UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MAHMUT İSLAMOĞLU

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1986 - 1991

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
 • Yüksek Lisans

  1999 - 2003

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)
  Gaziantep ve Kilis illerinde hububat alanlarındaki süne ergin parazitoitleri (Diptera, Tachinidae)’xxnin süne (Eurygaster integriceps Put. ) (Heteroptera, Scutelleridae) yumurta verimine etkileri üzerinde araştırmalar
 • Doktora

  2006 - 2010

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  Süne (Eurygaster integriceps put.) (Heteroptera:Scutelleridae)’xxnin bazı kışlama özelliklerinin belirlenmesi ve yumurta parazitoitleri Trissolcus spp. (Hymenoptera:Scelionidae)’xxnin kitle üretiminde kışlayan ergin süne’xxnin kullanım olanaklarının araştırılması
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 67.5
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
  Bitki Koruma

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ - ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2013

  SİVASLI MESLEK YÜKSEKOKULU - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2013 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2013 - 2014

 • 2019

  Yüksek Lisans - SİNEM UYSAL
  Süne Mücadelesinde Ruhsatlı İlaçlarla Bulaşık Süne (Eurygaster integriceps Put. Het; Scutelleridae) Yumurtalarının ve Bunları Parazitleyen Trissolcus semistriatus Nees (Hym; Scelionidae)'un Bazı Biyolojik Özellikleri
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - OSMAN DEMİRCİ
  Bazı Entomolojik Faktörlerin Haşhaşın (Papaver somniferum L. Papaveraceae) Alkoloid Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • DEPO HAST. VE ZARARLILARI - Lisans, 2017-2018
 • BÖCEK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ - Lisans, 2017-2018
 • Entomoloji - Lisans, 2017-2018
 • Genel Zararlılar - Lisans, 2017-2018
 • Özel Tarla Bitkileri Zararlıları ve Savaşımı - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Entomolojide Biyolojik Savaşım Yöntemleri ve Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Entomolojide Biyoteknik Savaş Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Entomolojide Örnekleme Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • DEPO HAST. VE ZARARLILARI - Lisans, 2016-2017
 • BÖCEK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ - Lisans, 2016-2017
 • Entomoloji - Lisans, 2016-2017
 • Genel Zararlılar - Lisans, 2016-2017
 • Özel Tarla Bitkileri Zararlıları ve Savaşımı - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Entomolojide Biyolojik Savaşım Yöntemleri ve Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Entomolojide Biyoteknik Savaş Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Entomolojide Örnekleme Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TARIMSAL SAVAŞ YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Bitki Koruma - Lisans, 2015-2016
 • Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi - Lisans, 2015-2016
 • Genel Entomoloji - Lisans, 2015-2016
 • Genel Zararlılar - Lisans, 2015-2016
 • Tarımsal Savaş Yöntemleri - Lisans, 2014-2015
 • Tarımsal Savaş Yöntemleri - Önlisans, 2013-2014
 • Tarımsal Savaş Yöntemleri - Önlisans, 2013-2014
 • Depo Hast. ve Zararlıları - Önlisans, 2013-2014
 • Depo Hast. ve Zararlıları - Önlisans, 2013-2014
 • Bitki Koruma İlaçları - Önlisans, 2013-2014
 • Tarımda Çevre Kirliliği - Lisans, 2013-2014
 • Bitki Koruma - Önlisans, 2013-2014
 • Bitki Zararlıları ve Savaşım - Önlisans, 2013-2014
 • Genel Bitki Zararlıları - Önlisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT, Effects of Some Abiotic Factors on the Exit of Poppy Root Weevils (Ethelcus denticulatus Schrank) (Coleoptera: Curculionidae) from Overwintering Area., legume Research
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,TARLA ŞENER, Observations on the Insect and Spider Fauna in the Aestivation Period of Sunn pest (Eurygaster integriceps Put.) (Heteroptera Scutelleridae) in the Nemrut Mountain of Adıyaman, International Journal of Engineering Science Invention
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,AKMEŞE Vahdettin, Farklı Konsantrasyonlardaki Baldıran (Conium maculatum) Esktraklarının Myzus percicae (Sulzer) ve Aphis fabae (Scopoli) (Homeptera Aphididae) Üzerine Etkileri, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,TARLA ŞENER, Distributions and Damages of Poppy Pests in Different Phenological Periods in Uşak Province of Turkey, Distributions and Damages of Poppy Pests in Different Phenological Periods in Uşak Province of Turkey
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT, Survival Rates of the Sunn pest (Eurygaster integriceps Put.) (Heteroptera Scutelleridae) Stored in Different Culture Medium, International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,AKMEŞE Vahdettin, Overwintering iEurygaster integriceps/i Puton (Heteroptera: Scutelleridae) in Relation to Altitude, Cardinal Direction, and Plant Species in Aestivation Period/title, Journal of the Kansas Entomological Society
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KARACAOĞLU MEHMET, Efficacy of The Some Insecticide Used in The Sunn Pest Eurygaster Spp. (Het Scutelleridae) Struggle On the Adults of G. Monspeliensis (Picard) (Hymenoptera: Scelionidae) Parasitoid, Entomology and Applied Science Letters
 • Ulusal Hakemli, ÇOLAK AYŞEN MELDA,ŞAHİNLER NURAY,İSLAMOĞLU MAHMUT, The Effect of Honeybee Pollination on Productivity and Quality of Strawberry., Alınteri Zirai Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT, Morphological Diagnosis of Sunn pest Eurygater integriceps (Heteroptra: Scutelleridae) Parasitized by Hexamermis eurygasteri (Nematoda: Mermithidae), Turkish Journal of Naturel and Science
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT, Determination Of Some Biological Characteristics Of Poppy Root Weevils (Ethelcus denticulatus (Schrank) (Coleoptera: Curculionidae) For Struggle, Entomology and Applied Science Letters
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,Kornoşor Serpil, The Host Preference of Overwintered Trissolcus semistriatus Nees (Hymenoptera: Scelionidae) on Some Host Eggs, International Journal of Engineering Science Invention
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR Serpil, Host Preference of the Parasitoid Species Trissolcus festivae Viktorov (Hymenoptera: Scelionidae) Obtained from Different Host Eggs, European International Journal of Science and Technology
 • Uluslararası Hakemli, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT, First report of Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae)parasitizing Eurygaster maura (Heteroptera: Scutelleridae)in an overwintering area, Florida Entomologist
 • Uluslararası Hakemli, DİZLEK HALEF,İSLAMOĞLU MAHMUT, Effects of Sunn Pest (Eurygaster maura L. Heteroptera Scutelleridae) sucking numberon physical and physicochemical characteristics of wheat varieties, Journal of Applied Botany and Food Quality
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,TARLA ŞENER,ÖLÇÜLÜ MURAT, Feeding Preferences of Red Legged Partridge, Alectoris chukar Gray(Galliformes: Phasianidae) on Harmful and Beneficial Insects, Pakistan Journal Zoology
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,TARLA ŞENER, EFFECTS OF SOME ABIOTIC FACTORS ON PARASITISM RATE OF EURYGASTER INTEGRICEPS PUT. (HETEROPTERA: SCUTELLERIDAE) EGGS, ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KOÇAK ERHAN, Behavioral Responses of Egg ParasitoidTrissolcus semistriatus (Nees) (Hymenoptera: Scelionidae)to Odors of Five Plant Species, ACTA ZOOLOGICA BULGARICA
 • Ulusal Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR Serpil, Süne (Eurygaster Integriceps Heteroptera Scutelleridae)’nin Yazlama ve Kışlama Döneminde Vücut Ağırlığı ile Vücut Yağ Oranındaki Değişimler, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,TARLA ŞENER, Some Biological Properties of Trissolcus semistriatusNees (Hymenoptera: Scelionidae) Adults Storedat Different Temperatures, Bulgarian Journal of Agricultural Science
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KOÇAK ERHAN, Behavioral Responses of the Egg Parasitoid Trissolcus semistriatus (Nees)(Hymenoptera: Scelionidae) to Egg Odors of some Bugs, Egyptian Journal of Biological Pest Control
 • Uluslararası Hakemli, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT,KODAN MÜNEVVER, Parasitism of the wheat stinkbug, Aelia rostrata Boh.(Heteroptera: Pentatomidae) with the entomopathogenic nematode, Hexamermis sp.(Nematoda: Mermithidae), Egyptian Journal of Biological Pest Control
 • Uluslararası Hakemli, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT,GÜR GÜRHAN, Parasitism of the Sunn Pest, Eurygaster integriceps Puton (Heteroptera: Scutelleridae) with Hexamermis eurygasteri Tarla, Poinar and Tarla (Nematoda: Mermithidae), Egyptian Journal of Biological Pest Control
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT, Gryon monspeliensis (Picard) (Hymenoptera: Scelionidae)’in Süne(Eurygaster integriceps Put.) (Heteroptera: Scutelleridae)yumurtalarındaki bazı biyolojik özellikleri, Türkiye Entomoloji Dergisi
 • Ulusal Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR SERPİL,TARLA ŞENER, Türkiye’de Süne, Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae) mücadelesindeki geliĢmeler (1928 – 2010), Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
 • Ulusal Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR SERPİL, Farklı sürelerde depolanan Süne (Eurygaster integriceps Put.) (Hemiptera: Scutelleridae) yumurtalarında Trissolcus semistriatus Need ve Trissolcus festivae Victorov (Hymenoptera: Scelionidae)’nın bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi1, Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT, Mass Rearing and Release of the Egg Parasitoid, Trissolcus semistriatus Nees. (Hymenoptera:Scelionidae), a Biological Control Agent of the Sunn Pest, Eurygaster integriceps Put.(Heteroptera: Scutelleridae) in Turkey, Egyptian Journal of Biological Pest Control
 • Ulusal Hakemli, DİZLEK HALEF,İSLAMOĞLU MAHMUT, Buğday Kitlesindeki Süne Emgi Oranının BelirlenmesindeÜlkemizde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR SERPİL, ADIYAMAN NEMRUT KIŞLAĞINDA FARKLI KIŞLAK BİTKİLERİNDE SÜNE(Eurygaster integriceps Put.) YOĞUNLUĞUNUN PARKER METODUNA GÖRE BELİRLENMESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli, KÜTÜK HALİL,CANHİLAL RAMAZAN,İSLAMOĞLU MAHMUT,KANAT ALİ DURAN,EL BOUHSİNİ MOUSTAFA, Predicting the number of nymphal instars plus new-generation adults of the Sunn Pest from overwintered adult densities and parasitism rates, Journal of Pest Science
 • Ulusal Hakemli, DİZLEK HALEF,İSLAMOĞLU MAHMUT, SÜNE EMGİLİ TANE ORANININ BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN GLUTEN MİKTARI VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ, HASAT GIDA DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR SERPİL, Bir Yrl Depolanan Siine (Eurygaster integriceps Put. Hateroptera:Scutelleridae)YumurtalarrnrnBazrO zellikleri ile Fl Neslinin Parazitlemev eCrkrs Giiciiniin Belirlenmesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR SERPİL, Süne Ergin Parazitoitleri (Diptera Tachinidae’nin Erkek ve Dişi Süne (Eurygaster İntegriceps Put.)’lerde Parazitlenme Oranı ile Süne Mücadelesinde Kullanılan Bazı İnsektisitlerin Ergin Parazitoitlerine Etkisinin Belirlenmesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli, CANHİLAL RAMAZAN,KANAT ALİ DURAN,KÜTÜK HALİL,GÜL AYKUT,İSLAMOĞLU MAHMUT, Damage Loss Assessment of Sunn Peston Wheat in Turkey, Arab Society for Plant Protection
 • Ulusal Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR SERPİL,AKMEŞE VAHDETTİN, Kışlaktan toplanan süne erginlerinde cinsel olgunluğa ulaşma zamanının ve sıcaklığın süne yumurta verimine etkisinin belirlenmesi, Bitki Koruma Bülteni
 • Ulusal Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR SERPİL, Kahramanmaras li Kıslak ve Bugday Alanlarında Süne ErginParazitoid (Diptera Tachinidae) Türleri ile ParazitlemeOranlarının Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR SERPİL, Adana’da Bazı Yumurta ve Ergin Parazitoitlerinin Süne (Eurygaster integriceps Put.) Popülasyonuna Etkilerinin Belirlenmesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
 • Ulusal Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR SERPİL, Mersin ve Hatay İlleri Buğday Tarlalarında Süne Ergin Parazitoit (Diptera: Tachinidae) Türleri ile Parazitlenme Oranlarının Belirlenmesi., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli, CANHİLAL RAMAZAN,KÜTÜK HALİL,KANAT ALİ DURAN,EL HARAMEİN FUAD,EL BOUHSİNİ MOUSTAFA,İSLAMOĞLU MAHMUT, Economic Threshold for the Sunn Pest, Eurygasterintegriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae), on Wheat inSoutheastern Turkey, J. Agric. Urban Entomol
 • Uluslararası Hakemli, GÜLLÜ MUSTAFA,Tatlı Fahri,Kanat Ali Duran,İSLAMOĞLU MAHMUT, Population development of some predatory insects on Bt and non-Btmaize hybrids in Turkey, IOBC wprs Bulletin Vol.
 • Ulusal Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR SERPİL, Gaziantep ve Kilis illerinde hububat alanlarındaki süne ergin parazitoitleri (Dip.: Tachinidae)’nin süne (Eurygaster integriceps put.) (Het.: Scutelleridae) yumurta verimine etkileri üzerinde araştırmalar, Bitki Koruma Bülteni
 • Ulusal Hakemli, İSLAMOĞLU MAHMUT,KORNOŞOR SERPİL, Gaziantep - Kilis illerinde kıúlak ve bu÷daytarlalarındaki Süne ergin parazitoitleri (Diptera, Tachinidae)üzerinde araútırmalar, Bitki Koruma Bülteni
 • 29.09.2017, Uluslararası, Apimondia 2017, ŞAHİNLER NURAY,DİNLER HAVVA,İSLAMOĞLU MAHMUT, A study on antifungal activityof propolisextractagains Fusarium oxysporium, Özet bildiri
 • 29.09.2017, Uluslararası, Apimondia 2017, ŞAHİNLER NURAY,İSLAMOĞLU MAHMUT, Traditional methods of combat with Vespa spp. (Hym. Vespidae) inTurkey, Özet bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, Internatıonal Congress on Engıneerıng And Lıfe Scıence, ŞAHİNLER NURAY,ÇOLAK AYŞEN MELDA,ŞAHİNLER SUAT,İSLAMOĞLU MAHMUT,TÜRK M Uygar, The General Situation of Mulberry Cultivation in Uşak and Determining the Potential of Silkworm Growing., Tam metin bildiri
 • 24.04.2016, Uluslararası, 13th Asian Apicultural Association Conference, İSLAMOĞLU MAHMUT, Effects of aerial application by spraying for Sunn pest struggle on the adult of Aphis spp., Özet bildiri
 • 24.04.2016, Uluslararası, 13th Asian Apicultural Association Conference, ÇOLAK AYŞEN MELDA,İSLAMOĞLU MAHMUT, Effect of using insecticides of conscious and unconscious onpollination in strawberry in Uşak province, Özet bildiri
 • 24.04.2016, Uluslararası, 13th Asian Apicultural Association Conference, İSLAMOĞLU MAHMUT,Karacaoğlu Mehmet, Effects of some insecticides licensed and unlicensed of Sunn pest struggle on the adult of Apis mellifera, Özet bildiri
 • 23.09.2012, Uluslararası, 31st International Symposium of the EuropeanSociety Nematologists, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT,Kodan Münevver, Parasitism of wheat stink bug Aelia rostrata Heteroptera Pentatomidae with Hexamermis sp Nematoda Mermithidae, Özet bildiri
 • 23.05.2007, Uluslararası, EIGMO, GÜLLÜ MUSTAFA,İSLAMOĞLU MAHMUT,kanat ali duran, Effects of Transgenic Dk 626 Bt Mon 810 Corn Variety to Corn Stalk Borer Sesemia nonoagrioides Lefebvre Lepidoptera Noctuidae on Second Corn Crop Under Natural İnfestation Conditions in Turkey, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, ECSAC, ŞAHİNLER NURAY,ALAPALA DEMİRHAN SİBEL,İSLAMOĞLU MAHMUT,türk mehmet uygar,sarıhan ercüment osman, Use of planton Varrova parasitis in organic bees, Özet bildiri
 • 19.10.2014, Uluslararası, ICOB7, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT, Parasitism of Eurygaster maura L Heteroptera Scutelleridae by Hexamermis sp Nematoda Mermithidae in overwintering areas, Özet bildiri
 • 19.07.2004, Uluslararası, Scont ınternational conferance on sunn pest, CANHİLAL RAMAZAN,KÜTÜK HALİL,İSLAMOĞLU MAHMUT,kanat ali duran, Damage loss assessment of sunn pest on wheat in Turkey Proc Second International Conference on Sunn Pest, Özet bildiri
 • 19.03.2016, Uluslararası, International Conference on Natural Science and Engineering, İSLAMOĞLU MAHMUT,Akmeşe Vahdettin, Species of Egg Parazitoits Hym Secelionidae Of The SunnPest Eurygaster integriceps Put Hem Scutelleridae in KilisProvince, Özet bildiri
 • 19.03.2016, Uluslararası, International Conference on Natural Science and Engineering, Akmeşe Vahdettin,İSLAMOĞLU MAHMUT, Sunn Pest Eurygaster integriceps Put Het Scutelleridae Strugle in Sout of Turkey and Status of Kilis Province, Tam metin bildiri
 • 18.10.2018, Uluslararası, 3rd International Energy Engineering Congress, İSLAMOĞLU MAHMUT,DİZLEK HALEF, DETERMINATION OF THE EFFECTS OF CRITIC SUNN PEST(HETEROPTERA: SCUTELLERIDAE) DAMAGE RATIO ON WEIGHT LOSS OFSOME WHEAT VARIETIES CULTIVATED IN TURKEY, Tam metin bildiri
 • 15.05.2017, Uluslararası, ICAFOF 2017, ÇOLAK AYŞEN MELDA,ŞAHİNLER NURAY,İSLAMOĞLU MAHMUT, The effect of honeybee pollination on productıvity and quality of strawberry, Özet bildiri
 • 15.05.2017, Uluslararası, ICAFOF 2017, ŞAHİNLER NURAY,İSLAMOĞLU MAHMUT,ÇOLAK AYŞEN MELDA, Occupational health and safety in the field of entomology, Özet bildiri
 • 15.05.2017, Uluslararası, ICAFOF Cappadocia Turkey, akmeşe vahdettin,SERTKAYA ERDAL,İSLAMOĞLU MAHMUT, First recort of the host and damage of Chilp partellus (Swinhoe) (Lepidoptera Crambidae) in the east Mediterranean region of Turkey, Özet bildiri
 • 13.10.2018, Uluslararası, ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİwww.zeugmakongresi., AKMEŞE Vahdettin,İSLAMOĞLU MAHMUT, ADANA’DA SORGUM SÜRGÜN SİNEĞİ Atherigona varia Meigen (Diptera: Muscidae)’NİN FARKLI KONUKÇULARI VE ZARAR DURUMLARI, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR, AKMEŞE Vahdettin,İSLAMOĞLU MAHMUT, GAZİANTEP’TE KIŞLAK VE EKİLİ ALANLARDA SÜNE (EURYGASTER İNTEGRİCEPS PUT.)(HET.:SCUTELLERİDAE)’NİN DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR, AKMEŞE Vahdettin,İSLAMOĞLU MAHMUT, GAZİANTEP İLİNDE TARLA VE DEPO ŞARTLARINDA BUĞDAY (TRİTİCUMAESTİVUM L.) KALİTESİNE ETKİ EDENENTOMOLOJİK FAKTÖRLER, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, İSLAMOĞLU MAHMUT,AKMEŞE Vahdettin, GAZİANTEP İL VE İLÇELERİNDE SÜNE YUMURTA PARAZİTOİTLERİ Trissolcus spp. (Hym.:Scelionidae)’NİN TÜRLERİ VE ETKİNLİKLERİ, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİwww.zeugmakongresi., İSLAMOĞLU MAHMUT,AKMEŞE Vahdettin, GAZĠANTEP ĠLĠNDE SÜNE YUMURTA PARAZĠTOĠTLERĠNĠN (Hymenoptera:Scelionidae) SALIM ÇALIġMALARI VE ETKĠNLĠKLERĠ, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, İSLAMOĞLU MAHMUT,AKMEŞE Vahdettin, GAZĠANTEP ĠLĠNDE UÇAK VE YER ALETLERĠ ĠLE SÜNE MÜCADELESĠNĠNSÜNE YUMURTA PARAZĠTOĠTLERĠ Trissolcus spp. (Hym.:Scelionidae)’NĠNETKĠNLĠĞĠNE ETKĠLERĠ, Tam metin bildiri
 • 11.07.2010, Uluslararası, Proceedings of the 43 Th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, İSLAMOĞLU MAHMUT,TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,Gün Gürhan, Parasitism of Eurygaster integriceps Puton Heteroptera Scutelleridae by Hexamermis sp Nematoda Mermithidae, Özet bildiri
 • 10.05.2017, Uluslararası, I. Internatonal congress on medicinal and aromatic plants, ALAPALA DEMİRHAN SİBEL,ŞAHİNLER NURAY,ÇOLAK AYŞEN MELDA,İSLAMOĞLU MAHMUT, The place and importance of medical aromatic plants in animal breeding, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, AGROSYM 2017, İSLAMOĞLU MAHMUT,DİZLEK HALEF, Effeck of some entomological factors on wheatqualityin field conditions in Turkey, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, AGROSYM 2017, İSLAMOĞLU MAHMUT,DİZLEK HALEF, Effeck of some entomological factorson wheat qualityin store conditionin Turkey, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT, Morphological Diagnosis of Sunn Pest, Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae) Parasitized by Hexamermis eurygasteri (Nematoda: Mermithidae), Özet bildiri
 • 02.06.2008, Ulusal, Ülkesel Tahıl Sempezyumu, İSLAMOĞLU MAHMUT,kornoşor serpil, Mass rearing of Trissolcus semistriatusNees (Hymenoptera: Scelionidae) Sunn pest eggs and determining their efficiency in released fields., Tam metin bildiri
 • 01.12.2016, Uluslararası, 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, İSLAMOĞLU MAHMUT,ŞAHİNLER NURAY, Pine Cotton Maggot Marchalina hellenica Gennadius Hem Margarodidae of Some Biological Features, Özet bildiri
 • 01.11.2016, Uluslararası, 5. International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, ŞAHİNLER NURAY,İSLAMOĞLU MAHMUT, Development and Potential of Pine Honey in Uşak Provinces, Özet bildiri
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, Nevzat Birişik,KÜTÜK HALİL,Mehmet Karacaoğlu,Ferda Yarpuzlu,Sevcan Öztemiz,İSLAMOĞLU MAHMUT, Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele, 2013, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Physiological Entomology , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
International Journal of Pest Management , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
International Journal of Agriculture and Wildlife Science , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
Turkish Bulletin of Entomology , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
Saudi Biology , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
 • 2010

  TEŞEKKÜRNAME

  Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 • 2010

  Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

  GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
 • 2009

  TAKTİRNAME

  Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
 • 2006

  Yayın Teşvik Ödülü

  TÜBİTAK