UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İSMAİL YÜKSEK

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1976 - 1980

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  1983 - 1984

  Ummu'l-Qura Üniversitesi Mekke Arap Olmayanlar için Arap Dili Enstitüsü (3 yıllık)
 • Yüksek Lisans

  1984 - 1990

  Ummu'l-Qura Üniversitesi Mekke
 • Doktora

  1990 - 1998

  Ummu'l-Qura Üniversitesi Mekke
 • YDS - Arapça

  2014 -

  Arapça - 73.75000
 • YÖKDİL - Arapça

  2017 -

  Arapça - 77.5
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2020

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ -
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2016

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2014 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - MEHMET NERKİZ
  İslâm fıkhında borç/karz akdi ve yükümlülükleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ABDULLAH HAYDAROĞLU
  Gıdalara karıştırılan katkı maddelerin hükmü
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ADEM AKMERCAN
  Kâsım b. Kutluboğa'nın "Muhtasaru'l-Kudûrî" üzerine yazdığı Tashîh ta'lîk ve tercihlerinin metot ve muhteva yönünden incelenmesi (İbadetler bölümü örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yüksek Lisans - Kerem Can TUNÇER
  “İslam Fıkhında Külli Kaideler Abdulkerim Zeydan el-Veciz Örneği”
  -
 • Yüksek Lisans - Fatma GÖNCÜ
  SIRATI-I MÜSTAKİM VE SEBİLÜRREŞAD DERGİLERİNDE YAYINLANAN MAKALELERDE KADINLARLA ALAKALI MESELELERİN FIKHİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  -
 • Yüksek Lisans - Abdullah Sadık YÜKSEK
  İBN’xxÜL -HÜMAM’xxIN ZADÜ’xxI-FAKİR ADLI ESERİNİN BİLİMSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  -
 • Yüksek Lisans - Şaban AKKUŞ
  İslam Hukukunda Arıtılmış Sular
  -
 • Yüksek Lisans - İbrahim KARASAKAL
  Talak Suresindeki Fıkhi Hükümler
  -
 • seminer - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • tez danışmanlığı - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • uzmanlık alan dersi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • islam hukukunda genel ilkeler ve külli kaideler - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ahkam ayetlerinin fıkhi analizi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • günlük hayat ve islam dini (OSD) - Lisans, 2019-2020
 • bitirme ödevi - Lisans, 2019-2020
 • fıkıh III - Lisans, 2019-2020
 • fıkıh usulü I - Lisans, 2019-2020
 • tez çalışması - Doktora, 2018-2019
 • islam hukuk tarihinde mecelle - Doktora, 2018-2019
 • ahkam hadislerinin fıkhi analizi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • islam aile hukuku - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • seminer - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • tez çalışması - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık alan dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • bitirme ödevi II - Lisans, 2018-2019
 • öğretmenlik uygulaması - Lisans, 2018-2019
 • FIKIH IV - Lisans, 2018-2019
 • fıkıh usulü II - Lisans, 2018-2019
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÖDEVİ I - Lisans, 2018-2019
 • FIKIH USULÜ I - Lisans, 2018-2019
 • FIKIH III - Lisans, 2018-2019
 • seminer - Doktora, 2017-2018
 • uzmanlık alan dersi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • klasik fıkıh metinleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • fıkıh II - Lisans, 2017-2018
 • fıkıh usulü II - Lisans, 2017-2018
 • Bitirme Ödevi II - Lisans, 2017-2018
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Fıkıhta Şerh ve Haşiyeler II - Doktora, 2017-2018
 • İslam Hukuk Tarihinde Mecelle - Doktora, 2017-2018
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İslam Aile Hukuku - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Ahkam Hadislerinin Fıkhi Analizi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Ahkam Ayetlerinin Fıkhi Analizi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İslam Hukukunda Genel İlkeler ve Külli Kaideler - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Ahkam Ayetleri (Seçmeli) - Lisans, 2017-2018
 • Fıkıh III - Lisans, 2017-2018
 • Arapça Fıkıh Metinleri - Lisans, 2017-2018
 • Bitirme Ödevi II - Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2017-2018
 • Fıkıh IV - Lisans, 2017-2018
 • İbadet Esasları - Lisans, 2017-2018
 • tez danışmanlığı - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ders danışmanlığı - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • öğretmenlik uygulaması - Lisans, 2016-2017
 • fıkıh ıı - Lisans, 2016-2017
 • okul deneyimi - Lisans, 2016-2017
 • fıkh-ı sire - Lisans, 2016-2017
 • fıkıh ı - Lisans, 2016-2017
 • fıkıh usulü ı - Lisans, 2016-2017
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Ahkam Ayetlerinin Fıkhi Analizi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İslam Hukukunda Temel İlkeler ve Külli Kaideler - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Ahkam Hadislerinin Fıkhi Analizi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Klasik Fıkıh Metinleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Fıkıh Usulü II - Lisans, 2016-2017
 • danışmanlık - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • tez hazırlık çalışması - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • ibadet esasları - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • arapça kelime dilbilgisi -sarf- - Lisans, 2015-2016
 • ibadet esasları ıı - Lisans, 2015-2016
 • Ahkam Ayetlerinin Fıkhi Analizi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İslam Hukukunda Temel İlkeler ve Külli Kaideler - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Ahkam Hadislerinin Fıkhi Analizi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Klasik Fıkıh Metinleri - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Fıkıh II - Lisans, 2015-2016
 • Fıkıh II - Lisans, 2015-2016
 • Fıkıh Usulü I - Lisans, 2015-2016
 • tez hazırlık çalışması - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • ibadet esasları - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • ibadet esasları ıı - Lisans, 2014-2015
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Fıkıh II - Lisans, 2014-2015
 • Fıkıh I - Lisans, 2014-2015
 • Fıkıh Usulü II - Lisans, 2014-2015
 • Fıkıh Usulü I - Lisans, 2014-2015
 • ibadet esasları ıı - Lisans, 2013-2014
 • ibadet esasları - ı - - Lisans, 2013-2014
 • Arapça fıkıh metinleri - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • ARAPÇA FIKIH METİNLERİ(1. SINIF) - Lisans, 2013-2014
 • fıkıh ve usulü (DİKAB-2.SINIF) - Lisans, 2013-2014
 • danışmanlık - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • seminer - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • uzmanlık alan dersi ı - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Klasik Fıkıh Metinleri - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • İslam Hukukunda Genel İlkeler veKülli Kaideler - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Ahkam Ayetlerinin Fıkhi Analizi - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Ahkam hadislerinin Fıkhi Analizi - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Duyma-Anlama - Hazırlık, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2018, YÜKSEK İSMAİL, ا لشروط فى العقود وحكمها Sözleşmelerde Koşulan Şartlar ve Hükümleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, YÜKSEK İSMAİL, Cuma Ezanı Esnasında Yapılan Alışverişin Hükmü, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademil Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, YÜKSEK İSMAİL, Cuma Gününnün Müstehapları, Akademik Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli , YÜKSEK İSMAİL, حكم بيع المصراة إذا أراد المشترى ردها الى البائع Musarrat Alıcısının Onu Satıcıya Geri Vermek İstemesi Durumundaki Alışverişin Hükmü, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
 • 22.09.2016, Uluslararası, Sosyal Bilimlerde Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı, YÜKSEK İSMAİL, İslam İktisadında Anahatlarıyla Faiz Yasağı, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, YÜKSEK İSMAİL, el-Aziz fi şerh-il veciz’xxin,Hacc ve bey’xx kitaplarını içerir., 2016, Birleşik Arap Emirlikleri Devleti -Dübeyy., yok.
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, YÜKSEK İSMAİL, Bey’xx ,selem,karz, rehin kitaplarını içerir., 2016, DUBAI DEVLETİ, YOK
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, YÜKSEK İSMAİL, rehin,teflis, hacir, sulh,havale,daman kitaplarını içerir., 2016, DUBAI DEVLETİ, YOK