UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
GAMZE PAKEN

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2004 - 2010

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR.
 • Doktora

  2010 - 2015

  EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ (DR)
  HİBRİT TABAKADAKİ BİYOBOZUNMAYI BAŞLATAN ETKENİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU İLE SAPTANMASI
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 77.500
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Protetik Diş Tedavisi

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
 • Potetik Diş Tedavisi - Lisans, 2019-2020
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM BENGİSU,RECEN DUYGU,PAKEN GAMZE, Effect of self-etching ceramic primer on the bondstrength of feldspathic porcelain repair, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM BENGİSU,PAKEN GAMZE, Evaluation of the Marginal and Internal Fit of Implant-Supported Metal Copings Fabricated with 3 Different Techniques: An In Vitro Study, Journal of Prosthodontics
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM BENGİSU,RECEN DUYGU,PAKEN GAMZE, Effect of self-etching ceramic primer on the bond strength of feldspathic porcelain repair, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,PAKEN GAMZE,TAN FİRUZAN,DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU MİNE,ÖZCAN MUTLU,AKAN ENDER,ALADAĞ AKIN, Final Colour Parameters of Multilayered CAD/CAM Blocks for Veneers after Cementation as a Function of Ceramic Thickness, Die Colour and Resin Cement Shade., Journal of Prosthodontics
 • Ulusal Hakemsiz 2013, PAKEN GAMZE,TAN FİRUZAN,SONUGELEN MEHMET,DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU MİNE, Estetik Sorunlu Bir Olgunun Bilgisayarlı Tasarım ile Tek Seansta Multidisipliner Tedavisi, Dental Klinik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, PAKEN GAMZE,DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU MİNE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,SONUGELEN MEHMET, İmplant destekli hareketli protezlerde tutucu mekanizmaların klinik başarıya etkisi: Derleme, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2012, PAKEN GAMZE,ŞENGÜN GÜRKAYNAK ECE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,AKÇALI ALİYE, Estetik Bölge Tek Diş İmplantasyonu ve İmmediat Yüklenmesi: Olgu Sunumu, Dental Klinik Dergisi
 • 31.05.2012, Ulusal, Türk Dişhekimleri Birliği 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, PAKEN GAMZE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU MİNE,SONUGELEN MEHMET, Ön bölge estetik sorunların tek seans multidisipliner tedavisi., Özet bildiri
 • 29.05.2014, Ulusal, Türk Dişhekimleri Birliği 20. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, PAKEN GAMZE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,SONUGELEN MEHMET, Tek seansta bireysel seramik dayanak ile çıkış profili: Olgu serisi, Özet bildiri
 • 29.05.2014, Ulusal, Türk Dişhekimleri Birliği 20. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, TAN FİRUZAN,PAKEN GAMZE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN, Minimal invaziv yaklaşımla gülüş tasarımı: Olgu sunumu., Özet bildiri
 • 29.04.2011, Ulusal, 15. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, ÖZTÜRK HABİBE,PAKEN GAMZE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,SONUGELEN MEHMET, Multidisipliner yaklaşımla estetiğin yeniden oluşturulması: Olgu sunumu., Özet bildiri
 • 29.04.2011, Ulusal, 15. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,, PAKEN GAMZE,ÖZTÜRK HABİBE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,SONUGELEN MEHMET, Diş dokusu kaldırılmadan uygulanan veneer restorasyonların bilgisayar destekli tasarım ve üretim yöntemiyle hazırlanması: Olgu Serisi, Özet bildiri
 • 28.08.2013, Uluslararası, FDI 101st Annual World Dental Congress,, PAKEN GAMZE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,ÖZTÜRK HABİBE,SONUGELEN MEHMET, Palatinal laminate veneers in case of a nutritional disorder, Özet bildiri
 • 26.06.2014, Uluslararası, 5. International Camlog Congress, GÜMÜŞ PINAR,PAKEN GAMZE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN, Immediate definitive versus conventionally healed individualized lithium disilicate abutment: A clinical report., Özet bildiri
 • 22.11.2017, Ulusal, Uşak Dişhekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, PAKEN GAMZE,SONUGELEN MEHMET, Tam Dişsiz Ağızlarda İmplant Üzeri Rehabilitasyon Planlamaları, Tam metin bildiri
 • 22.11.2017, Ulusal, Uşak Dişhekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, PAKEN GAMZE,SONUGELEN MEHMET, Tam Dişsiz Ağızlarda İmplant Üzeri Rehabilitasyon Planlamaları, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, PAKEN GAMZE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,SONUGELEN MEHMET, Detecting of the Hybrid Layer Biodegradation Initiation Factor with Scanning Electron Microscope, Tam metin bildiri
 • 21.05.2011, Ulusal, ITI Türkiye Kongresi, PAKEN GAMZE,SONUGELEN MEHMET,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU MİNE, İmplant destekli overdenture protezlerin uzun dönem klinik sonuçları: Olgu serisi., Özet bildiri
 • 19.05.2016, Ulusal, TDB 22. Diş hekimliği Kongresi,, ŞENGÜN GÜRKAYNAK ECE,PAKEN GAMZE,YILDIRIM BENGİSU, Porselen Lamina Restorasyonları ile Estetik Rehabilitasyonun Sağlanması: Olgu Serisi, Özet bildiri
 • 19.04.2012, Ulusal, 17. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, BAŞER RAMAZAN,PAKEN GAMZE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU MİNE,SONUGELEN MEHMET, Farklı aşındırma tekniklerinin zirkonya alt yapılarda oluşturduğu yüzeyaltı yapısal değişikliklerin incelenmesi: Taramalı elektron mikroskobu çalışması., Özet bildiri
 • 19.04.2012, Ulusal, 17. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, ALADAĞ AKIN,PAKEN GAMZE,SONUGELEN MEHMET, Üstyapı kırığı bulunan metal seramik restorasyonların direkt, endirekt ve CAD-CAM yöntemleriyle ağız içi tamiri: Olgu sunumları, Özet bildiri
 • 15.10.2015, Uluslararası, 47th CED-IADR Congress, PAKEN GAMZE,DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU MİNE,SONUGELEN MEHMET,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM, Microleakage of Indirect Resin Composite Luted with Different Adhesive Cements, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Ulusal, Uluslararası Endodonti Sempozyumu, PAKEN GAMZE,YILDIRIM BENGİSU,ÇELİKKOL BERK, Kanal Tedavili Dişlerin Zirkonya Destekli Restorasyonlar İle Tedavisi: Olgu Sunumu, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, Uluslararası Endodonti Sempozyumu, YILDIRIM BENGİSU,KAKİ GÜLTER DEVRİM,PAKEN GAMZE,ÇELİKKOL BERK,RECEN DUYGU, Maksiller Keser Dişlerde Travma Sonrası Oluşan Komplike Kron Kırığı Olgularının Estetik Rehabilitasyonu: İki Vaka Sunumu, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2017,Girne, Kıbrıs, YILDIRIM BENGİSU,KAKİ GÜLTER DEVRİM,PAKEN GAMZE,ÇELİKKOL BERK, Maksı̇ller Keser Dı̇şlerde Travma Sonrası Oluşan Komplı̇ke Kron Kırığı Olgularının Estetı̇k Rehabı̇lı̇tasyonu: İkı̇ Vaka Sunumu, Özet bildiri
 • 10.11.2017, Uluslararası, 24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİİZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI, PAKEN GAMZE,YILDIRIM BENGİSU, SERAMİK BİREYSEL DAYANAK İLE ÇIKIŞ PROFİLİ: OLGU SUNUMU, Özet bildiri
 • 10.11.2017, Uluslararası, 24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİİZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI, YILDIRIM BENGİSU,PAKEN GAMZE, AŞINMIŞ DİŞLERİN HAREKETLİ BÖLÜMLÜ MANDİBULAR OVERLEY PROTEZ İLEREHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU, Özet bildiri
 • 10.11.2017, Uluslararası, 24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİİZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI, YILDIRIM BENGİSU,PAKEN GAMZE, ALVEOLAR KRETİN VERTİCAL AUGMENTASYON VE İMPLANT ÜSTÜ PROTETİKRESTORASYONLAR İLE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU, Özet bildiri
 • 09.11.2018, Uluslararası, İZDO 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, RECEN DUYGU,YILDIRIM BENGİSU,PAKEN GAMZE, Abfraksiyonlu Dişlerde Estetik Rehabilitasyon: Olgu Serisi, Tam metin bildiri
 • 08.11.2019, Uluslararası, 26. uluslararası bilimsel kongresi ve sergisi, PAKEN GAMZE, DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ESTETİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE EĞİTİM VE CİNSİYETİN ETKİSİ, Tam metin bildiri
 • 08.11.2019, Uluslararası, İzmir Diş Hekimleri Odası 26. Uluslararası Bilimsel KOngre ve Sergiso, YILDIRIM BENGİSU,PAKEN GAMZE, Evaluation of the Marginal and Internal Fit of Implant-Supported Metal Copings Fabricated with 3 Different Techniques: An In Vitro Study, Tam metin bildiri
 • 08.11.2013, Ulusal, 20. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, PAKEN GAMZE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,SONUGELEN MEHMET, Tek seansta hazırlanan lityum-disilikat cam seramik bireysel dayanaklar ile estetik: Olgu serisi, Özet bildiri
 • 04.09.2013, Uluslararası, 46th CED/IADR Congress, TAN FİRUZAN,PAKEN GAMZE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU MİNE,SAĞIRKAYA CENNET ELÇİN,ÖZCAN MUTLU, Does silanization mode affect adhesion to zirconia and lithiumdisilicate ceramics, Özet bildiri
 • 04.09.2013, Uluslararası, 46th CED/IADR Congress, PAKEN GAMZE,TAN FİRUZAN,DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU MİNE,ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,ALADAĞ AKIN, Final color of luted cad/cam veneers fabricated from multilayered blanks., Özet bildiri
 • Çalışma Ödülü

  2013

  ‘’Poster sunum ikincilik ödülü’’
  Tek seansta hazırlanan lityum-disilikat cam seramik bireysel dayanaklar ile estetik: Olgu serisi. ‘’Poster sunum ikincilik ödülü’’ kazanılmıştır. 20. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 8 – 10 Kasım, İzmir, Türkiye, 2013.
 • Çalışma Ödülü

  2013

  Travel Stipend Ödülü’’
  Final color of luted CAD/CAM veneers fabricated from multilayered blanks. ‘‘Travel Stipend Ödülü’’ kazanılmıştır. CED/IADR Congress, September 4-7, Florence, Italy, 2013
  CED/IADR Congress
 • Çalışma Ödülü

  2012

  ‘’Poster sunum birincilik ödülü’’
  Farklı aşındırma tekniklerinin zirkonya alt yapılarda oluşturduğu yüzeyaltı yapısal değişikliklerin incelenmesi: Taramalı elektron mikroskobu çalışması. ‘’Poster sunum birincilik ödülü’’ kazanılmıştır. 17. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 19 – 22 Nisan, Antalya, Türkiye, 2012.
  EGE ÜNİVERSİTESİ
 • Çalışma Ödülü

  2011

  ’Poster sunum birincilik ödülü’’
  Diş dokusu kaldırılmadan uygulanan veneer restorasyonların bilgisayar destekli tasarım ve üretim yöntemiyle hazırlanması: Olgu Serisi. ‘’Poster sunum birincilik ödülü’’ kazanılmıştır. 15. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 29 Nisan – 1 Mayıs, Fethiye, Türkiye, 2011.
  EGE ÜNİVERSİTESİ