UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
İBRAHİM HALİL ÇANKAYA

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1994 - 1998

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ PR.
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2005

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
  sivil toplum örgütlerinin eğitim amaçlı faaliyetleri (sendika örneği)
 • Doktora

  2007 - 2010

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR)
  Okul güvenliğinin ilköğretim okulu öğretmenlerinin kaygı, motivasyon ve iş doyumu düzeyleri üzerindeki etkisi
 • ÜDS - İngilizce

  2007 - Güz

  İngilizce - 66.250
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • 2017

  Yüksek Lisans - MEHMET DAĞ
  Farklı yaşlarda ilkokula başlayan çocukların akademik başarı ve sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - MUHAMMET TİMUR
  Temel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin okulda karar alma sürecine ilişkin algıları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - İSMET TAYLAN
  Ortaöğretim yabancı dil öğretmenlerinin mesleki gelişim etkinliklerine yönelik görüşü
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - MEHMET ALİ ÇATALKAYA
  İlkokul ve ortaokullarda görevli öğretmenlerin algılarına göre örgütsel sinizm ile tükenmişlik arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - MUSTAFA ENES TEPE
  Öğrencilerin algılarına göre üniversite tercihinde sosyal medyanın yeri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - MUSTAFA ÇELİKEZEN
  Milli Eğitim Bakanlığı ödül sistemine ilişkin yönetici görüşleri: Bursa ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - ENGİN ÖZTÜRK
  Avrupa Birliği Comenius Programı'na katılan öğretmenlerin hareketlilik programının etkililiğine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ÜMİT KAHRAMAN
  İlkokullarda performans yönetimi uygulamaları ve öğretmenlerin örgütsel adalet algısı arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - TAHİR EMRE CAN
  Eğitim kurumları yönetici atama - yer değiştirme usul ve kriterleri ile ilgili yönetici görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - ERAY AKKAN
  4+4+4 eğitim modelinin değişim yönetimi bakımından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,TAN ÇETİN, OKUL YÖNETİCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE KÜLTÜREL SERMAYE HOŞGÖRÜ VE TOLERANS ARASINDAKİ İLİŞKİ, EKEV AKADEMİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, A Comparative Glance to Education in Terms of Some Social Values, Reseacher Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, EĞİTİMDE İSTİHDAMEDİLİRLİK: ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, New Image Qualities in Education: A Comparative Study, Journal of Educational Issues
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,DAĞ MEHMET, Comparison of Academic Achievement Levels of Students Beginning the Elementary School at Different Ages, Journal of Education and Practice
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÇİÇEK SAĞLAM AYCAN,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÜÇER HAKAN,ÇETİN MUHAMMET, The Effect of Information Literacy on Teachers’ Critical Thinking Disposition, Journal of Education and Learning
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,BAŞAR MURAT,ÖZTÜRK ENGİN, The Relationship between Vocational Proficiency and Entrepreneurship according to Girls’ Vocational High School Students’ Perceptions, International Journal of Humanities and Social Science
 • Uluslararası Hakemli 2016, GÖLBAŞI HAYDAR,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, BİRBİRİNDEN BESLENEN İKİ KAVRAM MEDYA VE TERÖR, THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCES
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÖZTÜRK ENGİN,TEPE ENES, Digital Effect on University Decision Perceptions of Teacher Candidates on Virtual Student Forums, Journal of Education and Training Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÖZTÜRK ENGİN,SAKAR YAĞMUR, ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNE İLİŞKİN OECD ÜLKE SIRALAMASI İLE İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN ÜLKE TERCİHLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Research in Education and Teaching
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,GÜN CEMAL, OKUL MERKEZLİ YÖNETİME İLİŞKİN ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ, Journal of Research in Education and Teaching
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÇİÇEK SAĞLAM AYCAN,ÖZTÜRK ENGİN, A Scale Development Study about School Safety, International Journal of Humanities and Social Science Invention
 • Uluslararası Hakemli 2015, Kahraman Ümit,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, İLKOKULLARDA PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNCELERİNİN UYGULAMA GÜNLÜKLERİ YOLUYLA BELİRLENMESİ, The Journal Of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, LİSELERDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETME BECERİLERİ, The Journal Of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, ALGILANAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNİN SINIF KOŞULLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ, The Journal Of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, Açıköğretim Fakültesi Çerçevesinde Bilişim Sistemleri Başarı Modelinin Geçerlenmesi, EKEV AKADEMİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİMDE YÜKSEKÖĞRETİMİN VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİSayı, EKEV AKEDEMİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, ASOS JOURNAL THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, SANAL CEMAATLERDE MAHREMİYET ALGISI, ASOS JOURNAL THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ 7 HAZİRAN 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE YÜRÜTÜLEN SEÇİM KAMPANYALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ, ASOS JOURNAL THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE
 • Ulusal Hakemli 2015, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK STİLLERİ İLE SINIF İÇİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, Okul Yöneticileri ile Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Bilimsel Araştırmalar veÇalışan Bilim İnsanları Arasındaki İlişki, KURAMSAL EĞİTİM BİLİM DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖZTÜRK Engin,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, INTERNATIONAL STUDENT SATISFACTION OF ANTALYA INTERNATIONAL UNIVERSITY STUDENTS, International Journal on New Trends in Education and Their Implication
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK STİLLERİ İLE SINIF İÇİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, TURKİSH STUDİES
 • Uluslararası Hakemli 2014, BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, Örtük Program Çerçevesinde Okul Yöneticilerinin Yönetsel Uygulamalarının Değerlendirimesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,YÜCEL CEMİL,TAN ÇETİN,DEMİRKOL Ahmet, Lise müdürlerinin görüşlerine göre okul güvenliği açısından kampüs okulların önemi., FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2013, YÖRÜK SİNAN,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,BÜYÜKAKIN İBRAHİM, Bilim sanat merkezlerinde çalışan öğretmenlerin iş doyumlarının bazı örgütsel faktörlere göre incelenmesi: Ankara ve Afyonkarahisar örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, YÖRÜK SİNAN,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, A Qualitative Research on the Effect of Internet Games and TV Series on Primary School Students’ Perceptions of Violence., International Journal of Social Sciences and Education
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZOĞLAN BAHADIR,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, Psikolojik Danışmanların Duygularla Başa Çıkma Yollarının İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,YEŞİLYURT ETEM,YÖRÜK SİNAN,Önder ŞANLI, Öğretmen Adaylarında Yaratıcı Düşünmenin Yordayıcısı Olarak Değişime Açıklık ve Hayal Gücü, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Ulusal Hakemli 2012, KARAKUŞ MEHMET,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Psikolojik Şiddete İlişkin Bir Modelin Sınanması, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2012, HELVACI MEHMET AKİF,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Eğitim Denetmenlerinin Görüşlerine göre Öğretmenlerin Okullarda Değişime Karşı Direnme Nedenleri ve Düzeyleri, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,TÖREMEN FATİH,ŞANLI ÖNDER, Okul güvenliğinin ilköğretim okulu öğretmenleri-nin kaygı, motivasyon ve iş doyumu düzeyleri üzerindeki etkisi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÇANAKÇI HURŞİT, Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Istenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yolları., TURKİSH STUDİES
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, İlköğretimde Akran Zorbalığı, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,DÖŞ İZZET,TAN ÇETİN, Effect of Cyber Bullying on The Distrust Levels of Pre-Service Teachers: Internet Addiction as Mediating Variable., New Educational Review
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÇANAKÇI HURŞİT, Sosyal sermaye ve motivasyon arasındaki ilişkiye yönelik öǧretmen görüşlerinin deǧerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, İlköğretim Okul Yöneticilerinin Demokrasiye İlişkin Tutumlarını Etkileyen Bazı Etkenler Üzerine Bir Araştırma, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri üniversite yönetimlerinin karşılaştırılması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,TAN ÇETİN, Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Temelli Sosyal Destek ve Stres Arasındaki İlişki, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, Okullarda Kurumsal Ataleti Yenmek: Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi, KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2010, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, İlköğretim okul yöneticilerinin vicdan odaklı yaklaşım düzeyleri ile atalet algıları arasındaki ilişki., KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2010, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ARABACI İMAM BAKIR, Algılanan okul güvenliğinin öğretmen adaylarının öfke düzeylerine etkisi, İLÖĞRETİM ONLİNE
 • Ulusal Hakemli 2010, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,EKİNCİ ABDURRAHMAN, Öğretmen Adaylarının Görüşleri Açısından Sosyal Odaklılığın Takım Çalışması Aracılığı İle Yaşam Doyumuna Etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli 2010, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,DEMİRTAŞ ZÜLFÜ, Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Üniversite İklimi ve Atalet Arasındaki İlişki, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli 2010, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,KARAKUŞ MEHMET, Okul yöneticilerinin takım liderliği davranışlarına yönelik bir ölçme aracı geliştirme çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli 2009, KARAKUŞ MEHMET,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, Okul yöneticilerinin kişilik özelliklerinin çatışma çözme stratejileri üzerindeki etkisi, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2009, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, Okul güvenliği üzerine teorik bir çözümleme, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2008, TÖREMEN FATİH,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, Yönetimde etkili bir yaklaşım: Duygu yönetimi., KURAMSAL EĞİTİM BİLİM DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2008, TÖREMEN FATİH,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,Yunus AVANOĞLU, Okul anneliği Okul güvenliğine yönelik bir model önerisi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,TÖREMEN FATİH, Yönetimde etkili bir yaklaşım Duygu yönetimi, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli 2008, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,YEŞİLYURT ETEM, Sınıf yönetimi açısından öğretmen niteliklerinin belirlenmesi, ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 31.05.2016, Uluslararası, IIIrdINTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,DAĞ MEHMET, Farklı Yaşlarda İlkokula Başlayan Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 28.09.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÇİÇEK SAĞLAM AYCAN, Okul Özerkliğine İlişkin Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 28.09.2018, Uluslararası, 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÇİÇEK SAĞLAM AYCAN, Öğretmen Adaylarının Okul Tutumu Ve Nedenlerine İlişkin Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÖZTÜRK Engin, Girişimci Üniversite: Öğrenci Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 25.10.2018, Uluslararası, 5. Asoscongress Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Zafer ŞAŞTIM,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE ATALET Ve TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ, Tam metin bildiri
 • 24.05.2012, Ulusal, 7.ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,HELVACI MEHMET AKİF,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, 444 MODELİNİN DEĞİŞİM YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, Tam metin bildiri
 • 24.05.2012, Ulusal, 7.ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,KOÇOĞLU EROL, ORYANTASYON EĞİTİMİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEKLENTİLERİ, Tam metin bildiri
 • 24.04.2015, Uluslararası, 6th International Congress on New Trends in Education, ÇELİKEZEN Mustafa,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÖZTÜRK ENGİN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖDÜL SİSTEMİNE İLİŞKİN YÖNETCİ ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Özet bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, 2.ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÇİÇEK SAĞLAM AYCAN, Öğretmen Adaylarının Okul Beklentisi ve Nedenlerine İlişkin Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 20.09.2012, Ulusal, 1.ULUSLARARASI KATILIMLI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME SEMPOZYUMU, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,KIZILKAYA HASAN, BİLİM SANAT ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMLARININ ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 20.06.2013, Ulusal, 5.ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,TAN ÇETİN, Bir Danışma Ve Denetim Aracı Olarak “Alo 147” Uygulamasının Değerlendirilmesi (Uşak İli Örneği), Özet bildiri
 • 20.05.2010, Ulusal, 9.ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÇANAKÇI HURŞİT,AKÜZÜM CEMAL, ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI İLE EMPATİ EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Tam metin bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,TİMUR MUHAMMET, İlkokul Öğretmenlerinin Karara Katılma Düzeylerinin Farklı Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 16.10.2019, Uluslararası, 18. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMUBİLDİRİ KİTABI, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,AYTEKİN AVNİ, Okul Temelli Yönetim Bağlamında İskandinavya ve Türk Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,TAYLAN İSMET, MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Özet bildiri
 • 08.09.2011, Ulusal, 20.EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,OLCAY ATINÇ, İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE BAZI KİŞİSEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ, Tam metin bildiri
 • 05.12.2019, Uluslararası, 11.ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÇİÇEK SAĞLAM AYCAN,AYTEKİN AVNİ, EĞİTİMDE YERELLEŞME POLİTİKALARININ PISA BAŞARISINA YANSIMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME, Tam metin bildiri
 • 02.06.2015, Uluslararası, ERPA INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,Seniye Fulya KABAR,ÖZTÜRK ENGİN, Evaluation of Girls Vocational High School Students Perceptions on Vocational Proficiency and Entrepreneurship With Respect to Practical Training, Özet bildiri
 • 01.11.2018, Uluslararası, 9.ULUSLARARASI EYFOR, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİNE DEZAVANTAJLI GRUPLAR BAKIMINDAN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,AYTEKİN AVNİ, V INTERNATIONAL HUMAN AND CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE, 2019, ÇİZGİ KİTABEVİ, 978-605-196-344-0
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,AYTEKİN AVNİ, V HUMAN CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE, 2019, ÇİZGİ KİTABEVİ, 978-605-196-344-0
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÇİFCİ MUSA,BATUR ZEKERYA,ÇETİN ÖZER,GÜLVEREN HAKAN,DURAN EROL, YAZ KUARAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ HZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI, 2016, EĞİTİM YAYINEVİ, 978-605-9831-74-1
 • Uluslararası 2015, Kitap Tercümesi, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,ÖZTÜRK Engin, SINIF İÇİ DEĞERLENDİRME, 2015, EĞİTİM, 978-605-9831-02-4
The Journal of Academic Social Sciences , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
KURAMSAL EĞİTİM BİLİM DERGİSİ , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
The Journal of Academic Social Science Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
TURKİSH STUDİES , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri