ERKAN, Genel ve Teknik İletişim, 2009, Gazi Kitabevi, 978-605-5804-53-4
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, SEZGİN MURAT, Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Bir Model Önerisi, 2008, Tablet Yayınları, 978-975-6346-14-6
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, SEZGİN MURAT, Türkiye de Belediyeleşme Süreci 1854 1997, 2008, Tablet yayınları, 978-605-5948-14-6
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, SEZGİN MURAT, Halkla İlişkiler, 2008, Yüce Medya, 978-975-01609-1-2
Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Uşak Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
 • Uşak Üniversitesi 3.İletişim Günleri, İletişim Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması

  15.05.2017 - 17.05.2017

  Düzenleyenler : Murat SEZGİN,Onur Keşaplı
  Uşak
 • Projelerden Yansımalar

  14.12.2017 - 15.12.2017

  Düzenleyenler : Kuratör:Murat SEZGİN,
  Uşak
 • 5:Uluslarasaı Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali

  10.12.2018 - 14.12.2018

  Düzenleyenler : Festival Başkan Doç.Dr.Murat SEZGİN, Yönetmen Onur KEŞAPLI
  UŞAK
 • 4.Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali

  12.12.2017 - 14.12.2017

  Düzenleyenler : Festival Başkan Doç.Dr.Murat SEZGİN, Yönetmen Onur KEŞAPLI
  UŞAK
 • Hayatı Zoomla Fotoğraf Sergisi

  13.05.2018 - 13.05.2018

  Düzenleyenler : Doç.Dr.Murat SEZGİN
  UŞAK
 • Afiş Yarışması

  05.04.2018 - 05.04.2018

  Düzenleyenler : Ayça Demirtaş,Aslı Zehra Tigel,Osman Tayşi
  Uşak
 • Afiş Sergisi

  02.05.2018 - 03.05.2018

  Düzenleyenler : Murat SEZGİN
  Uşak
 • 4.Ulusal Fotoğraf Yarışması

  10.10.2018 -

  Düzenleyenler : İletişim Topluluğu
  Uşak