UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
MEHMET AKİF HELVACI

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1989 - 1994

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1995 - 1998

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)
  Bilgi toplumunun gerektirdiği insan gücü nitelikleri açısından toplumdaki bireylerin niteliklerinin değerlendirilmesi
 • Doktora

  1999 - 2004

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Okul Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri
 • ÜDS - İngilizce

  2000 - Güz

  İngilizce - 70
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  1994 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2014 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2011 - 2014

 • 2019

  Yüksek Lisans - SALİH BİLAL ŞEKER
  Rehabilitasyon merkezlerinde çalışan meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ALPER GÜNGÖR
  Okul yöneticilerinin duygu yönetimi yeterlilikleri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - YUNUS EMRE ŞENTÜRK
  Okul yönetim sürecinde müdürlerin liderlik stillerinin rehber öğretmenler açısından değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - YÜCEL ÖZKAYA
  Okul yöneticilerinin girişimci liderlik davranışları ile örgüt kültürü arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ÜZEYİR AĞBULUT
  Örgütsel performans yönetimi ile ilgili Türkiye'de yapılmış çalışmaların incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - BEGÜM KARA
  Devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerin dil öğrenme kaygılarına ilişkin davranışlarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - BAŞAK ÖZGER
  Liselerde okul terki riskinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (uşak ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - GÜLŞAH DEMİR
  OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ UYGULAMA YETERLİLİKLERİ İLE OKUL KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - HATİCE ASLAN
  OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ İLE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - RUŞEN KARAARSLAN SARI
  Okulların Örgüt Kültürü İle Değişime Hazır Bulunuşluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - GÜL LALE YILMAZ ALAN
  OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİM SÜRECİNCE DİRENİŞLERLE BAŞA ÇIKMADA ÖĞRETMENLERİN DUYGULARI YÖNETME YETERLİKLERİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - YUNUS ŞİRİN
  Okullar arası kalite farkının nedenlerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - KÜBRA MIDIK ARIKAN
  Değişim sürecinde okul yöneticilerinin öğretmenleri motive etme yeterlikleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - FEYDULLAH ASLAN
  Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ALİ KILIÇOĞLU
  Öğretmenlerde örgütsel değişim sinizmi ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - GÖKBEN BAŞ
  Okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlilikleri ile öğretmenlerde görülen değişim sinizmi arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - NAZLI ÖZTÜRK YÜZER
  Okul yöneticilerinin değişim sürecinde öğretmenlerin duygularını yönetme yeterlilikleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - MEHMET DEMİR
  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğretmenlerin örgütsel değişime ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi(Uşak ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - İSA URHANOĞLU
  Okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlilikleri (Afyonkarahisar ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - EBUBEKİR ZORLU
  Okulların değişime hazır bulunuşluk düzeyleri(Afyonkarahisar ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - SEDAT ŞABANO
  İlkokul ve ortaokullarda okul güvenliğine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri (Uşak ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - ÖMER FALAK
  2016 yılı öğretmen performans değerlendirme sisteminin öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - ALİ KOZAK
  Okul yöneticilerinin yönetsel davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - HAZAL TAKMAK
  Okul yöneticilerinin öğretmenlerin duygularını yönetme yeterlikleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - EMİNE ÇAVDAR
  Eğitim örgütlerinde değişim sinizmi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - KAMURAN AYDIN
  İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile işe yabancılaşma algıları arasındaki ilişki: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - ONUR ÖZTABAK
  Okul yöneticisi seçme, atama ve yetiştirme sürecine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - BURAK YAVAŞ
  Kesintili ve zorunlu (4 + 4 + 4) eğitim sisteminde okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - BÜLENT ŞAHİN
  Öğretmenlerin örgütsel bağlılık davranışları ile okul müdürlerinin etik liderlik davranışları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - NAFİZ AYDEMİR
  İlköğretim okulu yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları yönetsel sorunlar (Uşak ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - HASAN DEMİRKESEN
  İlkokul yöneticilerinin liderlik yeterliklerinin değerlendirilmesi(Uşak ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - NEZAHAT TÜRKMEN
  Öğretmen adaylarının okul yöneticiliğine yönelik tutumları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - DEMET CENGİZ
  İlköğretim öğretmenlerinin ve yöneticilerinin bilgisayar kaygı düzeylerinin belirlenmesi(Uşak ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - MÜRŞİDE KARADURMUŞ
  İlköğretim okullarının öğrenen örgüt olma özellikleri açısından incelenmesi(Uşak ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - HİLAL KEÇECİ
  Okul yöneticilerinin yönetsel yaklaşımlarının incelenmesi(Uşak ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - MUSA KAYALI
  Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları (Uşak ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - GİZEM GÜRSES
  İlköğretim okullarında meydana gelen değişimlere karşı direnişler ve nedenleri (İzmir ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - FATMA KOÇAK ÇAKMAK
  Okul yöneticilerinin etkililiğinin değerlendirilmesi (Uşak ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - MUSTAFA AK
  İlköğretim okulu yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlikleri (Uşak ili örneği)
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - MUSTAFA ÖZER
  Uşak ili ilköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin sınıf yönetme yeterliliklerini değerlendirme
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİMNE GİRİŞ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • DEĞİŞİM YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2017-2018
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİMNE GİRİŞ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • DEĞİŞİM YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2016-2017
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2016-2017
 • Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2013-2014
 • Ölçme ve Değerlendirme - Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,Kılıçoğlu Ali, The Relationship Between the organizational Change Cynicism and Organizational Commitment of Teachers. Journal of educatıon and traınıng studıes., Journal of educatıon and traınıng studıes.
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,KOÇAK SEVAL,Öztürk Yüzer Nazlı, School Managers Emotion Management Competencies During Change Management’ Scale : Development, Validity And Reliability., İnternetional Journal on Lifelong Education and Leadership
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,ÇAVDAR EMİNE, CHANGE CYNICISM SCALE:DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY, European Journal of Education Studies
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,BAKALIM ORKİDE,Can Viyan,AKKOYUN Ümit, THE WORK-LIFE BALANCE OF ACADEMICS, The Online Journal of New Horizons in Education
 • Ulusal Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,KOÇAK SEVAL,Mıdık Kübra, DEĞİŞİM SÜRECİNDE MOTİVASYON YAKLAŞIMLARI ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,TAKMAK HAZAL, An Investigation on the Competences of School Managers in Managing the Emotions of Teachers, Universal Journal of Educational Research
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, Öğrencilerin Anne Baba Tutumlarını Algılama Biçimleri ve Şiddete Eğilimleri Ss 221 234, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, The relationship between teachers leadership behaviours and emotional labour Öğretmenlerin liderlik davranışları ile duygusal emekleri arasındaki ilişki, ebad jesr
 • Ulusal Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, KKTC de Bir Devlet ve Bir Özel Üniversitenin Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Örgüt Kimliklerine Yönelik Görüşleri, Kırıkkkale üniversitesisosyal bilimler dergisi
 • Ulusal Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,KARADURMUŞ MÜRŞİDE, İlköğretim Okullarının Öğrenen Örgüt Olma Özellikleri Açısından İncelenmesi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, Schools Readiness towards Change, Anthropologist
 • Ulusal Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,BAŞIN HÜDAYİ, Okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyon yaklaşımları Uşak İli Örneği, Electronic Journal of Social Sciences.
 • Ulusal Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Eğitim deneticilerinin görüşlerine göre okullarda değişime karşı direniş nedenleri, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi.
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, Examining Perceived Family Support and Family Environment under Different Boundary Conditions, Mevlana International Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,Çetin Ahmet, İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi uşak ili örneği, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, Değişime karşı direniş nedenlerini belirleme ölçeği, e-Journal of New World Sciences Academy, Education Sciences.
 • Ulusal Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,kayalı musa, Okul müdürlerinin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli, Gürses Gizem,HELVACI MEHMET AKİF, Öğretmenlerin okullarda değişime karşı direnme nedenleri, Uluslararası İnsan Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,AYDOĞAN İSMAİL, Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, KOÇAK FATMA,HELVACI MEHMET AKİF, Okul Yöneticilerinin Etkililiği Uşak İli Örneği, Journal of Educational Sciences Research
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, The impressions images of teacher education candidates about school inspectors, Collage Student Journal
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,Kıcıroğlu Bilal, İlköğretim Okullarının Değişime Hazır Bulunuşluk Düzeyleri Uşak İli Örneği, AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemsiz, HELVACI MEHMET AKİF, Okullarımız Değişime Yeniliğe Ne Kadar Hazır, Eğitime Bakış
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, The level of the primary school administrators ethic leadership behavior, Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks.
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, Okullarda değişimi engelleyen faktörler ve okul yöneticilerinin rolleri, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi.
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, An evaluation of changes in the curriculum in elementary school level in Turkey, Education
 • Ulusal Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,Özer Mustafa, Türkçe öğretmenlerinin sınıf yönetme yeterliklerinin değerlendirilmesi, Tokat Gazi Osman Paşa Üniv.ersitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi.
 • Ulusal Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, Okullarda şiddetin nedenlerine ilişkin öğrenci görüşleri, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının incelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.
 • Ulusal Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, Örgüt geliştirme teknikleri üzerine kavramsal bir inceleme, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Ulusal Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF, Performans yönetim sürecinde performans değerlendirmenin önemi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
 • 31.05.2016, Uluslararası, IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, HELVACI MEHMET AKİF,Aydın Kamuran, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşması ve Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki, Özet bildiri
 • 29.10.2015, Uluslararası, 1st international conference on Life long learning and leadership for all., EMİNE ÇAVDAR,HELVACI MEHMET AKİF, Determination of the organizational change cynicism levels of administrators and teachers during ongoing changes in school, Özet bildiri
 • 21.07.2016, Uluslararası, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Takmak Hazal,HELVACI MEHMET AKİF, An Investigation on Teachers Emotion Management Competence of School Administrators, Özet bildiri
 • 21.07.2016, Uluslararası, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, HELVACI MEHMET AKİF,Şahin Bülent, Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Davranışları ile Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki, Özet bildiri
 • 21.06.2016, Uluslararası, ICLEL 2016, ÇAVDAR EMİNE,HELVACI MEHMET AKİF, Change Cynicism in Educational Organizations, Tam metin bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, HELVACI MEHMET AKİF,DEMİR MEHMET, Milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel değişime ilişkin görüşleri, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, HELVACI MEHMET AKİF,KOZAK ALİ, Okul yöneticilerinin gösterdiği yönetsel yaklaşımlarının değerlendirilmesi., Özet bildiri
 • 12.09.2017, Uluslararası, 3 rd International Conference on lıfelong learnıng and leadershıp for all., Zorlu Ebubekir,HELVACI MEHMET AKİF, Okulların Değişime Hazırbulunuşluk Düzeyleri., Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, Kongre, HELVACI MEHMET AKİF,KILIÇOĞLU ALİ,ASLAN HATİCE, Değişim Yönetimi Bağlamında 444 Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi., Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. ULUSLARARASISINIF ÖĞRETMENLİĞİEĞİTİM SEMPOZYUMU, Yavaş Burak,HELVACI MEHMET AKİF, KESİNTİLİ VE ZORUNLU 4 4 4 EĞİTİM SİSTEMİNDE OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİNMESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, Özet bildiri
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, HELVACI MEHMET AKİF, EĞİTİM ve ETİK, 2019, TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ, 978-605-80903-1-6
 • Ulusal, Ders Kitabı, GÜLŞEN CELAL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR,AKAN DURDAĞI,YOLCU HÜSEYİN,AYDOĞAN İSMAİL,HELVACI MEHMET AKİF,AKBAŞLI SAİT,GÖKYER NECMİ, Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, 2017, Anı yayıncılık, 978-605-170-061-8
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, GÜLŞEN CELAL,BOSTANCI Aynur BOZKURT,AKAN DURDAĞI,YOLCU HÜSEYİN,AYDOĞAN İSMAİL,HELVACI MEHMET AKİF,GÖKYER NECMİ,AKBAŞLI SAİT, KURAM VE UYGULAMADA SINIF YÖNETİMİ, 2017, ANI YAYINCILIK, 978-605-170-061-8
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, 2017, Anı Yayıncılık, 9786051700618
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, 2017, Pegem Akademi, 9786053640677
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Eğitim Bilimine Giriş, 2016, Anı Yayıncılık,
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, HELVACI MEHMET AKİF, Educational Policies in Turkey and its Reflection, 2016, Peter Lang GmbH, 978-3-631-67872-5
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Eğitim Bilimine Giriş, 2015, Anı Yayıncılık,
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi, 2015, Nobel Yayıncılık, 978-605-320-256-1
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, 2015, ANI YAYINCILIK,
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, HELVACI MEHMET AKİF, Prof Dr Haydar Taymaz Armağan KitabıEğitim yönetimi Denetimi ve Politikası Yazıları, 2014, Pegem Akademi, 978-605-364-932-8
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, 2013, Pegem, 978-605-364-067-7
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Eğitim Bilimine Giriş, 2012, Anı Yayıncılık,
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, 2012, Anı Yayıncılık, 978-605-170-061-8
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, 2010, Anı Yayıncılık,
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ, 2010, NOBEL,
 • Ulusal, Ders Kitabı, AYDOĞAN İSMAİL,HELVACI MEHMET AKİF, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimi, 2010, Öncü Basımevi,
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, 2010, Pegem Akademi, 978-605-364-067-7
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Eğitim Bilimine Giriş, 2009, Anı Yayıncılık, 978-605-4434-72-5
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Eğitim Bilimine Giriş, 2008, Anı Yayıncılık,
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF,ŞAHİN BÜLENT, EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, 2008, MAYA AKADEMİ,
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, 2007, Pegem Yayıncılık,
 • Ulusal, Ders Kitabı, HELVACI MEHMET AKİF, Eğitim Bilimine Giriş, 2007, Anı Yayıncılık, 978-605-4434-72-5
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, HELVACI MEHMET AKİF, İlk Günden Başöğretmenliğe, 2004, ASİL YAYIN, 975-8784-67-6
Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Kırıkkale Ünivesitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Kırıkkale Ünivesitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Kırıkkale Ünivesitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Eğitim Bilimleri Araştırmaları , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Turkish studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD JESR) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
 • 2013

  Şilt

  Harp Akademileri
 • 2013

  Teşekkür Şilti

  GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • 2013

  Teşekkür Şilti

  GENELKURMAY BAŞKANLIĞI