UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
HABİL ŞENTÜRK

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1972 - 1976

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • Bütünleşik Doktora

  2014 - 2018

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Psikoloji Açısından Hz. Peygamberin İbadet Hayatı
 • ÜDS - Arapça

  1991 - Bahar

  Arapça - 70
 • İlahiyat Temel Alanı
  Felsefe ve Din Bilimleri

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • PROFESÖR - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2016

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2011

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 2006

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  1983 - 1994

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2015 - 2016

 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2014 - 2015

 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2014 - 2015

 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2011 - 2014

 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  1996 - 1999

 • 2019

  Yüksek Lisans - SONGÜL DEMİREL
  Kur'an ve hadisler ışığında nifâk ve münâfığın psikolojisi
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Doktora - KUDRET BULUT
  Din görevlilerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları üzerine bir araştırma (İç Batı Anadolu bölümü örneği)
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MUHAMMED TALHA KAHRAMAN
  Hz. Ömer'in kişiliği ve dindarlığı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MERVE EDİN SÖYLER
  Hz. Aişe'nin kişiliği ve dindarlığı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MUHAMMET ORHAN YARDIMCI
  Dinî nitelikli sembollerin psikososyal etkisi
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - AYŞEGÜL TURGUT
  İlk yetişkinlerde dua tutumları-psikolojik iyi olma ilişkisi
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - OSMAN ÖZKAN
  Öfke kontrolü ve dindarlık ilişkisi
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - MUSTAFA KEMAL KARABACAK
  Aile içi çatışma ve anlaşmazlıkların çözümünde dini danışmanlığın önemi
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - EMİNE EFENDİOĞLU
  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın dini şahsiyeti
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - MAHMUT KURNAZ
  İlk yetişkinlerde dini yönelim - mutluluk ilişkisi
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - SERAP ŞEN
  Erik Erikson'un birey ve din anlayışı
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - MEHMET GÖZLÜKAYA
  Lise öğrencilerinde anne baba tutumlarının dini yönelime etkisi (Denizli örneği)
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ALİ AKTAŞ
  Ahmet Hamdi Akseki'nin dini şahsiyeti
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - ÜMRAN ERKORKMAZ
  Evliliğin sürdürülmesinde duygusal ve dini motivasyonlar üzerine bir araştırma: Düzce örneği
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - RAMAZAN ÇOBAN
  Lise öğrencilerinde dindarlık ve sanal bağımlılık arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Burdur Gölhisar örneği)
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - OKAN TOKAT
  Ortaöğretim öğrencilerinde kaygı ve dindarlık ilişkisinin incelenmesi: Denizli örneği
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - FEYZA KAHVECİOĞLU KARACA
  Din hizmetlerinde dini danışmanlık ve rehberlik
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - HALDUN NALBANT
  Üniversite öğrencilerinde dindarlık ile başarı algısı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (MAKÜ örneği)
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2002

  Yüksek Lisans - AYHAN ERGÜN
  Kur`an kursu öğrencilerinde dini tutum ve davranışlar (Isparta örneği)
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1999

  Yüksek Lisans - İLHAN TOPUZ
  Üniversite öğrencilerinde dini tutum ve davranışlar (Süleyman Demirel Üniversitesi örneği)
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1997

  Yüksek Lisans - SIDIKA ALBAYRAK
  Mustafa Şekip Tunç'da din psikolojisi
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Dini Danışmanlık - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Değerler ve Din - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • İbadet Psikolojisi - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Değerler Psikolojisi - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Din Psikolojisi - Lisans, 2013-2014
 • Dini Danışmanlık - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Değerler ve Din - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • İbadet Psikolojisi - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Değerler Psikolojisi - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Din Psikolojisi - Lisans, 2012-2013
 • İbadet Psikolojisi - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Değerler Psikolojisi - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Din Psikolojisi - Lisans, 2011-2012
 • Değerler Psikolojisi - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • İbadet Psikolojisi - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • Din ve Şahsiyet İlişkileri - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • Psikolojinin Temel Kavramları - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler - Lisans, 2010-2011
 • Din Psikolojisi - Lisans, 2010-2011
 • Dini-Ahlaki Gelişim ve Öğrenme - Lisans, 2010-2011
 • Değerler Psikolojisi - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • İbadet Psikolojisi - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Din ve Şahsiyet İlişkileri - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Psikolojinin Temel Kavramları - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler - Lisans, 2009-2010
 • Din Psikolojisi - Lisans, 2009-2010
 • Dini-Ahlaki Gelişim ve Öğrenme - Lisans, 2009-2010
 • Uluslararası Hakemli 2014, ŞENTÜRK HABİL, Hayatın Anlamı ve Din, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, ŞENTÜRK HABİL, Küreselleşme Çağında İnsan Din ve Medeniyet Kavramlarına Psikososyal Açıdan Bir Bakış, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, ŞENTÜRK HABİL, Sosyal İlişkilerde Saygı Kavramı Psikoloji ve Din Açısından Bir Bakış, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, ŞENTÜRK HABİL, İletişim Psikolojisi Açısından İslâm ın Bazı Ahlakî Davranış ve Değerlerinin Analizi, İslamî Araştırmalar
 • Ulusal Hakemli 2004, ŞENTÜRK HABİL, Namaz İbadetinin Uyandırdığı Duygu ve Düşünceler Üzerine Pilot Bir Araştırma SDÜ İlahiyat Fakültesi Örneği, SDÜİF Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2004, ŞENTÜRK HABİL, İlahiyatçı veya Din Eğitimcilerinin Sosyal Yönü Üzerine, Tabula Rasa
 • Ulusal Hakemli 2004, ŞENTÜRK HABİL, Freud un Psikoloji ve Din Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım, Dini Araştırmalar
 • Ulusal Hakemli 1994, ŞENTÜRK HABİL, İbadetin Manası ve Fonksiyonları Üzerine Psikolojik Bir Bakış Denemesi, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1985, ŞENTÜRK HABİL, İbadetin Mahiyeti ve Şahsiyet Gelişimindeki Fonksiyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1983, ŞENTÜRK HABİL, Ölüm Gerçeği ve Allah İnancı, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 24.09.2009, Uluslararası, Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009, ŞENTÜRK HABİL, Küreselleşme Çağında İnsan Din ve Medeniyet Küresel Diyalog, Tam metin bildiri
 • 21.10.1987, Ulusal, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu, ŞENTÜRK HABİL, İlahiyatçıların Eğitim Öğretimle İlgili Mesleki Genel Problemleri, Tam metin bildiri
 • 19.04.2001, Ulusal, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, ŞENTÜRK HABİL, Hz Peygamber in Şemail ve Şahsiyeti 19 20 Nisan 2001 Isparta 2002 s, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, ŞENTÜRK HABİL,YAŞAR HÜSEYİN,ÇETİN ÖZER,PARLAK ORHAN, Din Eğitiminde/İlahiyatlarda Baranşlaşmaya Duyulan İhtiyaç, Özet bildiri
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, Eğitim Psikolojisi, 2018, İz Yayıncılık, 9786053263432
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, İslami Hayatın Psikolojik Temelleri, 2017, İZ YAYINCILIK, 978-975355-760-3
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, Din Psikolojisine Giriş, 2017, İZ YAYINCILIK, 9789753557597
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, İslami Hayatın Psikolojik Temelleri, 2013, İz Yayıncılık, 978-975-355-760-3
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, Din Psikolojisine Giriş, 2013, İz Yay., 978-975-355-759-7
 • Ulusal 2011, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, Yahya Kemal ve Din, 2011, Hondu Yay.,
 • Ulusal 2010, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, Din Psikolojisine Giriş, 2010, İZ YAYINCILIK, 978-975-355-759-7
 • Ulusal 2010, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, İslami Hayatın Psikolojik Temelleri, 2010, İz Yay., 978-975-355-760-3
 • Ulusal 2009, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, İbadet Psikolojisi, 2009, İz Yayıncılık, 9789753554398
 • Ulusal 2008, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, İslami Hayatın Psikolojik Temelleri, 2008, Tuğra Ofset, 9752707505
 • Ulusal 2008, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, İbadet Psikolojisi, 2008, İz Yay., 978-975-355-439-8
 • Ulusal 2003, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, Eğitim Psikolojisi, 2003, Tuğra Ofset,
 • Ulusal 1999, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, Eğitim Psikolojisi, 1999, Tuğra Matbaası, 0
 • Ulusal 1997, Bilimsel Kitap, ŞENTÜRK HABİL, Din Psikolojisi, 1997, Esra Yayınları, 0