UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MUHAMMET KEMAL KARAMAN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
YENİ MEDYA BÖLÜMÜ
YENİ MEDYA ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1987 - 1992

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1994 - 1996

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
  Bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yazılımların taşıması gereken eğitsel özellikler ve bazı eğitim yazılımlarının değerlendirilmesi
 • Doktora

  1997 - 2001

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  Öğretmen adaylarına iletişim yeterlilikleri kazandırma amaçlı öğretim programının etkililiği
 • KPDS - İngilizce

  1997 - Güz

  İngilizce - 71
 • ÜDS - İngilizce

  2001 - Güz

  İngilizce - 66
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - YENİ MEDYA BÖLÜMÜ -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2006

  UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ - -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2003

  UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2001

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1997

  UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2010 - 2014

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2009 - 2011

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2007 - 2009

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2006 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2003 - 2007

 • 2019

  Yüksek Lisans - SERVET TUĞLUK
  İletişim fakültesi öğrencilerinin instagram'ın gözetim aracı olarak kullanılmasına ilişkin algıları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - İLKER AKGÜL
  İlkokul öğrencileri için web tabanlı değerler eğitimi uygulaması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - GÖKHAN ÖLÇEK
  İlköğretim okullarında görev yapan müdürlerin teknoloji liderliği düzeylerine ilişkin okul müdürü ve öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ERTAN ERTUĞRUL
  İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin teknolojik liderlik düzeyi ve yönetici etkililiği arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - MESUT IŞIKLI
  Sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım düzeylerinin yeniliğin yayılımı kuramına göre incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - ADEM KARATAŞ
  Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - SEHER TEREKECİ
  Okul yöneticilerinin çalışma değerleri ve liderlik davranışlarına ilişkin algıları
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - HAKKI KURFALLI
  Yeni ilköğretim müfredatında bilgi teknolojilerinin işlevselliği
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - SEVDA YURDUSEVEN
  İlk okuma yazma programının öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - HASAN HAKAN DÖNDER
  Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ve bürokrasi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2005

  Yüksek Lisans - ÜMMÜ GÜLSÜM AKIL BÜLBÜL
  Brokrasi ve ilköğretimde örgütsel sağlık
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE MEDYA - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KİŞİLERARASI İLETİŞİM - Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2017-2018
 • İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • İLETİŞİM TARİHİ - Lisans, 2017-2018
 • Eleştirel Okuryazarlık ve Yeni Medya - Doktora, 2016-2017
 • Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Kişilerarası İletişim - Lisans, 2016-2017
 • İletişim Tarihi - Lisans, 2016-2017
 • İletişim Bilimlerine Giriş - Lisans, 2016-2017
 • İletişim Teknolojileri - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İletişim Bilimine Giriş - Lisans, 2015-2016
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri I - Lisans, 2014-2015
 • Bilgi ve iletişim Teknolojileri II - Lisans, 2014-2015
 • Etkili İletişim - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2016, KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,ORHAN ÖZEN SEVİL, A Survey of Students Experiences on Collaborative Virtual Learning Activities Based on Five Stage Model, EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY
 • Ulusal Hakemli 2015, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,ilker akgül, İlkokul Öğrencileri İçin Web Tabanlı Değerler Eğitimi Uygulaması, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, GÜRLER KARAMAN DENİZ,KARAMAN MUHAMMET KEMAL,KILIÇ EYLEM, Distance Education in Leather Engineering and Technology, Journal of Leather Science
 • Ulusal Hakemli 2010, KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Ögretmen Adaylarinin TV ve Internet Teknolojilerini Kullanma Amaç ve beklentilerinin medya okuryazarligi baglaminda degerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,KARATAŞ ADEM, Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri, İlköğretim Online e-Dergi
 • Ulusal Hakemli 2008, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,YÜCEL CEMİL,Hakan Dönder, Öğretmen Görüşlerine Göre Okullardaki Bürokrasi ile Örgütsel Vatandaşlık Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
 • Ulusal Hakemli 2008, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,kurfallı hakkı, Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,yurduseven sevda, ILK OKUMA YAZMA PROGRAMINA ILISKIN ÖGRETMEN GÖRÜSLERI, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2004, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,Akıl Ümmü Gülsüm, Bürokrasi ve İlköğretimde Örgütsel Sağlık, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2002, KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Tanımlarının Yansıttığı Biçimiyle Eğitim Teknolojisi Alanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • 30.11.2011, Ulusal, XVI. Türkiye’xxde İnternet Konferansı, ORHAN ÖZEN SEVİL,KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Eğitimde Gerçekliğe Yeni Bir Bakış Harmanlanmış ve Genişletilmiş Gerçeklik, Tam metin bildiri
 • 25.10.2014, Uluslararası, Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2014, ORHAN ÖZEN SEVİL,KARAMAN MUHAMMET KEMAL, USING FIVE STAGE MODEL TO DESIGN OF COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENTS IN SECOND LIFE, Tam metin bildiri
 • 11.02.2009, Ulusal, Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılığı Hakkındaki Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 08.06.2011, Uluslararası, International Coference on New Horizons in Education, EKİCİ MURAT,AKGÜN ERGÜN,KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Examining Effects of Different Levels of Blended Learnnig Activities on Student Achievement and Retention of Learning, Tam metin bildiri
 • 07.10.2009, Uluslararası, 3.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,MAZMAN SACİDE GÜZİN, FARKLI AKADEMİK BİRİMLERE VE CİNSİYETLERE GÖRE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI VE BİLGİSAYAR BECERİLERİ, Tam metin bildiri
 • 05.02.2014, Ulusal, XVI. Akademik Bilişim Konferansı, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,KARATAŞ ADEM,ÖZGÜR ADEM, Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri İleEleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Akademisyen Yayınevi Araştırmalar Kitabı Eğitim Bilimleri, 2018, Akademisyen Yayınevi Araştırmalar Kitabı Eğitim Bilimleri, 978-605-258-064-6
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, KARAMAN MUHAMMET KEMAL, İletişimde Güncel Yaklaşımlar, 2017, LAP LAMBERT Academic Publishing, 978-620-2-00981-2
 • Ulusal 2012, Ders Kitabı, KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Bilgisayar I Temel Bilgisayar Becerileri, 2012, PegemA, 978-605-4282-55-5
 • Ulusal 2011, Ders Kitabı, KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Öğretim İlke ve Yöntemleri, 2011, Lisans Yayıncılık, 978-605-4350-63-6
 • Ulusal 2007, Ders Kitabı, KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Bilgisayar I, 2007, EDM, 978-605-5986-00-1
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Geometri ve İnsan

  30.03.2017 - 31.03.2017

  Düzenleyenler : Yrd. Doç. Dr. Salih Tiryaki Yrd. Doç. Dr. M. Kemal Karaman Yrd. Doç. Dr. Emre Vadi Balcı
  Uşak