UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
GÜNNUR AYDOĞDU

 • Lisans

  1987 - 1991

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1995 - 1997

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI
  Amasya mezartaşları
 • Doktora

  2008 - 2013

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DR)
  Kahramanmaraş Müzesi'ndeki İslam dönemi sikkeleri (Osmanlı dönemine kadar)
 • YDS - İngilizce

  2014 - Bahar

  İngilizce - 66.25
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Türk İslam Sanatı

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2014

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2013 - 2015

 • 2021

  Yüksek Lisans - MERVE YAMAN
  Burdur Müzesi'nde bulunan Anadolu Selçuklu dönemi sikkeleri
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  - BAHAEDDİN GÜNEŞ
  Osmanlı Mimarisinde Sütunların Bileziklerine Hakkedilmiş Yazılar Üzerine Bir Değerlendirme
  Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Anadolu’da Türk Sanatı - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Ortaçağ İslam Sanatı - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • NUMİSMATİK I - Lisans, 2017-2018
 • Genel Sanat Tarihi - GSF - Lisans, 2017-2018
 • Türk İslam Sanatı Tarihi II - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Türk Sanatı - Lisans, 2016-2017
 • SANAT TARİHİ - Lisans, 2016-2017
 • TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ - Lisans, 2016-2017
 • İslam'da Sanat ve Estetik - Lisans, 2016-2017
 • NUMİSMATİK II - Lisans, 2016-2017
 • NUMİSMATİK -GSF - Lisans, 2016-2017
 • NUMİSMATİK I - Lisans, 2016-2017
 • TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ I - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İSLAM SANATI I - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İslam Sanatı II - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İslam Sanatı I - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Türk İslam Sanatları Tarihi - Lisans, 2015-2016
 • Sanat Tarihi - Lisans, 2015-2016
 • Türk Sanatı Tarihi - Lisans, 2015-2016
 • Osmanlı Türkçesi - Lisans, 2015-2016
 • Sanat Tarihi - Lisans, 2015-2016
 • Numismatik II - Lisans, 2015-2016
 • Numismatik I - Lisans, 2015-2016
 • İslam Sanatı II. - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • İslam Sanatı I. - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Türk İslam Sanatları Tarihi - Lisans, 2014-2015
 • Türk Sanatı Tarihi - Lisans, 2014-2015
 • Müzecilik - Lisans, 2014-2015
 • Taş İşlemeciliği - Lisans, 2014-2015
 • Osmanlı Türkçesi - Lisans, 2014-2015
 • Sanat Tarihi - Lisans, 2014-2015
 • Genel Sanat Tarihi 2 - Lisans, 2014-2015
 • Genel Sanat Tarihi 1 - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2020, AYDOĞDU GÜNNUR, SİYASÎ OLAYLARIN HAMDÂNÎ SİKKELERİNDEKİ YANSIMALARI, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, YAMAN MERVE,AYDOĞDU GÜNNUR, Burdur Müzesi’xxndeki Anadolu Selçuklu Dönemi Sikkelerinden Örnekler, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, AYDOĞDU GÜNNUR, TARİHİ OLAYLAR BAĞLAMINDA ABBÂSÎLER DÖNEMİALTIN VE GÜMÜŞ SİKKELERİGold And Silver Coins In The Abbasid Period In The Context Of Historical Events, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi SSAD
 • Uluslararası Hakemli 2018, AYDOĞDU GÜNNUR, Reform Öncesi ve Sonrasında Emevi Dönemi Altın ve Gümüş SikkeleriPre-reform and Post-reform Umayyad Period Gold and Silver Coins, History Studies
 • Ulusal Hakemli 2016, AKDAĞ HASAN,AYDOĞDU GÜNNUR,AVCI MAHMUT, Sicill i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum Ermeni Musevi Memurların Fonksiyonelliği, Uşak Üniveraitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, AYDOĞDU GÜNNUR, SANDIKLI HAMAMÖNÜ CAMİİ NİN TARİHLENDİRİLMESİNE DAİRCONCERNING THE DATING OF HAMAMONU MOSQUE IN SANDIKLI, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2008, DUYMAZ ABDULLAH ŞEVKİ,AYDOĞDU GÜNNUR, Geleneksel Türk El Sanatı Alem in Son Ustalarından Sandıklılı Hacı Süleyman Sallı, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 28.06.2018, Uluslararası, International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies / Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar ALMANYA / Berlin, AYDOĞDU GÜNNUR, Abbasiler Dönemi Altın ve Gümüş Sikkeleri, Özet bildiri
 • 27.04.2017, Uluslararası, II. International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences BARCELONA, AYDOĞDU GÜNNUR, Samples of Gold Coins Minted on Behalf of Zahir Jaqmaq / Zahir Çakmak Adına Basılmış Altın Sikke Örnekleri, Tam metin bildiri
 • 24.03.2017, Ulusal, Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu / KUŞADASI, AYDOĞDU GÜNNUR, Şahideli ve Şahidesiz Prizmal Sembolik Sandukaların 14. ve 15. Yüzyıl Amasya Örnekleri, Tam metin bildiri
 • 17.11.2016, Uluslararası, Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu / KAHRAMANMARAŞ, AYDOĞDU GÜNNUR, ZENGÎ ATABEYLİĞİ İLE SİVAS KAYSERİ DARPLI ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ SİKKELERİNİN KAHRAMANMARAŞ MÜZESİ NDEKİ ÖRNEKLERİ, Tam metin bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, 15th ICTA 15. International Congress of Turkish Art Napoli / Italy, AYDOĞDU GÜNNUR, Ayyubid Coins, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, AYDOĞDU GÜNNUR, New Trends In Social And Liberal Sciences-2Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler-2, 2017, Gece Kitaplığı, 978-605-288-134-7
 • Uluslararası 2015, Bilimsel Kitap, AYDOĞDU GÜNNUR, İslam Sikkeleri Kahramanamaraş Müzesi Ölçeğinde, 2015, Türkiye Alim Kitapları, 978-3-639-81138-4
 • Ulusal 2010, Bilimsel Kitap, AYDOĞDU GÜNNUR, Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesi Çeşme ve Kitabeleri, 2010, Sönmez Güve Form-Ofset,
İSTEM , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • Kudüs İslam Eserleri

  11.06.2018 - 12.06.2018

  Düzenleyenler : Günnur Aydoğdu Hikmet Gültekin Ayşe Gültekin
  Uşak
 • Osmanlı Bürokrasisinde İstanbullu Rum Ermeni Musevi Memurların Fonksiyonelliği Sicill i Ahval Defterleri Işığında

  26.02.2014 - 28.12.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4.000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı