UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MİHRİAY MUSA

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Önlisans

  1993 - 1996

  Xin Jiang Üniversitesi beden eğitimi
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2006

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  “İlköğretim Çocuklarının Futbol Becerilerini Kazanmalarında Eğitsel Oyunların Önemi
 • Doktora

  2007 - 2012

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  Türkiye ve Çin'deki ilköğretim beden eğitimi dersi öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi
 • YDS - Çince

  2012 -

  Çince - 61
 • Spor Bilimleri Temel Alanı
  Spor Bilimleri

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2018 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - EMRAH ATAR
  Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin akademik öz yeterlik ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MUSTAFA ALPASLAN ONUR
  Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin internet bağımlılığı ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Yüksek Lisans - mustafa alpaslan onur
  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  -
 • KULÜP DENEYİMİ - Lisans, 2018-2019
 • ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE PROJE 1 - Lisans, 2018-2019
 • EĞİTSEL OYUN - Lisans, 2018-2019
 • SPORDA STRES YÖNETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2018-2019
 • SPOR MASAJI - Lisans, 2018-2019
 • Spor Sosyolojisi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Hakemli 2019, DALBUDAK İBRAHİM,MUSA MİHRİAY, Analysis of Self Efficacy-Sufficiency Levels of Individuals with Visual Impairment According to Some Variables, International Education Studies
 • Ulusal Hakemli 2019, YİĞİT ŞIHMEHMET,DALBUDAK İBRAHİM,MUSA MİHRİAY, Türkiye’ de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, UZUN MELİHA,DALBUDAK İBRAHİM,GÜRKAN ALPER CENK,YİĞİT ŞIHMEHMET,MUSA MİHRİAY, Analysis of Individual Sports Athletes’ Self Effectiveness and Levels ofCompetence between 13- 18 Years According to Some Variables, Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2017, YILMAZ GÜLSÜM,ACAR GÖKHAN,GÖZÜM PERİHAN,ÇİÇEK HÜSEYİN,MUSA MİHRİAY,KILINÇ MUSTAFA,ÇATAL ERHAN, Analysis of the Perception Levels of Students and Academicians Regarding Mobbing and Organizational Justice Acts, The Online Journal of Recreation and Sport
 • Uluslararası Hakemli 2017, UZUN MELİHA,DALBUDAK İBRAHİM,GÜRKAN ALPER CENK,YİĞİT ŞIHMEHMET,MUSA MİHRİAY, Analysis of Individual Sports Athletes’ Self Effectiveness and Levels ofCompetence between 13- 18 Years According to Some Variables, Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2017, DALKILIÇ MEHMET,MAMAK HÜDAVERDİ,ATASOY MURAT,MUSA MİHRİAY, Yapay Sinir Ağları İle Sualtı Sporları, Su Topu Ve Yüzme Alanlarında Lisanslı Sporcu Sayılarının Tahmini, The Journal of Academic Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2017, DALKILIÇ MEHMET,MAMAK HÜDAVERDİ,ATASOY MURAT,MUSA MİHRİAY, Yapay Sinir Ağları İle Sualtı Sporları, Su Topu Ve YüzmeAlanlarında Lisanslı Sporcu Sayılarının Tahmini, The Journal of Academic Social Science
 • Uluslararası Hakemli 2017, YILMAZ GÜLSÜM,ACAR GÖKHAN,GÖZÜM PERİHAN,ÇİÇEK HÜSEYİN,MUSA MİHRİAY,KILINÇ MUSTAFA,ÇATAL ERHAN, Analysis of the Perception Levels of Students and Academicians Regarding Mobbing and Organizational Justice Acts, The Online Journal of Recreation and Sport
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAR GÖKHAN,MUSA MİHRİAY,ŞAHİN AHMET,KARABULUT NURİ,ÖZER MUHAMMET,YAMAN NİGAR, Investigation of Relationship Between Just World Perceptions (Belief in a Just World) and Decision Making Process of Students at The School of Physical Education and Sports, The Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAR GÖKHAN,KARABULUT NURİ,ŞAHİN AHMET,MUSA MİHRİAY,ÖZER MUHAMMET, University Staff’s Perceptions on Ethical Climate in Their Workplaces., Anthropologist
 • Uluslararası Hakemli 2016, DALBUDAK İBRAHİM,BAYRAK METİN,ALKAYA ÖZGÜR ZAFER,MUSA MİHRİAY,DALKILIÇ MEHMET, GÖRME ENGELLİ VE ENGELLİ OLMAYAN ERKEK PROFESYONEL FUTBOLCULARININ DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Akademik Sosyal Araştırma Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAR GÖKHAN,ÖZER MUHAMMET,ŞAHİN AHMET,MUSA MİHRİAY,KARABULUT NURİ, Investigation into the Perception of Physical Education Teachers on the Ethical Climate in their Workplace, International Journal of Educational Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2016, KARABULUT NURİ,ÖZER MUHAMMET,MUSA MİHRİAY, Examination of The Relationship Between Branches of Sports Science Faculty Students And Their Problem Solving Skills., The Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli 2016, YİĞİT ŞIHMEHMET,DALBUDAK İBRAHİM,MUSA MİHRİAY,GÜRKAN ALPER CENK,DALKILIÇ MEHMET, Examining Decision Making Level of Wrestlers in Some Variable., İnternational Journal of Environmental Science Educatıon
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAR GÖKHAN,ŞAHİN AHMET,KARABULUT NURİ,MUSA MİHRİAY, Determining the Depression Perception and Decision-making Levels of Students, Studies on Etno-Medicine
 • 28.07.2018, Uluslararası, E R P A International Congresses on Education 2 0 1 8, DALBUDAK İBRAHİM,RAMAZANOĞLU FİKRET,METİN SERKAN NECATİ,YİĞİT ŞIHMEHMET,MUSA MİHRİAY, Spor yapan ve yapmayan işitme engelli bireylerin benlik saygılardüzeylerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, YİĞİT ŞIHMEHMET,DALBUDAK İBRAHİM,MUSA MİHRİAY,RAMAZANOĞLU FİKRET, SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Özet bildiri
 • 24.10.2019, Uluslararası, International Congress of Athletic Performance Health in Sports, MUSA MİHRİAY,DALBUDAK İBRAHİM,YİĞİT ŞIHMEHMET,ULUDAĞ KÜBRA,KARADAĞ DEMET, View of Pyhsical Education and Sports teachres About The Images of School Adminnistrators, Özet bildiri
 • 23.11.2017, Uluslararası, DÜNYA SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA LARI KONGRESİ, YİĞİT ŞIHMEHMET,MUSA MİHRİAY,DALBUDAK İBRAHİM,GÜRKAN ALPER CENK, Yabancı Öğrencilerin Atılganlık Düzeylerinin Araştırılması, Özet bildiri
 • 23.11.2017, Uluslararası, Dünya Spor Biliimleri Araştırmaları Kongresi, YİĞİT ŞIHMEHMET,MUSA MİHRİAY,DALBUDAK İBRAHİM,GÜRKAN ALPER CENK, Yabancı Öğrencilerin Atılganlık Düzeylerinin Araştırılması, Özet bildiri
 • 22.05.2015, Uluslararası, International Journal of Science Culture and Sport, MUSA MİHRİAY,ATEŞ BAHAR,KARA ERSAN,GÖKYÜREK BELGİN, Farklı ülkelerdeki İki üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinin Öğrenci Alım Programlarının Karşılaştırılması Gazi Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi, Özet bildiri
 • 21.05.2017, Uluslararası, The International Balkan Conference in Sport Sciences, DALKILIÇ MEHMET,UZUN MELİHA,MAMAK HÜDAVERDİ,MUSA MİHRİAY,İNCE İZZET, Halter, Güreş Ve Boks Branşlarıyla İlgilenen Sporcuların ÖzYeterlik Düzeylerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 20.04.2019, Uluslararası, II. International Physical Education, Sport, Recreation and Dance Congress,, DALBUDAK İBRAHİM,YİĞİT ŞIHMEHMET,MUSA MİHRİAY, Spor Yapan ve Spor Yapmayan B2 ve B3 Görme Engelli Bireylerin Duygusal ZekâDüzeylerinin Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15.Uluslararası spor bilimleri kongresi, MUSA MİHRİAY,YİĞİT ŞIHMEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,ACAR EYÜP, Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Benlik Saygı Düzeylerinin Araştırılması, Özet bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15. uluslararası spor bilimleri kongresi, kalfa sultan,CAN YUSUF,MUSA MİHRİAY, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin serbest zaman doyumunun incelenmesi, Özet bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15. uluslararası spor bilimleri kongresi, CAN YUSUF,MUSA MİHRİAY,kalfa sultan, sporcularda kararlılık ve atılganlık duygusu ile öz güven duygusu arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Özet bildiri
 • 06.07.2017, Uluslararası, III.ULUSLARARASITÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, UZUN MELİHA,DALBUDAK İBRAHİM,GÜRKAN ALPER CENK,YİĞİT ŞIHMEHMET,MUSA MİHRİAY, ANALYSIS OF INDIVIDUAL SPORTS ATHLETES’ SELF EFFECTIVENESS AND LEVELS OF COMPETENCE BETWEEN 13- 18 YEARS, Özet bildiri
 • 06.07.2017, Uluslararası, III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, UZUN MELİHA,DALBUDAK İBRAHİM,GÜRKAN ALPER CENK,YİĞİT ŞIHMEHMET,MUSA MİHRİAY, 13- 18 Yaş Arası Bireysel Spor Yapan Sporcuların Öz Etkililik- Yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Özet bildiri
 • 06.07.2017, Uluslararası, IIl. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPO2YUMU (TURKCESS 2017), UZUN MELİHA,DALBUDAK İBRAHİM,GÜRKAN ALPER CENK,YİĞİT ŞIHMEHMET,MUSA MİHRİAY, 13- 18 YAŞ ARASI BİREYSEL SPOR YAPAN SPORCULARIN ÖZ ETKİLİLİK- YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education, DALBUDAK İBRAHİM,MUSA MİHRİAY,ALKAYA ÖZGÜR ZAFER,KILIÇ CÜNEYT,TÜRKMEN MUSTAFA, sResearch on Self Esteem Levels of Visually Handicapped Individuals Who Do Not Perform Sport, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education, DALBUDAK İBRAHİM,BAYRAK METİN,ALKAYA ÖZGÜR ZAFER,MUSA MİHRİAY,DALKILIÇ MEHMET, Görme Engelli ve Engelli Olmayan Erkek Profesyonel Futbolcuların Durumluluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 03.01.2020, Uluslararası, Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, MUSA MİHRİAY,DALBUDAK İBRAHİM,YILMAZ GÜLSÜM, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİNMUKEMMELIYETÇILIK DUZEYLERININ iNCELENMESi, Özet bildiri
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, YAMANER FARUK,AĞBUĞA BÜLENT,ÖZBAR NURPER,AKPINAR SELÇUK,TAŞKIRAN AYLA,POYRAZ ADEM,KAYA KAZIM,YÜCEL ALİ SERDAR,ADİLOĞULLARI İLHAN,DUĞAN ÖMÜR,BELLİ EMRE,KORKMAZ SEZGİN,ENGİN ESİN,MUSA MİHRİAY,BAVLI ÖZHAN,ÖZER MUSTAFA KAMİL,SAVUCU YÜKSEL,TEZCAN KARDAŞ NURGÜL,İNAN TUĞBAY,EKMEKÇİ RIDVAN,GÖRGÜLÜ RECEP, Spor Bilimlerine Giriş ve Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri, 2018, Erol Ergün Basın Yayınevi, 978-605-9543-27-9
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, MUSA MİHRİAY, SPOR BİLİMİNE GİRİŞ VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ, 2018, Ergun yayın evi, 978-605-9543-27-9
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, MUSA MİHRİAY, Türkiye ve Çin’xxdeki ilköğretim beden eğitimi dersi öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi, 2018, erol ergün basın yayın evi, 978-605-9543-29-3