UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
MERAL ÖZÇINAR

İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ SİNEMA ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1997 - 2002

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2002 - 2005

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ SİNEMA-TV (YL) (TEZLİ)
  Modern Öznenin Varoluş Sorunu ve Sinemadaki Yansıması
 • Doktora

  2005 - 2010

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ SİNEMA-TV (DR)
  Sinematografik Zaman ve Mekân’xxın Oluşumunda Felsefi Arka Plan
 • YDS - İngilizce

  2014 - Güz

  İngilizce - 68.75000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Sinema

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ - RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2012

  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2012 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Rektör Danışmanı

  2012 -

 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2007 - 2011

 • 2021

  Yüksek Lisans - AYSEL AKCAALAN
  Modernist sinemanın felsefesi ve Godard Sinemasında imgesel anlatım
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - HİKMET KAAN ÖZTOKER
  Gaspar Noé Sinemasının Auteur Kuram Çerçevisinde Analizi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - SİBEL SEBUKTEKİN
  Zeki Demirkubuz sinemasında varoluşçuluk: Dostoyevski izleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - RESUL SAKINMAZ
  Nuri Bilge Ceylan sinemasında karakterlerin sinematografik sunumları
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - HÜSEYİN AYDIN
  Türk sı̇nemasında meslek tanımları ve sendı̇kalaşma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - RAFŞAN YAĞMUR ÇELİK
  Dijital çağın görünmeyen yüzü "geleceğin distopyası"
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MAHMUT YAVUZ TÜRKMEN
  Hollywood sineması ve İslamofobi: 11 Eylül sonrası Hollywood sinemasında İslamofobinin yeniden üretimi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MELİKE DEMİRBAŞ
  Yeşim Ustaoğlu sinemasında yolculuk, benlik ve kimlik ilişkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Doktora, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Yazılı Anlatım - Lisans, 2014-2015
 • Dünya Sinema Tarihi - Lisans, 2014-2015
 • Sosyoloji - Lisans, 2014-2015
 • Radyo Tv ye Giriş - Lisans, 2014-2015
 • Popüler Kültür ve Sinema - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Sanat Felsefesi - Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2013-2014
 • Radyo Tv ye Giriş - Lisans, 2013-2014
 • Video Çekim - Önlisans, 2012-2013
 • TV Draması - Önlisans, 2012-2013
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2010-2011
 • Belgesel Sinema - Lisans, 2010-2011
 • Kurmaca Filmde Anlatım - Lisans, 2010-2011
 • Video Yapım Teknikleri - Lisans, 2010-2011
 • Film Yönetim Teknikleri - Lisans, 2010-2011
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2009-2010
 • Belgesel Sinema - Lisans, 2009-2010
 • Video Yapım Teknikleri - Lisans, 2009-2010
 • Film Yönetim Teknikleri - Lisans, 2009-2010
 • Reklam Film yapım - Lisans, 2007-2008
 • Dijital Kurgu - Lisans, 2006-2007
 • Senaryo Yazımı - Lisans, 2005-2006
 • Ulusal Hakemli 2020, Özçınar Meral, 11 Eylül Sonrası Hollywood Sinemasında İslamafobinin Yeniden üretimi, Erciyes İletişim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, ÖZÇINAR MERAL, Yeni Türk Sinemasında Yersizyurtsuzluk Olarak Taşra, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2020, ÖZÇINAR MERAL, Geleceğin Distopyası Olarak Black Mirror Dizisinin Göstergebilimsel Çözümlemesi, Maltepe İletişim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖZÇINAR MERAL, Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Karakterlerin Sinematografik Sunumları, Asos Journal
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÖZÇINAR MERAL, Semih Kaplanoğlu Sinemasında Hakikat Arayışının Buğday Filmi Üzerinden Okunması, Nosyon
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZÇINAR MERAL, Dramaterapinin Özel Gereksinimli Çocukların İletişim Becerisi Gelişimine Etkisi, Smart Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZÇINAR MERAL, Taşra-Merkez İkilemi Bağlamında Ahlat Ağacı Filminin Çözümlenmesi, smart journal
 • Uluslararası Hakemli 2017, EŞLİ MERAL, CAN POLAT, Topalak Ali Savaş, The Effect of Gender Roles to Carrier Efforts, Journal of Innovative Research in Education Management
 • Ulusal Hakemli 2017, ÖZÇINAR MERAL, Rizomatik Sinema ya da Minör Oluşlar, özne
 • Ulusal Hakemli 2017, ÖZÇINAR MERAL, Deleuzyen Sinema: Minör Bir Oluş Olarak Sarmaşık Filminin Rizomatik Yapısı, sinefilozofi
 • Ulusal Hakemli 2014, OZCINAR Meral, Bir Düşünme Alanı Olarak Sinema, Özne
 • Uluslararası Hakemli 2011, OZCINAR Meral, Traces of Storytelling in Turkish Cinema Within the Scope of Walter Benjamin s Concept of Memory and Bakhtin s Concept of Carnaval, International Journal of Arts & Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2011, OZCINAR Meral, Turkish Cinema Cultural Identity and Beyond, International Journal of Arts & Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2011, OZCINAR Meral, Visual Presentation in the Context of Social and Cultural Body Perception, The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2011, ONAL Hulya, OZCINAR Meral, Tracing the Truth Within the Blurring Borders of Fiction and Documentary, Journal of Yaşar University
 • Ulusal Hakemli 2009, ÖZÇINAR Meral, Toplumsal Kültürel Zaman Mekân Algısının Anlatı İnşasındaki Yeri Ve Örnek Film İncelemeleri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
 • 29.03.2016, Uluslararası, New Media Conference, EŞLİ MERAL, Critical Thinking and New Media, Özet bildiri
 • 28.12.2015, Uluslararası, Second Internatıonal Conference on Media and popular Culture, EŞLİ MERAL, Impossible Masculinity or reading Nuri Bilge Ceylan's Cinema Through the Form of Men Existence, Özet bildiri
 • 27.12.2017, Uluslararası, 41.IAARHIES İnternational Conference, ÖZÇINAR MERAL, Gender, Özet bildiri
 • 27.12.2016, Uluslararası, Internatioanal Conference On Social Science Humanities, EŞLİ MERAL,CAN POLAT, The Effect of Gender Roles to Carier Efforts, Tam metin bildiri
 • 23.04.2018, Uluslararası, İnternational Symposium Communication in the Milleium, ÖZÇINAR MERAL, Epistemolojik Bir Kriz Olrak Hipergerçeklik Evreni, Özet bildiri
 • 17.09.2011, Ulusal, Uluslararası Altın Koza Sinema Kongresi, ÖZÇINAR MERAL, Yeni Türk Sinemasının Anti Kahramanları, Tam metin bildiri
 • 16.04.2015, Uluslararası, Lumen: Rethinking Social Action Core Values., EŞLİ MERAL,Istvan Zsigmond, What does New media mean ?, Tam metin bildiri
 • 16.04.2014, Ulusal, Dörtnala Tarih/ Galloping History, ÖZÇINAR MERAL, Fantastik Türk Sinemasında Toplumsal Cinsiyet Eril Kimlik ve Milliyetçilik, Tam metin bildiri
 • 15.11.2019, Uluslararası, 7th International Studies in Educational and Social Sciences, ÖZÇINAR MERAL, Dramaterapinin Down Sendromlu Bireylerin Sosyal ve İletişim Becerileri Üzerine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 15.06.2014, Uluslararası, 12th International Symposium Communication in the Millenium, ÖZÇINAR MERAL, Suspend as an Aesthetıc Strategy in New Turkish Cinema Time Movement and Stillness Once Upon a Time in Anatolia, Tam metin bildiri
 • 09.12.2016, Uluslararası, Internatıonal Political Social Science Conference, EŞLİ MERAL,CAN POLAT, Determinatıon of social gender roles of usak universitys female students, Özet bildiri
 • 08.05.2014, Ulusal, Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XV, ÖZÇINAR MERAL, Seyirci Felsefesi, Tam metin bildiri
 • 07.05.2015, Ulusal, XVI. Türk Film Araştımalarında Yeni Yönelimler, EŞLİ MERAL, Film Biçimi Nasıl Düşünür, Özet bildiri
 • 05.05.2011, Ulusal, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XII, ÖZÇINAR MERAL, Türk Sinemasını Felsefeyle Düşünmek, Tam metin bildiri
 • 02.06.2016, Uluslararası, Erpa Internatioanal Congress on Education, EŞLİ MERAL,Zsigmund Istvan, Learning Styles and creativity, Özet bildiri
 • 02.02.2015, Uluslararası, 2 nd International Conference on Education and Social Sciences, EŞLİ MERAL, Digital Capitalism and New Communication Policies of Turkey, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, Eighth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, OZCINAR Meral, Black Humour Irony and Turkish Cinema, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, Özçınar Meral, Sinemaya Taşradan Bakmak, 2020, Su Yayınevi, 978-605-4554-61-4
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ÖZÇINAR MERAL, Özne-Uygarlık -Medeniyet Tasavvurları, 2019, Çizgi, 979-605-196-298
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ÖZÇINAR MERAL, Sinemasal-Zihniyet, 2019, Doğu-Batı Yayınları, 978-605-2133-80-4
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ÖZÇINAR MERAL, Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı, 2018, Doruk Yayınları, 978-975-553-553-1
 • Ulusal 2017, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, ÖZÇINAR MERAL, Sinema ve Ses, 2017, Bağlam Yayınları, 978-605-9911-29-0
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, EŞLİ MERAL, Sinema Kuramları 2, 2016, Su Yayınları,
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, ÖZÇINAR EŞLİ Meral, Sinema Kuramları II, 2014, Su Yayınları, 978-605-4554-11-9
 • Ulusal 2012, Bilimsel Kitap, ÖZÇINAR EŞLİ Meral, Arada Kalmak, 2012, Su Yayınları, 978-605-4554-01-0
 • Ulusal 2012, Bilimsel Kitap, ÖZÇINAR EŞLİ Meral, Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı, 2012, Doruk Yayınları, 978-975-553-553-1
 • Ulusal 2011, Bilimsel Kitap, ÖZÇINAR Meral, Belgesel Sinema, 2011, Golden Medya, 978-9944-0060-2-6
 • Ulusal 2011, Bilimsel Kitap, ÖNAL Hülya, ÖZÇINAR EŞLİ Meral, İmgenin Şairi Modernist Sinema Anlatısı Bağlamında Antonioni Sineması Üzerine Notlar, 2011, Mungan Kavram Yayınları, 978-605-88358-1-8
 • Uluslararası 2010, Bilimsel Kitap, OZCINAR Meral, Comics as a Nexus of Cultures, 2010, McFarland & Compony , Inc., Publishers, 978-0-7864-3987-4
 • Ulusal 2010, Bilimsel Kitap, ÖZÇINAR Meral, Derviş Zaim Sineması, 2010, De Ki Yayınları, 978-9944-492-49-2
 • Ulusal 2009, Bilimsel Kitap, ÖZÇINAR Meral, Medya Milliyetçilik Şiddet, 2009, Su Yayınları, 978-975-6709-71-9
 • Ulusal 2008, Bilimsel Kitap, ÖZÇINAR Meral, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler, 2008, Bağlam Yayınları, 978-975-8803-96-5
Karabük Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sinema
TRT Akademi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sinema
Vira Verita , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sinema
Karabük Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama
SineCine , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sinema
 • El Yapımı

  01.01.2005 - 31.12.2011

  Düzenleyenler : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
  İzmir
 • Ekolojik Yaşam

  01.01.2009 - 31.12.2010

  Düzenleyenler : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
  Ankara
 • 1. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu

  28.05.2014 - 30.05.2014

  Düzenleyenler : Uşak Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  Uşak
 • Dramaterapi

  29.06.2019 - 29.06.2019

  Düzenleyenler : Spazio Reale Esagramma Centre De La Gabrille School of Music
  Floransa
 • International Art Festivals for Youn People With Disabilities

  28.06.2019 - 29.06.2019

  Düzenleyenler : Spazio Reale
  Floransa
 • Sanatsal Etkinliklerle Diyaliz Hastalarının Rehabilite Edilmesi

  27.03.2010 - 27.03.2010

  Düzenleyenler : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü ve Ege Nefroloji Diyaliz Merkezi
  İzmir
 • IN Orchestra Project Exhibition

  20.05.2018 - 25.05.2018

  Düzenleyenler : Esagramma
  Mİlan
 • Drama Theraphy ”Hoşgeldin -Güle Güle”

  23.11.2017 - 24.11.2017

  Düzenleyenler : Centre De La Gabriele
  Paris
 • Menteşeoğulları

  22.06.2005 - 22.06.2005

  Düzenleyenler : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
  İzmir
 • Touch With The Music

  15.10.2014 - 19.10.2014

  Düzenleyenler : Uşak Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  Perugia
 • Acorto Di Donne Film Festival

  11.04.2010 - 15.04.2010

  Düzenleyenler : City Council of Pozzuoli, Diálogos, Quicampiflegrei, Coordinamento Donne Area Flegrea.
  Napoli
 • Micro-Documentary and Storytelling

  29.06.2017 - 12.07.2017

  Düzenleyenler : Panteion University/Atina
  Atina
 • Belgesel İzler

  29.06.2016 - 10.07.2016

  Düzenleyenler :
 • Güneşe Göç

  10.03.2010 - 10.03.2010

  Düzenleyenler : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
  Ankara
 • 11. İstanbul Bienali

  12.09.2009 - 08.11.2009

  Düzenleyenler : İKSV
  İstanbul
 • Drama Theraphy

  04.10.2017 - 05.11.2017

  Düzenleyenler : In Orchestra Proje
  izmir
 • inorchestra

  10.10.2018 -

  Düzenleyenler : Erasmus
  Usak
 • 2006

  Sineroman Belgeseli, Yönetmen ve Metin Yazarı, Kısa-Ca Film Festivali Belgesel Dal Jüri Özel Ödül

  Kısa-Ca Film Festivali
 • 2005

  Sineroman Belgeseli, Yönetmen ve Metin Yazarı, 16.Uluslararası Ankara Film Festivali Belgesel Dal Birincilik

  16.Uluslararası Ankara Film Festivali
 • 2004

  Sineroman Belgeseli, Yönetmen ve Metin Yazarı, 2004 Hayalet Mektebi Kısa Film Yarışması Belgesel Dal Birincilik

  Hayalet Mektebi Kısa Film Yarışması
 • IN ORCHESTRA

  01.11.2016 - 31.08.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 450.000 EURO
  Proje Teşvik Puanı : 8
  Avrupa Konseyi - Tamamlandı
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN KARİYER ÇABALARINA ETKİSİ

  22.02.2016 - 28.12.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 14260,70 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • ESAGRAMMA ORCHESTRA

  19.05.2018 - 25.05.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 5000 EURO
  Proje Teşvik Puanı : 4
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • LEARNİNG POSİTİVE DİSCİPLİNE GRUNDVİG PROJESİ (AB)

  01.08.2013 - 01.09.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 25.000 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • ACT-ABLE

  01.10.2020 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu:
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 29.517.00 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Devam Ediyor
 • ÇANAKKALE'DEN MEKTUP VAR EİN BRİEF AUS CANAKKALE-EIN BRİEF OSNABRUCK

  01.05.2011 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 12.000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • ÇANAKKALENİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI

  01.01.2010 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 13.0000TL
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • ÇANAKKALE BELGESELİ

  03.03.2010 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 7500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı