UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
GÖZDE ŞENSOY

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2012 - 2016

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2016 - 2019

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ)
  Okul Danışmanlarının Etik Problemlere Yönelik Yaklaşımları
 • YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 80.00000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 86.25
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Okullarda Gözlem - Lisans, 2018-2019
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2017-2018
 • Okullarda Gözlem - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2019, ŞENSOY GÖZDE,SİYEZ DİĞDEM MÜGE, The career distress scale: structure, concurrent and discriminant validity, and internal reliability in a Turkish sample, International Journal for Educational and Vocational Guidance
 • Uluslararası Hakemli 2019, ŞENSOY GÖZDE,ASICI ESRA,İKİZ FATMA EBRU, İlişki Doyumunun Mükemmeliyetçilik ve Güven AracılığıylaYordanması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE, PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ KAYIP YAŞANTILARI VE YAS SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ, The Journal of International Educational Sciences-İNES
 • Uluslararası Hakemli 2018, İKİZ FATMA EBRU,BALKAN KEMAL,ŞENSOY GÖZDE,ÇATAL UMUT,BALCI FERİDUN, ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK EĞİTİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: ERGENLERE VE TOPLUMA KATKILARI, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, BAKALIM ORKİDE,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ŞENSOY GÖZDE, The Effect of Group Supervision on the Psychological Counseling Self-Efficacy Levels of Psychological Counseling Candidates, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
 • Uluslararası Hakemli 2018, BAKALIM ORKİDE,YÖRÜK CANAN,ŞENSOY GÖZDE, PSİKODRAMA GRUP YAŞANTISININ REHBERLİK VE PSİKOLOJİKDANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DUYARLIK DÜZEYLERİNEETKİSİ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ŞENSOY GÖZDE,akıman hande,balkan kemal,gül yağmur simge,kaval adil,sevinç abdullah,yeğintürk gürkan,UZ BAŞ ASLI, Faculty of education students’ and academicians’ perspectives on university counseling centers, Journal of Higher Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2017, İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE,soysal ahunur, Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Psikolojik İhtiyaçları ile Ruhsal Belirtilerinin İncelenmesi, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE,balkan kemal,akıman hande, Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. INES International Education and Social Science Congress, ŞENSOY GÖZDE,ASICI ESRA,İKİZ FATMA EBRU, İLİŞKİ DOYUMUNUN MÜKEMMELİYETÇİLİK VE GÜVEN ARACILIĞIYLA YORDANMASI, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, 3.INES ULUSLARASI EĞTİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, BAKALIM ORKİDE,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ŞENSOY GÖZDE, Grup süpervizyonun psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine etkisi, Özet bildiri
 • 24.10.2019, Uluslararası, 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ŞENSOY GÖZDE,ASICI ESRA,İKİZ FATMA EBRU, Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlüklerin Sorumluluk İnançlarını Arttıran Faktörler AracılığıylaYordanması, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE,soysal ahunur, PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN SAPTANMASI: ÇİĞLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEĞİ, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE,balkan kemal,akıman hande, ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA HİZMET VEREN DANIŞMANLARIN MESLEK ETİĞİNE YÖNELİKALGILARI, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VEÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, ŞENSOY GÖZDE,İKİZ FATMA EBRU, Danışma Etik ve Yasal Konularında Öz-Yeterlik ÖlçeğininTürkçeye Uyarlanması, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, V. International Eurasian Educational Research Congress/, MERT ABDULLAH,ŞENSOY GÖZDE, Üniversite Öğrencilerinde Yaşamın Anlamı İle Öznel Zindelik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, VIII. International Congress on Research inEducation, İKİZ FATMA EBRU,balkan kemal,ŞENSOY GÖZDE,çatal umut, ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK EĞİTİMİNİNSÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: ERGENLERE VE TOPLUMA KATKILARI, Özet bildiri
 • 06.05.2018, Uluslararası, GLOBETS:An International Conference On Education, Technology and Science, SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE, INVESTIGATION OF THE COPING STRATEGIES OF THE COUNSELOR CANDIDATES’ WITH GRIEF, Özet bildiri
 • 06.05.2018, Uluslararası, GLOBETS:An International Conference On Education, Technology and Science, İKİZ FATMA EBRU,KAYA ZÖHRE,ASICI ESRA,ŞENSOY GÖZDE, Investigation of The Predictive Role of Childhood Experiences in Self-Confidence, Özet bildiri
 • 04.10.2018, Uluslararası, 2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, ŞENSOY GÖZDE,İKİZ FATMA EBRU, GENÇ YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDEKİ KIZ ÖĞRENCİLERİN İLİŞKİ DOYUMUNUN İNCELENMESİ, Tam metin bildiri
 • 04.04.2018, Uluslararası, II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları, İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE,ÖTEBAY NİDA, Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Anlaşmazlıklar ve Çözümİhtiyaçları, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, ASICI ESRA,ŞENSOY GÖZDE,İKİZ FATMA EBRU, Olumlu Duygu Düzenlemede Güçlüklerin Romantik İlişki Kalitesi ve İlişki Doyumu Üzerindeki Etkisi, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, ŞENSOY GÖZDE,İKİZ FATMA EBRU, Okul Psikolojik Danışmanlığında Etik: 20 Yıla Bakış, Tam metin bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, KILIÇ CAFER,ŞENSOY GÖZDE,İKİZ FATMA EBRU, Okul Psikolojik Danışmanlarının Davranım Problemi Gösteren Öğrencilerle Çalışma Deneyimleri, Özet bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE, Travma Psikolojik Danışmanlığı, 2019, Pegem Yayıncılık, 9786052418055
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, İKİZ FATMA EBRU,balkan kemal,ŞENSOY GÖZDE, Sosyal Beceri Eğitimi, 2019, Pegem Yayıncılık, 9786052419915