UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
HATİCE DALDAL

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2011

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
  Diyabetik makula ödeminde intravitreal bevacizumab tedavisinin santral makula kalınlığı ve santral retina duyarlılığı üzerine etkisi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 81.25
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Göz Hastalıkları

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2018

  TIP FAKÜLTESİ - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • Anabilim Dalı Başkanı

  2017 -

 • Uluslararası Hakemli 2019, DALDAL HATİCE,Yiğit Musa,BARDAK YAVUZ KAMİL, Posterior Vitreous Detachment Prevalence in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, International Journal of Respiratory and Pulmonary Medicine
 • Ulusal Hakemli 2016, Bardak Handan,DALDAL HATİCE,Mustafa Muhterem Ekim,BARDAK YAVUZ KAMİL, Moksifloksasin ve sefuroksimin erken dönem etkinlik ve güvenilirliği, Glokom Katarakt
 • Uluslararası Hakemli 2016, Bardak Handan,Günay Murat,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Retinal ven tıkanıklığında kombine intravitreal triamsinolon asetonid-bevacizumab tedavisinin kısa dönem etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, Bardak Handan,Günay Murat,DALDAL HATİCE,Mustafa Muhterem Ekim,BARDAK YAVUZ KAMİL, Dirençli yaşa bağlı makula dejenerasyonunda kombine intravitreal triamsinolon-bevacizumab ile topikal nepafenak tedavisinin kısa dönem etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, Bardak Handan,BARDAK YAVUZ KAMİL,DALDAL HATİCE, İkinci kez yapılan selektif lazer trabeküloplastinin etkinliği ve güvenilirliği, Glokom Katarakt
 • Ulusal Hakemli 2015, Bardak Handan,Ekim Mustafa Muhterem,DALDAL HATİCE, Primer nazolakrimal kanal tıkanıklığında, endoskopik transkanaliküler dakriyosistorinostomi, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, DALDAL HATİCE,Yalçın Tök Özlem,ŞENGEZE NİHAT,Koyuncuoğlu Hasan Rıfat,TÖK LEVENT,Özkaya Dilek,BARDAK YAVUZ KAMİL, Multipl Sklerozda Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı, Türk Oftalmoloji Dergisi
 • Ulusal Hakemli , DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Diyabetik Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab Tedavisinin Santral Makula Kalınlığı Ve Santral Retina Duyarlılığı Üzerine Etkisi”, Ege Tıp Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli , BALIKOĞLU YILMAZ MELİKE,DALDAL HATİCE, İdiyopatik Granülomatöz Ön Üveitler Klinik, Tanı ve Tedavi., Güncel Retina Dergisi
 • 29.09.2010, Ulusal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Erhan Dilek,BARDAK YAVUZ KAMİL,Ali Osman Oturak,DALDAL HATİCE,Çakmak Tuğba, Glokom hastalarında optik koherens tomografi ve görme alanı uyumu,
 • 29.09.2010, Ulusal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Dilek Erhan,BARDAK YAVUZ KAMİL,Oturak Ali Osman,DALDAL HATİCE,ARGUN MEHMET, Diyabetik hastaların optik koherens tomografi bulgularının karşılaştırılması,
 • 29.09.2010, Ulusal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Oturak Ali Osman,Tök Özlem,BARDAK YAVUZ KAMİL,TÖK LEVENT,DALDAL HATİCE, Üst limbik keratokonjonktivite bağlı korneal neovaskülarizasyonda subkonjonktival bevacizumabın etkinliği,
 • 29.09.2010, Ulusal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, ARGUN MEHMET,Tök Özlem,Kocaoğlu F,TÖK LEVENT,DALDAL HATİCE,Firdevs Örnek,BARDAK YAVUZ KAMİL, Parsiyel nazolakrimal kanal tıkanıklığında bikanaliküler silikon entübasyon etkinliği,
 • 29.09.2010, Ulusal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Tök Özlem,Ali Osman Oturak,TÖK LEVENT,BARDAK YAVUZ KAMİL, Parkinson hastalarında retina sinir lifi tabakası kalınlığı,
 • 29.09.2010, Ulusal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL,Tök Özlem,TÖK LEVENT, Prostat kanserinde kemoterapi sonrası gelişen bilateral santral retinal ven tıkanıklığı,
 • 26.06.2020, Uluslararası, International Council of Ophthalmology World Ophthalmology Congress 2020, BALIKOĞLU YILMAZ MELİKE,Doğanay Kumcu Nur,DALDAL HATİCE,Sarıtepe İmre Seher,Özgül Semiha,KÖSE TİMUR, May Ganglion Cell Complex Analysis Be a Marker for Glaucoma Susceptibility in Unilateral Fuchs Uveitis Syndrome?, Özet bildiri
 • 25.10.2017, Ulusal, TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongesi, DALDAL HATİCE,Suzan Doğruya,Türkyılmaz Mustafa,Oğuzhan Salış,Acar Mehmet, 0-1 Yaş Bebeklerde Göz Tarama Sonuçları,
 • 25.10.2017, Ulusal, TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Suzan Doğruya,Başer Esin,DALDAL HATİCE, Miyop Bireylerde Kontakt Lens ile Gözlük Camının Füzyon Amplitüdü Açısından Karşılaştırılması,
 • 25.10.2017, Ulusal, TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Suzan Doğruya,DALDAL HATİCE, Eksternal Dakriosistorinostomi ve Bikanaliküler Silikon Tüp Entübasyonu Sonuçlarımız,
 • 25.10.2017, Ulusal, TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Yiğit Musa,BARDAK YAVUZ KAMİL, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olgularında Posterior Vitreous Dekolmanı Sıklığı,
 • 13.06.2019, Uluslararası, 6nd International Symposium on Academic Studies in Health and Sport Sciences, DALDAL HATİCE, Epidemiological and Clinical Evaluation of Sports Related Ocular Injuries, Tam metin bildiri
 • 13.06.2019, Uluslararası, 6nd International Symposium on Academic Studies in Health and Sport Sciences, Türüdü Sevil,DALDAL HATİCE, Optical Coherans Tomography in Optic Disc Oedema, Tam metin bildiri
 • 11.11.2009, Ulusal, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özkaya Dilek,Demirkol Aykut,Ekim Mustafa Muhterem,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Gebelikte göziçi basınç değişimleri,
 • 11.11.2009, Ulusal, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim Mustafa Muhterem,Demirkol Aykut,Özkaya Dilek,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Silikon yağı bulunan gözlerde retinanın optik koherens tomografi ile incelenmesi,
 • 11.11.2009, Ulusal, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Özkaya Dilek,Mustafa Muhterem Ekim,Oturak Ali Osman,BARDAK YAVUZ KAMİL, Neovasküler glokomlu olgularda intravitreal bevacizumabın etkinliği,
 • 06.11.2019, Ulusal, TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türüdü Sevil,DALDAL HATİCE, Normal Popülasyonla Retinopatisi Olmayan Diyabet Hastalarının Optik Koherens Tomografi ile Retina Sinir Lifi Analizi, Özet bildiri
 • 06.11.2019, Ulusal, TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,BALIKOĞLU YILMAZ MELİKE, Psödoeksfoliasyon Varlığının İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonu Uygulanan Makula Dejenerasyonu olan Hastalarda Göz İçi Basıncı ve Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığına Etkisi, Özet bildiri
 • 06.11.2019, Ulusal, TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,türkyılmaz mustafa,BALIKOĞLU YILMAZ MELİKE,BERBEROĞLU UFUK, Diyabetik Makula Ödeminde Ranibizumab Yükleme Tedavisinin Görme İlişkili Yaşam Kalitesine Etkisi, Özet bildiri
 • 06.03.2020, Uluslararası, 3nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, DALDAL HATİCE,Gökmen Salıcı Ayla, Ocular Findings of Patients with Vitamin D Deficiency, Tam metin bildiri
 • 05.11.2014, Ulusal, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Bardak Handan,Ekim Mustafa Muhterem,BARDAK YAVUZ KAMİL, Üveite bağlı makula ödeminde kombine intravitreal bevacizumab ve triamsinolon asetonid tedavisi,
 • 05.11.2014, Ulusal, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Handan Bardak,Mustafa Muhterem Ekim,BARDAK YAVUZ KAMİL, Retinal ven tıkanıklığına bağlı makula ödeminde kombine intavitreal bevacizumab ve triamsinolon asetonid tedavisi,
 • 05.10.2011, Ulusal, TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Çakmak Tuğba,Tök Özlem,TÖK LEVENT,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Yaş tip makula dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab enjeksiyon sonuçlarımız,
 • 05.10.2011, Ulusal, TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, ARGUN MEHMET,TÖK LEVENT,Tök Özlem,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyon sonuçlarımız,
 • 05.10.2011, Ulusal, TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Özlem Tök,TÖK LEVENT,BARDAK YAVUZ KAMİL, Diyabetik makula ödeminde intravitreal bevacizumab tedavisinin santral makula kalınlığı ve santral retina duyarlılığı üzerine etkisi,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Oturak Ali Osman,Tığ Ufuk Şahin,DALDAL HATİCE,Dilek Erhan,BARDAK YAVUZ KAMİL, Pterjiumda otolog serum kullanımının gözyaşı fonksiyonlarına etkisi,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Dilek Erhan,Ufuk Şahin Tığ,Ali Osman Oturak,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, İnternal şalazyon tedavisinde cerrahi tekniklerin karşılaştırılması,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ali Osman Oturak,Tığ Ufuk Şahin,DALDAL HATİCE,Dilek Erhan,BARDAK YAVUZ KAMİL, Katarakt cerrahisinin schirmer testine etkisi,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Demirkol Aykut,Tığ Ufuk Şahin,Mustafa Muhterem Ekim,Özkaya Dilek,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Diyabetik gözlerde aksiyel uzunluk,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim Mustafa Muhterem,Tığ Ufuk Şahin,Demirkol Aykut,DALDAL HATİCE,BARDAK YAVUZ KAMİL, Kataraktlı gözlerde pupil dilatasyonunun biometrik lens gücü ölçümü üzerine etkisi,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Tığ Ufuk Şahin,Özkaya Dilek,Demirkol Aykut,BARDAK YAVUZ KAMİL, Pterjium cerrahisinin merkezi kornea kalınlığı üzerine etkisi,
 • , Ulusal, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, DALDAL HATİCE,Tığ Ufuk Şahin,Mustafa Muhterem Ekim,Demirkol Aykut,BARDAK YAVUZ KAMİL, Akne rozasealı olgularda oküler belirtiler ve bulguların görülme sıklığı,
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, DALDAL HATİCE, Göz Acillerinde Tanıdan Tedaviye Yaklaşım ve Yönetim, 2019, Akademisyen Kitabevi, 978-605-258-660-0