UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
KADİR ÖZCAN

 • Lisans

  1980 - 1985

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİ
 • Doktora

  1989 - 1995


  İstanbul`da kesilen tüberküloz olaylarının anatomo-histopatolojik olarak incelenmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2003 -

  İngilizce - 65.000
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Veterinerlik Patolojisi

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 -

  SAĞLIK YÜKSEKOKULU - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2011 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2009 - 2011

 • KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  1997 - 2003

 • 2003

  Yüksek Lisans - DOĞAN AKÇA
  Kars yöresi ineklerinde dişi genital sistemi üzerinde patolojik incelemeler
  Kafkas Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversitede yaşam kültürü - Lisans, 2017-2018
 • Temel biyoloji - Lisans, 2017-2018
 • Hemşirelikte araştırma - Lisans, 2017-2018
 • Zoonotik Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • Histoloji - Lisans, 2017-2018
 • Patoloji - Lisans, 2017-2018
 • Histoloji - Lisans, 2016-2017
 • Üniversitede Yaşam kültürü - Lisans, 2016-2017
 • Hemşirelikte Araştırma - Lisans, 2016-2017
 • Toksikoloji - Lisans, 2016-2017
 • Zoonotik hastalıklar ve korunma yöntemleri - Lisans, 2016-2017
 • Patoloji - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki ingilizce - Lisans, 2015-2016
 • Hemşirelikte araştırma - Lisans, 2015-2016
 • Histoloji - Lisans, 2015-2016
 • Patoloji - Lisans, 2015-2016
 • Histoloji - Lisans, 2014-2015
 • PATOLOJİ - Lisans, 2014-2015
 • PATOLOJİ - Lisans, 2012-2013
 • PATOLOJİ - Lisans, 2011-2012
 • PATOLOJİ - Lisans, 2010-2011
 • PATOLOJİ - Lisans, 2009-2010
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZCAN KADİR,ÖZEN HASAN,KARAMAN MUSA, Nitrosative tissue damage and apoptotic cell death in kidneys and livers of naturally ethylene glycol (antifreeze)-poisoned geese, Avian Pathology
 • Uluslararası Hakemli 2010, ÖZCAN KADİR,GÜL SÜLEYMAN,ÖZEN HASAN,KARAMAN MUSA, Acute Exposure of Transcaucasian Barb (Capoeta Capoeta Capoeta) to Nitrite: Determination of Median Lethal Concentration (LC50), Genotoxic and Histopathologic Effects, Fresenius Environmental Bulletin
 • Uluslararası Hakemli 2010, GÜNEŞ VEHBİ,ÖZCAN KADİR,ÇİTİL MEHMET,ERDOĞAN HİDAYET METİN, Detection of Myocardial Degeneration with Point-of-Care Cardiac Troponin Assays and Histopathology in Lambs with White Muscle Disease, Veterinary Journal
 • Uluslararası Hakemli 2010, KARAMAN MUSA,ÖZEN HASAN,TUZCU MEHMET,ÇİĞREMİŞ YILMAZ,ÖZCAN KADİR, Pathological, Biochemical and Haematological Investigations on the Protective Effect of α-Lipoic Acid in Experimental Aflatoxin Toxicosis in Chicks, British Poultry Science
 • Uluslararası Hakemli 2009, KARAMAN MUSA,ÖZEN HASAN,ÖZCAN KADİR,TUZCU MEHMET, Immunohistochemical Demonstration of Nitrosative Tissue Damage in Copper Induced Liver Toxicity in Japanese Quails, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, ÖZEN HASAN,KARAMAN MUSA,ÇİĞREMİŞ YILMAZ,TUZCU MEHMET,ÖZCAN KADİR, Effectiveness of melatonin on aflatoxicosisi in chicks, Research in Veterinary Science
 • Uluslararası Hakemli 2009, KARAMAN MUSA,ÖZEN HASAN,ÖZCAN KADİR, Pathological Observations and PCR detection. Histomoniasis in Turkeys, Deutsche Tierarztliche Wochenschrift
 • Uluslararası Hakemli 2009, ÖZEN HASAN,ÖZCAN KADİR,KARAMAN MUSA, P.C.R. detection of Mycoplasma bovis, M.dispar, M. bovirrhinis and M. mycoides supsp. mycoides (small colony type) and investigations of pathological findings in pneumonic cattle, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2008, KAÇAR CİHAN,ÖZCAN KADİR,TAKÇI İSMET,GÜRBULAK KUTLAY,ÖZEN HASAN,KARAMAN MUSA, Diprosopus, Craniorachischisis, arthrogryposis, and other associated anomalies in a stillborn lamb, Journal of Veterinary Science
 • Uluslararası Hakemli 2006, ÖZCAN KADİR,GÜRBULAK KUTLAY,TAKÇI İSMET,ÖZEN HASAN,KAÇAR CİHAN,PANCARCI ŞÜKRÜ METİN, Atypical Cyclopia in a Brown Swiss Cross Calf, Anatomia Histologia Embryologia
 • Ulusal Hakemli 2005, ÖZEN HASAN,KARAMAN MUSA,ÖZCAN KADİR, Detection and Prevalance of Gastric Helicobacters in Dogs: Comprasion of May-Grünwald, Giemsa, warthin Starry and Immunohistochemistry, Veterinarium
 • Uluslararası Hakemli 2005, GÜRBULAK KUTLAY,ÖZCAN KADİR,PANCARCI ŞÜKRÜ METİN,KAÇAR CİHAN,GÜNGÖR ÖRSAN, Occurrence of Hydrocephalus Together With Atresia Ani Et Recti Calf, The Indian Journal Of Field Veterinarians
 • Uluslararası Hakemli 2005, GÜNEŞ VEHBİ,ERDOĞAN HİDAYET METİN,ÇİTİL MEHMET,ÖZCAN KADİR, Assay of Cardiac Troponins in the Diagnosis of Myocardial Degeneration due to Foot and Mouth Disease in a calf, Veterinary Record
 • Uluslararası Hakemli 2005, ÖZCAN KADİR,ÖZTÜRKLER YAVUZ,SÖZMEN MAHMUT,TAKÇI İSMET, Diprosopus in a Cross-Bred Calf, İndian Veterinery journal
 • Uluslararası Hakemli 2004, SÖZMEN MAHMUT,ERGİNSOY SERPİL DAĞ,BEYTUT ENVER,ÖZCAN KADİR, Immunohistochemical and Microbiological Detection of Brusella abortus in aborted Bovine Fetuses, Acta Veterinary Brno
 • Uluslararası Hakemli 2004, ERGİNSOY SERPİL DAĞ,SÖZMEN MAHMUT,ÖZCAN KADİR,TUZCU MEHMET, Occurrence of Helicobacter infection in the Gastric Mucosa of Free-Living Red Foxes (Vulpes vulpes), Journal of Wildlife Diseases
 • Uluslararası Hakemli 2004, BEYTUT ENVER,ÖZCAN KADİR,ERGİNSOY SERPİL, Immunohistochemical Detection of Fungal elements in the Tissues of Goslings with Pulmonary and Systemic Aspergillosis, Acta Veterinary Hungarica
 • Uluslararası Hakemli 2004, ÖZCAN KADİR,ÖZTÜRKLER YAVUZ,TAKÇI İSMET, Polysyndactyly and Dislocated Teats in a Crossbred Cattle, Indian Veterinary Journal
 • Uluslararası Hakemli 2004, ÖZCAN KADİR,SÖZMEN MAHMUT,ERGİNSOY SERPİL DAĞ,BEYTUT ENVER,DOĞAN ABDULLAH, Metallothionein Expression in Rabbits Following Cadmium Exposure, İndian Veterinary Journal
 • Uluslararası Hakemli 2003, ÖZCAN KADİR,ÖZTÜRKLER YAVUZ,Erginsoy Serpil,Tuzcu Mehmet, Schistosomus Reflexus in Cattle in Kars Province, İndian Veterinary Journal
 • Uluslararası Hakemli 2002, BEYTUT ENVER,AYDIN FUAT,ÖZCAN KADİR,GENÇ OKTAY, Kars İli ve Yöresinde İneklerde Mastitislerin Patolojik ve Bakteriyolojik Olarak İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2002, ARSLAN MÜKREMİN ÖZKAN,ÖZCAN KADİR, The Frequency of Eimeriidae Species in the Domestic Geese in Kars province of Turkey, Acta Protozoologica
 • Uluslararası Hakemli 2001, ÖZCAN KADİR,BEYTUT ENVER, Pathological Investigations on Antracosis in Cattle, Veterinery Record
 • Uluslararası Hakemli 2001, ÖZCAN KADİR,BEYTUT ENVER,AYDIN FUAT, Tuberculosis in Geese (Anser anser ) in Turkey, Avian Diseases
 • Uluslararası Hakemli 2000, BEYTUT ENVER,KAMİLOĞLU ALKAN,ÖZCAN KADİR, Sığırlarda Limax (İnterdigital Fibroma-Corn) Olguları Üzerine Patolojik İncelemeler, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1997, ARSLAN MÜKREMİN ÖZKAN,UMUR ŞİNASİ,ÖZCAN KADİR, Buzağılarda Ölümcül Toxocarosis vitulorum Olgusu, Türkiye Parazitololoji Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 1996, TURAN NURİ,YILMAZ HÜSEYİN,ÖZCAN KADİR, A Case of Actinomyces pyogenes in a Sow, Turkish Journal of Veterinary Animal Science