UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
KAMİL UYGUN

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1999 - 2003

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2006

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Karesi idadisi ve sultanisi
 • Doktora

  2008 - 2012

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)
  Sosyal bilgiler öğretiminde yansıtıcı düşünme uygulamalarının akademik başarı ve tutuma etkisi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 63.75
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2019

  Yüksek Lisans - AZİZ CAN ALTINOK
  1970'Lİ YILLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DİLİNDEN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ: SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMASI
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - HÜSNÜ AVCI
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - İBRAHİM ETHEM ARSLAN
  Sosyal Bilgiler Dersinde Tartışmalı Konuların Öğretimi İle İlgili Öğrenci Görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - BİLAL BURAK ARIBAŞ
  Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal zekâ düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MEHMET AKİF KARALI
  Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının meslek öncesi öğretmen kimlik düzeyleri ile olası benlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - CEMAL BİLGİÇ
  İlköğretim öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ve sosyal bilgiler dersi akademik başarıları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - BİLAL PEKTEZEL
  Sosyal bilgiler dersinde yer alan tarih konularının öğretiminde drama kullanımı: Bir eylem araştırması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - SEMA KILIÇ KARA
  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri ve materyal kullanına ilişkin görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - MEHMET GÜNDÜZ
  Ortaokullarda demokrasi kavramının kazandırılmasında demokrasi eğitimi ve okul meclisleri uygulamasının etkisi (İzmir ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - CAFER TAYYAR ULU
  6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitabında küreselleşme olgusunun incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli, UYGUN KAMİL,Arıbaş Bilal Burak,Karalı Mehmet Akif, Yeni (2017) Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Meslek Bilincinin İncelenmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, UYGUN KAMİL,BİLGİÇ CEMAL, İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ,UYGUN KAMİL,oran mehmet, Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Eşdeğer Derslerin Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan’daki Öğretim Programlarının Yapı Yönünden Karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli, PEKTEZEL BİLAL,UYGUN KAMİL, Göktürklerle Tarihe Yolculuk, Araştırma ve Deneyim Dergisi
 • Ulusal Hakemli, UYGUN KAMİL,ER ALİ RAMAZAN, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, UYGUN KAMİL,AVAROĞULLARI MUHAMMET,ORAN MEHMET, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli, UYGUN KAMİL,BATUR ZEKERYA, Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Kavramlara İlişkin Algıları, Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, UYGUN KAMİL,ÇETİN TURHAN, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yansıtıcı Düşünme Uygulamalarının Akademik Başarı Ve Tutuma Etkisi, Researcher: Social Science Studies
 • Ulusal Hakemli, BATUR ZEKERYA,UYGUN KAMİL, İki Neslin Bir Kavram Algısı: Teknoloji, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, Murat Öntuğ, Kamil Uygun, İdâdînin Son Yıllarından Liseye Karesi Sultânîsi 1913 1923, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 28.05.2009, Uluslararası, I. Uluslar arası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, ÖNTUĞ MURAT MUSTAFA,UYGUN KAMİL, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnsan Hakları ve Vatandaşlık Programına Yönelik Tutumu, Tam metin bildiri
 • 28.05.2009, Uluslararası, I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, METİN BARIŞ,UYGUN KAMİL,KÖSE FERDAL, Kent Konseylerinin Aktif Vatandaşlığa Etkisi Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri., Tam metin bildiri
 • 28.05.2009, Uluslararası, I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, UYGUN KAMİL,ÇAY HİLAL,KÖSE FERDAL, Demokrasi Eğitimi Okul Meclisleri Projesi ve İlköğretim Öğrencilerinin Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 28.04.2014, Uluslararası, III.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, UYGUN KAMİL,AVAROĞULLARI MUHAMMET, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yeni Eğitim Sistemine (444) İlişkin Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 26.04.2013, Uluslararası, II.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, AVAROĞULLARI MUHAMMET,UYGUN KAMİL, Sosyal Bilgiler Ders Programının Ekonomik Kalkınmayı Etkileyen Değerler Bakımından İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 26.04.2013, Uluslararası, II.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, UYGUN KAMİL,AVAROĞULLARI MUHAMMET,DİKTAŞ ABDULKERİM, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Evrensel Değerlere İlişkin Tutumu, Tam metin bildiri
 • 20.04.2012, Uluslararası, I.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, UYGUN KAMİL,ÇİFTÇİ BARIŞ,AVAROĞULLARI MUHAMMET, İlköğretim Öğrencilerinin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumu, Tam metin bildiri
 • 06.04.2017, Uluslararası, Uluslararası Avrasya sosyal Bilimler Kongresi 2017, AVAROĞULLARI MUHAMMET,UYGUN KAMİL, HONG KONG SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMPROGRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI, Özet bildiri
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, GÜNDÜZ MEVLÜT, Sosyal Bilgiler Öğretimi, 2018, Lisans Yayıncılık, 978-605-9498-17-3
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, UYGUN KAMİL,ÇETİN TURHAN, Current Trends in Social Studies Education, 2018, Lambert Academic Publishing, 978-613-9-92761-6
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, GÜLVEREN HAKAN,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,UYGUN KAMİL,KOÇYİĞİT MEHMET,KIRANLI GÜNGÖR SEMRA,MERT ABDULLAH,Özen Halit,AKIN DEMİRCAN ZEYNEP, Eğitim Bilimine Giriş, 2018, Eğitim Yayınevi, 9789752475588