UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
KAMİL UYGUN

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1999 - 2003

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2006

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Karesi idadisi ve sultanisi
 • Doktora

  2008 - 2012

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)
  Sosyal bilgiler öğretiminde yansıtıcı düşünme uygulamalarının akademik başarı ve tutuma etkisi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 63.75
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2019

  Yüksek Lisans - AZİZ CAN ALTINOK
  1970'li yıllarda görev yapan öğretmenlerin dilinden öğretmenlik mesleği: Sözlü tarih araştırması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - HÜSNÜ AVCI
  Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyon düzeylerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - İBRAHİM ETHEM ARSLAN
  Sosyal Bilgiler Dersinde Tartışmalı Konuların Öğretimi İle İlgili Öğrenci Görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Doktora - CEYHUN UZUN
  Sosyal bilgiler eğitiminde simülasyon tabanlı deneyimsel öğrenme uygulamalarının tasarlanması uygulanması ve incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - BİLAL BURAK ARIBAŞ
  Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal zekâ düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MEHMET AKİF KARALI
  Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının meslek öncesi öğretmen kimlik düzeyleri ile olası benlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - CEMAL BİLGİÇ
  İlköğretim öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ve sosyal bilgiler dersi akademik başarıları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - BİLAL PEKTEZEL
  Sosyal bilgiler dersinde yer alan tarih konularının öğretiminde drama kullanımı: Bir eylem araştırması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - SEMA KILIÇ KARA
  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri ve materyal kullanına ilişkin görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - MEHMET GÜNDÜZ
  Ortaokullarda demokrasi kavramının kazandırılmasında demokrasi eğitimi ve okul meclisleri uygulamasının etkisi (İzmir ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - CAFER TAYYAR ULU
  6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitabında küreselleşme olgusunun incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli 2019, UYGUN KAMİL,Bilal Pektezel, Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Tarih Konularının Öğretiminde Drama Kullanımı: Bir Eylem Araştırması / Using Drama While Teaching History Subjects in Social Studies Lesson: An Action Research, Journal of History Culture and Art Research
 • Uluslararası Hakemli 2019, UYGUN KAMİL,UZUN CEYHUN, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SİMÜLASYON TABANLI DENEYİMSEL ÖĞRENME YÖNTEMİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ, Turkish Studies-Educational Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2019, UYGUN KAMİL,ARIKAN ALAATTİN, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ, International Journal Of Turkish Literature Culture Education
 • Uluslararası Hakemli 2019, UYGUN KAMİL,Karalı Mehmet Akif, Examination of the relationship between social studies teacher candidates of pre-service teacher identity levels and possible self-esteem levels, Sakarya University Journal of Education
 • Ulusal Hakemli 2019, UYGUN KAMİL,Kılıçkara Sema, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Kullanımına İlişkin Görüşleri, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, BATUR ZEKERYA,BAŞAR MURAT,ŞENER NURCAN,UYGUN KAMİL, Farklı Ülke Vatandaşı Öğrencilerin İletişim Kurma ve Çatışmaları Çözme Anlayışlarının İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, UYGUN KAMİL,ORAN MEHMET, Examining of pre-service history teachers’xx views on pedagogical formation training program, International Technology and Education Journal
 • Ulusal Hakemli 2018, UYGUN KAMİL,ULU Cafer Tayyar, 6. ve 7. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitabında küreselleşme olgusunun incelenmesi, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, UYGUN KAMİL,Arıbaş Bilal Burak,Karalı Mehmet Akif, Yeni (2017) Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Meslek Bilincinin İncelenmesi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, UYGUN KAMİL,BİLGİÇ CEMAL, İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, UYGUN KAMİL,AKKEYİK Ummuhan,ÖZTÜRK Ceylan, Eğitsel oyunların sosyal bilgiler öğretimine etkisi etkinlik örneği, Araştırma ve Deneyim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, METİN BARIŞ,UYGUN KAMİL,ORAN MEHMET, Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Eşdeğer Derslerin Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan’daki Öğretim Programlarının Yapı Yönünden Karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, UYGUN KAMİL,AVAROĞULLARI MUHAMMET,ORAN MEHMET, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Journal of Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2016, PEKTEZEL BİLAL,UYGUN KAMİL, Göktürklerle Tarihe Yolculuk, Araştırma ve Deneyim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, UYGUN KAMİL,ER ALİ RAMAZAN, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, UYGUN KAMİL,BATUR ZEKERYA, ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN KAVRAMLARA İLİŞKİN ALGILARI, Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, UYGUN KAMİL,ÇETİN TURHAN, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yansıtıcı Düşünme Uygulamalarının Akademik Başarı Ve Tutuma Etkisi, Researcher: Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2012, ÖNTUĞ MURAT MUSTAFA,UYGUN KAMİL, İdâdînin Son Yıllarından Liseye: Karesi Sultânîsi (1913-1923), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, BATUR ZEKERYA,UYGUN KAMİL, İki Neslin Bir Kavram Algısı: Teknoloji, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 28.05.2009, Uluslararası, I. Uluslar arası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, ÖNTUĞ MURAT MUSTAFA,UYGUN KAMİL, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnsan Hakları ve Vatandaşlık Programına Yönelik Tutumu, Tam metin bildiri
 • 28.05.2009, Uluslararası, I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, METİN BARIŞ,UYGUN KAMİL,KÖSE FERDAL, Kent Konseylerinin Aktif Vatandaşlığa Etkisi Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri., Tam metin bildiri
 • 28.05.2009, Uluslararası, I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, UYGUN KAMİL,ÇAY HİLAL,KÖSE FERDAL, Demokrasi Eğitimi Okul Meclisleri Projesi ve İlköğretim Öğrencilerinin Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 28.04.2014, Uluslararası, III.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, UYGUN KAMİL,AVAROĞULLARI MUHAMMET, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yeni Eğitim Sistemine (444) İlişkin Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 26.04.2013, Uluslararası, II.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, AVAROĞULLARI MUHAMMET,UYGUN KAMİL, Sosyal Bilgiler Ders Programının Ekonomik Kalkınmayı Etkileyen Değerler Bakımından İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 26.04.2013, Uluslararası, II.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, UYGUN KAMİL,AVAROĞULLARI MUHAMMET,DİKTAŞ ABDULKERİM, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Evrensel Değerlere İlişkin Tutumu, Tam metin bildiri
 • 26.04.2012, Uluslararası, 3. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, inel yusuf,UYGUN KAMİL,ERMİŞ Hilal, İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Doğrudan Verilecek Değerlerin Öğretmenler ve Veliler Açısından Önemi, Özet bildiri
 • 20.04.2012, Uluslararası, I.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, UYGUN KAMİL,ÇİFTÇİ BARIŞ,AVAROĞULLARI MUHAMMET, İlköğretim Öğrencilerinin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumu, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, UYGUN KAMİL,BAYRAM Bilal,UZUN CEYHUN,ARSLAN Özgür, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Kutu Oyunlarının Kullanımına Yönelik Örnek Bir Etkinlik, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, UYGUN KAMİL,BİLGİÇ Cemal,PEKTEZEL BİLAL, Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Liderliğinin Öğrencilerle Paylaşılması, Özet bildiri
 • 13.10.2011, Ulusal, II. Uşak Sempozyumu, ÇETİN TURHAN,UYGUN KAMİL, Eşme Kilimi ve Turizm Potansiyeli, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, UYGUN KAMİL,Özaltın Damla,AKGÜL Görkem, Eğitsel oyun etkinliği: Kim buldu, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, UYGUN KAMİL,AKGÜL Görkem,Değirmenci Nail,Güç Ahmet, Sivil toplum kuruluşları ve ben kimim etkinliği, Özet bildiri
 • 11.11.2010, Uluslararası, Uluslararası, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ERMİŞ Hilal,UYGUN KAMİL,inel yusuf, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi II Dersi Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 10.05.2018, Uluslararası, 5. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, UYGUN KAMİL,BAYRAM Bilal,ARSLAN Özgür, Sosyal Bilgiler Dersinde Oyunla Öğretimin Etkileri, Tam metin bildiri
 • 08.05.2015, Uluslararası, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, UYGUN KAMİL,ÇİFTÇİ BARIŞ,Altın Aslı, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitabındaki Milli ve Evrensel Değerlerin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 08.05.2015, Uluslararası, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, AVAROĞULLARI MUHAMMET,UYGUN KAMİL, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medeniyet Kavramına Yönelik Algısı, Özet bildiri
 • 06.04.2017, Uluslararası, Uluslararası Avrasya sosyal Bilimler Kongresi 2017, AVAROĞULLARI MUHAMMET,UYGUN KAMİL, HONG KONG SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMPROGRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI, Özet bildiri
 • 01.09.2016, Uluslararası, 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, PEKTEZEL BİLAL,UYGUN KAMİL, 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Tarih Konularının Drama İle Öğretimi, Özet bildiri
 • 01.09.2016, Uluslararası, 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, UYGUN KAMİL,ER Ali Ramazan, Tarih Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Özet bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, UYGUN KAMİL, Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, 2019, Pegem Akademi, 978-605-80060-2-7
 • Ulusal 2019, Kitap Tercümesi, UYGUN KAMİL, Dünya Eğitimine Yön Verenler-II, 2019, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 978-975-11-4865-0
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, UYGUN KAMİL,ÇETİN TURHAN, Current Trends in Social Studies Education, 2018, Lambert Academic Publishing, 978-613-9-92761-6
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, UYGUN KAMİL, Sosyal Bilgiler Öğretimi, 2018, Lisans Yayıncılık, 978-605-9498-17-3
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, UYGUN KAMİL, Eğitim Bilimine Giriş, 2018, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-58-8
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, UYGUN KAMİL,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,AKIN DEMİRCAN ZEYNEP,GÜLVEREN HAKAN,KOÇYİĞİT MEHMET,KIRANLI GÜNGÖR SEMRA,MERT ABDULLAH,Özen Halit, Eğitim Bilimine Giriş, 2018, Eğitim Yayınevi, 9789752475588
 • Uluslararası 2013, Kitap Tercümesi, UYGUN KAMİL, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarının Sırları, 2013, Eğiten Kitap, 978-605-4757-31-2
 • Ulusal 2009, Bilimsel Kitap, UYGUN KAMİL, Topluma Hizmet Uygulamaları, 2009, Pegem Akademi, 978-605-4282-15-9