UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
HAKAN ARSLAN

 • Lisans

  1992 - 1996

  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2004 - 2005

  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (YL) (TEZLİ)
  Tarihsel ve ideolojik bir kavram olarak boş zamana sosyolojik bir bakış
 • Doktora

  2005 - 2011

  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİRCİLİK (DR)
  Sosyal dışlanma ve kentsel haklar bağlamında Türkiye’xxde kentsel dönüşüm: İzmir - Narlıdere kentsel yenileme uygulaması (Narkent projesi) örneği
 • Önlisans

  2008 - 2010

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 80.0
 • YDS - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 65.00000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Sosyoloji

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ - -
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ - ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2017

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ - SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ - UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) - CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2011

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2019 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2017 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2017 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2017 -

 • ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdür Yardımcısı

  2016 - 2016

 • 2019

  Yüksek Lisans - KASIM YAĞMUR
  Farklı İki Site Yerleşiminin Sosyo-Ekonomik, Kültürel ve Yurttaş Öz-yeterliliği Açısından Karşılaştırılması: Uşak TOKİ ve Memur-Sen Konutları Örneği
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Yerel Yönetimler - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Tez Çalışması II - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Uzmanlık Alan Dersi II - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutları - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Kentleşme ve Çevre - Lisans, 2019-2020
 • Urban Sociology - Lisans, 2019-2020
 • Toplumbilim - Lisans, 2019-2020
 • Kent Ekonomisi - Lisans, 2019-2020
 • İmar Hukuku - Lisans, 2019-2020
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri - Lisans, 2019-2020
 • Etkili İletişim Becerileri - Lisans, 2019-2020
 • Uzmanlık Alan Dersi I - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Tez Çalışması I - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Ekonomik Boyutları - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Kent Sosyolojisi - Lisans, 2019-2020
 • Sosyolojik Kuramlar - Lisans, 2019-2020
 • Konut Politikaları - Lisans, 2019-2020
 • Türkiye Üzerine Sosyolojik Araştırmalar I - Lisans, 2019-2020
 • Kır Sosyolojisi - Lisans, 2019-2020
 • Kent ve Sanayi İlişkisi - Lisans, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri - Lisans, 2018-2019
 • Etkili İletişim Becerileri - Lisans, 2018-2019
 • Yerleşmeler tarihi - Lisans, 2018-2019
 • Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Ekonomik Boyutları - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Türkiye Üzerine Sosyolojik Araştırmalar II - Lisans, 2018-2019
 • Kent Sosyolojisi - Lisans, 2018-2019
 • Yerel Yönetimler - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BOYUTU - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Türkiye Üzerine Sosyolojik Araştırmalar I - Lisans, 2018-2019
 • Kır Sosyolojisi - Lisans, 2018-2019
 • Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Etkili İletişim Becerileri - Lisans, 2017-2018
 • Türkiye Üzerine Sosyolojik Araştırmalar - Lisans, 2017-2018
 • Kır Sosyolojisi - Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME TEZİ I - Lisans, 2016-2017
 • eğitim psikolojisi - Lisans, 2016-2017
 • NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • Türkiyede Sosyolojik Düşünce Tarihi - Lisans, 2016-2017
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2015-2016
 • Türkiye'de Sosyolojik Düşünce Tarihi - Lisans, 2015-2016
 • Niceliksel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2015-2016
 • Bitirme Tezi I - Lisans, 2015-2016
 • Bitirme Tezi II - Lisans, 2015-2016
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yazım Teknikleri - Lisans, 2015-2016
 • Kent Sosyolojisi - Lisans, 2015-2016
 • Kır Sosyolojisi - Lisans, 2015-2016
 • KIR SOSYOLOJİSİ - Lisans, 2014-2015
 • SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ - Lisans, 2014-2015
 • KENT SOSYOLOJİSİ - Lisans, 2014-2015
 • TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE TARİHİ - Lisans, 2014-2015
 • NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2014-2015
 • METODOLOJİ - Lisans, 2014-2015
 • SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ - Lisans, 2013-2014
 • KENT SOSYOLOJİSİ - Lisans, 2013-2014
 • TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE TARİHİ - Lisans, 2013-2014
 • NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2013-2014
 • Niceliksel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2013-2014
 • Türkiye'de Sosyolojik Düşünce Tarihi - Lisans, 2013-2014
 • Metodoloji - Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yazım Teknikleri - Lisans, 2013-2014
 • Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri - Lisans, 2013-2014
 • Kent Sosyolojisi - Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2012-2013
 • İletişim Psikolojisi - Lisans, 2012-2013
 • Türkiye'de Sosyolojik Düşünce Tarihi - Lisans, 2012-2013
 • Kent Sosyolojisi - Lisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2019, ARSLAN HAKAN, BELEDİYE HİZMET VE YÖNETİMİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ ARAŞTIRMASI: ÇANKIRI ÖRNEĞİ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÇETİN ENSAR,DİL KEMAL,YAZICI SEDAT,ARSLAN HAKAN, Aktif Yurttaşlık İle Dindarlık Durumu Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesin, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ARSLAN HAKAN, Normatif ve popüler dindarlığın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Çankırı örneği, İslami Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, DİL KEMAL,YAZICI SEDAT,ARSLAN HAKAN,ÇETİN ENSAR, Eleştirel Düşünme İle Aktif Yurttaşlık İlişkisi Üzerine Nicel Bir Çalışma, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, ARSLAN HAKAN,YAZICI SEDAT,DİL KEMAL,ÇETİN ENSAR, KIRSAL ALANDA AKTİF YURTTAŞLIK:SOSYOLOJİK BİR İNCELEME, The Journal of Academic Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2017, YAZICI SEDAT,ARSLAN HAKAN,ÇETİN ENSAR,DİL KEMAL, Aktif Yurttaşlık Ölçme Aracının Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, ARSLAN HAKAN,DİL KEMAL,ÇETİN ENSAR,YAZICI SEDAT, Active citizenship self-efficacy scale: A reliability and validity study Aktif yurttaşlık öz-yeterlik ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması, Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2016, ARSLAN HAKAN, Köy sakinlerinin Gelecekten beklentilerinde Köyün Yeri Çankırı Ünür Köyü Örneği, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ARSLAN HAKAN,Mergen Haluk,Erdoğmuş Mergen Berna,Arslan Ebru,Ayyıldız Ümit, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE BENLİK SAYGISI PUANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, e-Journal of New World Sciences Academy
 • Uluslararası Hakemli 2016, erdoğmuş mergen berna,ARSLAN HAKAN,arslan ebru,mergen haluk,ertürk turgut sibel,bernstein ira h, Turkish Validity and Reliability of The Quick Inventory of Depressive Symptomatology Adolescent Version QIDS A17 SR In Comparison with The Beck Depression Inventory II Among Late Adolescents, KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2015, ARSLAN HAKAN, Farklı Gelir Gruplarına Yönelik TOKİ Konutlarında Komşuluk İlişkileri ve Konut ve Çevresinden Memnuniyet, Hitit Üniversitesi SBE Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ARSLAN HAKAN, Kentsel Dönüşüm Süreçlerinin Kentsel Haklar Temelinde Değerlendirilmesi Gerekliliği, KMU SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2014, ARSLAN HAKAN, Üniversite öğrencilerinin boş zaman değerlendirme tercihleri Çankırı Karatekin Üniversitesi örneği, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2014, ARSLAN HAKAN,Önce Merve, Yerel Yönetimlerde Çalışanların Örgütsel Bağlılığı Üzerine Bir İnceleme Çankırı Belediyesi Örneği, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (ITOBIAD)
 • Ulusal Hakemli 2014, ARSLAN HAKAN, Çankırı Üniversitesi Öğrencilerinin Kente Ekonomik Katkısı ve Öğrenci Harcamalarının Farklı Değişkenler Açısından Analizi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ARSLAN HAKAN, Türkiye nin kentleşme sürecinde konut politikalarının evrimi, Uluslararası Hakemli Akademik Bakış Sosyal Bilimler E- Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, MERGEN HALUK,ARSLAN HAKAN,ERDOĞMUŞ MERGEN BERNA,ARSLAN EBRU, Öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik tutum ve kaygıları, NWSA- Education Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2014, ARSLAN HAKAN,ALTINTAŞ GÜLŞEN, Engellilerin Çalışma Yaşamına Katılımını Arttırarak ToplumlaKaynaşmalarını Sağlamayı Hedefleyen Bir Model Önerisi, Çankırı karatekin Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, ARSLAN HAKAN, Kentsel dönüşüm ve sosyal dışlanma: Narlıdere kentsel yenileme projesinin sosyal dışlanma ekseninde incelenmesi, Sosyoloji Araştırmaları dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, MERGEN HALUK,ARSLAN HAKAN,arslan ebru,erdoğmuş mergen berna,ÖNGEL KURTULUŞ,AYYILDIZ ÜMİT, Assessment of Anxiety Levels among Teacher Candidate University Students by Different Variables Example of Demirci, Smyrna Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2004, ARSLAN HAKAN,AYYILDIZ ÜMİT,Öncül Hakan,İliker Melek, Toplumun Yeniden İnşaası Köy Enstitüleri, Çukurova üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 28.09.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, DİL KEMAL,YAZICI SEDAT,ÇETİN ENSAR,ARSLAN HAKAN, Demokrasi, Eleştirel Düşünme ve Katılımcı Yurttaşlık, Özet bildiri
 • 26.10.2019, Uluslararası, Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, ARSLAN HAKAN, KOMŞU: BİZDEN BİRİ Mİ, OLAĞAN ŞÜPHELİ Mİ?, Tam metin bildiri
 • 26.10.2019, Uluslararası, Uluslararası 29 Ekim Bilimsel ARaştırmalar Sempozyumu, ARSLAN HAKAN, 1980 SONRASI KIR SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI, Tam metin bildiri
 • 21.12.2019, Uluslararası, 4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, YAZICI SEDAT,ÇETİN ENSAR,ARSLAN HAKAN,DİL KEMAL, Aktif Yurttaşlık Davranışını Belirleyen Değişkenlerin Tespiti Üzerine Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 21.05.2015, Uluslararası, International Research Conference, ARSLAN HAKAN,TANRIVERDİ FATMA CEYDA, Creating the New Citizen through Building the New Capital City, Tam metin bildiri
 • 20.04.2018, Uluslararası, 3. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, ARSLAN HAKAN, Türkiye’de Köy Sosyolojisi Alan Araştırmaları: 1960’lar, Tam metin bildiri
 • 20.04.2018, Uluslararası, 3. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, ARSLAN HAKAN,YAZICI SEDAT,ÇETİN ENSAR,DİL KEMAL, Kırsal alanın Aktif Yurttaşı: Köylerde Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, EYFOR-8, ÇETİN ENSAR,YAZICI SEDAT,ARSLAN HAKAN,DİL KEMAL, Dindarlık ile Aktif Yurttaşlık Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi, Özet bildiri
 • 19.05.2016, Uluslararası, 1. International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences (Ibad), ARSLAN HAKAN, Türkiye de Köy Sosyolojisinin Gelişim Evreleri Bir Dönemselleştirme Denemesi, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, DİL KEMAL,YAZICI SEDAT,ÇETİN ENSAR,ARSLAN HAKAN, Kırsal Alanda Aktif Yurttaşlık: sosyolojik Bir Alan Araştırması, Özet bildiri
 • 11.12.2015, Uluslararası, 7. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, ARSLAN HAKAN, Yoksul Sokağın Sakini Sokak Çocuğu, Tam metin bildiri
 • 09.11.2018, Uluslararası, Al Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ARSLAN HAKAN, Çankırı’xxnın 11 Köyünde Köy İçi ve Hane İçi İlişkiler ve Köy Algısı, Tam metin bildiri
 • 09.11.2018, Uluslararası, Al Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ARSLAN HAKAN, 1960-1979 arasında Türkiye’xxde kır sosyolojisine yön vermiş köy araştırmaları, Tam metin bildiri
 • 09.11.2018, Uluslararası, Al Farabi 3. Uluslararası sosyal Bilimler Kongresi, DİL KEMAL,YAZICI SEDAT,ÇETİN ENSAR,ARSLAN HAKAN, Eleştirel düşünme ile yurttaşlık bilinci arasındaki ilişkiye kuramsal bir yaklaşım, Tam metin bildiri
 • 09.11.2018, Uluslararası, Al Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, DİL KEMAL,YAZICI SEDAT,ÇETİN ENSAR,ARSLAN HAKAN, Aktif Yurttaşlık ile Eleştirel Düşünme İlişkisine Yönelik Yordayıcı Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 07.04.2016, Ulusal, Din ve Trafik Sempozyumu, ARSLAN HAKAN, Sosyoloji Öğrencilerinin Trafik Kazalarının Nedenleri Hakkındaki Görüşleri ve Trafikte Farkındalık Düzeyleri, Tam metin bildiri
 • 04.11.2016, Uluslararası, 2. ınternational Conference on Social Science and Education Research, ARSLAN HAKAN, Mevsimlik Tarım İşçiliğini Kırsal Yoksulluk Perspektifinden Anlamak, Tam metin bildiri
 • 02.01.2020, Ulusal, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu, ARSLAN HAKAN, Kent Güvenliğinin Kentsel Haklar ve Sorumluluklar Ekseninde Düşünülmesi, Tam metin bildiri
 • 01.03.2018, Uluslararası, Uluslararası Antalya Kongresi, ARSLAN HAKAN, TÜRKİYE’DE KIR SOSYOLOJİSİNİN GELİŞİMİNDE ANTALYA KÖY ARAŞTIRMALARI, Özet bildiri
 • 01.02.2008, Uluslararası, Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, ARSLAN HAKAN, Yoksulluk Eğitim İlişkisinde Eğitimden Beklenenler, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, ARSLAN HAKAN, Şehir ve Güvenlik, 2020, Polis Akademisi Yayınları, 978-605-7822-59-8
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ARSLAN HAKAN, Türkiye’de Kır Sosyolojisi Araştırmaları, 2019, Siyasal Yayınları, 978-605-7877-07-9
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ARSLAN HAKAN, Antalya Kitabı Selçuklu’dan Cumhuriyet’e Sosyal Bilimlerde Antalya, 2018, Palet Yayınları, 978-605-2338-71-1
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ARSLAN HAKAN, Current Debates on Sociology Anthropology, 2017, IJOPEC Publication, 978-1-912503-11-7
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ARSLAN HAKAN, Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu, 2016, Polis Akademisi Yayınları, 9786054619290
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ARSLAN HAKAN, Din ve Trafik, 2016, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayıınları, 978-605-88773-7-5
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, ARSLAN HAKAN, Gündelik Hayat Sosyolojisi Açısından Suç ve SUç Korkusu, 2015, Hegem Yayınları, 978-605-9104-05-0
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları (itobiad) , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • MetropolisÖrenyeri Arkeolojik Kazı Projesi

  01.08.2003 - 30.08.2003

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Eleştirel Düşünme ve Katılımcı Yurttaşlık Hakkında Uygulamalı Bir Çalışma

  10.03.2017 - 28.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1214 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Dindarlık ile Aktif Yurttaşlık Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi

  24.03.2017 - 28.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1103 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Kırsal Alanda Aktif Yurttaşlık Sosyolojik Bir Alan Araştırması

  09.03.2016 - 26.12.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3.285 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 15.75
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • SOSYAL DIŞLANMA KENTSEL POLİTİKALAR VE AVRUPA KENTSEL ŞARTI EKSENİNDE KENTSEL HAKLAR

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 19000
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı