UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İBRAHİM TÜRKMEN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR.
 • Lisans

  2004 - 2008

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2013 - 2016

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  Stratejik girişimciliğin bilgi yönetimi performansı üzerine etkisi: Bilişim 500 şirketlerinde bir araştırma
 • YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 67.50000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 81.25
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Yönetim ve Strateji

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2013 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2013 - 2015

 • UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK - Önlisans, 2017-2018
 • GENEL İŞLETME - Önlisans, 2017-2018
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • SAĞLIK KURUMLARINDA SATINALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ - Önlisans, 2017-2018
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Önlisans, 2017-2018
 • SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI - Önlisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2019, TÜRKMEN İBRAHİM,YILMAZ HÜSEYİN, Stratejik Girişimcilik ve Bilgi Yönetimi Performansı Arasındaki İlişki: Bilişim 500 Şirketlerinde Bir Araştırma, Journal of Yasar University
 • Uluslararası Hakemli 2018, ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM,ÇETİN EMİNE, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Kurulan KOBİ’lerin İstihdam ve Üretime Katkılarının Değerlendirilmesi: Uşak İli Örneği, Social Sciences Studies Journal
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS, TÜRKMEN İBRAHİM,ERTEN ŞERAFETTİN, KOSGEB Destekleri: KOSGEB Yıllık Faaliyet Raporları Üzerinden Bir Değerlendirme (2011-2016), Tam metin bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS, ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM, Bilgi Toplumunda Eleştirel Düşünmenin Gerekliliği, Tam metin bildiri
 • 25.04.2019, Uluslararası, ICE 2019: 10th International Congress on Entepreneurship, TÜRKMEN İBRAHİM,ÖZKARA BELKIS, Girişimcilik Ekosistemi Açısından Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi, Tam metin bildiri
 • 24.03.2018, Uluslararası, VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi (VII. IBANESS) - Tekirdağ / Türkiye, TÜRKMEN İBRAHİM,ERTEN ŞERAFETTİN,ÇETİN EMİNE, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Uşak İli Örneği, Tam metin bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, C-iasos 2019: III. Congress of International Applied Social Sciences, TÜRKMEN İBRAHİM,ÖZKARA BELKIS, Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin Kullanıcı Memnuniyeti ile Net Fayda Arasındaki İlişki, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, TÜRKMEN İBRAHİM, Girişimcilik Temel ve Yeni Yaklaşımlar, 2019, Nobel Yayınevi, 978-605-033-088-5
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ÇETİN ASLAN EMİNE,ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM, Health Sciences Research in the Globalizing World, 2018, ST. Kliment Ohridski University Press, 978-954-07-4525-1