UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İBRAHİM GEZER

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1999 - 2003

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2010

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • ÜDS - İngilizce

  2006 - Güz

  İngilizce - 55.000
 • KPDS - Arapça

  2008 - Bahar

  Arapça - 93
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • Duyma Anlama (İstima) - Lisans, 2017-2018
 • Cümle Bilgisi (Nahiv) - Lisans, 2017-2018
 • Yazılı Anlatım (İnşa-İmla) - Lisans, 2017-2018
 • Arap Dili ve Belağatı I - Lisans, 2017-2018
 • Arap Dili ve Belağatı III - Lisans, 2017-2018
 • Arap Dili ve Belağatı II - Lisans, 2017-2018
 • Arap Dili ve Belağatı I - Lisans, 2016-2017
 • Arap Dili ve Belağatı - Lisans, 2015-2016
 • 15.09.2017, Uluslararası, I. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi, ALKAHWAJI ANAS,MOTOWA HESHAM MOAHMED IBRAHIM,GEZER İBRAHİM, Alkahwajı, A., Motowa, H., Gezer, İ. (2017). Arapça Öğretiminde Etkili Öğrenmenin Bir Aracı Olarak Dînî Metinlerin Rolü, Özet bildiri
 • 15.09.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, GEZER İBRAHİM,ALKAHWAJI ANAS,MOTOWA HESHAM MOAHMED IBRAHIM, Gezer, İ., Alkahwajı, A., (2017). Arapça Öğretiminde Harfî/Lafzî Tercüme Problemi Ve Çözüm Önerileri, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, MOTOWA HESHAM MOAHMED IBRAHIM,ALKAHWAJI ANAS,GEZER İBRAHİM, Motowa, H., Alkahwajı, A., Gezer, İ. (2017). Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde Kültürün Devreye Sokulması (Müzik Ve Şiir Örneği), Özet bildiri