UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
MEHMET BAYANSALDUZ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1989 - 1993

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  1993 - 1995

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)
  Sporun kitlelere yaygınlaştırılması açısından tesis ve politikaların belirlenmesinde Malatya ili uygulama örneği
 • Doktora

  1996 - 2002

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı’xxnın finansal kaynaklar açısından değerlendirilmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2007 - Bahar

  İngilizce - 80.000
 • Spor Bilimleri Temel Alanı
  Spor Bilimleri

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2019 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - UMURAY TAŞKÖPRÜLÜ
  Özel beden eğitimi ve spor tesisleri hizmet kalitesinin araştırılması: Muğla il örneği
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - İSA AYDEMİR
  Farklı alanlarda öğrenim gören lise öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Doktora - İBRAHİM DALBUDAK
  18- 20 yaş arası spor yapan ve yapmayan B2 ve B3 görme engelli bireylerin duygusal zekâ ve saldırganlık düzeyleri bakımından incelenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - OĞUZHAN AVCI
  Beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinde öğretme motivasyonu ve öğretmen öz yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SERKAN PAÇALI
  Spor kuruluşları çalışanlarının iş-yaşam dengesi iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi Muğla ili örneği
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - REYHAN DAĞ
  Spor yapan ve yapmayan yetişkin kadınlarda yaşam kalitesi algısı ve yalnızlık duygusu arasındaki ilişkilerin karşılaştırmalı analizi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - EBRU TOZKAR
  Sporcu öğrencilerin beden eğitimi ve spor öğretmenlerine yönelik liderlik gücü algısı ile sporda başarı motivasyonu ve takım uyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - KÜBRA İNANÇ
  Spor genel müdürlüğünün son 5 yıllık bütçelerinin yönetim muhasebesi ilkeleri ışığı altında incelenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Doktora - ABDULSELAM KARHARMAN
  Elit dağ koşusu sporcularında pozitif algı ve zihinsel dayanıklılık düzeylerinin başarı motivasyonu üzerine etkisinin incelenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - MERVE BOZ
  Spor Genel Müdürlüğü'nün son 10 yıllık bütçe gelir – gider uygulama sonuçları tablolarının oran analizi yöntemi ile değerlendirilmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - EMRAH ÖZDEMİR
  Sporcuların ve sedanterlerin psikolojik sağlamlık, benlik saygısı, iyimserlik ve kontrol odağı düzeylerinin karşılaştırılması
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - ERKAN BİNGÖL
  Farklı branşlardaki sporcuların egzersiz bağımlılık ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - KUBİLAY ÖCAL
  Rekreasyonda kariyer planlama, insan kaynakları yönetimi ve öz liderlik stratejileri
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Ulusal Hakemli 2017, GÜNDÜZ MEVLÜT,BAYANSALDUZ MEHMET, Türk Toplumunun Futbola Yüklediği Değer Algılarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bakımından Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,YANAR ŞENOL, ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL CREATIVITY IN THE SPORTS WORKERS, INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH Part B
 • Uluslararası Hakemli 2017, CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,YANAR ŞENOL,BAYANSALDUZ MEHMET, ORGANIZATIONAL SUPPORT PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL TRUST RELATIONSHIP IN SPORTS WORKERS, Acta Scientiae et Intellectus
 • Uluslararası Hakemli 2017, KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,CAN YUSUF,YANAR ŞENOL,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET, Analysis of Relationships Between Athletic Identity Perception, Achievement Motivation and Role Satisfaction, Journal of Education and Sociology
 • Uluslararası Hakemli 2017, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET, INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL SUPPORT PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND CAREER SATISFACTION IN SPORTS MANAGERS, Acta Scientiae et Intellectus
 • Uluslararası Hakemli 2017, BOZ MERVE,CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET, ASSESSMENT OF THE LAST 10 YEARS’ INCOME STATEMENTS OFTHE GENERAL DIRECTORATE OF SPORTS BY THE METHOD OFRATE ANALYSIS, INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH Part B
 • Uluslararası Hakemli 2017, YANAR ŞENOL,KIRANDI ÖZLEM,CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET, THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OPTIMAL PERFORMANCE SENSATION AND ACHIEVEMENT MOTIVATION LEVELS OF THE ATHLETES, Journal of Health, Sport and Tourism
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL,CAN YUSUF, INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND CAREER SATISFACTION AND WORK-LIFE BALANCE IN SPORTS MANAGERS’, Acta Scientiae et Intellectus
 • Uluslararası Hakemli 2017, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL,KIRANDI ÖZLEM, Investigation of Relationship Between Life Satisfaction and Work-Life Balance’s and Organizational Climate Perception in Sports Managers, Journal of Education and Sociology
 • Uluslararası Hakemli 2016, BİNGÖL ERKAN,BAYANSALDUZ MEHMET, Evaluating the Level of Exercise Dependence and Psychological Resilience of Athletes from Different Branches, Anthropologist
 • Uluslararası Hakemli 2016, BAYANSALDUZ MEHMET,AFYON YAKUP AKİF,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,HAZAR KÜRŞAT,ALBAY FARUK, The relationship between athletic performance and athletic identity perception among football players, JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2016, BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Investigation of tendency to stress and resilience to stress levels of young male high school student handball players, JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2016, MÜLAZIMOĞLU OLCAY,BAYANSALDUZ MEHMET,KOCA FEYZULLAH,BOYACI ABDURRAHMAN,ALTUĞ TOLGA, The relationship between athletic performance and self efficacy among football players, JOURNAL OF HEALTH, SPORT AND TOURISM
 • Uluslararası Hakemli 2016, MÜLAZIMOĞLU OLCAY,BAYANSALDUZ MEHMET,KAYNAK KERİMHAN,MÜLAZIMOĞLU H DİLEK, Relative age effect in Turkish soccer, Turkish Journal of Sport and Exercise
 • Uluslararası Hakemli 2015, TOROS TURHAN,BAYANSALDUZ MEHMET,SOYER FİKRET, Self evaluations of Physical Education Teachers, Anthropologist
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖLÇÜCÜ BURÇİN,BAYANSALDUZ MEHMET,VATANSEVER ŞERİFE,ÖZCAN GÜLŞEN,AYBEK SUAT, Problem Solvıng Skılls Perceptıons Among Amateur Football Players, Journal of Health, Sport and Tourısm
 • Uluslararası Hakemli 2015, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,HAZAR KÜRŞAT,ERASLAN MERİÇ,BOYACI ABDURRAHMAN, The relatıonshıp between athletıc ıdentıty and self effıcacy A research on amateur football players, Journal of Health, Sport and Tourısm
 • Uluslararası Hakemli 2015, AYDIN MENŞURE,ÇETİNKAYA AYSUN ERGİN,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET, Effect of curling to the life quality of the physically handicapped wheelchair bound people, JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2015, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL, THE CIRCLE OF SPORT SATISFACTION JOB SATISFACTION AND LIFE SATISFACTION, JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2015, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,AFYON YAKUP AKİF,BOYACI ABDURRAHMAN,EROL MUSTAFA, Examınatıon of Mındful Attentıon Awareness Levels of Amateur Football Players in Terms of Some Varıables, Journal of Health, Sport and Tourısm
 • Uluslararası Hakemli 2015, BAYANSALDUZ MEHMET,MÜLAZIMOĞLU OLCAY,AFYON YAKUP AKİF,SABRİCAN METİN,AKSOY ÖMER, Examination of Passing Technique Implementation Skills of Amateur Footballers With LSPT Test, Journal of Health, Sport and Tourısm
 • Ulusal Hakemli 2015, ERASLAN MERİÇ,ÖZMADEN MURAT,BAYANSALDUZ MEHMET,GÖKTEPE MEHMET,KOÇ İBRAHİM HALİL, İşitme Engelli Sporcularda Atılganlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, BAYANSALDUZ MEHMET, An Investigation into the State Trait Anger Expression Level of Taekwondo Students Attending High School, Anthropologist
 • Uluslararası Hakemli 2014, AFYON YAKUP AKİF,BAYANSALDUZ MEHMET,BOYACI ABDURRAHMAN,YILDIZ MEVLÜT, Examination of Administrative Competence Levels of Football Coaches, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2014, BAYANSALDUZ MEHMET,AFYON YAKUP AKİF,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,DALLI MEHMET,MÜLAZIMOĞLU OLCAY, Examination Of Self Leadership Characteristics Of Football Coaches, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2014, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,SOYER FİKRET,PAÇALI SERKAN, Turkish Adaptation Of Soccer Referee Decision Satisfaction Scale SRDSS, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2013, KARADEMİR TAMER,BAYANSALDUZ MEHMET,KÜÇÜK VEYSEL,ACET MEHMET, Investigation of Decision Making Styles of Turkish Football Coaches Association AdminstratorsWith Respect to Some Parameters, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies (ISI),
 • Uluslararası Hakemli 2013, ARPACİ FATMA,HAZAR MUHSİN,BAYANSALDUZ MEHMET,TİNGAZ EMRE OZAN, An Investigation into Learners Perceptions of Ergonomics in the Classrooms at school of Physical Education and Sports, Life Science Journal-Acta Zhengzhou University Overseas Edition (LIFE SCI J)
 • Uluslararası Hakemli 2012, SOYER FİKRET,BAYANSALDUZ MEHMET,TOROS TURHAN, Satisfaction of Psychological Needs and Intrinsc Motivationfor Sport In University Students, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies (ISI)
 • Uluslararası Hakemli 2012, BAYANSALDUZ MEHMET, An investigation into organizational effectiveness supervision and managerial attitude in terms of their relationship to job satisfaction and productivity, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies (ISI)
 • Uluslararası Hakemli 2012, KONTER ERKUT,BAYANSALDUZ MEHMET, Nonverbal intelligence of soccer players Playing positions and lining ups in soccer, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies (ISI)
 • Uluslararası Hakemli 2012, KONTER ERKUT,NG JOHN,BAYANSALDUZ MEHMET, Revised Version of Sport Courage Scale for Children, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies (ISI)
 • Uluslararası Hakemli 2012, SOYER FİKRET,TOROS TURHAN,BAYANSALDUZ MEHMET, Relationship between goal tendency self respect and gender A study on swimmers, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies (ISI)
 • Uluslararası Hakemli 2012, BAYANSALDUZ MEHMET,TOROS TURHAN,SOYER FİKRET, A Study About Media Coverage of Sports News in Turkey and Sporting Editors Approach to Match Results in Terms of Attributio Theory, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies (ISI),
 • Uluslararası Hakemli 2012, TÜRKSOY AYŞE,BAYANSALDUZ MEHMET,ALTINCI EVREN EBRU,ASLIHAN ATİKIR, Comparison of Pre and Post Anxiety Levels of Volleyball Players Aged 11 14, International Journal of Academic Research
 • Uluslararası Hakemli 2012, BAYANSALDUZ MEHMET, Analyzing the Relationship Between Task and Ego Orientation Collective Efficacy and Perceived Coaching Behavior A Research on Footballers, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies (ISI),
 • Uluslararası Hakemli 2012, AKPINAR SELAHATTİN,BAYANSALDUZ MEHMET,TOROS TURHAN, The Study on Job Satisfaction Levels of Secondary Education Teachers in Respect of Some Variables, International Journal of Academic Research
 • Ulusal Hakemli 2011, TÜRKSOY AYŞE,ÇİÇEK MAKSUT,BAYANSALDUZ MEHMET, Üç Büyük Kulüp Taraftarlarının Sosyal Kimlikleri ve Şiddete Bakış Açıları, Spor Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, TOROS TURHAN,BAYANSALDUZ MEHMET,EROL MUSTAFA, Analysis of Effects of Exercises On Females About The Level of Life Satisfaction, Cnopt Hayka - Sport Science
 • Uluslararası Hakemli 2010, TOROS TURHAN,AKYÜZ UMUT,BAYANSALDUZ MEHMET,SOYER FİKRET, Examining The Relationship Between Task and Ego Oriented Goals and Life Satisfaction A Study of People Doing Mountaineering Sports, International Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2010, SOYER FİKRET,CAN YUSUF,GÜVEN HACER,HERGÜNER GÜLTEN,BAYANSALDUZ MEHMET,TETİK BURCU, Sporculardaki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi, International Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2009, CAN YUSUF,GÜVEN HACER,SOYER FİKRET,DEMİREL MEHMET,BAYANSALDUZ MEHMET,KİRAZ ŞAHİN, The Examination of The Relationship Between Family Coach Club Support and Success Motivation In Elite Taekwondo Athletes, International Journal of Human Sciences
 • Ulusal Hakemli 2009, CAN YUSUF,SOYER FİKRET,BAYANSALDUZ MEHMET, Sporcuların İş Tatmini ile Lider Bağlılığı ve Örgütsel Bağlılık Duyguları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2003, BAYANSALDUZ MEHMET, Türk Spor Yönetiminde Finansal Kaynak Sağlama Çabalarının Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2017, YANAR ŞENOL,KIRANDI ÖZLEM,CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET, Sporcuların başarı motivasyon düzeyleri ile optimal performans duygusu arasındaki ilişkinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2017, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,YANAR ŞENOL, Spor çalışanlarında örgütsel güven algısı ve örgütsel yaratıcılık inancı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2017, CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,YANAR ŞENOL,BAYANSALDUZ MEHMET, Spor çalışanlarında örgütsel destek algısı ve örgütsel güven ilişkisi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2017, KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,CAN YUSUF,YANAR ŞENOL,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET, Sporcu kimlik algısı ile başarı motivasyonu ve rol tatminiarasındaki ilişkilerin incelenmesi, Özet bildiri
 • 14.08.2017, Uluslararası, World Academy of Science, Engineering and Technology, YANAR ŞENOL,ÇELİKBİLEK SİNAN,BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF, The Importance of Self-Efficacy and Collective Competence Beliefs in Managerial Competence of Sports Managers’xx, Özet bildiri
 • 10.12.2010, Uluslararası, International Scientific Conference PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE,, SOYER FİKRET,CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,BOZKURT HATİCE HALE,SARI İHSAN, EXAMINING LEVELS OF LIFE SATISFACTION AND JOBSATISFACTION OF TURKISH FOOTBALL COACHES IN TERMS OF DEMOGRAPHIC DIFFERENCES, Tam metin bildiri
 • 10.12.2010, Uluslararası, International Scientific Conference PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE,, SARI İHSAN,SOYER FİKRET,CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET, Examining Turkish Football CoachesLevels Of Life Satisfaction And Organizational Commitment İn Terms Of Demographic Differences, Tam metin bildiri
 • 09.11.2017, Uluslararası, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL,KIRANDI ÖZLEM, Investıgatıon of Relationship Between Life Satisfaction and Work-Life Balance’xxs and OrganizationalClimate Perception In Sports Managers’, Özet bildiri
 • 09.11.2017, Uluslararası, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL,CAN YUSUF, INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND CAREER SATISFACTION AND WORK-LIFE BALANCE IN SPORTS MANAGERS’, Özet bildiri
 • 09.11.2017, Uluslararası, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET, INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL SUPPORT PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND CAREER SATISFACTION IN SPORTS MANAGERS, Özet bildiri
 • 07.11.2014, Uluslararası, Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, MÜLAZIMOĞLU OLCAY,BAYANSALDUZ MEHMET,KAYNAK KERİMHAN,MÜLAZIMOĞLU DİLEK H, The Relative Age Effect in Turkish Soccer, Özet bildiri
 • 06.06.2014, Uluslararası, Educational Researches and Publications Associations (ERPA), BAYANSALDUZ MEHMET,AFYON YAKUP AKİF,BOYACI ABDURRAHMAN,YILDIZ MEVLÜT, Examination of Administrative Competence Levels of Football Coaches, Özet bildiri
 • 06.06.2014, Uluslararası, Educational Researches and Publications Associations (ERPA), CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,SOYER FİKRET,PAÇALI SERKAN, Turkish Adaptation Of Soccer Referee Decision Satisfaction Scale SRDSS, Özet bildiri
 • 06.06.2014, Uluslararası, Educational Researches and Publications Associations (ERPA), BAYANSALDUZ MEHMET,AFYON YAKUP AKİF,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,DALLI MEHMET,MÜLAZIMOĞLU OLCAY, Examination Of Self Leadership Characteristics Of Football Coaches, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, International Congresses on EducationEducational Researches and Publications Association (ERPA), BAYANSALDUZ MEHMET,AFYON YAKUP AKİF,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,HAZAR KÜRŞAT,ALBAY FARUK, The Relationship Between Athletic Performance and AthleticIdentity Perception Among Football Players, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, International Congresses on EducationEducational Researches and Publications Association (ERPA), MÜLAZIMOĞLU OLCAY,BAYANSALDUZ MEHMET,KOCA FEYZULLAH,BOYACI ABDURRAHMAN,ALTUĞ TOLGA, The Relationship Between Athletic Performance and Self Efficacy Among Football Players, Özet bildiri
 • 02.11.2010, Uluslararası, Dünya Verimlilik Kongresi ve Avrupa Verimllik Konferansı, TÜRKSOY AYŞE,BAYANSALDUZ MEHMET,TOROS TURHAN,ŞÜKRÜ ALOĞLU, Kurum İçi İletişim Etkinliği ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 02.11.2010, Uluslararası, Dünya verimlilik ve Avrupa Verimlilik Konferansı, TOROS TURHAN,BAYANSALDUZ MEHMET, Spor Kulüplerindeki Yöneticilerin Güdüsel Yönelimleri ve Verimlilik İlişkilerinin Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.11.2010, Uluslararası, Dünya verimlilik ve Avrupa Verimlilik Konferansı, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,TOROS TURHAN,SOYER FİKRET, Spor Federasyonlarının Sponsorluk İlişkileri ve Kurumsal Yeterlilik Düzeylerinin Verimlilik Üzerindeki Etkisi, Tam metin bildiri
 • 02.11.2010, Uluslararası, Dünya Verimlilik ve Avrupa Verimlilik Konferansı, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,TÜRKSOY AYŞE,SOYER FİKRET, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatınca Yürütülen Spor Hizmetlerinde Denetim Etkinliği ve Kurumsal Verimlilik ilişkisi, Tam metin bildiri
 • 02.06.2016, Uluslararası, International Congresses on Education, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,EROL MUSTAFA,KARHARMAN ABDULSELAM,AFYON YAKUP AKİF, Sporcuların Antrenman Devamlılığı ile Görev ve Ego YönelimliHedefler Arasındaki İlişki, Tam metin bildiri
 • 02.06.2016, Uluslararası, International Congresses on Education, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,HACICAFEROĞLU BURHANETTİN,GÜNEL İLKER,TANIR HALİL, Sporcularda Duygu Düzenleme Becerisi ile Başarı MotivasyonuArasındaki İlişkinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.06.2016, Uluslararası, International Congresses on Education, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL,EROL MUSTAFA,ÖCALMAZ SERKAN, Sporcularda Algılanan Optimal Performans Duygusu ile Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.04.2016, Uluslararası, International Congresses on Education, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,HAZAR KÜRŞAT,BOYACI ABDURRAHMAN,TANIR HALİL, Sporcuların Atletik Performans Düzeyleri ile Algılanan OptimalPerformans Duygusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 01.11.2016, Uluslararası, 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ÖCAL KUBİLAY,BAYANSALDUZ MEHMET, Rekreasyonda Kariyer Planlama, Özet bildiri
 • 01.05.2015, Uluslararası, International Congress on Sports Education and Healt Sciences, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,HAZAR KÜRŞAT,ERASLAN MERİÇ,BOYACI ABDURRAHMAN, The Relationship Between Athletic Identity and Self Effıcacy A Research on Amateur Football Players, Özet bildiri
 • 01.05.2015, Uluslararası, International Congres on Sports Education and Healt Sciences, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,AFYON YAKUP AKİF,BOYACI ABDURRAHMAN,EROL MUSTAFA, Examination of Mindful Attention Awareness Levels of Amateur Football Players in Terms of Some Variables, Özet bildiri
 • 01.05.2015, Uluslararası, International Congress on Sports Education and Healt Sciences, BAYANSALDUZ MEHMET,MÜLAZIMOĞLU OLCAY,AFYON YAKUP AKİF,SABRİCAN METİN,AKSOY ÖMER, Examınation of Passing Technique Implementation Skills of Amateur Footballers With LSPT Test, Özet bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, AYDEMİR İSA,BAYANSALDUZ MEHMET, Her Yönüyle Spor, 2019, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 978-605-7594-10-5
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,BAYANSALDUZ MEHMET,EROL MUSTAFA, Her Yönüyle Spor, 2019, Güven Pulus Grup A.Ş. Yayınları, 978-605-7594-10-5
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, BİNGÖL ERKAN,BAYANSALDUZ MEHMET, HER YÖNÜYLE SPOR, 2019, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 05/2019, 978-605-7594-10-5
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,BAYANSALDUZ MEHMET,BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,YANAR ŞENOL, Spor Yönetiminde Seçme Konular, 2017, Ege Reklam Basım, 978-605-030-506-7
7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , Dergi, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Anthropologist , Dergi, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Anthropologist , Dergi, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri