UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SACİDE GÜZİN MAZMAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2002 - 2007

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2009

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Sosyal ağların benimsenme süreci ve eğitsel bağlamda kullanımı
 • Doktora

  2009 - 2013

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)
  Programlama performansını etkileyen faktörlerin bilişsel tabanlı bireysel farklılıklar temelinde modellenmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2006 - Güz

  İngilizce - 81,25
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2014

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2014 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - YALÇIN ATLI
  Sınıf Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ile Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - SERCAN ÖZEN
  Farklı BÖTE öğretim programlarında öğrenim gören öğrencilerin sorunları ve mesleki kaygılarının incelenmesi
  Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Bilgisayar-II - Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Bilimlerinde İleri İstatistik - Doktora, 2018-2019
 • Eğitim İstatistiği ve Eğitim Araştırmaları - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2018-2019
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2018-2019
 • TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ - Lisans, 2018-2019
 • Bilgisayar-I - Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Bilimlerinde İleri İstatistik - Doktora, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Özel Öğretim Yöntemleri I - Lisans, 2018-2019
 • İçerik Yönetim Sistemleri - Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Bilimlerinde İleri İstatistik - Doktora, 2017-2018
 • TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • BİLGİSAYAR II - Lisans, 2017-2018
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2017-2018
 • Özel Öğretim Yöntemleri I - Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Bilişim Teknolojileri II - Lisans, 2017-2018
 • Temel Bilgisayar Bilimleri II - Lisans, 2017-2018
 • Nitel ve Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri - Doktora, 2017-2018
 • Eğitim İstatistiği - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • BİLGİSAYAR II - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki İngilizce - Lisans, 2016-2017
 • Temel Bilgisayar Bilimleri II - Lisans, 2016-2017
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2016-2017
 • Eğitimde Bilişim Teknolojileri Entegrasyonu - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • PSİKOLOJİK TESTLER - Lisans, 2015-2016
 • TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ - Lisans, 2015-2016
 • BİLGİSAYAR II - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Bilgisayar I - Lisans, 2014-2015
 • BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA - Lisans, 2014-2015
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II - Lisans, 2014-2015
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • İleri İstatistik - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ NİCEL VERİ ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Temel Bilgisayar Bilimleri II - Lisans, 2014-2015
 • Ulusal Hakemli, ALTUN ARİF,MAZMAN SACİDE GÜZİN, E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA ALGILANAN KARMAŞIK GÖREV PERFORMANS ÖLÇEĞİ, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
 • Uluslararası Hakemli, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Does it matter being innovative: Teachers’ technology acceptance, Education and Information Technologies
 • Uluslararası Hakemli, MAZMAN SACİDE GÜZİN, A Structural Model for Relationship between Web Pedagogic Content Knowledge and Technology Acceptance of Preservice Teachers, Malaysian Online Journal of Educational Technology
 • Ulusal Hakemli, Soyuçok Mehmet,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Ortaokul Öğrencilerinin Ekran Okumaya Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Türkiye Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, MAZMAN SACİDE GÜZİN,YOLERİ SİBEL, Erken Çocuklukta Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, özen sercan,MAZMAN SACİDE GÜZİN,HORZUM MEHMET BARIŞ, FARKLI BÖTE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI VE MESLEKİ KAYGILARININ İNCELENMESİ, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, Individual Differences in Learning Computer Programming: A Social Cognitive Approach, Contemporary Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli, BİRGİN OSMAN,MAZMAN SACİDE GÜZİN,Uzun Kübra,Göksu Büşra,Yıldırım Elif Seval,Gümüş Büşra, Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, International Online Journal of Educational Sciences
 • Uluslararası Hakemli, MAZMAN SACİDE GÜZİN,BİRGİN OSMAN,göksu büşra,uzun kübra,gümüş büşra,peker elif seval, Matematik Dersine Bağlılık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, USLUEL YASEMİN,KOKOÇ MEHMET,ÇIRALI SARICA HATİCE,MAZMAN SACİDE GÜZİN, English version of Social Networks Adoption Scale A validation study, Telematics and Informatics
 • Uluslararası Hakemli, ALTUN ARİF,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Identifying latent patterns in undergraduate Students programming profiles, Smart Learning Environments
 • Uluslararası Hakemli, ILGAZ HALE,MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, A Cross Cultural Perspective on Information Communication Technologies Learning Survey, Technology, Knowledge and Learning
 • Ulusal Hakemli, MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, Programlama – I Dersinin BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin ÖzYeterlilik Algıları Üzerine Etkisi, Öğretim Teknolojileri Öğretmen Eğitimi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, CANGÖZ BANU,ALTUN ARİF,AŞKAR PETEK,BARAN ZEYNEL,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Examining the visual screening patterns of emotional facial expressions with gender age and lateralization, Journal of Eye Movement Research
 • Uluslararası Hakemli, MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, Individual Differences in Spatial Orientation Performances An Eye Tracking Study, World Journal on Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli, KÖSEOĞLU PINAR,MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF,EFENDİOĞLU AKIN, Learning from Animation Smooth Pursuits of Synaptic Transmission of an Impulse with Contextual Cues, World Journal on Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli, AŞKAR PETEK,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri nin Türkçeye Uyarlama Çalışması, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Uluslararası Hakemli, ALTUN ARİF,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Türkçe Formumun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, mazman sacide güzin, altun arif, Modeling Cognitive Strategies with Complex Task Performing Process, The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)
 • Uluslararası Hakemli, MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN, Gender Differences in Using Social Networks, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli, MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Süreçlerine Entegrasyonu Göstergeler ve Modeller, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
 • Ulusal Hakemli, YENİAD MUSTAFA,MAZMAN SACİDE GÜZİN,TÜZÜN HAKAN,sedat akbal, Bir bölüm web sitesinin otantik görevler ve göz izleme yöntemi aracılığıyla kullanılabilirlik değerlendirmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, Tenbrink, T., D'Odorico, T., Hertzberg, C., Mazman, Sacide Güzin Meneghetti, C., Reshöft, N.& Yang, J., tutorial report Understanding spatial thought through language use, Journal Of Spatial Information Science
 • Uluslararası Hakemli, MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN, Modeling educational usage of Facebook, Computers Education
 • Uluslararası Hakemli, USLUEL YASEMİN,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Eğitimde Yeniliklerin Yayılımı Kabulü ve Benimsenmesi Sürecinde Yer Alan Öğeler Bir içerik Analizi Çalışması, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, USLUEL YASEMİN,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, USLUEL YASEMİN,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Adoption of Web 2 0 tools in distance education, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • 26.06.2013, Uluslararası, I. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), MAZMAN SACİDE GÜZİN, ALTUN ARİF, Programlama Dersinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Üzerine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 26.06.2013, Uluslararası, I. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), MAZMAN SACİDE GÜZİN, Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği nin İngilizceye Uyarlama Çalışması, Özet bildiri
 • 26.05.2015, Uluslararası, The International Journal of Arts & Sciences (IJAS), MAZMAN SACİDE GÜZİN, Examination Of University Students Online Information Searching Strategies, Özet bildiri
 • 26.04.2010, Uluslararası, 10th International Educational Technology Conference (IETC), MAZMAN SACİDE GÜZİN, USLUEL KOÇAK YASEMİN, Mazman S G Usluel Y K Çevik V 2010 Student s Reflections About Podcast Creation and Usage ProcesseS, Tam metin bildiri
 • 25.05.2011, Uluslararası, 11th International Educational Technology Conference, AŞKAR PETEK, ALTUN ARİF, CANGÖZ BANU, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Aşkar P Altun A Cangöz B Mazman S G 2011 E öğrenme İçin Ontoloji ve Bilişsel Profil Uygulamaları, Özet bildiri
 • 24.09.2010, Uluslararası, 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, MAZMAN SACİDE GÜZİN, AKBAL SEDAT, YENİAD MUSTAFA, Bölüm web sitelerinin kullanılabilirlik testi otantik kullanıcılarla ve otantik görevlerle bir durum çalışması, Tam metin bildiri
 • 23.06.2013, Uluslararası, 1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, Programlama –I Dersinin BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Programlama İlişkin ÖzYeterlilik Algıları Üzerine Etkisi, Özet bildiri
 • 22.09.2010, Uluslararası, 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, BOZKIR SELMAN, MAZMAN SACİDE GÜZİN, SEZER EBRU, Identification of User Patterns in Social Networks by Data Mining Techniques Facebook Case, Tam metin bildiri
 • 21.08.2011, Uluslararası, 16th European Conference on Eye Movements., CANGÖZ BANU, ALTUN ARİF, AŞKAR PETEK, BARAN ZEYNEL, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Cangöz B Altun A Aşkar P Baran Z Mazman S G 2011 Does the valence of emotional faces affect eye tracking measurements 21 25 August Université de Provence Marseille France, Özet bildiri
 • 21.04.2016, Ulusal, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ALAKURT TURGAY,KAHRAMAN MEHMET,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Öğrenmede Bulut Bilişim ve Eğitsel Google Uygulamaları, Özet bildiri
 • 21.04.2016, Uluslararası, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, DELEN İBRAHİM,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Eğitim Fakültelerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersinin Müfredattaki Yerinin Öğrenme Çıktılarına Etkisi, Özet bildiri
 • 21.04.2016, Ulusal, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Kara Mehmet,akar cüneyt,MAZMAN SACİDE GÜZİN, İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 19.11.2009, Uluslararası, The IADIS International Conference WWW /Internet, USLUEL KOÇAK YASEMİN, MAZMAN SACİDE GÜZİN, ARIKAN ARDA, Prospective Teachers Awareness of Collaborative Web 2 0 Tools, Tam metin bildiri
 • 19.10.2012, Uluslararası, International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2012), SÖNMEZ DUYGU, MAZMAN SACİDE GÜZİN, ALTUN ARİF, How Prior Knowledge and Colour Contrast Interfere Visual Search Processes in Novice Learners An Eye Tracking Study, Tam metin bildiri
 • 19.05.2017, Uluslararası, HumanitiesAnd Social Sciences Conference, YOLERİ SİBEL,MAZMAN SACİDE GÜZİN, The Adaptation Study of the ICT Use in Early Childhood Education Scale, Özet bildiri
 • 17.06.2010, Uluslararası, 13th International Conference "ICT in the Education of the Balkan Countries", Usluel Akman Yasemin, Kelecioğlu Hülya, Mazman Sacide Güzin, Comparative examination of computer and internet usage of PISA Balkan Countries, Özet bildiri
 • 16.05.2010, Uluslararası, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, USLUEL KOÇAK YASEMİN, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Öğretmen Adaylarının Web Kullanım Amaçları Yenilikçi Temkinli Olma Durumlarına Göre Farklılık Gösteriyor mu, Tam metin bildiri
 • 15.11.2010, Uluslararası, International Conference of Education, Research and Innovation, MAZMAN SACİDE GÜZİN, TÜZÜN HAKAN, AKBAL SEDAT, YENİAD MUSTAFA, Usability testing of departmental web sites a case study with authentic users and authentic tasks, Tam metin bildiri
 • 15.10.2010, Uluslararası, IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2010), MAZMAN SACİDE GÜZİN, ALTUN ARİF, Individual differences in different level mental rotation tasks an eye movement study, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin WebPedagojik İçerik Bilgileri ve Teknoloji KabulDüzeyine İlişkin Algıları, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, International Education Research and Teacher Education Congress, Bitir Tufan,MAZMAN SACİDE GÜZİN,KARGIN TOLGA, Sınıf Öğretmenlerinin Harf Öğretiminde Bilişim Teknolojilerini ve Sosyal Ağlari Kullanım Durumları, Özet bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5thInternational Instructional Technologies Teacher Education Symposium, MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, E-Öğrenme Ortamlarında Algılanan Karmaşık Görev Performans Ölçeği, Özet bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, MAZMAN SACİDE GÜZİN,YOLERİ SİBEL, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımları, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Ulusal, IVth International Eurasian Educational Research Congress, ALAKURT TURGAY,MAZMAN SACİDE GÜZİN,KAHRAMAN MEHMET, Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri: Bilgisayar ve Çevrimiçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlilik Algısının Rolü, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Atlı Yalçın,MAZMAN SACİDE GÜZİN,Akar Cüneyt, İlkokul 4 sınıf öğretmenlerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi, Özet bildiri
 • 07.10.2009, Uluslararası, 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu., M KEMAL KARAMAN, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Farklı Akademik Birimlere ve Cinsiyetlere Göre Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Becerileri, Tam metin bildiri
 • 07.10.2009, Uluslararası, 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu., USLUEL KOÇAK YASEMİN, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Eğitimde Yeniliklerin Yayılımı Kabulü Ve Benimsenmesi Sürecinde Önemli Rol Oynayan Ögeler 7 9 Ekim Trabzon Türkiye, Tam metin bildiri
 • 07.03.2019, Uluslararası, Reconceptualising Early Childhood Literacies: An International Conference, KARGIN TOLGA,DURAN EROL,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Reading and Reproducing Fairy Tales with a Critical Lens, Özet bildiri
 • , Uluslararası, 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), MAZMAN SACİDE GÜZİN, Benimseme Sürecinde Bireylerin Temkinlilik ya da Yenilikçiliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçme Aracı, Tam metin bildiri
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, ALAKURT TURGAY,KAHRAMAN MEHMET,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı, 2016, Pegem, 6053183563
 • Uluslararası, Kitap Tercümesi, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Nitel Veri Analizi, 2015, pegem akademi, 9786053181415
 • Uluslararası, Kitap Tercümesi, MAZMAN SACİDE GÜZİN,aliye ılgu karabulut, Nitel Veri Analizi, 2015, pegem akademi, 9786053181415
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, MAZMAN SACİDE GÜZİN, ARİF ALTUN, Research Methods in e Learning Systems, 2011, New York: Springer,
 • Uluslararası, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, BOZKIR AHMET SELMAN,MAZMAN SACİDE GÜZİN,SEZER EBRU, Technological Convergence and Social Networks in Information Management, 2010, Springer Berlin Heidelberg, 978-3-642-16032-5
 • Ulusal, Ders Kitabı, USLUEL KOÇAK YASEMİN, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Bilgisayara Giriş, 2009, Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Bilgisayara Giriş, 9786055863234
COMPUTERS EDUCATION , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
SDU International Journal of Educational Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Sakarya University Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
The International Review of Research in Open and Distributed Learning , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
The Turkish Online Journal of Educational Technology , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Sakarya University Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
 • 2009

  2211- TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu

  TÜBİTAK
 • 2007

  2210- TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

  TÜBİTAK