UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
HİKMET GÜLTEKİN

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
HADİS ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1986 - 1991

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
 • Yüksek Lisans

  1993 - 1996

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HADİS (YL) (TEZLİ)
  İsmail Hakkı Bursevi kırk hadis şerhi transkripsiyonu ve hadislerin tahric ve tenkid kritiği (ilk yirmi hadis)
 • Doktora

  2011 - 2013

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HADİS (DR)
  Şii Âlim Şerîf er-Radî ve Nehcü’xxl-Belâğa isimli eserinin hadis literatüründeki yeri ve değeri
 • KPDS - Arapça

  2012 -

  Arapça - 67.50
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2016

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - HADİS ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2014 - 2016

 • 2018

  Yüksek Lisans - SADULLAH TİLKİTAŞ
  Yemenlileri metheden hadislerin tarihsellik ve sıhhat açısından değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora - Abdullah Çimen
  KÂDÎ BEYZÂVÎ’xxNİN TUHFETÜ’xxL-EBRÂR’xxI İLE İBN MELEK’xxİN ŞERHU MESÂBÎHİ’xxS-SÜNNE’xxSİNİN MUHTEVA VE YÖNTEM AÇISINDAN MUKAYESESİ
  -
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • HADİS DEĞERLENDİRMELERİNDE BÜTÜNLÜK - Doktora, 2019-2020
 • HADİSTE SENET TENKİDİ - Doktora, 2019-2020
 • SEMİNER - Doktora, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI - Doktora, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • HADİS USULÜ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • HADİS TENKİDİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI - Doktora, 2019-2020
 • MUHTELİF FIRKALARDA HADİS - Doktora, 2019-2020
 • İSLAM DÜŞÜNCESİNDE SÜNNET - Doktora, 2019-2020
 • MEVZU HADİSLER - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • KONULU HADİS METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • HADİS II - Lisans, 2019-2020
 • HADİS V - Lisans, 2019-2020
 • HADİS TARİHİ (ARAPÇA) - Lisans, 2019-2020
 • ARAPÇA HADİS METİNLERİ (ARAPÇA) - Lisans, 2019-2020
 • HADİS I - Lisans, 2019-2020
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ II - Lisans, 2019-2020
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ I - Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ II - Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ I - Lisans, 2019-2020
 • HADİS III (ARAPÇA) - Lisans, 2019-2020
 • HADİS IV - Lisans, 2019-2020
 • HADİSTE SENET TENKİDİ - Doktora, 2018-2019
 • HADİS DEĞERLENDİRMELERİNDE BÜTÜNLÜK - Doktora, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Doktora, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • uzmanlık alan dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • hadis tenkidi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • seminer - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Doktora, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Doktora, 2018-2019
 • MUHTELİF FIRKALARDA HADİS - Doktora, 2018-2019
 • İSLAM DÜŞÜNCESİNDE SÜNNET - Doktora, 2018-2019
 • TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • MEVZU HADİSLER - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • KONULU HADİS METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2018-2019
 • HADİS V - Lisans, 2018-2019
 • HADİS III - Lisans, 2018-2019
 • HADİS TARİHİ (ARAPÇA) - Lisans, 2018-2019
 • ARAPÇA HADİS METİNLERİ (ARAPÇA) - Lisans, 2018-2019
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ I - Lisans, 2018-2019
 • HADİS METİNLERİ ANALİZİ - Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÖDEVİ II - Lisans, 2018-2019
 • ŞİA’xxNIN HADİS ANLAYIŞI VE HADİS KAYNAKLARI - Lisans, 2018-2019
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ II (ARAPÇA) - Lisans, 2018-2019
 • HADİS I (ARAPÇA) - Lisans, 2018-2019
 • HADİS II (ARAPÇA) - Lisans, 2018-2019
 • HADİS VE USULÜ - Lisans, 2018-2019
 • HADİS VE USULÜ - Lisans, 2018-2019
 • HADİSTE SENET TENKİDİ - Doktora, 2017-2018
 • HADİS DEĞERLENDİRMELERİNDE BÜTÜNLÜK - Doktora, 2017-2018
 • SEMİNER - Doktora, 2017-2018
 • TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • HADİS USULÜ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • HADİS TENKİDİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • MUHTELİF FIRKALARDA HADİS - Doktora, 2017-2018
 • İSLAM DÜŞÜNCESİNDE SÜNNET - Doktora, 2017-2018
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • MEVZU HADİSLER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KONULU HADİS METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • HADİS III (ARAPÇA) - Lisans, 2017-2018
 • HADİS IV (ARAPÇA) - Lisans, 2017-2018
 • HADİS II (ARAPÇA) - Lisans, 2017-2018
 • HADİS TARİHİ (ARAPÇA) - Lisans, 2017-2018
 • HADİS I (ARAPÇA) - Lisans, 2017-2018
 • ARAPÇA HADİS METİNLERİ (ARAPÇA) - Lisans, 2017-2018
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ I - Lisans, 2017-2018
 • HADİS METİNLERİ ANALİZİ - Lisans, 2017-2018
 • HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA - Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME ÖDEVİ II - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2017-2018
 • ŞİANIN HADİS ANLAYIŞI VE HADİS KAYNAKLARI - Lisans, 2017-2018
 • HADİS IV - Lisans, 2017-2018
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ II (ARAPÇA) - Lisans, 2017-2018
 • HADİS VE USULÜ - Lisans, 2017-2018
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • HADİS USULÜ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • HADİS TENKİDİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ II - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • MEVZU HADİSLER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • KONULU HADİS METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ARAPÇA HADİS METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • HADİS III (ARAPÇA) - Lisans, 2016-2017
 • HADİS I (ARAPÇA) - Lisans, 2016-2017
 • ARAPÇA HADİS METİNLERİ (ARAPÇA) - Lisans, 2016-2017
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ I - Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • HADİS METİNLERİ ANALİZİ - Lisans, 2016-2017
 • HADİS IV (ARAPÇA) - Lisans, 2016-2017
 • HADİS II (ARAPÇA) - Lisans, 2016-2017
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ II (ARAPÇA) - Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2016-2017
 • HADİS EDEBİYATI TARİHİ (SEÇMELİ) - Lisans, 2016-2017
 • HADİS VE USULÜ - Lisans, 2016-2017
 • TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • HADİS USULÜ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • HADİS TENKİDİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • MEVZU HADİSLER - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • KONULU HADİS METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • ARAPÇA HADİS METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • ARAPÇA HADİS METİNLERİ - Lisans, 2015-2016
 • HADİS I - Lisans, 2015-2016
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ I - Lisans, 2015-2016
 • HADİS METİNLERİ ANALİZİ - Lisans, 2015-2016
 • HADİS II - Lisans, 2015-2016
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ II - Lisans, 2015-2016
 • HADİS EDEBİYATI TARİHİ (SEÇMELİ) - Lisans, 2015-2016
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI II - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • UZMANLIK ALAN DERSİ II - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • HADİS USULÜ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • HADİS TENKİDİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ II - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ II - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • MEVZU HADİSLER - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • KONULU HADİS METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • ARAPÇA HADİS METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • ARAPÇA HADİS METİNLERİ - Lisans, 2014-2015
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-I - Lisans, 2014-2015
 • TASAVVUF VE TARİHİ - Lisans, 2014-2015
 • HADİS VE USULÜ - Lisans, 2014-2015
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ II - Lisans, 2014-2015
 • METİN TENKİDİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • HADİS USULÜ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • İSLAM TARİHİ-II - Lisans, 2013-2014
 • OKUMA ANLAMA (KIRAA)-II - Lisans, 2013-2014
 • Hadis Usulü - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Metin Tenkidi - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLTEKİN HİKMET,TAYYAR MUSTAFA, TARİHİ TENKİT METODUNDA İSNÂD SİSTEMİNİN YERİ VE MÜNEKKİDLERİN TENKİDLERİNDEKİ ÇELİŞKİ VE FARKLILIKLAR, Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLTEKİN HİKMET, ŞÎA DA İHTİLÂFU L-HADÎS PROBLEMİ VE EBÛ CA’xxFER ET-TÛSÎ NİN ’xxUDDETÜ L-USÛL İSİMLİ ESERİNDE ZİKRETTİĞİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLTEKİN HİKMET, EL-UDDE FÎ USÛLİ L-FIKH İSİMLİ ESERİNE GÖRE EBÛ CA’xxFER ET-TÛSÎ NİN HABER-İ VÂHİD ANLAYIŞI, Journal of International Social Research
 • Ulusal Hakemli 2019, GÜLTEKİN HİKMET, İmam Hatiplerin Hadis Bilgileri ve Sünnet Algıları (Uşak İli Örneği), Mevzu Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, GÜLTEKİN HİKMET, Uşak İli Örneğinde İmam Hatiplerin Hadis Yeterlilikleri, Mevzu Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, GÜLTEKİN HİKMET,ÇİMEN ABDULLAH, Semüre b. Cündeb ve Hakkındaki Eleştiriler, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜLTEKİN HİKMET,Tilkitaş Sadullah, Hadislerde Yemen ve Yemenliler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Research
 • Ulusal Hakemli 2016, GÜLTEKİN HİKMET, Nehcü l belâğa ya Yöneltilen Eleştiriler ve Hadis İlmi Açısından Değeri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, GÜLTEKİN HİKMET, NEHCÜ L-BELÂĞA NIN ŞERÎF RADÎ YE NİSBETİ ŞERHLERİ VE KAYNAKLARI, Journal of International Social Research
 • Ulusal Hakemli 2016, GÜLTEKİN HİKMET, Şiî Âlim Şerîf er Radî nin Hayatı ve Hadis Konusundaki Görüşleri, marife
 • 27.04.2017, Uluslararası, Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları, GÜLTEKİN HİKMET, Din Görevlisi İmam Hatiplerimizin Mesleki Yeterlilik ve Sosyal Uyum Düzeyleri (Hadis Özelinde), Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, Proceedings of 1st International Conferenceon Scientific Cooperation for the Future in theSocial Sciences, GÜLTEKİN HİKMET, Kur an ve Hadislerde Mal ve Ticaret Ahlakı, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, ERTE CONGRESS I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, GÜLTEKİN HİKMET, İmam Hatip Liselerinde Okutulan Hadis Ders Kitabının Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, ERTE CONGRESS I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, GÜLTEKİN HİKMET, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ve Din Kültürüve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Hadis Algıları VeHadis Öğretimi Konusundaki Yaklaşımları, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Gözüyle Hadis Ve Hadis Dersi, GÜLTEKİN HİKMET, İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Gözüyle Hadis VeHadis Dersi, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, ERTE CONGRESS II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, GÜLTEKİN HİKMET, KUR’AN’DA VE HZ. MUHAMMED’İN SÜNNETİNDE BİR EĞİTİM METODU OLARAK YOLCULUK, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, ERTE CONGRESS II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, GÜLTEKİN HİKMET, KUR’ÂN’DA VE HZ. MUHAMMED’İN SÜNNETİNDE BİR EĞİTİM METODU OLARAK İYİMSER YAKLAŞIM (FE’L/TEFE’ÜL), Özet bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “The Future of the European Usak/TurkeyUnion and Turkey-European Union Relations”, GÜLTEKİN HİKMET, Müslümanların Hayatında Çarşı Pazar Kavramı, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “The Future of the European Usak/TurkeyUnion and Turkey-European Union Relations”, GÜLTEKİN HİKMET, Kur’an ve Hz. Muhammed’in Sünnetinde Yolculuk ve Ekonomiİlişkisi, Tam metin bildiri
 • 07.04.2017, Uluslararası, 1. International Halal Tourism Congress, GÜLTEKİN HİKMET, İslami Referanslarda Helâl Turizm ve Yolculuk Adabı, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, GÜLTEKİN HİKMET, HADİS VE SÛFÎ YORUM (Muhammed b. İshâk el-Gülâbâdî (380/990) Örneği), 2019, Nuhbe, 978-605-9612-40-1
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, GÜLTEKİN HİKMET, HADİS USULÜ, 2019, Lisans Yayıncılık, 978-605-9498-80-7
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, GÜLTEKİN HİKMET, HADİS USULÜ, 2019, Lisans Yayıncılık, 978-605-9498-80-7
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, GÜLTEKİN HİKMET, ŞÎA’DA HADİS VE NEHCÜ’L-BELÂĞA, 2018, NUHBE YAYINLARI, 9786059612296
 • Ulusal 1998, Bilimsel Kitap, GÜLTEKİN HİKMET,ERDEM SAMİ, Kırk Hadis Şerhi, 1998, İnsan Yayınları, 975-574-176-3
 • Hadisler ve Fotoğraflarla Yemen

  16.10.2017 - 16.10.2017

  Düzenleyenler : Hikmet Gültekin
  Uşak
 • Fotoğraflarla Yemen

  12.03.2015 - 15.03.2015

  Düzenleyenler : Hikmet Gültekin-Ayşe Gültekin
  Uşak
 • Hadisler ve Fotoğraflar Işığında Kudüs ve Mescid-i Aksa

  11.06.2018 - 11.06.2018

  Düzenleyenler : Hikmet Gültekin, Ayşe Gültekin, Günnur Aydoğdu
  Uşak