UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MURAT EKİCİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2003 - 2007

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2012

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Öğretim ilke ve yöntemleri dersinde sosyal ağlar ve işbirlikli (Collaboratıve) öğrenme yöntemlerinin erişi düzeyine etkisi
 • Doktora

  2013 - 2018

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)
  Mobil teknoloji tabanlı öğrenme uygulamalarının bilimsel düşünme süreci üzerine etkisinin incelenmesi
 • KPDS - İngilizce

  2012 - Güz

  İngilizce - 82.50000
 • YDS - İngilizce

  2016 - Güz

  İngilizce - 85
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI I - Lisans, 2019-2020
 • İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA - Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2019-2020
 • PROGRAMLAMA DİLLERİ I - Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ - Lisans, 2019-2020
 • PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I - Lisans, 2018-2019
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI II - Lisans, 2018-2019
 • EĞİTİMDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI - Lisans, 2018-2019
 • PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • Programlama Dilleri I - Lisans, 2017-2018
 • İnsan - Bilgisayar Etkileşimi - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2015, EKİCİ MURAT,İNEL EKİCİ DİDEM,ALTUNIŞIK SEYYİT, ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ÖZ YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİNÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, EKİCİ MURAT,KIYICI MÜBİN, Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 31.05.2016, Uluslararası, Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, EKİCİ MURAT,TÜZÜN HAKAN, Eğitim Bilişim Ağı Eba Web Portalı Kullanılabilirliğinin Göz İzleme Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 29.10.2013, Uluslararası, 4th World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership, EKİCİ MURAT,YURDUGÜL HALİL, Investigation of the Relationship between Learning Approaches and Online Self regulation Behaviour, Tam metin bildiri
 • 25.05.2009, Uluslararası, Understanding Europeanness and Promoting European Citizenship In Turkey, Karaman Kemal, Ekici Murat, Karabulut Burcu, Digital Citizenship, Tam metin bildiri
 • 16.12.2016, Uluslararası, World Congress on Lifelong Education (WCLE 2016), EKİCİ MURAT,ERDEM MUKADDES, Öğretmen Adaylarının Bilimsel SüreçBecerilerini Geliştirmeye Yönelik bir Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi, Özet bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, EKİCİ MURAT,ERDEM MUKADDES, Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama, Özet bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, EKİCİ MURAT,İNEL EKİCİ DİDEM,ERDEM MUKADDES, Mobil Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üstündeki Etkisi, Özet bildiri
 • 11.09.2017, Uluslararası, 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, EKİCİ MURAT,ERDEM MUKADDES, BSB : Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama, Özet bildiri
 • 11.09.2017, Uluslararası, 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, EKİCİ MURAT,ERDEM MUKADDES,İNEL EKİCİ DİDEM, Mobil Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üstündeki Etkisininİncelenmesi, Özet bildiri
 • 09.12.2016, Uluslararası, Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning (MAC-ETL 2016), EKİCİ MURAT, Development of Pre service Teachers Science Process Skills Through Mobile Learning, Özet bildiri
 • 09.09.2015, Uluslararası, Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, EKİCİ MURAT,İNEL EKİCİ DİDEM,ALTUNIŞIK SEYYİT, Investigation of Pre service Teachers WebPedagogical Content Knowledge Accroding to Different Variables, Özet bildiri
 • 08.06.2011, Uluslararası, International Coference on New Horizons in Education, Karaman Kemal, Ekici Murat, Akgün Ergün, Examining Effects of Different Levels of Blended Learnnig Activities on Student Achievement and Retention of Learning, Tam metin bildiri
 • 02.02.2012, Ulusal, XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Karaman Kemal, Ekici Murat, Faklı Düzeylerde Harmanlanmış Öğrenme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ERDEM MUKADDES,EKİCİ MURAT, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, 2016, TOJET - Sakarya Üniversitesi, 978-605-318-448-5
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, EKİCİ MURAT,Arslan İsmail,TÜZÜN HAKAN, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, 2016, TOJET - Sakarya Üniversitesi, 978-605-318-448-5