UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
LEVENT ÖCEK

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2002 - 2009

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
 • Tıpta Uzmanlık

  2009 - 2013

  DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) HASTANELER İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
  Relapsing Remitting Multipl Skleroz Ve Klinik İzole Sendrom TanılıHastaların Beyin Omurilik Sıvılarının Karakterizasyon Ve AyırıcıTanılarının Fourier Dönüşüm Kızılötesi (FTIR) Spektroskopi Tekniği İleDeğerlendirilmesi
 • YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 63.75000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 72.5
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Nöroloji

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  TIP FAKÜLTESİ - DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2019 -

 • 2013

  Tıpta Uzmanlık - LEVENT ÖCEK
  Relapsing remitting multipl skleroz ve klinik izole sendrom tanılı hastaların beyin omurilik sıvılarının karakterizasyon ve ayırıcı tanılarınınfourier dönüşüm kızılötesi (FTIR) spektroskopi tekniği ile değerlendirilmesi
  Sağlık Bakanlığı - İzmir Tepecik Eğt. ve Arş. Hast.
 • Santral Sinir Sisteminin Demiyelinize Hastalıkları - Lisans, 2019-2020
 • Epilepsi ve Konvulsif Hastalıkların Nörofizyolojisi - Lisans, 2019-2020
 • Hareket bozuklukları - Lisans, 2019-2020
 • Baş ağrısı - Lisans, 2019-2020
 • Beyin cerrahisine giriş - Lisans, 2019-2020
 • Motor Son Plak ve Motor Nöron Hastalıkları - Lisans, 2019-2020
 • Motor Son Plak ve Motor Nöron Hastalıkları - Lisans, 2019-2020
 • Periferik Sinir Sistemi ve Kas Hastalıkları - Lisans, 2019-2020
 • Serebrovasküler Hastalıklar - Lisans, 2019-2020
 • Nörolojiye Giriş - Lisans, 2019-2020
 • Nörolojik hastalıklara bağlı mesane, barsak ve cinsel işlev bozukluğu - Lisans, 2019-2020
 • Ulusal Hakemli 2020, ÖCEK LEVENT,ÖCEK ÖZGE,MIZRAK SOYCAN, Association between serum 25-hydroxyvitamin d and earlyrecurrent ischemic stroke, Annals of Medical Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖCEK LEVENT,ÖCEK ÖZGE,DAMBURACI NURULLAH, Experiences of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in ourNeurology Intensive Care Unit Patients, Türk Nöroloji Dergisi-Turkish Journal of Neurology
 • Uluslararası Hakemli 2019, İLGEZDİ İREM,ÖCEK LEVENT,BİNYAY LÜTFİYE ASENA,Ozcelik Metin M,KINALI BURAK,ŞENER UFUK,Tokuçoğlu Figen,Zorlu Y., DECOMPRESSIVE HEMICRANIECTOMY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi-Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÖCEK ÖZGE,ÖCEK LEVENT, A Patient with Bilateral Subdural Hematoma due to Spontaneous Intracranial Hypotension, Türk Nöroloji Dergisi-Turkish Journal of Neurology
 • Uluslararası Hakemli 2019, UYSAL HASAN ARMAĞAN,Tiftikcioglu Bedile Irem,ÖCEK LEVENT,Zorlu Y., Serum Levels of Melatonin and Sleep Evaluation Scales in the Diagnosis of Sleep Disorders in Patients with Idiopathic Parkinson’s Disease, Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry
 • Uluslararası Hakemli 2019, SELBEST DEMİRTAŞ BURCU,ÖCEK LEVENT,ZORLU YAŞAR,ÖZTEKİN ÖZGÜR, Factors Associated with Hemorrhagic Transformation inInfarctions Involving the Posterior Circulation System, Journal of Stroke Cerebrovascular Diseases
 • Uluslararası Hakemli 2018, YONAR DİLEK,ÖCEK LEVENT,Tiftikcioglu Bedile Irem,ZORLU YAŞAR,SEVERCAN FERİDE, Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis diagnosis from cerebrospinal fluids via Fourier transform infrared spectroscopy coupled with multivariate analysis, Scientific Reports
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖCEK LEVENT,TARHAN HÜSEYİN,ULUDAĞ İREM FATMA,SARITEKE ALP,KÖSE CAN,Colak A.,FERRUH ZORLU,ZORLU YAŞAR, Evaluation of sex hormones and sperm parameters in male epileptic patients, Acta Neurologica Scandinavica
 • Uluslararası Hakemli 2018, ŞENER UFUK,ÖCEK LEVENT,İLGEZDİ İREM,ŞAHİN HİLAL,Ozcelik Metin M,ZORLU YAŞAR, Significance of multiple acute ischemic lesions on initial diffusion-weighted imaging in stroke patients and relation of toast classification, Annals of Indian Academy of Neurology
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖCEK LEVENT,GÜLEÇ UYAROĞLU FERAY,ÇAYIR ALİ,ÖZTEKİN ÖZGÜR,Zorlu Y, A Rare Cause of Superficial Cerebral Hemosiderosis: Spinal Surgery, Türk Nöroloji Dergisi-Turkish Journal of Neurology
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖCEK LEVENT,tümer onural,Tokuçoğlu Figen,ÖZTEKİN ÖZGÜR,Zorlu Y., Late-onset Tremor and Ataxia Syndrome: Fragile X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome and Neuroimaging Findings, Türk Nöroloji Dergisi-Turkish Journal of Neurology
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖCEK LEVENT,ŞENER UFUK,İLGEZDİ İREM,Ozcelik Metin M,Zorlu Y, ACUTE ISCHEMIC STROKE IN PATIENTS WITH CANCER: RISK FACTORS, CLINICAL AND IMAGINGOUTCOMES, Acta Medica Mediterranea
 • Uluslararası Hakemli 2017, Arslan Yıldız,Bülbül İsmail,ÖCEK LEVENT,ŞENER UFUK,Zorlu Y., Effect of hand volume and other anthropometric measurements on carpal tunnel syndrome, Neurological Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2017, Uludag F. I.,Sariteke A.,ÖCEK LEVENT,Zorlu Y.,Tokuçoğlu Figen,ULUDAĞ BURHANETTİN, Neuromyelitis optica presenting with horner syndrome: A case report and review of literature, Multiple Sclerosis and Related Disorders
 • Ulusal Hakemli 2016, Arslan Yıldız,GÜLEÇ UYAROĞLU FERAY,ÖCEK LEVENT,Zorlu Y., Segmental Limb Paresis Due to Zoster Plexopathy: Case Report, TÜRKİYE KLİNKLERİ NÖROLOJİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖCEK LEVENT,Uludag F. I.,GÜNER DERYA,Zorlu Y., Epilepsi Hastalarında Lamotrijin Deneyimi, Epilepsi
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖCEK LEVENT,Guner Derya,Uludag F. I.,Tiftikcioglu Bedile Irem,Zorlu Y, Risk Factors for Hemorrhagic Transformation in Patients with Acute Middle Cerebral Artery Infarction, Noro Psikiyatri Arsivi
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖCEK LEVENT,ŞENER UFUK,Demirtas Burcu S,Ozcelik Metin M,Oztekin Ozgur,Zorlu Y., Central-Variant Posterior Reversible Encephalopathy due to Sulfasalazine: A Case Report, Medical Principles and Practice
 • Uluslararası Hakemli 2014, Caballero Oteyza A,Battalo lu E,ÖCEK LEVENT,Lindig Tobias,Reichbauer Jennifer,Rebelo A P,Gonzalez M A,Zorlu Y,Ozes Burcak,Timmann Dagmar,Bender Benjamin,Günther Woehlke,Zuchner Stephan,Schols Ludger,Schule Rebecca, Motor protein mutations cause a new form of hereditary spastic paraplegia, Neurology
 • Ulusal Hakemli 2013, Uludag F. I.,ÖCEK LEVENT,Zorlu Y.,ULUDAĞ BURHANETTİN, Eagle Syndrome: Case Report, Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology
 • Uluslararası Hakemli 2012, GÜLEÇ FERAY,ÖCEK LEVENT,Zorlu Y., İdiopatik Parkinson Hastalığında Servikal Vestibüler Evoked Myojenik Potansiyeller, Journal of Neurological Sciences-Turkish
 • Ulusal Hakemli 2011, ÖCEK LEVENT,Uludag F. I.,Zorlu Y, Parsiyel Epilepsi HastalarındaUzun Süreli Video-EEG Monitörizasyon ile Belirlenen Semiyolojik Lateralize Edici Bulgular ve İktal EEG Özelliklerinin Karşılaştırılması, Epilepsi
 • 30.11.2018, Ulusal, 54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, ÖCEK LEVENT,ÖCEK ÖZGE,DAMBURACI NURULLAH, NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM HASTALARIMIZDA PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ UYGULAMA DENEYİMLERİMİZ, Özet bildiri
 • 27.11.2015, Ulusal, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, SELBEST DEMİRTAŞ BURCU,ÖCEK LEVENT,ÖZTEKİN ÖZGÜR,ZORLU YAŞAR, Arka Sistem Enfarktlarında Hemorajik Dönüşüm İçin Risk Faktörleri, Özet bildiri
 • 27.11.2015, Ulusal, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Arslan Yıldız,BÜLBÜL İSMAİL,ŞENER UFUK,ÖCEK LEVENT,ZORLU YAŞAR, İdiopatik Karpal Tünel Sendromu Hastalarında El Hacmi ve Diğer Antropometrik Ölçümler, Özet bildiri
 • 27.11.2015, Ulusal, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ÖCEK LEVENT,TEL MUZAFFER,ÖZTEKİN ÖZGÜR,ZORLU YAŞAR, İdiopatik Orbital Myozit Olgusu., Özet bildiri
 • 27.11.2015, Ulusal, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, SARITEKE ALP,ÖCEK LEVENT,KESER GÖKHAN,ZORLU YAŞAR, Nöro-Behçet Hastalığı mı?Behçet Hastalığı Mutıpl Skleroz Birlikteliği mi?, Özet bildiri
 • 27.04.2011, Ulusal, 27.Ulusal Kinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi,, ÖCEK LEVENT,Uludag F. I.,Zorlu Y, Epilepsi Hastalarında İnteriktal EEG Bulgularının İktal Klinik Özellikler ve EEG Özellikleri İle İlişkisi., Özet bildiri
 • 25.11.2011, Ulusal, 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, ULUDAĞ İREM FATMA,SARITEKE ALP,ÖCEK LEVENT,ZORLU YAŞAR,ŞENER UFUK,Tokuçoğlu Figen,ULUDAĞ BURHANETTİN, Atipik Prezentasyonlu Nöromyelitis Optika Olgusu., Özet bildiri
 • 25.11.2011, Ulusal, 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, ULUDAĞ FATMA İREM,ÖCEK LEVENT,ZORLU YAŞAR,ULUDAĞ BURHANETTİN, Eagle’s Sendromu., Özet bildiri
 • 25.11.2011, Ulusal, 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, GÜLEÇ FERAY,ÖCEK LEVENT,Zorlu Yaşar, Parkinson Hastalığında Servikal Vestibüler Evoked Myojenik Potansiyeller., Özet bildiri
 • 24.11.2017, Ulusal, 53. Ulusal Nöroloji Kongresi, ÖCEK ÖZGE,ÖCEK LEVENT, Spontan İntrakranyal Hipotansiyona Bağlı Bilateral Subdural Hematom Olgusu, Özet bildiri
 • 24.11.2017, Ulusal, 53. Ulusal Nöroloji Kongresi, İLGEZDİ İREM,ŞENER UFUK,ÖCEK LEVENT,KÖSE ŞÜKRAN,Tokuçoğlu Figen,ZORLU YAŞAR, Multipl Skleroz Hastalarında Hipotalamo-Hipofizer-Adrenal Aks Aktivitesini Copeptin Düzeyi ve Hastalık Aktivitesi İle Korelasyonu., Özet bildiri
 • 24.11.2017, Ulusal, 53. Ulusal Nöroloji Kongresi, ÖCEK LEVENT,ÖCEK ÖZGE, Tek Taraflı Mezensefalon İnfarktına Bağlı İzole Vertikal Bakış Paralizisi, Özet bildiri
 • 24.11.2017, Ulusal, 53. Ulusal Nöroloji Kongresi, ÖCEK LEVENT,ÖCEK ÖZGE, Nadir Bir Serebral Venöz Tromboz Nedeni: Lomber Ponksiyon, Özet bildiri
 • 21.11.2014, Ulusal, 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, ÖCEK LEVENT,Güleç Uyaroğlu Feray,ÇAYIR ALİ,ÖZTEKİN ÖZGÜR,ZORLU YAŞAR, Serebral Süperfisial Hemosidoresis’in Ender Bir Nedeni: Spinal Cerrahi., Özet bildiri
 • 21.11.2014, Ulusal, 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2014, Arslan Yıldız,GÜLEÇ UYARAOĞLU FERAY,ÖCEK LEVENT,KAYA AYDIN,ZORLU YAŞAR, Brakial Pleksopati Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Tablo:Segmenter Zoster Paralizisi, Özet bildiri
 • 21.11.2014, Ulusal, 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, ÖCEK LEVENT,ŞENER UFUK,Demirtas Burcu S,Ozcelik Metin M,ÖZTEKİN ÖZGÜR,ZORLU YAŞAR, Sulfasalazine Bağlı Santral Variant Posterior Reversible Ensefalopati Olgusu., Özet bildiri
 • 21.09.2013, Uluslararası, XXIst World Congress of Neurology, ULUDAĞ İREM FATMA,ÖCEK LEVENT,ZORLU YAŞAR,Tokuçoğlu Figen, THE SENSITIVITY OF THE LONG TERM EEG AND SLEEP EEG INTHE DIAGNOSIS OF EPILEPSY, Özet bildiri
 • 18.05.2019, Ulusal, III. MS’te Fiziksel Engelliğin Ölçümü Sempozyumu, ÖCEK LEVENT, Multipl Sklerozda Yorgunluk Düzeylerinin Özürlülük, Depresyon, Anksiyete ve Ağrı Ölçütleri ile İlişkisi, Özet bildiri
 • 18.04.2015, Uluslararası, AAN annual meeting, ÖCEK LEVENT,Tiftikcioglu Bedile Irem,Zorlu Y,TEKGÜL ZEKİ,SEVERCAN FERİDE, Does CSF Infrared Spectroscopy Useful in diagnosing RRMS Patients During the First Cinical Atack?, Özet bildiri
 • 16.11.2019, Ulusal, 55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, ÖCEK LEVENT,ÖCEK ÖZGE, EPİLEPTİK NÖBET İLE PREZENTE OLAN GEÇİCİ KORPUS KALLOZUM SPLENİUM LEZYONU, Özet bildiri
 • 16.11.2019, Ulusal, 55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, ÖCEK LEVENT,ÖCEK ÖZGE, İNTRASERBRAL KİTLE İLE KARIŞAN SEREBRAL AMİLOİD ANJİOPATİ OLGUSU, Özet bildiri
 • 16.11.2019, Ulusal, 55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, ÖCEK LEVENT,VURAL MELİKE,ÖCEK ÖZGE, ARNOLD CHIARI TİP I MALFORMASYONU İLİŞKİLİ İZOLE DOWN BEAT NİSTAGMUS, Özet bildiri
 • 16.11.2019, Ulusal, 55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, ÖCEK LEVENT,VURAL MELİKE,ÖCEK ÖZGE, İZOLE BELL PARALİZİSİ İLE PREZENTE OLAN VERTEBRAL ARTER DİSSEKSİYONU, Özet bildiri
 • 16.11.2019, Ulusal, 55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, ÖCEK LEVENT,ÖCEK ÖZGE, KORTİKAL ENFARKTA BAĞLI DÜŞÜK AYAK OLGUSU, Özet bildiri
 • 16.11.2019, Ulusal, 55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, ÖCEK LEVENT,ÖCEK ÖZGE,KOYUNCU İLHAN,BÜTÜN AYŞE, İNFEKTİF ENDOKARDİT OLGUSUNDA OLAĞAN DIŞI SEREBRAL VEN TROMBOZU, Özet bildiri
 • 16.11.2019, Ulusal, 55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, ÖCEK LEVENT,ÖCEK ÖZGE, GEÇİCİ İSKEMİK ATAK ENDER NEDENİ AORT DİSSEKSİYONU OLGUSU, Özet bildiri
 • 16.11.2019, Ulusal, 55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, ÖCEK LEVENT, YENİ KURULAN İNME ÜNİTEMİZDE İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK UYGULAMA SONUÇLARIMIZ, Özet bildiri
 • 16.11.2012, Ulusal, 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Tiftikcioglu Bedile Irem,ÖCEK LEVENT,SARITEKE ALP,KAHYA FATMA ESRA,ÖNCEL DİLEK,ZORLU YAŞAR, Komplike Bir Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu Olgusu, Özet bildiri
 • 16.11.2012, Ulusal, 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, ÖCEK LEVENT,UYSAL HASAN ARMAĞAN,ZORLU YAŞAR, Beyin Sapı Vasküler Olaylarında Risk Faktörleri ve Prognoz, Özet bildiri
 • 16.11.2012, Ulusal, 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, ÖCEK LEVENT,GÜNER DERYA,Uludag F. I.,Tiftikcioglu Bedile Irem,ZORLU YAŞAR, Hemorajik Transformasyon Gelişen Orta serebral arter Enfarktlı Hastalarda Risk faktörlerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 15.11.2013, Ulusal, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, ULUDAĞ İREM FATMA,GÜNER DERYA,ÖCEK LEVENT,ZORLU YAŞAR,Tiftikcioglu Bedile Irem, Epilepsi Hastalarında Lamotrijinin Etkinliği ve Yan Etkileri, Özet bildiri
 • 07.07.2015, Uluslararası, 9th Word Congress International Brain Research Organisation, SEVERCAN FERİDE,YONAR DİLEK,ÖCEK LEVENT,Zorlu Y, The Characterization and differantial diagnosis of relapsing-remitting multiple sclerois and clinically isolated syndrome from cerebro spinal fluids by infrared spectroscopy., Özet bildiri
 • 05.03.2015, Ulusal, 7. Nöroimmünoloji Okulu, ÖCEK LEVENT,ZORLU YAŞAR, Multipl Skleroz Benzeri Beyin Lezyonları ile Prezente Olan Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması, Özet bildiri
 • 04.04.2019, Ulusal, 9.NÖROİMMÜNOLOJİ OKULU, ÖCEK LEVENT,BÜTÜN AYŞE,ÖCEK ÖZGE, OZMOTİK DEMİYELİNASYON SENDROMUSANTRAL PONTİN VE EKSTRAPONTİN MYELİNOZİS OLGUSU, Özet bildiri
 • 03.10.2019, Uluslararası, 3rd STROKE ACADEMY OF TURKEY, ÖCEK LEVENT, DIFFICULTIES DURING THE USAGE OFTHICKENERS, Tam metin bildiri
 • 03.05.2014, Uluslararası, 16th European Congrees of Endocrinology, ÖZDEMİR KUTBAY NİLÜFER,ÖCEK LEVENT,NART DENİZ,ERDOĞAN MEHMET,ÇETİNKALP ŞEVKİ,ÖZGEN AHMET GÖKHAN,SAYGILI LÜTFİYE FÜSUN,Tokuçoğlu Figen, A case of insulinoma localized in pancreas tail that cannot be monitored with endosonography and abdominal MR but with contrast abdominal BT., Özet bildiri
 • 03.04.2013, Ulusal, 29.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, ULUDAĞ İREM FATMA,DUKSAL TARIK,ÖCEK LEVENT,ZORLU YAŞAR, ESES:iki olgu sunumu., Özet bildiri
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ÖCEK LEVENT, NÖROLOJİK MUAYENE,İNCELEME VE HASTALIKLARI, 2020, Akademisyen Kitabevi, 978-605-258-940-3
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ÖCEK LEVENT,GÜNGÖR DOĞAN İPEK, MS REFERANS HASTA REHBERİ, 2019, GALENOS YAYINEVİ, 978-605-81045-6-3
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ÖCEK LEVENT, MS REFERANS HASTA REHBERİ, 2019, GALENOS YAYIN EVİ, 978-605-81045-6-3