UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
HÜSEYİN YAŞAR

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TEFSİR ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1974 - 1979

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER PR.
 • Bütünleşik Doktora

  1986 - 1993

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Kur`an’xxda mübhem ayetler (Mübhematü`l Kur`an)
 • ÜDS - Almanca

  2002 - Bahar

  Almanca - 65
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • PROFESÖR - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2009 -

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TEFSİR ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 -

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2015 - 2017

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2015 - 2017

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2009 - 2012

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bilim Dalı Başkanı

  2006 - 2017

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2003 - 2004

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bilim Dalı Başkanı

  2003 - 2006

 • 2021

  Yüksek Lisans - HİLAL BAŞAK KARAKAŞ
  Klasik tefsirler ışığında Rûm Suresinin yorumu
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - ŞERİF AHMET ÇELİK
  Kur'ân-ı Kerîm'in anlaşılmasında edebî sanatların önemi Mâide Sûresi örneği
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - MEHMET BİLAL TİRYAKİOĞLU
  Müdâyene ayetinin Borçlar Hukuku açısından yorumu
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - BEYZA SÜMEYYE KARAKAŞ TUĞRUL
  Meâric Suresinde cennetle müjdelenenlerin özellikleri
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - HİLMİ TEZCAN
  Kur-an'da Yerküre'nin anlatımı
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - ZEYNEP AKBUDAK
  Muhammed Şükrullah bin Ata'ullah'ın Asâr-u Nûr adlı eserinde Kur'an yorumu
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - SAFA YAVUZ
  Muhyiddin el-Kafiyeci'nin Nüzhetu'l-İhvân adlı eserinin edisyon kritiği, tefsir ve dil yönünden incelenmesi
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - MERVE EROL
  Bilimsel tefsir yöntemi: Hamdi Yazır ve Süleyman Ateş örneği
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Doktora - İSKENDER ŞAHİN
  Kur'ân-ı Kerîm'de diriliş
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Doktora - YAKUP BIYIKOĞLU
  Şevkânî'nin Kur'ân'ı yorumlama yöntemi
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Doktora - İSMAİL AYDIN
  Filolojik tefsirin doğuşu ve gelişimi
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Doktora - MUSTAFA HOCAOĞLU
  Ahkâm tefsirlerinin usûl açısından mukayesesi: Cessâs, Herrâsî ve İbn Arabî örnekleri
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Doktora - BURHAN SÜMERTAŞ
  Kur'ân-ı Kerîm'de sıdk kavramı
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - EMRAH DİNDİ
  Hacı Bektaş-ı Veli`de Kur`an anlayışı
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2005

  Doktora - NECDET ÜNAL
  Kur`an-ı Kerim'de istikamet kavramı
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Kur’xxân Tarihi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Erken Dönem Tefsir - Doktora, 2018-2019
 • Tasavvuf I - Lisans, 2018-2019
 • Tasavvuf - Lisans, 2018-2019
 • Tefsir V - Lisans, 2018-2019
 • Tefsir V - Lisans, 2017-2018
 • Kur’xxan ve Dil Bilim - Doktora, 2017-2018
 • Tefsir - Doktora, 2017-2018
 • Tefsir Tarihi - Doktora, 2017-2018
 • Kur’xxan ve Dil Bilim - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tefsir Metinleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tefsir Tarihi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kur’xxan ve Dil Bilim - Lisans, 2017-2018
 • Tefsir Metinleri - Lisans, 2017-2018
 • Tefsir Metodolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Tefsir Tarihi - Lisans, 2017-2018
 • Tefsir V - Lisans, 2016-2017
 • Kur’xxan ve Dil Bilim - Doktora, 2016-2017
 • Tefsir - Doktora, 2016-2017
 • Tefsir Tarihi - Doktora, 2016-2017
 • Kur’xxan ve Dil Bilim - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tefsir Metinleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tefsir Tarihi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Kur’xxan ve Dil Bilim - Lisans, 2016-2017
 • Tefsir Metinleri - Lisans, 2016-2017
 • Kur’xxan ve Dil Bilim - Doktora, 2015-2016
 • Tefsir - Doktora, 2015-2016
 • Tefsir Tarihi - Doktora, 2015-2016
 • Kur’xxan ve Dil Bilim - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Tefsir Metinleri - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Tefsir Tarihi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Kur’xxan ve Dil Bilim - Lisans, 2015-2016
 • Kur’xxan ve Dil Bilim - Doktora, 2014-2015
 • Tefsir - Doktora, 2014-2015
 • Tefsir Metinleri - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Tefsir Tarihi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Kur’xxan ve Dil Bilim - Lisans, 2014-2015
 • Tefsir Metinleri - Lisans, 2014-2015
 • Tefsir Tarihi - Doktora, 2013-2014
 • Kur’xxan ve Dil Bilim - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Tefsir Metinleri - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Tefsir Tarihi - Doktora, 2012-2013
 • Tefsir Metinleri - Lisans, 2012-2013
 • Ulusal Hakemli 2018, YAŞAR HÜSEYİN, Der Vers Basmala “Im Namen Gottes” im Taglichen Leben, EKEV
 • Ulusal Hakemli 2017, YAŞAR HÜSEYİN, İstanbulun Fethinin Avrupadaki Kuran Araştırmalarına Etkisi: Nikolous Vankuas Örneği, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, YAŞAR HÜSEYİN, Avrupa’nın Kur’an-ı Kerim’le Tanışması, Diyanet İlmi Dergi
 • Ulusal Hakemli 2007, YAŞAR HÜSEYİN, Aydınlanma Döneminde Batı’da Kur’an Algısı (II), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, YAŞAR HÜSEYİN, Kur’an Karşıtı Söylemin Oluşmasında Yohanna Dımaşkî’nin Etkisi ve “Sapkınlar Kitabı”,, EKEV
 • Ulusal Hakemli 2007, YAŞAR HÜSEYİN, Kur’an Karşıtı Söylemin Oluşmasında Yohanna Dımaşkî’nin Etkisi ve “Sapkınlar Kitabı, EKEV
 • Ulusal Hakemli 2006, YAŞAR HÜSEYİN, Aydınlanma Döneminde Batı’da Kur’an Algısı (I),, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2003, YAŞAR HÜSEYİN, Kâdiyânîlerin Almanca Kur’an Tercümeleri Üzerine Bazı Düşünceler, Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 05.10.2017, Uluslararası, III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, YAŞAR HÜSEYİN, Fütüvvetin Kur’âni Temelleri (Süllemi Örneği), Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, YAŞAR HÜSEYİN, Alman Oryantalizminde Kur’xxân’xxa Bakış, 2018, İz Yayıncılık,
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, YAŞAR HÜSEYİN, Kur’an Üzerine, İslam Sembolizmi, 2018, İz Yayıncılık,
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, YAŞAR HÜSEYİN, Kur’xxan Karşıtı Söylemin Tarihsel Kökenleri, 2018, İz Yayıncılık,
 • Ulusal 2011, , YAŞAR HÜSEYİN, Tefsirin Tedvini Tefsir ve Tefsir Metinleri, 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir, 978-975-441-336-6
 • Ulusal 2008, , YAŞAR HÜSEYİN, Alman Oryantalizminde Kur an a Bakış, 2008, İz Yayıncılık: 581, İstanbul, 978-975-355-733-7
 • Ulusal 2008, , YAŞAR HÜSEYİN, Hıristiyan Dünyasında Kur an Karşıtı Söylemin Tarihsel Kökleri, 2008, İz Yayıncılık: 582, İstanbul, 978-975-355-739-9
 • Ulusal 2008, , YAŞAR HÜSEYİN, Kur an ve İslam Sembolizmi Rudi Paret e Göre, 2008, İzmir,
 • Ulusal 2002, , YAŞAR HÜSEYİN, Avrupa ve Kur an Avrupa da Kur an Araştırmaları ve Çevirileri Üzerine bir İnceleme, 2002, Tibyan Yayıncılık İzmir, 975-97940-0-4
 • Ulusal 2001, , YAŞAR HÜSEYİN, Das Verhaeltnis der Müslime zu den Nicht Müslimen Nach dem Koran Kur an a Göre Müslümanların Müslüman Olmayanlarla İlişkileri, 2001, Atib Köln, 3-935133-35-9
 • Ulusal 1997, , YAŞAR HÜSEYİN, Kur an da Anlamı Kapalı Ayetler, 1997, Beyan Yayınları, İstanbul, 975-473198-5
Dokuz Eylül ilahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ekev Akademi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Dokuz Eylül ilahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Dokuz Eylül ilahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri