UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
GAMZE BEYAZOĞLU BACI

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Yüksek Lisans

  2011 -

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
  Oyun ve su terapilerinin otizm tanısı almış bir çocukta gözlenen davranış bozukluklarının azaltılması üzerindeki etkilerinin incelenmesi
 • Doktora

  2015 - 2018

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
  Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Engelli Öğrencileri Öğretmeye Yönelik Tutumları Ölçeği
 • Spor Bilimleri Temel Alanı
  Spor Bilimleri

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - -
 • engellier için beden eğitimi ve spor - Lisans, 2016-2017
 • YÜZME TEMEL EĞİTİMİ - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Hakemli 2013, BEYAZOĞLU GAMZE,YILMAZ idris,BEKTAŞ FATİH, Evaluating the relationship between physical education teachers’xx social physique anxiety levels and job satisfaction, Turkish Journal of Sport and Exercise
 • Uluslararası Hakemli 2013, BEYAZOĞLU GAMZE,BEKTAŞ FATİH,YILDIRAN İBRAHİM, EXPLORING THE PERCEPTIONS OF THE VOLUNTEERS FOR THE 2011 EUROPEAN YOUTH OLYMPICS THROUGH METAPHORS, Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences
 • 21.05.2017, Uluslararası, Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, ÖZBEK OĞUZ,BEYAZOĞLU GAMZE,KOÇAK FUNDA, Spor Eğitimi ve ren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Kadın Sporcu Algıları, Özet bildiri
 • 21.05.2017, Uluslararası, Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, BEYAZOĞLU GAMZE,tatar tuğçe,KARA ERSAN, Spor Yapan ve Yapmayan Bedensel Engelli Bireylerin Yaşam Doyum Düzeyleri, Özet bildiri
 • 06.11.2016, Uluslararası, 14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ,, ÖZBEK OĞUZ,BEYAZOĞLU GAMZE, SPOR EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ENGELLİ SPORCU ALGILARI, Özet bildiri