UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MELTEM KURTOĞLU ERDEN

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2001 - 2006

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  2006 - 2009

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretme-öğrenme sürecine entegrasyonu hakkındaki görüşlerinin yeniliğin yayılımı kuramı temelinde incelenmesi
 • Doktora

  2009 - 2014

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)
  BÖTE Bölümü Lisans Programının Mezun Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi
 • Yüksek Lisans

  2016 - 2018

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ)
 • ÜDS - İngilizce

  2007 - Güz

  İngilizce - 70.000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2015 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2015 -

 • 2018

  Yüksek Lisans - EDA USLUPEHLİVAN
  Hasan Latif Sarıyüce'nin çocuk romanlarında değer eğitimi ve söz varlığı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı - Lisans, 2019-2020
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-1 - Lisans, 2019-2020
 • Özel Öğretim Yöntemleri-1 - Lisans, 2019-2020
 • Seçmeli-1 İletişim Teknoloji ve Toplum - Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • Toplumsal Cinsiyet ve Teknoloji - Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2018-2019
 • Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim - Lisans, 2018-2019
 • Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı - Lisans, 2017-2018
 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi - Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ I ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ALANINDA AKADEMİK OKUMA VE YAZMA - Lisans, 2017-2018
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-1 - Lisans, 2017-2018
 • Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları - Lisans, 2016-2017
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-2 - Lisans, 2016-2017
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Öğretim Tasarımı - Lisans, 2016-2017
 • Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı - Lisans, 2016-2017
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-1 - Lisans, 2016-2017
 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi - Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgisayar Bilimleri - Lisans, 2015-2016
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2015-2016
 • Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı - Lisans, 2015-2016
 • Seçmeli-1- İletişim Becerileri - Lisans, 2015-2016
 • Bilgisayar-1 - Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı - Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgi Teknolojileri-1 - Lisans, 2015-2016
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri-2: Eğitim istatistiği ve Eğitim Araştırmaları - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı-2 - Lisans, 2015-2016
 • Etkili İletişim Becerileri - Lisans, 2015-2016
 • Teknolojik Gelişmeler - Önlisans, 2015-2016
 • Seçmeli: Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi - Lisans, 2015-2016
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2015-2016
 • Sosyal Psikoloji-1 - Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı-2 - Lisans, 2015-2016
 • Bilgisayar Destekli Proje-1 - Önlisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2020, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Mezunları için Pedagojik Yeterlik Algısı Ölçeği, SDU International Journal of Educational Studies
 • Ulusal Hakemli 2019, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FATİH PROJESİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, nternational Journal of Education Technology and Scientific Researches
 • Ulusal Hakemli 2017, uslupehlivan eda,KURTOĞLU ERDEN MELTEM,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, Öğretmen Adaylarının Dijital Öykü Oluşturma Deneyimleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BÖTE Bölümü öğrencilerinin bölümlerine yönelik algılarının incelenmesi, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, USLUEL YASEMİN,AVCI YÜCEL ÜMMÜHAN,KURTOĞLU MELTEM, Yeniliklerin benimsenmesi sürecinde rol oynayan değişkenlerin betimsel tarama yöntemiyle incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, KURTOĞLU MELTEM,TÜZÜN HAKAN,AKINCI AHMET,ATAL DENİZ,PALA FERHAT KADİR, A study on the usability of a university registrar s office website through the methods of authentic tasks and eye tracking, The Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Ulusal Hakemli 2013, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile ilgili Türkiye kaynaklı dergilerde yayımlanmış makalelerin incelenmesi, Journal of Instructional Technologies Teacher Education
 • 31.01.2018, Uluslararası, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, uslupehlivan eda,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Değer Eğitiminde Dijital Öykülerin Kullanımı, Özet bildiri
 • 29.10.2010, Ulusal, World Conference of Learning, Teaching and Administration (WCLTA), KURTOĞLU MELTEM,KUTLU MAHMUT OĞUZ, Secondary Schools Teachers Views About Integration Of Information And Communication Technologies, Özet bildiri
 • 27.11.2014, Ulusal, Türkiye’de İnternet Konferansı, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullarda kullanımı Tarihsel bir değerlendirme, Özet bildiri
 • 27.09.2011, Ulusal, Web Destekli Öğretim Uygulamaları Sempozyumu (WebDOU-2011), KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Web destekli eğitime yönelik yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi çalışması, Özet bildiri
 • 27.08.2008, Ulusal, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,KURTOĞLU MELTEM, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Matematik Programına Entegrasyonunda Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri, Özet bildiri
 • 27.08.2008, Ulusal, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, GÜÇYETER ŞULE,KURTOĞLU MELTEM, Matematikte Yaratıcılık, Özet bildiri
 • 26.10.2015, Uluslararası, International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED), KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, A Content Analysis on the Current Studies about Digital Native and Digital Immigrants in Educational Context, Özet bildiri
 • 26.06.2013, Uluslararası, 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2013), KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Türkiye de indeksli dergilerde öğretmenlerin teknoloji kullanımı üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi, Özet bildiri
 • 26.04.2010, Uluslararası, 10th International Educational Technology Conference (IETC), ATAL DENİZ,AKINCI AHMET,KURTOĞLU MELTEM,TÜZÜN HAKAN, Bir Web Sitesinin Kullanılabilirlik Çalışması Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Web Sitesi, Tam metin bildiri
 • 25.03.2009, Ulusal, 2.Ulusal Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, GÜÇYETER ŞULE,KURTOĞLU MELTEM, Üstün Yeteneklilerle İlgili Türkiye de Yapılan Araştırmalar, Özet bildiri
 • 24.11.2016, Uluslararası, International Conference on Quality in Higher Education, uslupehlivan eda,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Dijital Öyküleme Yönteminin Yüksek Öğretim Düzeyinde Kullanılması tammetin, Tam metin bildiri
 • 24.11.2016, Uluslararası, International conference on quality in higher education, uslupehlivan eda,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL ÖYKÜ KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ tammetin, Tam metin bildiri
 • 23.09.2010, Ulusal, 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, KURTOĞLU MELTEM,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 22.11.2013, Uluslararası, Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ,AKKOYUNLU BUKET,ERDEM MUKADDES, BÖTE Mezunu Öğretmenlerin Çalışma Ortamlarındaki Durumları ve Yeterlik Düzeyleriyle İlgili Bir İnceleme, Özet bildiri
 • 21.04.2016, Ulusal, EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,ERDEN ÖZGÜR OLGUN, Sınıf Ortamında Sosyalleşmenin İmkânsızlığı Öğrenme Öğretme Sürecinde Yeni bir Sosyalleşme Mekânı olarak Sosyal Ağlar, Sözlü Bildiri
 • 20.05.2015, Uluslararası, 9.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, BÖTE Bölümünde Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education. , 2017, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, A Scale Development Study: Computer Education And Instructional Technology Graduate’xxs Perceived Pedagogical Competency Scale, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, 2017, KURTOĞLU ERDEN MELTEM, What Do Pre-Service Teachers Think About Future Of Usage Technology İn Education?, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education., CEBESOY ÜMRAN BETÜL,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Sharing Good Practice Examples: Climate Refugees, Özet bildiri
 • 15.06.2015, Uluslararası, International Conference on Critical Education (5th), KURTOĞLU MELTEM, University Students Mental Images about Concept of University in Turkey, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st Education Research and Teacher Education Congress, Uslupehlivan Eda,KURTOĞLU ERDEN MELTEM,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, Öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma deneyimleri, Özet bildiri
 • 14.04.2013, Uluslararası, Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ,AKKOYUNLU BUKET, Teknolojiyi İyileştirmek Fırsatları Eşitler mi Akilli Tahta ve Tablet Kullanımı Konusunda Lise Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, ERTE, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,kurt ali, EDUCATIONAL USAGE OF FACEBOOK IN TURKEY: A SYSTEMATICLITERATURE REVIEW, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, ERTE, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,kurt ali, EDUCATIONAL USAGE OF FACEBOOK IN TURKEY: A SYSTEMATICLITERATURE REVIEW, Özet bildiri
 • 12.12.2009, Ulusal, Türkiye’de İnternet Konferansı (İnet-Tr 2009), DOĞRUCAN MEHMET FATİH,KURTOĞLU MELTEM, Bilgiye Giden Kestirme Yolda Demokrasinin Ruhu Olan Eylemselliğe Veda ve Sebebi Olarak İnternet Kavramı, Özet bildiri
 • 11.06.2015, Uluslararası, International Conference The Future of Education (5th, KURTOĞLU MELTEM, Trends and Issues in Educational Neuroscience A Review Of Current Studies, Özet bildiri
 • 11.02.2009, Ulusal, 11. Akademik Bilişim Konferansı (Akademik Bilişim 2009), KARAMAN MUHAMMET KEMAL,KURTOĞLU MELTEM, Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılığı Hakkındaki Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 10.02.2010, Ulusal, 12.Akademik Bilişim Konferansı (Akademik Bilişim 2010), KURTOĞLU MELTEM,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ, Türkiye de Yeni Açılımlar Uzaktan Eğitim ve Türk Üniversitelerinin Durumu, Özet bildiri
 • 10.02.2010, Ulusal, 12.Akademik Bilişim Konferansı (Akademik Bilişim 2010), AVCI YÜCEL ÜMMÜHAN,KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Türkiye de Planlı Kalkınma ve Teknoloji Politikaları, Tam metin bildiri
 • 09.12.2016, Uluslararası, Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, (MAC-ETL 2016), KURTOĞLU ERDEN MELTEM, How Teacher Education System Should Be The History of Teacher Education Process in Turkey, Özet bildiri
 • 09.09.2015, Uluslararası, 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES-2015), KURTOĞLU MELTEM,SÜMER MURAT, Sanal Derslere İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 09.06.2016, Uluslararası, International Symposium on STEM Education (ISSE), CEBESOY ÜMRAN BETÜL,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, What is really STEM Teachers perspectives A case from Turkey, Özet bildiri
 • 08.11.2011, Uluslararası, 2011 AECT International Convention, AKINCI AHMET,KURTOĞLU MELTEM,PALA FERHAT KADİR,TÜZÜN HAKAN, Usability Testing of the Registrar s Office Web Site of a Turkish University, Özet bildiri
 • 08.06.2016, Uluslararası, International Symposium on STEM Education (ISSE), KURTOĞLU ERDEN MELTEM,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, Is STEM possible for Turkey What Teacher Educators Think about STEM, Özet bildiri
 • 08.03.2016, Uluslararası, YARATICI DRAMA KONGRESİ, KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Toplumdaki Cinsiyetçi Roller ve Bu Rollerin Ders Kitapları Aracılığıyla Yeniden Üretimi Üzerine Bir İnceleme, Sözlü Bildiri
 • 07.11.2013, Ulusal, 1. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, İnternette çocuklara yönelik tehditler ve olası güvenlik önlemleri, Özet bildiri
 • 07.10.2009, Uluslararası, 3.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, KURTOĞLU MELTEM,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ,KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Sibernetik Eğitim Teknolojilerinde Bulanık Mantık Yaklaşımı, Tam metin bildiri
 • 07.10.2009, Uluslararası, 3.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,KURTOĞLU MELTEM, Lisans ve Önlisans Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Becerileri ve Tutumları, Özet bildiri
 • 06.11.2008, Ulusal, 3.Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, KURTOĞLU MELTEM,KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Öğrenme Öğretme Sürecinde Bilişim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi Geçmiş Bugün Gelecek, Tam metin bildiri
 • 06.05.2014, Uluslararası, International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2014), KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, BÖTE Bölümü ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi BÖTE alanında yapılan çalışmaların yıllara göre değişimi nasıldır, Özet bildiri
 • 04.10.2012, Uluslararası, 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (BOTS-2012),, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BÖTE Bölümü öğrencilerinin geleceğe yönelik bakış açıları üzerine bir inceleme, Özet bildiri
 • 04.05.2012, Uluslararası, IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, BÖTE alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin yöntem ve içerik açısından incelenmesi, Özet bildiri
 • 03.12.2015, Uluslararası, 2. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi, KURTOĞLU MELTEM,GÜLVEREN HAKAN, Türkiye de Program Değerlendirme Konusunda Yapılmış Olan Tezlerin Yöntem ve İçerik Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 03.12.2015, Uluslararası, 2. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi, KURTOĞLU MELTEM,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, Türkiye de Fen Eğitimi Alanında Yapılan Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 12.Uluslararsı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,Kurt Ali, Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Geliştirilen Dijital Uygulamaların İncelenmesi, Özet bildiri
 • 02.02.2011, Ulusal, 13. Akademik Bilişim Konferansı (Akademik Bilişim 2011), KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Dokuzuncu kalkınma planı ve teknoloji politikalarına eleştirel bir bakış, Tam metin bildiri
 • 01.02.2012, Ulusal, XIV. Akademik Bilişim Konferansı (AB12), AKINCI AHMET,KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Bir teknoloji politikası olarak FATİH Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler Bir durum analizi çalışması, Tam metin bildiri
 • 01.02.2012, Ulusal, XIV. Akademik Bilişim Konferansı (AB12), SERT Gülşen,KURTOĞLU MELTEM,AKINCI AHMET,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış Bir içerik analizi çalışması, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, uslupehlivan eda,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, 2019, Pegem, 978-605-037-061-4
uşak üniversitesi sosyal bilimler dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
erte , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Teknolojileri Kuram ve Uygulama , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Süleyman Demirel University International Journal of Educational Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
PEGEM Eğitim Öğretim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri