UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
GÖZDE ŞENSOY

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2012 - 2016

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2016 - 2019

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ)
  Okul Danışmanlarının Etik Problemlere Yönelik Yaklaşımları
 • YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 80.00000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 86.25
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Okullarda Gözlem - Lisans, 2018-2019
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2017-2018
 • Okullarda Gözlem - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli, ŞENSOY GÖZDE,SİYEZ DİĞDEM MÜGE, The career distress scale: structure, concurrent and discriminant validity, and internal reliability in a Turkish sample, International Journal for Educational and Vocational Guidance
 • Uluslararası Hakemli, ŞENSOY GÖZDE,ASICI ESRA,İKİZ FATMA EBRU, İlişki Doyumunun Mükemmeliyetçilik ve Güven AracılığıylaYordanması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, BAKALIM ORKİDE,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ŞENSOY GÖZDE, The Effect of Group Supervision on the Psychological Counseling Self-Efficacy Levels of Psychological Counseling Candidates, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
 • Uluslararası Hakemli, BAKALIM ORKİDE,YÖRÜK CANAN,ŞENSOY GÖZDE, PSİKODRAMA GRUP YAŞANTISININ REHBERLİK VE PSİKOLOJİKDANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DUYARLIK DÜZEYLERİNEETKİSİ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, İKİZ FATMA EBRU,BALKAN KEMAL,ŞENSOY GÖZDE,ÇATAL UMUT,BALCI FERİDUN, ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK EĞİTİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: ERGENLERE VE TOPLUMA KATKILARI, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli, ŞENSOY GÖZDE,akıman hande,balkan kemal,gül yağmur simge,kaval adil,sevinç abdullah,yeğintürk gürkan,UZ BAŞ ASLI, Faculty of education students’ and academicians’ perspectives on university counseling centers, Journal of Higher Education and Science
 • Ulusal Hakemli, İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE,soysal ahunur, Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Psikolojik İhtiyaçları ile Ruhsal Belirtilerinin İncelenmesi, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE,balkan kemal,akıman hande, Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. INES International Education and Social Science Congress, ŞENSOY GÖZDE,ASICI ESRA,İKİZ FATMA EBRU, İLİŞKİ DOYUMUNUN MÜKEMMELİYETÇİLİK VE GÜVEN ARACILIĞIYLA YORDANMASI, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, 3.INES ULUSLARASI EĞTİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, BAKALIM ORKİDE,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ŞENSOY GÖZDE, Grup süpervizyonun psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine etkisi, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE,soysal ahunur, PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN SAPTANMASI: ÇİĞLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEĞİ, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE,balkan kemal,akıman hande, ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA HİZMET VEREN DANIŞMANLARIN MESLEK ETİĞİNE YÖNELİKALGILARI, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VEÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, ŞENSOY GÖZDE,İKİZ FATMA EBRU, Danışma Etik ve Yasal Konularında Öz-Yeterlik ÖlçeğininTürkçeye Uyarlanması, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, V. International Eurasian Educational Research Congress/, MERT ABDULLAH,ŞENSOY GÖZDE, Üniversite Öğrencilerinde Yaşamın Anlamı İle Öznel Zindelik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, VIII. International Congress on Research inEducation, İKİZ FATMA EBRU,balkan kemal,ŞENSOY GÖZDE,çatal umut, ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK EĞİTİMİNİNSÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: ERGENLERE VE TOPLUMA KATKILARI, Özet bildiri
 • 06.05.2018, Uluslararası, GLOBETS:An International Conference On Education, Technology and Science, SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE, INVESTIGATION OF THE COPING STRATEGIES OF THE COUNSELOR CANDIDATES’ WITH GRIEF, Özet bildiri
 • 06.05.2018, Uluslararası, GLOBETS:An International Conference On Education, Technology and Science, İKİZ FATMA EBRU,KAYA ZÖHRE,ASICI ESRA,ŞENSOY GÖZDE, Investigation of The Predictive Role of Childhood Experiences in Self-Confidence, Özet bildiri
 • 04.10.2018, Uluslararası, 2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, ŞENSOY GÖZDE,İKİZ FATMA EBRU, GENÇ YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDEKİ KIZ ÖĞRENCİLERİN İLİŞKİ DOYUMUNUN İNCELENMESİ, Tam metin bildiri
 • 04.04.2018, Uluslararası, II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları, İKİZ FATMA EBRU,ŞENSOY GÖZDE,ÖTEBAY NİDA, Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Anlaşmazlıklar ve Çözümİhtiyaçları, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, ASICI ESRA,ŞENSOY GÖZDE,İKİZ FATMA EBRU, Olumlu Duygu Düzenlemede Güçlüklerin Romantik İlişki Kalitesi ve İlişki Doyumu Üzerindeki Etkisi, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, KILIÇ CAFER,ŞENSOY GÖZDE,İKİZ FATMA EBRU, Okul Psikolojik Danışmanlarının Davranım Problemi Gösteren Öğrencilerle Çalışma Deneyimleri, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, ŞENSOY GÖZDE,İKİZ FATMA EBRU, Okul Psikolojik Danışmanlığında Etik: 20 Yıla Bakış, Özet bildiri