UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
FEDEN KOÇ

KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.
 • Lisans

  2002 - 2006

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  Kayıt Dışı Ekonominin Algılanması ve Önleme Çabaları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
 • Doktora

  2011 - 2019

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  TMS/TFRS ile Vergi Mevzuatındaki Değerleme Farklılıklarının Finansal Durum Tablosu Üzerine Etkisi: BİST’deki İşletmelerinin Uygulamaları Üzerine Bir Analiz
 • ÜDS - İngilizce

  2007 - Güz

  İngilizce - 55
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Muhasebe

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 -

  KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU - BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2012 - 2015

 • ÜRETİM YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2019-2020
 • FİNASMAN VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI - Önlisans, 2019-2020
 • MUHASEBE - Önlisans, 2019-2020
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2019-2020
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ - Önlisans, 2019-2020
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2018-2019
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE YAZILIMLARI - Önlisans, 2018-2019
 • BİLGİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Önlisans, 2018-2019
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ - Önlisans, 2018-2019
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2018-2019
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2018-2019
 • Finasman ve Finansal Yatırım Araçları - Önlisans, 2018-2019
 • Üretim Yönetimi - Önlisans, 2018-2019
 • Muhasebe - Önlisans, 2018-2019
 • Genel Muhasebe - Önlisans, 2018-2019
 • Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi - Önlisans, 2018-2019
 • İŞLETME YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2017-2018
 • İŞLETME II - Önlisans, 2017-2018
 • BİLGİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE YAZILIMLARI - Önlisans, 2017-2018
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2017-2018
 • Zaman Yönetimi - Önlisans, 2014-2015
 • FİNASMAN VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI - Önlisans, 2014-2015
 • MUHASEBE - Önlisans, 2014-2015
 • TEMEL HUKUK - Önlisans, 2014-2015
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2014-2015
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB - Önlisans, 2014-2015
 • PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI - Önlisans, 2014-2015
 • KAMU ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME - Önlisans, 2014-2015
 • AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2013-2014
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2013-2014
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE YAZILIMLARI - Önlisans, 2013-2014
 • KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI - Önlisans, 2013-2014
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME - Önlisans, 2013-2014
 • ÇEVRE KORUMA - Önlisans, 2013-2014
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ - Önlisans, 2013-2014
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2013-2014
 • ŞİRKETLER MUHASEBESİ - Önlisans, 2013-2014
 • ZAMAN YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI - Önlisans, 2013-2014
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2013-2014
 • MUHASEBE - Önlisans, 2013-2014
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME - Önlisans, 2013-2014
 • TEMEL HUKUK - Önlisans, 2013-2014
 • TEMEL HUKUK - Önlisans, 2013-2014
 • TEMEL HUKUK - Önlisans, 2013-2014
 • PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI - Önlisans, 2013-2014
 • PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI - Önlisans, 2012-2013
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2012-2013
 • TEMEL HUKUK - Önlisans, 2012-2013
 • İŞLETME YÖNETİMİ I - Önlisans, 2012-2013
 • KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI - Önlisans, 2012-2013
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME - Önlisans, 2012-2013
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ - Önlisans, 2012-2013
 • Meslek Etiği - Önlisans, 2012-2013
 • Bankacılık Kambiyo İşlemleri - Önlisans, 2012-2013
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2012-2013
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri - Önlisans, 2012-2013
 • ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR - Önlisans, 2011-2012
 • PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI - Önlisans, 2011-2012
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ - Önlisans, 2011-2012
 • MUHASEBE - Önlisans, 2011-2012
 • KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU - Önlisans, 2011-2012
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2011-2012
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2011-2012
 • MALİYET MUHASEBESİ - Önlisans, 2011-2012
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2011-2012
 • GENEL MUHASEBE I - Önlisans, 2011-2012
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Önlisans, 2011-2012
 • KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI - Önlisans, 2011-2012
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME - Önlisans, 2011-2012
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB - Önlisans, 2011-2012
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2011-2012
 • ULUSLARARASI FİNANS VE TEKNİKLERİ - Önlisans, 2011-2012
 • AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - Önlisans, 2011-2012
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ - Önlisans, 2011-2012
 • GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ - Önlisans, 2011-2012
 • DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ - Önlisans, 2011-2012
 • FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI - Önlisans, 2011-2012
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ - Önlisans, 2011-2012
 • GENEL MUHASEBE II - Önlisans, 2011-2012
 • MESLEKİ YAZIŞMALAR - Önlisans, 2010-2011
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ - Önlisans, 2010-2011
 • KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI - Önlisans, 2010-2011
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME - Önlisans, 2010-2011
 • KALİTE VE VERİMLİLİK - Önlisans, 2010-2011
 • ULUSLARARASI FİNANS VE TEKNİKLERİ - Önlisans, 2010-2011
 • AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - Önlisans, 2010-2011
 • GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ - Önlisans, 2010-2011
 • MASAÜSTÜ YAYINCILIK - Önlisans, 2010-2011
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ - Önlisans, 2010-2011
 • MUHASEBE DENETİMİ - Önlisans, 2010-2011
 • TÜRK VERGİ SİSTEMİ - Önlisans, 2010-2011
 • Uluslararası Hakemli 2017, KOÇ FEDEN, Similarities and Differences Related to the Scope and Valuation of the Financial Investments According to Turkish Accounting Standards / Turkish Fınancial Reporting Standards / Turkish Tax Procedure Law, Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, KOÇ FEDEN, Economic Value Added Approach in Measurement of Financial Performance: An Investigation on Economic Added Values of Holdings and Investment Companies Processed in BIST 100 in Turkey, Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies
 • Ulusal Hakemli 2012, KOÇ FEDEN,KOÇ DURMUŞ,AKKOÇ Fidan, Uşak Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Ayakkabı Marka Sadakatlerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Uygulama, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, KOÇ FEDEN,DEMİR SEZGİN, Kayıt Dışı Ekonominin Türkiye deki Düzeyi İle Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Denetmenlerinin ve İşletme Yöneticilerinin Kayıt Dışı Ekonomiyi Algılamaları Aydın İli Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi