UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
HATİCE DALDAL

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2011

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
  Diyabetik makula ödeminde intravitreal bevacizumab tedavisinin santral makula kalınlığı ve santral retina duyarlılığı üzerine etkisi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 81.25
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2018

  TIP FAKÜLTESİ - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • Anabilim Dalı Başkanı

  2017 -

 • Ulusal Hakemli, Bardak Handan,DALDAL HATİCE,Mustafa Muhterem Ekim,BARDAK YAVUZ KAMİL, Moksifloksasin ve sefuroksimin erken dönem etkinlik ve güvenilirliği, Glokom Katarakt
 • Ulusal Hakemli, Bardak Handan,Günay Murat,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Retinal ven tıkanıklığında kombine intravitreal triamsinolon asetonid-bevacizumab tedavisinin kısa dönem etkisi, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Bardak Handan,Günay Murat,DALDAL HATİCE,Mustafa Muhterem Ekim,BARDAK YAVUZ KAMİL, Dirençli yaşa bağlı makula dejenerasyonunda kombine intravitreal triamsinolon-bevacizumab ile topikal nepafenak tedavisinin kısa dönem etkisi, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Bardak Handan,BARDAK YAVUZ KAMİL,DALDAL HATİCE, İkinci kez yapılan selektif lazer trabeküloplastinin etkinliği ve güvenilirliği, Glokom Katarakt
 • Ulusal Hakemli, Bardak Handan,Ekim Mustafa Muhterem,DALDAL HATİCE, Primer nazolakrimal kanal tıkanıklığında, endoskopik transkanaliküler dakriyosistorinostomi, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, DALDAL HATİCE,Yalçın Tök Özlem,ŞENGEZE NİHAT,Koyuncuoğlu Hasan Rıfat,TÖK LEVENT,Özkaya Dilek,BARDAK YAVUZ KAMİL, Multipl Sklerozda Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı, Türk Oftalmoloji Dergisi
 • 29.09.2010, Ulusal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Erhan Dilek,BARDAK YAVUZ KAMİL,Ali Osman Oturak,DALDAL HATİCE,Çakmak Tuğba, Glokom hastalarında optik koherens tomografi ve görme alanı uyumu,
 • 29.09.2010, Ulusal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Dilek Erhan,BARDAK YAVUZ KAMİL,Oturak Ali Osman,DALDAL HATİCE,ARGUN MEHMET, Diyabetik hastaların optik koherens tomografi bulgularının karşılaştırılması,
 • 29.09.2010, Ulusal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Oturak Ali Osman,Tök Özlem,BARDAK YAVUZ KAMİL,TÖK LEVENT,DALDAL HATİCE, Üst limbik keratokonjonktivite bağlı korneal neovaskülarizasyonda subkonjonktival bevacizumabın etkinliği,
 • 29.09.2010, Ulusal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, ARGUN MEHMET,Tök Özlem,Kocaoğlu F,TÖK LEVENT,DALDAL HATİCE,Firdevs Örnek,BARDAK YAVUZ KAMİL, Parsiyel nazolakrimal kanal tıkanıklığında bikanaliküler silikon entübasyon etkinliği,
 • 29.09.2010, Ulusal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Tök Özlem,Ali Osman Oturak,TÖK LEVENT,BARDAK YAVUZ KAMİL, Parkinson hastalarında retina sinir lifi tabakası kalınlığı,
 • 29.09.2010, Ulusal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL,Tök Özlem,TÖK LEVENT, Prostat kanserinde kemoterapi sonrası gelişen bilateral santral retinal ven tıkanıklığı,
 • 25.10.2017, Ulusal, TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongesi, DALDAL HATİCE,Suzan Doğruya,Türkyılmaz Mustafa,Oğuzhan Salış,Acar Mehmet, 0-1 Yaş Bebeklerde Göz Tarama Sonuçları,
 • 25.10.2017, Ulusal, TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Suzan Doğruya,Başer Esin,DALDAL HATİCE, Miyop Bireylerde Kontakt Lens ile Gözlük Camının Füzyon Amplitüdü Açısından Karşılaştırılması,
 • 25.10.2017, Ulusal, TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Suzan Doğruya,DALDAL HATİCE, Eksternal Dakriosistorinostomi ve Bikanaliküler Silikon Tüp Entübasyonu Sonuçlarımız,
 • 25.10.2017, Ulusal, TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Yiğit Musa,BARDAK YAVUZ KAMİL, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olgularında Posterior Vitreous Dekolmanı Sıklığı,
 • 11.11.2009, Ulusal, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özkaya Dilek,Demirkol Aykut,Ekim Mustafa Muhterem,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Gebelikte göziçi basınç değişimleri,
 • 11.11.2009, Ulusal, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim Mustafa Muhterem,Demirkol Aykut,Özkaya Dilek,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Silikon yağı bulunan gözlerde retinanın optik koherens tomografi ile incelenmesi,
 • 11.11.2009, Ulusal, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Özkaya Dilek,Mustafa Muhterem Ekim,Oturak Ali Osman,BARDAK YAVUZ KAMİL, Neovasküler glokomlu olgularda intravitreal bevacizumabın etkinliği,
 • 05.11.2014, Ulusal, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Bardak Handan,Ekim Mustafa Muhterem,BARDAK YAVUZ KAMİL, Üveite bağlı makula ödeminde kombine intravitreal bevacizumab ve triamsinolon asetonid tedavisi,
 • 05.11.2014, Ulusal, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Handan Bardak,Mustafa Muhterem Ekim,BARDAK YAVUZ KAMİL, Retinal ven tıkanıklığına bağlı makula ödeminde kombine intavitreal bevacizumab ve triamsinolon asetonid tedavisi,
 • 05.10.2011, Ulusal, TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Çakmak Tuğba,Tök Özlem,TÖK LEVENT,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Yaş tip makula dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab enjeksiyon sonuçlarımız,
 • 05.10.2011, Ulusal, TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, ARGUN MEHMET,TÖK LEVENT,Tök Özlem,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyon sonuçlarımız,
 • 05.10.2011, Ulusal, TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Özlem Tök,TÖK LEVENT,BARDAK YAVUZ KAMİL, Diyabetik makula ödeminde intravitreal bevacizumab tedavisinin santral makula kalınlığı ve santral retina duyarlılığı üzerine etkisi,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Oturak Ali Osman,Tığ Ufuk Şahin,DALDAL HATİCE,Dilek Erhan,BARDAK YAVUZ KAMİL, Pterjiumda otolog serum kullanımının gözyaşı fonksiyonlarına etkisi,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Dilek Erhan,Ufuk Şahin Tığ,Ali Osman Oturak,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, İnternal şalazyon tedavisinde cerrahi tekniklerin karşılaştırılması,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ali Osman Oturak,Tığ Ufuk Şahin,DALDAL HATİCE,Dilek Erhan,BARDAK YAVUZ KAMİL, Katarakt cerrahisinin schirmer testine etkisi,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Demirkol Aykut,Tığ Ufuk Şahin,Mustafa Muhterem Ekim,Özkaya Dilek,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Diyabetik gözlerde aksiyel uzunluk,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim Mustafa Muhterem,Tığ Ufuk Şahin,Demirkol Aykut,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Kataraktlı gözlerde pupil dilatasyonunun biometrik lens gücü ölçümü üzerine etkisi,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Tığ Ufuk Şahin,Özkaya Dilek,Demirkol Aykut,BARDAK YAVUZ KAMİL, Pterjium cerrahisinin merkezi kornea kalınlığı üzerine etkisi,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Tığ Ufuk Şahin,Mustafa Muhterem Ekim,Demirkol Aykut,BARDAK YAVUZ KAMİL, Akne rozasealı olgularda oküler belirtiler ve bulguların görülme sıklığı,