UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
KAĞAN ÖZKUK

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1996 - 2002

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • Tıpta Uzmanlık

  2007 - 2010

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Diz osteoartritli hastalarda aynı balneoterapötik yöntemlerin farklı süreler içinde uygulanmasının etkinliğinin karşılaştırılması
 • YDS - İngilizce

  2016 - Güz

  İngilizce - 60
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 - Bahar

  İngilizce - 82.5
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  TIP FAKÜLTESİ - DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 -

 • 2019

  Tıpta Uzmanlık - TUBA ADIGÜZEL
  DİZ OSTEOARTRİTİNDE BALNEOLOJİK TEDAVİNİN (HİDROTERAPİ+ PELOİDOTERAPİ) KLİNİK ETKİNLİĞİ; SERUM IL-1β, TNF-α DÜZEYLERİNE VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ KLİNİK ÇALIŞMA
  İstanbul Üniversitesi - Tıp Fakültesi
 • Tıbbi Veri Tabanı Kullanımı - Lisans, 2018-2019
 • Tıbbi Veri Tabanı Kullanımı - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli, ÖZKUK KAĞAN,ATEŞ ZEYNEP, The effect of obesity on pain and disability in chronic shoulder pain patients, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
 • Uluslararası Hakemli, ÖZKUK KAĞAN,Uysal Bilal, Is the Duration of Spa Cure Treatment Important in Knee Osteoarthritis? A Randomized Controlled Study, Complementary Medicine Research
 • Uluslararası Hakemli, Karaarslan Fatih,ÖZKUK KAĞAN,SERİNGEÇ KARABULUT SERAP,BEKPINAR SELDAĞ,KARAGÜLLE MÜFİT ZEKİ,ERDOĞAN NERGİS, How does spa treatment affect cardiovascular function and vascular endothelium in patients with generalized osteoarthritis? A pilot study through plasma asymmetric di-methyl arginine (ADMA) and L-arginine/ADMA ratio, International Journal of Biometeorology
 • Uluslararası Hakemli, ÖZKUK KAĞAN,Uysal Bilal,Ateş Zeynep,Metin Ökmen Burcu,Sezer Refia,Dilek Gamze, The effects of inpatient versus outpatient spa therapy on pain, anxiety, and quality of life in elderly patients with generalized osteoarthritis: a pilot study, International Journal of Biometeorology
 • Ulusal Hakemli, ÖZKUK KAĞAN,GÜRDAL HATİCE,KARAGÜLLE MİNE,KARAGÜLLE MÜFİT ZEKİ, Diz Osteoartritli Hastaların Balneolojik Tedavilerinde Süreye AlternatifBir Yaklaşım, Ege Tıp Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, Uysal Bilal,ÖZKUK KAĞAN, Effectiveness of balneotherapy in knee osteoarthritis, EXPERIMENTAL BIOMEDICAL RESEARCH
 • Uluslararası Hakemli, Ustyol EA,Karaarslan Fatih,Bekpınar Se,ÖZKUK KAĞAN,ERDOĞAN NERGİS, Effects of Balneotherapy on Serum Levels of Shingosine-1-Phosphate in Patients With Osteoarthritis., Alternative therapies in health and medicine
 • Uluslararası Hakemli, ÖZKUK KAĞAN,GÜRDAL HATİCE,KARAGÜLLE MİNE,Barut Yasemin,Eröksüz Rıza,KARAGÜLLE MÜFİT ZEKİ, Balneological outpatient treatment for patients with knee osteoarthritis an effective non-drug therapy option in daily routine?, International Journal of Biometeorology
 • Ulusal Hakemli, metin ökmen burcu,ökmen korgün,ÖZKUK KAĞAN,uysal bilal,sezer refia,koyuncu engin, Comparison of the Efficacy of High Intensity Laser and Ultrasound Therapies in Chronic Shoulder Pain Randomized Controlled Single Blind Study., Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, Koyuncu Engin,Ökmen Burcu Metin,ÖZKUK KAĞAN,KARATAŞOĞLU ÖZLEM,ÖZGİRGİN NEŞE, The effectiveness of balneotherapy in chronic neck pain, Clinical Rheumatology
 • 29.10.2018, Uluslararası, 2nd International Water Congress, ÖZKUK KAĞAN, Medical Balneological Evaluation Of The Banaz-Hamambogazi Thermomineral Spring, Özet bildiri
 • 26.04.2018, Ulusal, 2. FTR Kurs Günleri Kongresi, METİN ÖKMEN BURCU,ÖKMEN KORGÜN,ÖZKUK KAĞAN,Uysal Bilal,SEZER REFİA,KOYUNCU ENGİN, Kronik Omuz Ağrılı Hastalarda Yüksek Yoğunluklu Lazer ve Ultrason Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması Randomize, Kontrollü, Tek Kör Çalışma, Özet bildiri
 • 25.06.2010, Ulusal, ISMH 37thWorld Congress, BARUT YASEMİN,KARAGÜLLE MİNE,ÖZKUK KAĞAN,BERKÖZ FATMA BEGÜM,KARAGÜLLE MÜFİT ZEKİ, Effects Of Balneotherapy And Peloidotherapy On Knee Osteoarthritis Double Blind Randomized Controlled Trial., Özet bildiri
 • 24.04.2019, Uluslararası, 2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), ÖZKUK KAĞAN,DİLEKÇİ ERDAL, The Contribution of Balneotherapy to Physical Therapy in Elderly Patients with Knee Osteoarthritis, A Retrospective Study, Tam metin bildiri
 • 24.04.2019, Uluslararası, 2nd International Health Sciences and Life Congress24-27 April 2019 Burdur/TURKEY, ÖZKUK KAĞAN, Efficacy of Spa Therapy in Elderly with Osteoarthritis: a review based on studies conducted in Turkey, Tam metin bildiri
 • 15.11.2018, Ulusal, 15. Ege Romatoloji Günleri, KÖSEHASANOĞULLARI MERYEM,YILMAZ NİHAL,ŞENYUVA İREM,KÖSEHASANOĞULLARI GÖRKEM,KARAHAN ALİ YAVUZ,ÖZKUK KAĞAN, GEBELİK İLİŞKİLİ KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA KİNEZYOLOJİK BANTLAMAUYGULAMASININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Özet bildiri
 • 15.11.2018, Ulusal, 15. Ege Romatoloji Günleri, ÖZKUK KAĞAN,KARAHAN ALİ YAVUZ,KÖSEHASANOĞULLARI MERYEM, Konservatif olarak tedavi edilen travmatik ulnar nöroma olgusu, Özet bildiri
 • 12.11.2015, Ulusal, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Uluslararası Katılımlı 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, GÜRDAL HATİCE,KARAGÜLLE MİNE,ÖZKUK KAĞAN,BARUT YASEMİN,KARAGÜLLE MÜFİT ZEKİ, Termomineral Su Ve Çamurların Diz Osteoartriti Tedavisinde Kullanımı, Özet bildiri
 • 12.04.2012, Ulusal, 9. Ulusal Kaplıca Tıbbı Balneoloji Kongresi, ÖZKUK KAĞAN,GÜRDAL HATİCE,KARAGÜLLE MİNE,KARAGÜLLE MÜFİT ZEKİ, Diz Osteoartritli Hastalarda Aynı Balneoterapötik Yöntemlerin Farklı Süreler Içinde Uygulanmasının Etkinliğinin Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 10.06.2018, Uluslararası, 43. World Congress of the International Society of Medical Hydrology and Climatology, Karaarslan Fatih,ÖZKUK KAĞAN,KARABULUT SERAP SERİNGEÇ,BEKPINAR SELDAĞ,KARAGÜLLE MÜFİT ZEKİ,ERDOĞAN NERGİS, Changes in Plasma L-Arginine/Asymetric Di Metil Arginine (ADMA) Ratio Levels and Six-Minute Walking Test and Correlation with Clinical Scale in Patients with Generalized Osteoarthritis Receiving Spa Cure Treatment in Bolu Physical Therapy and Rehabilitation Hospital. Non-randomized controlled study, Özet bildiri
 • 10.06.2018, Uluslararası, 43. World Congress of the International Society of Medical Hydrology and Climatology, ÖZKUK KAĞAN, The efficacy of balneotherapy in patients with hronic shoulder pain, Özet bildiri
 • 08.07.2018, Uluslararası, 12th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, KARAHAN ALİ YAVUZ,ORDAHAN BANU,ÖZKUK KAĞAN, The effect of paraffin bath therapy versus extracorporeal shockwave therapy in the management of plantar fasciitis: A randomized clinical trial, Özet bildiri
 • 07.05.2018, Uluslararası, 9th International Symposium of the Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018), AFŞİN MUSTAFA,ÖZKUK KAĞAN,GÜRDAL HATİCE,ERDOĞAN NERGİS,karadağlar macit,karaca serkan, THE EVALUATION OF HYDROGEOCHEMISTRY AND BALNEOCLIMATHERAPY OF THE SALINE PALEOWATERS, CENTRAL ANATOLIA, TURKEY, Özet bildiri
 • 06.09.2018, Uluslararası, 1st International Mediterranean Anatomy Congress, GÜLER MEHMET AKİF,ÖZKUK KAĞAN,KARAHAN ALİ YAVUZ, Persistent median artery: a concern for blind injections for carpal tunnel syndrome, Özet bildiri
 • 05.06.2017, Uluslararası, 42. World Congress of the international Society of Medical Hydrology and Climatology, Esin Ergican Kerim,GÜRDAL HATİCE,ÖZEL YILDIZ SEVDA,KARAGÜLLE MİNE,DİŞÇİ RİAN,ERDOĞAN NERGİS,DÖNMEZ ARİF,ÖZKUK KAĞAN,KARAGÜLLE MÜFİT ZEKİ, Evaluation of the annually repeated spa treatment effectiveness on locomotor system diseases, Özet bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, WORLD CONGRESS OF OSTEOPOROSIS OSTEOARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL DISEASE, WCO IOS ESCEO, KARAHAN ALİ YAVUZ,BAĞÇACI SİNAN,ORDAHAN BANU,SEVİNÇ BARIŞ,ÖZKUK KAĞAN,KURAN KADRİYE BANU,ŞAHİN NİLAY,KARAKOYUN AHMET,SALBAŞ ENDER,KETENCİ SERTAÇ,YILDIRIM PELİN,UYSAL BİLAL,AKKOYUN SERT ÖZLEM,GÖKMEN GÜNEŞ,KAYDOK ERCAN,KARPUZ SAVAŞ,ŞAHİN MUHAMMED,SARIFAKIOĞLU AYŞE BANU, ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS AND BOWEL HABITS IN OSTEOPOROSIS: A CROSS-SECTIONAL, MULTICENTER STUDY OF TURKISH ELDERLY FEMALE POPULATION, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 1st. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), ÖZKUK KAĞAN, DİZ OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARADA KAPLICA TEDAVİ SÜRESİNİN AĞRI, DİSABİLİTE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Özet bildiri
 • Çalışma Ödülü

  2018

  2. FTR Kurs Günleri Kongresi en iyi sözel bildiri ikinciliği

  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği