UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
HAVVA DİNLER

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1997 - 2001

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2007

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)
  Aydın ilinde pamuk alanlarından elde edilen Verticillium dahliae kleb. izolatlarının vejetatif uyum gruplarının (VCGs) saptanması
 • Doktora

  2007 - 2014

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (DR)
  Çilek fidelerinde toprak kaynaklı fungal etmenlerin saptanması üzerinde araştırmalar
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
  Bitki Koruma

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ - FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2014

  SİVASLI MESLEK YÜKSEKOKULU - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2007

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ - FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımıcısı

  2016 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2014 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - ASLI KOR
  MUĞLA İLİ ÖRTÜ ALTI DOMATES ÜRETİM ALANLARINDA GÖRÜLEN FUNGAL HASTALIK ETMENLERİNİN SAPTANMASI
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - DENİZ KILINÇ
  ÇİLEK FİDELERİNDE TOPRAK KÖKENLİ HASTALIK ETMENLERİNE KARŞI BAZI ANTAGONİST MİKROORGANİZMALARIN ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MERVE GÜNAY
  Uşak İli Nohut (Cicer arietinum) Ekim Alanlarında Solgunluğa Neden Olan Fungal Etmenlerin Saptanması
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - CANAN GÜLCAN
  Uşak İli'nde Haşhaş (Papaver somniferum L.) Üretiminde Kapsül Yanıklığına Neden Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ALTINAY ŞİMŞEK
  Uşak İli Kiraz (Prunus avium L.) Bahçelerinde Sorun Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • PESTİSİTLER - Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME ÇALIŞMASI II - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ UYGULAMA II - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ HASTALIKLARINA KARŞI ALTERNATİF MÜCADELE YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • FUNGİSİTLER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • FİTOPATOLOJİDE TEMEL LABORATUAR TEKNİKLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TOPRAK KAYNAKLI HASTALIKLAR VE MÜCADELESİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TOHUM PATOLOJİSİ - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ HEKİMLİĞİ II - Lisans, 2017-2018
 • ENTEGRE MÜCADELE - Lisans, 2017-2018
 • ÖRTÜ ALTI BİTKİ HASTALIKLARI VE SAVAŞIMI - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ UYGULAMA I - Lisans, 2017-2018
 • MİKOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • FİTOPATOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME ÇALIŞMASI I - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ HEKİMLİĞİ I - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ FUNGAL HASTALIKLARI - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ - Lisans, 2017-2018
 • GENEL FİTOPATOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • GENEL MİKROBİYOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • Pestisitler - Lisans, 2016-2017
 • Pestisit Kalıntıları ve Dayanıklılık - Lisans, 2016-2017
 • Prokaryotik Bitki Hastalıkları - Lisans, 2016-2017
 • Temel Mikoloji - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Bitki Hastalıklarına Karşı Alternatif Mücadele Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Bitki Hekimliği II - Lisans, 2016-2017
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulama II - Lisans, 2016-2017
 • Fitopatolojide Temel Laboratuar Teknikleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Toprak Kaynaklı Hastalıklar Ve Mücadelesi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tarla Bitkileri Hastalıkları - Lisans, 2016-2017
 • Örtü Altı Bitki Hastalıkları ve Savaşımı - Lisans, 2016-2017
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Hekimliği I - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Fungal Hastalıkları - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulama I - Lisans, 2016-2017
 • Genel Mikrobiyoloji - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Korumada Biyoteknoloji - Lisans, 2016-2017
 • Fitokliniğe Giriş - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Sistematiği - Lisans, 2015-2016
 • Genel Mikrobiyoloji - Lisans, 2015-2016
 • Bitki Korumada Biyoteknoloji - Lisans, 2015-2016
 • Tarla Bitkileri Hastalıkları - Lisans, 2015-2016
 • FİTOPATOLOJİ - Lisans, 2015-2016
 • BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI - Lisans, 2015-2016
 • BİTKİ HASTALIKLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ - Lisans, 2015-2016
 • MİKOLOJİ - Lisans, 2015-2016
 • BİYOTİK VE ABİYOTİK FAKTÖRLER - Lisans, 2015-2016
 • BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ - Lisans, 2015-2016
 • GENEL FİTOPATOLOJİ - Lisans, 2015-2016
 • GENEL FİTOPATOLOJİ - Lisans, 2014-2015
 • BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER,BENLİOĞLU KEMAL, Rhizoctonia fragariae causes black root rot on strawberry seedlings in Turkey, Australasian Plant Disease Notes
 • Ulusal Hakemli, BENLİOĞLU HATİCE SEHER,DİNLER HAVVA,YILDIZ AYHAN,ÖZYILMAZ ÜMİT,BENLİOĞLU KEMAL, Türkiye’de Çilek Fidelerinde Karşılaşılan Sorunlar, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, KENANOĞLU BURCU BEGÜM,DİNLER HAVVA, Klorofil Floresan Metodu ile Ayrılan Farklı Olgunluk Dönemlerindeki Biber Tohumlarında Canlılık Parametrelerinin Tespiti, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, DİNLER HAVVA,Günay Merve, Determination of Fungal Agents in Some Vegetables Seeds in Greenhouse Production Areas in Uşak Province, International Journal of Agriculture and Forestry
 • Uluslararası Hakemli, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DİNLER HAVVA,Akar Abdullah, Antifungal Activity of Some Weed and Plant Extracts on Alternaria alternata, Academia Journal of Engineering and Applied Science
 • Uluslararası Hakemli, DİNLER HAVVA,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,Şahin Gülizar, Antifungal Effect of Some Weed and Plant Extracts on Rhizoctonia solani and Macrophomina phaseolina, Academia Journal of Engineering and Applied Science
 • Uluslararası Hakemli, KENANOĞLU BURCU BEGÜM,DİNLER HAVVA, EFFECT OF ACCELERATED AGING TEST ON FUNGI FORMATION IN STORED EGGPLANT SEEDS, Eurasian Journal of Forest Science
 • Uluslararası Hakemli, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER,BENLİOĞLU KEMAL, Occurrence of Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum on strawberry transplants in Aydin Province in Turkey, Australasian Plant Disease Notes
 • Uluslararası Hakemli, DİNLER HAVVA,KENANOĞLU BURCU BEGÜM, Determination of fungal agents of some vegetables cultivated greenhouse areas of Uşak of Agean region in Turkey, Works of the Faculty of agriculture and food sciences University of Sarajevo
 • Uluslararası Hakemli, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER,BENLİOĞLU KEMAL, Incidence of Fungal Pathogens in Strawberry Seedlings in Aydın Province, The Journal of Turkish Phytopathology
 • Ulusal Hakemli, DİNLER HAVVA, Colletotrichum Türleri, Tanılanması ,Özellikleri ve Konukçuları, Tarım Türk Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER, Aydın ili’nde pamuk alanlarından elde edilen Verticilliumdahliae Kleb. izolatlarının vejetatif uyum grupları, Bitki Koruma Bülteni
 • 29.09.2017, Uluslararası, Apimondia 2017, ŞAHİNLER NURAY,DİNLER HAVVA,İSLAMOĞLU MAHMUT, A study on antifungal activityof propolisextractagains Fusarium oxysporium, Özet bildiri
 • 29.09.2017, Uluslararası, Apimondia 2017, ŞAHİNLER NURAY,DİNLER HAVVA,İSLAMOĞLU MAHMUT, A Study on Antifungal Activity of Propolis Extract against Fusarium Oxysporium, Özet bildiri
 • 26.09.2015, Uluslararası, 26. International Scientific- Expert Agriculture and Food Congress, DİNLER HAVVA,KENANOĞLU BURCU BEGÜM, Determınatıon Of Fungal Agents Of Some Vegetables Cultıvated Greenhouse Areas Of Uşak Of Agean Regıon In Turkey., Özet bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, International congress on engineering and life science, Kastamonu., KENANOĞLU BURCU BEGÜM,DİNLER HAVVA, Determined The Viability Parameters in Pepper Seeds With Different Maturation Period Which Separated By Chlorophyll Fluorescence Method., Özet bildiri
 • 20.09.2017, Uluslararası, The Eurasıan Agrıculture And Natural Scıences Congress, Kyrgyzstan, DİNLER HAVVA,DEMİRBAŞ EMİNE,ÖZER HÜLYA, Determination Of Root And Crown Rot Agents In Some Wheat In Denizli Province Area, Özet bildiri
 • 16.11.2017, Uluslararası, The Third International Congress of Agriculture and Environment, DİNLER HAVVA,ERDEM CANAN,ŞAHİNLER NURAY, The in vitro Effects of Propolis Extracts Prepared with Organic Solvents on Macrophomina phaseolina, Özet bildiri
 • 15.10.2018, Uluslararası, Inernational Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, ŞAHİNLER NURAY,ŞAHİNLER SUAT,DİNLER HAVVA, Chemical Structure and Anti-Fungal Activity of Propolis Produced in MuğlaProvince, Tam metin bildiri
 • 15.07.2009, Ulusal, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER, Aydın İli’nde Pamuk Alanlarından Elde Edilen Verticillium dahliae Kleb. İzolatlarının Vejetatif Uyum Gruplarının (VCGs) Saptanması, Özet bildiri
 • 15.05.2017, Uluslararası, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, DİNLER HAVVA,GÜNAY Merve, Uşak İli Örtü Altı Üretim Alanlarında Bazı Sebze Tohumlarında Fungal Etmenlerin Tespiti, Özet bildiri
 • 15.05.2017, Uluslararası, International Conference, Agriculture, Forest, Food Sciences and technologies, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DİNLER HAVVA,Akar Abdullah, Bazı Yabancı Ot Su Ekstraktlarının Alternaria spp. Üzerine Antifungal Etkileri, Özet bildiri
 • 13.04.2017, Uluslararası, The third international mediterranean symposium on medicinal and aromatic plants, DİNLER HAVVA,AHMED HUSSEIN ABDULLAH AHMED, Determination of fungal agents in tissue culture studies on arum italicum., Özet bildiri
 • 13.04.2017, Uluslararası, The Third international mediterranean symposium on medicinal and aromatic plants, DİNLER HAVVA,ŞİMŞEK Altınay, The Antifungal Effect Of Some Essential Oils From Medicinal Plants On Penicillium Isolates In Citrus Fruits, Özet bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6th ASMInternational Congress of Agriculture and EnvironmentAntalya, Turkey, October 11-13, 2018, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DİNLER HAVVA,AKAR Abdullah, Antifungal Activity of Some Weed and Plant Extracts on Alternaria alternata, Özet bildiri
 • 10.05.2017, Uluslararası, 1st İnternational congress on medicinal and aromatic plants, DİNLER HAVVA,ŞEHERLİ SONER, Antifungal Effect of Some Essential Oils Against Factors of Seedling Root Rot in Strawberry, Özet bildiri
 • 09.05.2017, Uluslararası, I. international congress on medicinal and aromatic plants, natural and healthy life, DİNLER HAVVA,AHMED HUSSEIN ABDULLAH AHMED,URANBEY SERKAN, Anti-fungal effects of some medicinal plant essential oils on arum italicum under in vitro conditions, Özet bildiri
 • 09.05.2017, Uluslararası, I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants ” Natural and Healthy Plants”, DİNLER HAVVA,Ahmed Hussein Abdullah Ahmed,URANBEY SERKAN, Anti-Fungal Effects Of Some Medicinal Plant Essential Oils On Arum Italicum Under In Vitro Conditions, Özet bildiri
 • 06.10.2016, Ulusal, Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım kongresi, 6-9 Ekim 2015, Rize., KENANOĞLU BURCU BEGÜM,DİNLER HAVVA, Uşak İli Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde Organik Tarımın Yeri, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN), DİNLER HAVVA,ÖZER Hülya,DEMİRBAŞ Emine, Buğdayda Kök Ve Kök Boğazı Çürüklüğü Etmenlerine Karşı Bazı Uçucu Yağların Antifungal Etkisi, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, VI. Bitki Koruma kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya., DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER,BENLİOĞLU KEMAL, Determination of Fusarium Species in Aydın strawberry seedlings., Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6 th Plant Protection Congress, KENANOĞLU BURCU BEGÜM,DİNLER HAVVA, Depolanmış Patlıcan Tohumlarında Hızlı Yaşlandırma Uygulamasının Fungus Oluşumuna Etkisi, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, VI. Bitki Koruma Kongresi, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER,BENLİOĞLU KEMAL, Aydın İlinde Çilek Fidelerinde Fusarium Türlerinin Varlığı ve Patojenitesi, Özet bildiri
SciTechnol , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma