UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
FATMA ÖZÜDOĞRU

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2006

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Bütünleşik Doktora

  2008 - 2016

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)
  İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programının diller için Avrupa ortak başvuru metni doğrultusunda aydınlatıcı değerlendirme modeli ile değerlendirilmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2011 -

  İngilizce - 96.250
 • KPDS - İngilizce

  2012 -

  İngilizce - 96.25
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2018

  REKTÖRLÜK - YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2007

  İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - HAZIRLIK BÖLÜMÜ -
 • OKULLARDA RPD UYGULAMALARI I - Lisans, 2021-2022
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME - Lisans, 2021-2022
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2021-2022
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2020-2021
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2020-2021
 • EĞİTİME GİRİŞ - Lisans, 2020-2021
 • SEÇMELİ: MESLEKİ İNGİLİZCE (OKUL ÖNCESİ ÖĞRT.) - Lisans, 2020-2021
 • YAŞAMBOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - Lisans, 2020-2021
 • KURUM DENEYİMİ - Lisans, 2020-2021
 • YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME - Lisans, 2020-2021
 • ALTERNATİF OKUL SİSTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • KURUM DENEYİMİ - Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ: EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME II - Lisans, 2019-2020
 • REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2019-2020
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ İNGİLİZCE (ORTAK SEÇMELİ DERS) - Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2019-2020
 • EĞİTİME GİRİŞ - Lisans, 2019-2020
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2019-2020
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2019-2020
 • KURUM DENEYİMİ - Lisans, 2018-2019
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - Lisans, 2018-2019
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2018-2019
 • OKULLARDA GÖZLEM - Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ: MESLEKİ İNGİLİZCE (OKUL ÖNCESİ ÖĞRT.) - Lisans, 2018-2019
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2018-2019
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2017-2018
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ İNGİLİZCE IV - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ İNGİLİZCE II - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ İNGİLİZCE III - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ İNGİLİZCE I - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ İNGİLİZCE IV - Lisans, 2016-2017
 • MESLEKİ İNGİLİZCE III - Lisans, 2016-2017
 • MESLEKİ İNGİLİZCE II - Lisans, 2016-2017
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2016-2017
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2016-2017
 • TEMEL İNGİLİZCE (HAZIRLIK) - Lisans, 2015-2016
 • TEMEL İNGİLİZCE (HAZIRLIK) - Lisans, 2015-2016
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2015-2016
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2015-2016
 • TEMEL İNGİLİZCE (HAZIRLIK) - Lisans, 2014-2015
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2014-2015
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2014-2015
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2013-2014
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2013-2014
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2012-2013
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2012-2013
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2011-2012
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2011-2012
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2010-2011
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2010-2011
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2009-2010
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2009-2010
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2008-2009
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2008-2009
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2007-2008
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2007-2008
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZÜDOĞRU FATMA, Turkish preservice teachers’ experiences with emergency remote teaching: A phenomenological study, Issues in Educational Research
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZÜDOĞRU FATMA, Teachers’ perception of 2018 Turkish national curriculum change, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, DELEN İBRAHİM, ÖZÜDOĞRU FATMA, YAVAŞ BURAK, Designing during the pandemic: Understanding teachers’ challenges in eTwinning projects, Design and Technology Education: An International Journal
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÖZÜDOĞRU MELİKE,ÖZÜDOĞRU FATMA, Technological, pedagogical and content knowledge of mathematics teachers and the effect of demographic variables, Contemporary Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÖZÜDOĞRU FATMA, An Investigation of Pre-Service Teachers’ Beliefs Regarding Technology Integration in Education, The Journal of International Social Research
 • Ulusal Hakemli 2019, ÖZÜDOĞRU FATMA, Investigation of self-determination theory in an ESP course, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZÜDOĞRU FATMA, Analysis of curriculum evaluation studies conducted in foreign language education, Journal of Language and Linguistic Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZÜDOĞRU FATMA, The readiness of prospective teachers for cultural responsive teaching, Acta Didactica Napocensia
 • Ulusal Hakemli 2017, ÖZÜDOĞRU FATMA, İlkokul ikinci sınıf İngilizce öğretim programı kapsamında dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, HİŞMANOĞLU MURAT,ÖZÜDOĞRU FATMA, An Investigation of University Students’ Willingness to Communicate in English in Relation to Some Learner Variables, Karabük University Journal of Institute of Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2017, ADIGÜZEL OKTAY CEM,ÖZÜDOĞRU FATMA, Effects of Turkish and English speaking teachers on students foreign language skills, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖZÜDOĞRU FATMA, Evaluation of the voluntary English preparatory program at a Turkish state university, The Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖZÜDOĞRU MELİKE,ÖZÜDOĞRU FATMA, The effect of situated learning on students’ vocational English learning, Universal Journal of Educational Research
 • Ulusal Hakemli 2017, HİŞMANOĞLU MURAT,ÖZÜDOĞRU FATMA, An Investigation of University Students’ Willingness to Communicate in English in Relation to Some Learner Variables, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, Aydınlatıcı program değerlendirme modeli, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖZÜDOĞRU FATMA,HİŞMANOĞLU MURAT, Views of university students about foreign language courses delivered via e learning, Turkish Online Journal of Distance Education TOJDE
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, The analysis of the views of English teachers about 2nd grade English language teaching curriculum, E-International Journal of Educational Research
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, İlkokul 2 sınıf İngilizce dersine yönelik dinleme ve konuşma başarı testinin geliştirilmesi, PEGEM JOURNAL OF EDUCATION AND INSTRUCTION
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, İlkokul 2 sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 • Ulusal Hakemli 2014, ADIGÜZEL OKTAY CEM,ÖZÜDOĞRU FATMA, Yeni ilkokul 2 sınıf İngilizce öğretim programına yönelik aydınlatıcı değerlendirme modeline dayalı program değerlendirme ölçeği çalışması, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, SELVİ KIYMET,BELGİN SÖNMEZ,ÖZÜDOĞRU FATMA, John Dewey Okul toplum ve eğitim, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, ADIGÜZEL OKTAY CEM,ÖZÜDOĞRU FATMA, Ortak zorunlu dersler kapsamındaki yabancı dil I dersi için geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir akademik başarı testi geliştirme çalışması, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, İngilizce öğretim elemanı asistanlığı programı kapsamında istihdam edilen İngilizce öğretim elemanı asistanlarının profillerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemsiz 2012, ÖZÜDOĞRU FATMA,ÖZÜDOĞRU MELİKE, The analysis of research conducted to evaluate the effectiveness of in service training programs Turkey s sample, Procedia Social and Behavioral Sciences
 • Ulusal Hakemli 2011, SAĞLAM MUSTAFA,ÖZÜDOĞRU FATMA,FUNDA ÇIRAY, Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türk eğitim sistemine etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 28.09.2017, Uluslararası, 2nd International Contemporary Educational Research Congress, ÖZÜDOĞRU FATMA,ÖZÜDOĞRU MELİKE, The effect of process-based academic writing course on students’ writing anxiety, motivation and academic achievement, Tam metin bildiri
 • 28.09.2017, Uluslararası, 2nd International Contemporary Educational Research Congress, ÖZÜDOĞRU FATMA, A study on EFL learners’ foreign language speaking anxiety, Tam metin bildiri
 • 27.10.2016, Uluslararası, 4th International Conference on Curriculum and Instruction, ÖZÜDOĞRU FATMA, Evaluation of the voluntary English preparatory program at a Turkish state university, Özet bildiri
 • 26.10.2017, Uluslararası, 5th International Congress on Curriculum and Instruction, ÖZÜDOĞRU MELİKE,ÖZÜDOĞRU FATMA, The effect of situated learning on students’ vocational English learning, Özet bildiri
 • 26.10.2017, Uluslararası, 5th International Congress on Curriculum and Instruction, ÖZÜDOĞRU MELİKE,ÖZÜDOĞRU FATMA, Technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) of mathematics teachers, Özet bildiri
 • 22.06.2011, Uluslararası, 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, KKTC, SAĞLAM MUSTAFA,FUNDA ÇIRAY,ÖZÜDOĞRU FATMA, Türkiye deki üniversitelerin sundukları yaşamboyu öğrenme uygulamaları ve olanaklarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 14.10.2016, Uluslararası, 1st International Conference on Studies in Education, ÖZÜDOĞRU FATMA, An English language needs analysis of preparatory students at a Turkish state university, Tam metin bildiri
 • 14.10.2016, Uluslararası, 1st International Conference on Studies in Education, ÖZÜDOĞRU FATMA, Analysing university English preparatory class students self regulation strategies and motivational beliefs, Tam metin bildiri
 • 13.05.2015, Uluslararası, The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, The analysis of the views of English teachers about the 2nd grade English curriculum, Özet bildiri
 • 11.05.2018, Uluslararası, 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, ÖZÜDOĞRU FATMA, The relationship between ESP learners’ academic achievement, perceived competence, perceived instructor autonomy-support and classroom engagement, Özet bildiri
 • 11.05.2018, Uluslararası, 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, ÖZÜDOĞRU FATMA, The readiness of prospective teachers for cultural responsive teaching, Özet bildiri
 • 09.10.2019, Uluslararası, 7th International Congress on Curriculum and Instruction, ÖZÜDOĞRU FATMA,DELEN İBRAHİM, Teachers’ and Coding Instructors’ Ideas About the Information Technology and Software Course and Curriculum, Özet bildiri
 • 09.05.2012, Uluslararası, 1st Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, The application of English teaching assistantship program in Turkey, Özet bildiri
 • 07.12.2017, Uluslararası, 6th International Conference on Literature, Languages, Humanities and Social Sciences (L2HSS-2017), ÖZÜDOĞRU FATMA, Analysis of Curriculum Evaluation Studies Conducted in Foreign Language Education in Turkey, Özet bildiri
 • 06.12.2018, Uluslararası, 1st International Congress of Human Studies, ÖZÜDOĞRU FATMA, Comparative Analysis of 8th Grade English Language Curriculum and the Common European Framework of Reference for Languages, Özet bildiri
 • 06.12.2018, Uluslararası, 1st International Congress of Human Studies, ÖZÜDOĞRU FATMA, The Opinions of Prospective Teachers Being Trained in Pedagogical Formation Certificate Programme about the Professional Competency of Instructors, Özet bildiri
 • 05.10.2011, Uluslararası, 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, SELVİ KIYMET,BELGİN SÖNMEZ,ÖZÜDOĞRU FATMA, John Dewey Okul toplum ve eğitim, Özet bildiri
 • 05.06.2012, Uluslararası, 3rd International Conference on New Horizons in Education, Prag, ÖZÜDOĞRU FATMA,ÖZÜDOĞRU MELİKE, The analysis of research conducted to evaluate the effectiveness of in service training programs Turkey s sample, Özet bildiri
 • 03.12.2015, Uluslararası, 2nd Cyprus International Congress of Education Research, Girne, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, How do teachers evaluate primary school 2nd grade English language teaching curriculum, Özet bildiri
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, DELEN İBRAHİM,ÖZÜDOĞRU FATMA, Teknoloji Destekli Öğretim: Güncel Gelişmeler, 2021, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-625-439-374-7
 • Uluslararası 2021, Kitap Tercümesi, DELEN İBRAHİM,ÖZÜDOĞRU FATMA, Research Methods in Education, 2021, Pegem Akademi, 13587
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, ÖZÜDOĞRU FATMA,DELEN İBRAHİM, Teknoloji Destekli Öğretim: Güncel Gelişmeler, 2021, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-625-439-374-7
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ÖZÜDOĞRU FATMA, Current Debates on Social Sciences: Human Studies 1, 2018, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 978-605-9636-55-1
Journal of Education and Training Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
 • İlkokul 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Doğrultusunda Aydınlatıcı Değerlendirme Modeli İle Değerlendirilmesi

  01.04.2013 - 25.03.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 37136 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Progression and Pedagogy of Design: Contextualizing Design based Pedagogy in Teacher Education Programs (Project 2020-1-TR01-KA203-094180 )

  10.11.2020 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 124670 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Devam Ediyor