UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
GÜLCAN TARLA

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1988 - 1992

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1996 - 1999

  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
  Hatay bölgesinde zeytin ağaçlarında görülen bazı virüs hastalıklarının serolojik ve biyolojik yöntemlerle saptanması
 • Doktora

  1999 - 2005

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
  Adana ve Mersin illerinde asma kısa doğum virüs hastalığının bağlarda ve virüs vektörü nematodlarda serolojik ve PCR yöntemleriyle belirlenmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2001 -

  İngilizce - 65
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
  Bitki Koruma

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ - BİTKİ KORUMA PR.
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013

  SİVASLI MESLEK YÜKSEKOKULU - BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ - ORGANİK TARIM PR.
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2009

  SİVASLI MESLEK YÜKSEKOKULU - BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ - ORGANİK TARIM PR.
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2008

  EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 1999

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2012 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2011 - 2013

 • 2019

  Yüksek Lisans - KÜBRA DUDU DEMİR
  Örtü Altı Yetiştiricilikte Bazı Aşılı Domates Çeşitlerinin Kök Ur Nematodlarına (Meloidogyne spp.) Karşı Dayanıklılıklarının ve Nematod Yoğunluğunun Araştırılması
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - EMİNE ÜLKAR
  Bazı Çilek Çeşitlerinin Kontrollü Koşullar Altında Kök-ur Nematodu [Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood]'na Dayanıklılıklarının Araştırılması
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - BERNA YILMAZ
  UŞAK, DENİZLİ VE MANİSA İLLERİNDE ÜZÜM BAĞLARINDA KAMALI NEMATOD, Xiphinema index (DORYLAIMIDA; LONGIDORIDAE)'İN MORFOLOJİK YÖNTEMLERLE DAĞILIŞININ VE YOĞUNLUĞUNUN SAPTANMASI
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - BÜŞRA GEDİK
  Uşak ve Denizli İllerinde Şeker Pancarı Kist Nematodu, Heterodera schachtii Schmidt (Nematoda: Heteroderidae)'nin Yayılış Alanlarının ve Populasyon Yoğunluğunun Belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Tez İzleme - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Nematolojinin Prensipleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Nematolojiye Giriş - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Bitki Koruma - Lisans, 2017-2018
 • Çevre Bilinci Oluşturma ve Doğa Koruma - Lisans, 2017-2018
 • Bitki Paraziti Nematodlar - Lisans, 2017-2018
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulama II - Lisans, 2017-2018
 • Bitki Virolojisi Hastalıkları - Lisans, 2017-2018
 • Nematoloji - Lisans, 2017-2018
 • Toprak Bilimi - Lisans, 2017-2018
 • Virüs ve Virüs Benzeri Hastalık Etmenleri İle Vektör İlişkileri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tarımsal Nematoloji - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Nematolojinin Prensipleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Nematolojiye Giriş - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Bitki Koruma - Lisans, 2016-2017
 • Entegre Mücadele - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Virüs Hastalıkları - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Besleme ve Gübreleme - Lisans, 2016-2017
 • Çevre Bilinci Oluşturma ve Doğa Koruma - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Paraziti Nematodlar - Lisans, 2016-2017
 • Organik Tarım ve Bitki Koruma - Lisans, 2016-2017
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2016-2017
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2016-2017
 • İlaçlama Alet ve Makineleri - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulama II - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulama I - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Virolojisi - Lisans, 2016-2017
 • Nematoloji - Lisans, 2016-2017
 • Toprak Bilimi - Lisans, 2016-2017
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2016-2017
 • Abiyotik ve Biyotik Faktörler - Lisans, 2015-2016
 • Fitokliniğe Giriş - Lisans, 2015-2016
 • Bitki Koruma - Lisans, 2015-2016
 • Organik Tarımda Kullanılan Pestisitler - Lisans, 2015-2016
 • İlaçlama Alet ve Makineleri - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Uygulama II - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Uygulama I - Lisans, 2015-2016
 • Bitki Virolojisi - Lisans, 2015-2016
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2015-2016
 • Toprak Bilimi - Lisans, 2015-2016
 • Meteoroloji - Lisans, 2015-2016
 • Nematoloji - Lisans, 2015-2016
 • Tarımsal Savaş Yöntemleri - Lisans, 2014-2015
 • Bitki Bakteriyolojisi - Lisans, 2014-2015
 • Toprak Bilimi - Lisans, 2014-2015
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2014-2015
 • Genel Fitopatoloji - Lisans, 2014-2015
 • Bitki Koruma - Lisans, 2014-2015
 • Genel Mikrobiyoloji - Lisans, 2014-2015
 • Meteoroloji - Lisans, 2014-2015
 • Meteoroloji - Lisans, 2013-2014
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2013-2014
 • Avrupa Birliği ve Organik Tarım - Önlisans, 2013-2014
 • Bitki Besleme ve Gübreleme - Önlisans, 2013-2014
 • Mantar Hastalık ve Zararlıları - Önlisans, 2013-2014
 • Süs Bitki Hastalık ve Zararlıları - Önlisans, 2013-2014
 • Tarım ve Çevre - Önlisans, 2013-2014
 • Botanik - Önlisans, 2013-2014
 • Organik Tarım - Önlisans, 2013-2014
 • Fitoklinik - Önlisans, 2013-2014
 • Depo Hastalıkları ve Zararlıları - Önlisans, 2013-2014
 • Entegre Mücadele - Önlisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, Detection of Perillus bioculatus (F.) (Heteroplera: Pentatomidae) on a New Host in Anatolia, International Journal of Agriculture Innovations and Research
 • Uluslararası Hakemli, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, Damage ofMecorhisungarica(Coleoptera: Rhynchitidae) on Wild Plum (Prunus sp.) Fruits, International Journal of Engineering Science Invention
 • Uluslararası Hakemli, TARLA GÜLCAN, Determination of Root-Knot Nematodes, Meloidogyne spp. (Tylenchida: Meloidogynidae) in Greenhouse Areas in Simav District of Kütahya Province, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli, TARLA GÜLCAN, Root-knot Nematodes Infection Status in the Greenhouse Areas ofUşak Province in Turkey, International Journal of Engineering Science Invention
 • Ulusal Hakemli, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT, Morphological Diagnosis of Sunn Pest, Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae) Parasitized by Hexamermis eurygasteri (Nematoda: Mermithidae), Turkish Journal ol Nature and. Science
 • Ulusal Hakemli, TARLA GÜLCAN, Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera:Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda:Mermithidae)in Ankara, Turkey, Türk. Biyo. Mücadele Derg. 2017, 8 (1):
 • Uluslararası Hakemli, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, First Report of Anaphes chrysomelae (Hymenoptera: Mymaridae) on the Eggs of Chrysolina herbacea (Coleoptera: Chrysomelidae) in Turkey, Florida Entomologist
 • Uluslararası Hakemli, TARLA GÜLCAN,Yılmaz Mehmet Asil, Detection of Grapevine Fanleaf Virus Using Serological and Biological Assays, Journal of Basic Applied Sciences
 • Uluslararası Hakemli, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT, First Report of Hexamermis sp Nematoda Mermithidae Parasitizing Eurygaster maura Heteroptera Scutelleridae in an overwintering Area, Florida Entomologist
 • Uluslararası Hakemli, TARLA ŞENER,YETİŞİR HALİT,TARLA GÜLCAN, Black Watermelon Bug Coridius viduatus F Heteroptera Dinidoridae in Hatay Region of Turkey, Journal of Basic Applied Sciences
 • Uluslararası Hakemsiz, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, Buğdayda ana zararlı olan süne ile mücadelede yeni bir doğal düşman, Tarım Günlüğü (Agricultural Agenda) Uluslararası Bitkisel ve Hayvancılık Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT,KODAN MÜNEVVER, Parasitism of the Wheat Stinkbug Aelia rostrata Boh Heteroptera Pentatomidae with the Entomopathogenic Nematode Hexamermis sp Nematoda Mermithidae, EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL
 • Uluslararası Hakemli, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT,GÜN GÜRHAN, Parasitism of the Sunn Pest Eurygaster integriceps Puton Heteroptera Scutelleridae with Hexamermis eurygasteri Tarla Poinar and Tarla Nematoda Mermithidae, EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL
 • Uluslararası Hakemli, TARLA GÜLCAN,POİNAR JR,TARLA ŞENER, Hexamermis eurygasteri n sp Nematoda Mermithidae parasitising the sunn pest Eurygaster integriceps Puton Hemiptera Scutelleridae in Turkey, Systematic Parasitology
 • Uluslararası Hakemli, ÇÜRÜK SEBAHATTİN,DAŞGAN HAYRİYE YILDIZ,MANSUROĞLU SEDAT,KURT ŞENER,MAZMANOĞLU MELTEM,TARLA GÜLCAN,DURGAÇ COŞKUN, Leaf mineral composition of grafted eggplant grown in soil infested withVerticillium and root knot nematodes, PESQUISA AGROPECUARIA BRASILEIRA
 • Uluslararası Hakemli, ÇÜRÜK SEBAHATTİN,DAŞGAN H YILDIZ,MANSUROĞLU SEDAT , MAZMANOĞLU MELTEM,ANTAKLI ÖZGÜR,KURT ŞENER,TARLA GÜLCAN, Grafted eggplant yield quality and growth in infested soil withVerticillium dahliae and Meloidogyne incognita, PESQUISA AGROPECUARIA BRASILEIRA
 • Uluslararası Hakemli, ÇAĞLAYAN KADRİYE,FİDAN ÜLKÜ,TARLA GÜLCAN,GAZEL MONA, First report of olive viruses in Turkey, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY
 • 28.04.2015, Ulusal, GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015, Şanlıurfa, TARLA GÜLCAN, Kışlak alanlarda Coccinella septempunctata Coleoptera Coccinellidae nın entomopatojenik nematod ile parazitlenme durumu, Özet bildiri
 • 28.04.2015, Ulusal, GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015 Şanlıurfa, TARLA ŞENER,ORHAN ALTIN,TARLA GÜLCAN, Kütahya İlinde Kavak Pamuklu Yaprak Biti Phloeomyzus passerinii Signoret Hemiptera Aphididae nin Salgını, Özet bildiri
 • 26.10.2018, Uluslararası, Agriculture, enviroment and Health, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, Differentiation of Eurygaster maura L. (Heteroptera: Scutelleridae) Individuals Parasitized and Un-parasitized by Adult Parasitoids, Tam metin bildiri
 • 23.09.2012, Uluslararası, 31st International Symposium of the European Society Nematologists, 23-27 September, Adana, Turkey, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT,KODAN MÜNEVER, Parasitism of wheat stinkbug of Aelia rostrata Boh Heteroptera Pentatomidae by Hexamermis sp Nematoda Mermithidae, Özet bildiri
 • 21.09.2005, Ulusal, GAP IV. Ulusal Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa, TARLA GÜLCAN,YILMAZ MEHMET ASİL,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL, Adana ve Mersin de Bağlarda Xiphinema Türlerinin Dağılımı ve Asma Kısa Boğum Virüs Vektörü Xiphinema index Thorne Allen in Populasyon Yoğunluğunun Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 21.09.1998, Ulusal, Türkiye VII: Fitopatoloji Kongresi, 21-25 Eylül 1998, Ankara, TARLA GÜLCAN,ÇAĞLAYAN KADRİYE, Hatay Yöresinde Yetişen Zeytin Ağaçlarında Görülen Bazı Virüs Hastalıklarının Serolojik Olarak Saptanması, Tam metin bildiri
 • 19.10.2014, Uluslararası, International Conference on Biopesticides 7 (ICOB7) 19-25 October 2014, Antalya, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT, Parasitism of Eurygaster maura L Heteroptera Scutelleridae by Hexamermis sp Nematoda Mermithidae in overwintering areas, Özet bildiri
 • 12.09.2012, Ulusal, 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012, Konya, TARLA ŞENER,YETİŞİR HALİT,TARLA GÜLCAN, Hatay ilinde Siyah karpuz böceği Coridius viduatus F Heteroptera Pentatomidae, Tam metin bildiri
 • 11.07.2010, Uluslararası, Proceedings of the 43th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, 11-15 July, Trabzon, Tukey, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT,GÜN GÜRHAN, Parasitism of Eurygaster integriceps Puton Heteroptera Scutelleridae by Hexamermis sp Nematoda Mermithidae, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, International Agricultural Sciences Congress, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, Detection of Perillus bioculatus (F.) (Heteroplera: Pentatomidae) on a new host in Anatolia, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, International Agricultural Sciences Congress, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, The damage of the rose weevil, Mecorhis ungarica (Coleoptera: Rhynchitidae) on wild plum (prunus sp.) fruits, Özet bildiri
 • 08.09.2004, Ulusal, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri. 8-10 Eylül 2004, Samsun, TARLA GÜLCAN,YILMAZ MEHMET ASİL, Bağlarda Asma Kısaboğum Virüs Hastalığının Asma ve Virüs Vektörü Nematodlarda Serolojik ve Biyolojik Yöntemlerle Saptanması, Tam metin bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation September 5-8, 2016 Konya, Turkey, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT, Morphological Diagnosis of Sunn Pest Eurygaster integriceps Heteroptera Scutelleridae Parasitized by Hexamermis eurygasteri Nematoda Mermithidae, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation September 5-8, 2016 Konya, Turkey,, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, First Report of Anaphes chrysomelae Hymenoptera Mymaridae on the Eggs of Chrysolina herbacea Coleoptera Chrysomelidae from Turkey, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation September 5-8, 2016 Konya, Turkey, TARLA GÜLCAN, Determination of Infection with the Root knot Nematodes Meloidogyne spp Tylenchida Meloidogynidae in Greenhouses of Simav District in the Province of Kütahya, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation September 5-8, 2016 Konya, Turkey, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN,TARLA ÇAĞLA, A New Host Record for the Egg Parasitoid Trissolcus semistriatus Hymenoptera Scelionidae, Özet bildiri
 • 02.09.2014, Ulusal, 10. Sebze Tarımı Sempozyumuna 2-4 Eylül 2014, Tekirdağ, TARLA GÜLCAN, Uşak İlinde Sera Alanlarının Kök Ur Nematodu İle Bulaşıklık Durumu, Özet bildiri
 • 02.02.2019, Uluslararası, Mas International Conference on Mathematics-Engıneering-NaturalMedical Sciences-III, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, Effect of Different Directions Glued Host Eggs on Some Biological Characteristics of Trissolcus semistriatus Nees (Hymenoptera: Scelionidae), Tam metin bildiri
 • 2013

  Yayın Teşvik

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ