UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MÜNEVVER ÖZGE BALTA

 • Lisans

  2001 - 2005

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2008

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (YL) (TEZLİ)
  Metropoliten çevreye yayılım sürecinde mevzi imar planları ve plan değişikliklerinin kentsel mekan ve kentsel rant etkileri: Ankara Çayyolu örneği
 • Doktora

  2008 - 2013

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (DR)
  Kentsel risklerin planlama temelinde analizi ve dirençli kent planlama yaklaşımı
 • ÜDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 71.25
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Güz

  İngilizce - 79
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 65.0
 • Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı
  Şehir ve Bölge Planlama

 • YARDIMCI DOÇENT - AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ - ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

  2011 -

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2005 -

  MİMARLIK FAKÜLTESİ - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
 • 2019

  Yüksek Lisans - AHMET ÖZTÜRK
  Gayrimenkul değerini etkileyen kriterlerin belirlenmesinde analitik bir model önerisi; Gaziantep örneği
  Aksaray Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Planlama ve Kentsel Dönüşüm Politikaları - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kent Yönetmi - Lisans, 2018-2019
 • Mimari Tasarıma Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Kent Planlama İlkeleri - Lisans, 2018-2019
 • Temel Tasarım - Lisans, 2018-2019
 • Planlama ve Kentsel Dönüşüm Politikaları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Şehir ve Bölge Planlama - Lisans, 2017-2018
 • Mimari Tasarıma Giriş - Lisans, 2017-2018
 • Mekansal Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Temel Tasarım - Lisans, 2016-2017
 • Kıyı Yönetimi ve Çevre İlişkileri - Lisans, 2014-2015
 • Kent Ekonomisi ve Arazi Politikaları - Lisans, 2014-2015
 • Çok Ölçütlü Karar Analiz Teknikleri - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Kent Yönetimi - Lisans, 2014-2015
 • Şehir ve Bölge Planlama - Lisans, 2013-2014
 • Ulusal Hakemli 2019, GÜMÜŞ MÜNEVVER GİZEM,BALTA MÜNEVVER ÖZGE,DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE DAYALI ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE ALIŞVERİŞ MERKEZİ KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: NİĞDE ÖRNEĞİ, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, BALTA MÜNEVVER ÖZGE,YENİL HAVVA ÜLGEN, Multi criteria decision making methods for urban greenway: The case of Aksaray, Turkey, Land Use Policy
 • Uluslararası Hakemli 2012, ,TEKEL AYŞEBALTA MÜNEVVER ÖZGE,halil ibrahim tekel, Urban Development Process of Buılt Envıronmentsin Metropolitan Areas in Turkey a Case Study of Angora Settlement Ankara, Journalof Urban Planning and Development-ASCE
 • Uluslararası Hakemli 2011, BALTA MÜNEVVER ÖZGE,feral eke, Spatial Reflection of Urban Planning in Metropolitan Areas and Urban Rent a case study of Cayyolu Ankara, European Planning Studies
 • Uluslararası Hakemli 2011, BALTA MÜNEVVER ÖZGE,TEKEL AYŞE, Aktörlerarası Güç İlişkileri Üzerine Angora Evleri, Mimarlık
 • 26.10.2017, Uluslararası, II. ULUSLARARASI AKSARAY SEMPOZYUMU, BALTA MÜNEVVER ÖZGE, AKSARAY KENTİNİN MEKANSAL GELİŞİM SÜRECİ VE PLANLAMA DENEYİMLERİ, Tam metin bildiri
 • 26.10.2017, Uluslararası, II. ULUSLARARASI AKSARAY SEMPOZYUMU, BALTA MÜNEVVER ÖZGE, KENT MERKEZLERİNİN YENİLENME SÜREÇLERİ VE AKSARAY KENT MERKEZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Tam metin bildiri
 • 25.01.2015, Uluslararası, Global Conference on Global Warming Focus on Energy-Transport-Green House Effect (GCGW-15), 2015, BALTA MÜNEVVER ÖZGE, Urban Development Policy and Urban Sprawl in Turkey, Tam metin bildiri
 • 22.11.2007, Ulusal, Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi, BALTA MÜNEVVER ÖZGE,EKE FERAL, Kentsel Dönüşümün Değişen Anlamı Ahlatlıbel Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Tam metin bildiri
 • 22.10.2015, Uluslararası, 3. Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Unikop 2015, DUYGU KARAKİŞİ,BALTA MÜNEVVER ÖZGE, Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Planlama Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, BALTA MÜNEVVER ÖZGE, KAPADOKYA BÖLGESİNİN BÜTÜNCÜL PLANLAMA YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ, Özet bildiri
 • 16.10.2007, Ulusal, Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu, BALTA MÜNEVVER ÖZGE,ÖZKAZANÇ SEHER, Yerel Yönetimlerde Demokrasi Sorunsalı Yerel Katılım, Tam metin bildiri
 • 11.07.2012, Uluslararası, Aesop2012 E-Book of Abstracts, 26th Annual Congress of the Association of European Schools of Planning,, YENİGÜL SEVİNÇ BAHAR,ÇAMUR KÜBRA,BALTA MÜNEVVER ÖZGE, An Assessment of Impacts of Turkish Urban Development Policy and Practices Focusing on Rural to Urban Transformation at Fringes Case of Ankara, Özet bildiri
 • 11.07.2012, Uluslararası, Aesop2012 E-Book of Abstracts, 26th Annual Congress of the Association of European Schools of Planning,, ÇAMUR KÜBRA,YENİGÜL SEVİNÇ BAHAR,BALTA MÜNEVVER ÖZGE, Branded Mega Housing Projects in Istanbul Turkey an Assesment of Transformation in Space Society and Planning Agenda, Özet bildiri
 • 06.10.2009, Ulusal, ”, 33. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Bildiriler Kitabı, EKE FERAL,BALTA MÜNEVVER ÖZGE, Parçayı Planlamak Planlamayı Parçalamak, Tam metin bildiri
 • 06.04.2008, Uluslararası, A Suburban World Global Decentralization and the New Metropolis International Conference, EKE FERAL,ÖZÜDURU BURCU HALİDE,BALTA MÜNEVVER ÖZGE, At the Verge of Urban Sprawl Exploring the Peripheral Expansion of Ankara with Case Studies of Batikent and Cayyolu, Özet bildiri
 • 02.04.2007, Ulusal, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, BALTA MÜNEVVER ÖZGE,ALKAN GÖKLER LEYLA, Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Ankara Kent Makroformu Üzerinde Ekonomik Politik Sosyo Kültürel Etkilerinin İrdelenmesi, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, Uluslararası Katılımlı 2. Kent ve Sağlık Sempozyumu, BALTA MÜNEVVER ÖZGE,kaplan hülagü, Planlama Uygulama Çelişkisinde Kaybolan Değerler Açık Yeşil Alanlar, Özet bildiri
 • , Ulusal, 5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu Toplumsal Çeşitlilik: Yeni Söylem, Politikalar, Mekânsal Planlama ve Uygulamalar, BALTA MÜNEVVER ÖZGE,ÇAMUR KÜBRA, Dirençli Kentsel Yerleşimler e Erişmede Yeni Politikalar ve Yaklaşımlar, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, BALTA MÜNEVVER ÖZGE, Energy Transportation and Global Warming, 2016, Springer International Publishing,
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, BALTA MÜNEVVER ÖZGE,ÇAMUR KÜBRA, Kent Planlama Temel Kavramlar Yaklaşımlar ve Deneyimler, 2013, Ankara Üniversitesi Basımevi,
 • Ulusal 2010, Bilimsel Kitap, BALTA MÜNEVVER ÖZGE, Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama, 2010, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı,
 • Ulusal 2007, Bilimsel Kitap, BALTA MÜNEVVER ÖZGE, Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar, 2007, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası, 9789755072142
Space and Culture. , Dergi, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Şehir ve Bölge Planlama
Journal of Urban Planning and Development , Dergi, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Şehir ve Bölge Planlama
Aksaray University Journal of Science and Engineering , Dergi, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Şehir ve Bölge Planlama
Journal of Urban Planning and Development , Dergi, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Şehir ve Bölge Planlama
İnternational Journal of Environment Protection and Policy , Dergi, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Şehir ve Bölge Planlama
Environment and Planning B: Planning and Design , Dergi, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Şehir ve Bölge Planlama
JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT , Dergi, Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı->Şehir ve Bölge Planlama
EUROPEAN PLANNING STUDIES , Dergi, Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı->Şehir ve Bölge Planlama
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2019

  Takdir Belgesi
  Aksaray Üniversitesi 2018 yılı Akademik Personel Performans Değerlendirmesi
  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
 • KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİKLİ ALAN ÖNERİLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ, AKSARAY ÖRNEĞİ

  01.04.2015 - 09.05.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 15.75
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Metropoliten Saçaklanma Alanlarında Gelişmeler ve Kentsel Rant Ankara Çayyolu Örneği

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı