UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
HACER GÜNGÖRDÜ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR.
 • Lisans

  2000 - 2006

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2015 -

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ (YL) (TEZLİ)
 • - İngilizce

  -

  İngilizce -
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Bilgi ve Belge Yönetimi

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ -
 • SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER - Önlisans, 2018-2019
 • TIBBİ DOKÜMANTASYON - Önlisans, 2018-2019
 • TIBBİ DOKÜMANTASYON 4 - Önlisans, 2018-2019
 • TIBBİ DOKÜMANTASYON 1 - Önlisans, 2018-2019
 • SEKRETERLİK TEKNİKLERİ - Önlisans, 2018-2019
 • MESLEKİ YAZIŞMA UYGULAMALARI 1 - Önlisans, 2018-2019
 • MESLEKİ YAZIŞMA UYGULAMALARI - Önlisans, 2018-2019
 • MESLEK ETİĞİ - Önlisans, 2018-2019
 • hızlı okuma ve anlama teknikleri - Önlisans, 2017-2018
 • tıbbi dokümantasyon 4 - Önlisans, 2017-2018
 • meslek etiği - Önlisans, 2017-2018
 • sekreterlik teknikleri - Önlisans, 2017-2018
 • tıbbi dokümantasyon - Önlisans, 2017-2018
 • iletişim - Önlisans, 2016-2017
 • mesleki yazışma uygulamaları - Önlisans, 2016-2017
 • mesleki yazışma uygulamaları 1 - Önlisans, 2016-2017
 • sağlık hizmetlerinde halkla ilişkiler - Önlisans, 2016-2017
 • tıbbi dokümantasyon 1 - Önlisans, 2016-2017
 • hızlı okuma ve anlama teknikleri - Önlisans, 2015-2016
 • tıbbi dokümantasyon - Önlisans, 2015-2016
 • tıp kütüphaneciliği - Önlisans, 2015-2016
 • tıbbi dokümantasyon 4 - Önlisans, 2015-2016
 • meslek etiği - Önlisans, 2015-2016
 • tıbbı dokümantasyon 2 - Önlisans, 2015-2016
 • sekreterlik teknikleri - Önlisans, 2015-2016
 • iletişim - Önlisans, 2014-2015
 • araştırma yöntem ve teknikleri - Önlisans, 2014-2015
 • tıbbi arşivcilik - Önlisans, 2014-2015
 • mesleki yazışma uygulamaları 1 - Önlisans, 2014-2015
 • tıbbi dokümantasyon 3 - Önlisans, 2014-2015
 • meslek etiği - Önlisans, 2014-2015
 • sağlık hizmetlerinde halkla ilişkiler - Önlisans, 2014-2015
 • tıbbi dokümantasyon 1 - Önlisans, 2014-2015
 • sekreterlik teknikleri - Önlisans, 2013-2014
 • meslek etiği - Önlisans, 2013-2014
 • tıbbi dokümantasyon 1 - Önlisans, 2013-2014
 • On parmak klavye - Önlisans, 2013-2014
 • 05.05.2016, Uluslararası, II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi, GÜNGÖRDÜ HACER, Kütüphane kullanım alışkanlığı: Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğrencileri Örneği, Özet bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, 1st International Health Science and Life., ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,GÜNGÖRDÜ HACER,SAĞCAN HATİCE, Determination of social media usage behaviors in academics: Pilot study, Özet bildiri
 • , Ulusal, I. ULUSLARARASI BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ, HACER GÜNGÖRDÜ, ÖZGÜR POLAT, KÜTÜPHANLERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ, Özet bildiri