UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
FATİH TAKTAK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1996 - 2000

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  2002 - 2005

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Aftonkarahisar'da GPS gözlemleri ve nivelman ölçüleri yardımıyla yerel jeoid profilinin çıkarılması
 • Doktora

  2007 - 2013

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  Ukva kapsamında sosyal/örgütsel ağ analizi
 • - İngilizce

  -

  İngilizce -
 • Mühendislik Temel Alanı
  Harita Mühendisliği

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2016 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2014 - 2017

 • 2020

  Yüksek Lisans - SÜLEYMAN TARAKCI
  6306 sayılı kanun'a göre riskli yapıların coğrafi bilgi sistemiyle incelenmesi: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - SELAHATTİN TURAN
  İmar barışının kente etkilerinin incelenmesi: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MERVE ÇOTU TURAN
  Sanayiden-kente, kentsel dönüşüm uygulamalarında tematik kent haritaları: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MEHMET ILI
  Elektrik arızaları, aydınlatma ve tüketimin kent üzerine etkilerinin coğrafi bilgi sistemleri ile incelenmesi: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli 2021, TAKTAK FATİH, Sanayiden-Kente, Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tematik Kent Haritaları: Uşak İli Örneği, Kent Akademisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, TAKTAK FATİH,DEMİR HÜLYA, Relations that Show the Network Potential for Spatial Data Sharing, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette
 • Uluslararası Hakemli 2018, TAKTAK FATİH,ILI MEHMET, Güneş Enerji Santrali (GES) Geliştirme: Uşak Örneği, Geomatik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, TAKTAK FATİH,DEMİR HÜLYA, The Level of Trust among Institutions in The Scope of Spatial Data Sharing, International Journal of Research in Engineering and Applied Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2017, TAKTAK FATİH,TEMİZ MAHİR SERHAN, The Urban Transformation with New Legal Regulations, Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN)
 • Uluslararası Hakemli 2016, TAKTAK FATİH,DEMİR HÜLYA, An Investigation of Organizational Cooperation Based on Spatial Data Sharing and Interoperability, International Journal of Research in Engineering and Applied Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2013, GÜLAL VAHAP ENGİN,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,ERDOĞAN SAFFET,TAKTAK FATİH, Tectonic activity inferred from velocity field of GNSS measurements in Southwest of Turkey, Acta Geodaetica et Geophysica
 • Ulusal Hakemli 2011, DEMİR HÜLYA,TAKTAK FATİH, Konumsal Veri Üzerine Sosyal Ağ Analizi SAA Afyonkarahisar Örneği, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, DEMİR HÜLYA,TAKTAK FATİH,ALADOĞAN KAYHAN, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Hakemli Dergisi Örneğinde Sosyal Ağ Analizi SNA, hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, TAKTAK FATİH,DEMİR HÜLYA, Estate appraisal as an example of social network analysis SNA, The African Journal of Business Management
 • Ulusal Hakemli 2010, TAKTAK FATİH,DEMİR HÜLYA, Termal Otel Geliştirme Afyonkarahisar Örneği, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2008, ERDOĞAN SAFFET,ŞAHİN MUHAMMED,YAVAŞOĞLU HAKAN,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,ERDEN TURAN,KARAMAN HİMMET,BİLGİ SERDAR,TÜYSÜZ OKAN,BAYBURA TAMER,TAKTAK FATİH, Monitoring of Deformations Along Burdur Fethiye Fault Zone with GPS, Journal of Earthquake Engineering
 • Ulusal Hakemli 2007, YILMAZ İBRAHİM,TAKTAK FATİH,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM, Tarama Sayısının Tarayıcının Renk Doğruluğuna Olan Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, TAKTAK FATİH,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TELLİ ALİ KAZIM,YILMAZ İBRAHİM, Binaların GZK GPS Yöntemiyle Aplikasyonu, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, BAYBURA TAMER,YILMAZ İBRAHİM,GÜLLÜ MEVLÜT,ERDOĞAN SAFFET,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TAKTAK FATİH, Afyonkarahisar Merkezindeki Dört Farklı Döneme Ait Camilerin RTK İle Kıble Doğrultu Hassasiyetlerinin Araştırılması, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TAKTAK FATİH,çetintaş füsun, GPS Sinyal Yansıma Multıpath Hatası Ve Giderilme yolları, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, GÜLLÜ MEVLÜT,TAKTAK FATİH, Afyonkarahisar da GPS Gözlemleri ve Nivelman Ölçüleri Yardımıyla Yerel Jeoid Profilinin Çıkarılması, A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi
 • 29.03.2018, Uluslararası, 6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, SESLİ FAİK AHMET,YAVUZ EROL,TEMİZ MAHİR SERHAN,TAKTAK FATİH, Kıyı Alanlarındaki Mülkiyet Problemlerinin İncelenmesi: Samsun, Atakum İlçesi Örneği, Özet bildiri
 • 29.03.2018, Uluslararası, 6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, SESLİ FAİK AHMET,YAVUZ EROL,TEMİZ MAHİR SERHAN,TAKTAK FATİH, Tarım Arazilerinin Parçalılığının İncelenmesi: Samsun, Atakum İlçesi Örneği”, Özet bildiri
 • 29.03.2018, Uluslararası, İKSAD 6.Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongres, SESLİ FAİK AHMET,YAVUZ EROL,TEMİZ MAHİR SERHAN,TAKTAK FATİH, KIYI ALANLARINDAKİ MÜLKİYET PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ: SAMSUN, ATAKUM İLÇESİ ÖRNEĞİ, Özet bildiri
 • 29.03.2018, Uluslararası, İKSAD 6.Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, SESLİ FAİK AHMET,YAVUZ EROL,TEMİZ MAHİR SERHAN,TAKTAK FATİH, TARIM ARAZİLERİNİN PARÇALILIĞININ İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 28.03.2005, Ulusal, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TAKTAK FATİH,YILMAZ İBRAHİM, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Harita ve Kadastro Sektöründe Hizmet İçi Eğitim, Tam metin bildiri
 • 27.04.2005, Ulusal, Ege CBS Sempozyumu, ERDOĞAN SAFFET,TAKTAK FATİH, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ticari Bilgi Sistemi Uygulaması Afyon Örneği, Tam metin bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, DMITRI YAVORINITSKI 2ND INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, TEMİZ MAHİR SERHAN,TAKTAK FATİH,YAVUZ EROL,SESLİ FAİK AHMET, MEASURING OF THE BLIND LANES WITH GNSS IN THE UŞAK UNIVERSITY, Özet bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, DMITRI YAVORINITSKI 2ND INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, TEMİZ MAHİR SERHAN,TAKTAK FATİH,YAVUZ EROL,SESLİ FAİK AHMET, LOCAL GOVERNMENTS AND URBAN INFRASTRUCTURE IN URBAN TRANSFORMATION, Özet bildiri
 • 25.04.2019, Ulusal, 17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, TAKTAK FATİH,Ilı Mehmet, 6306 Sayılı Kanun`a Göre Konumsal Yapı Değişiminin Yıllara Göre Elektrik Tüketim Boyutuyla İncelenmesi: Uşak İli Örneği, Tam metin bildiri
 • 25.01.2006, Uluslararası, Internatıonal Conference On Cartography And GIS, YILMAZ İBRAHİM,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TAKTAK FATİH,UYSAL MURAT, Using RTK GPS Method In Creation Of Digital Terrain Models, Tam metin bildiri
 • 24.10.2007, Ulusal, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, YILMAZ İBRAHİM,TAKTAK FATİH,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TELLİ ALİ KAZIM, Farklı Enterpolasyon Yöntemlerine Göre Oluşturulan Sayısal Yükseklik Modellerinde Arazi Karakteristiklerinin Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 24.10.2007, Ulusal, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TELLİ ALİ KAZIM,BAYBURA TAMER,TAKTAK FATİH,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM, Karayolu Projelerinde Kullanılan Düşey Kurblar, Tam metin bildiri
 • 24.10.2007, Ulusal, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, ERDOĞAN SAFFET,ŞAHİN MUHAMMED,TARI ERGİN,TÜYSÜZ OKAN,COŞKUN ZEKİ,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,YAVAŞOĞLU HAKAN,TAKTAK FATİH,TELLİ ALİ KAZIM,GÜLLÜ MEVLÜT,BAYBURA TAMER, Burdur Fethiye Fay Zonu Tektonik Hareketlerin GPS İle Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 24.10.2007, Ulusal, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, ERDOĞAN SAFFET,BAYBURA TAMER,YILMAZ İBRAHİM,GÜLLÜ MEVLÜT,UYSAL MURAT,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TAKTAK FATİH,TELLİ ALİ KAZIM, Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 24.09.2007, Uluslararası, , International Sysposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, ERDOĞAN SAFFET,ŞAHİN MUHAMMED,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,YAVAŞOĞLU HAKAN,KARAMAN HİMMET,ERDEN TURAN,TARI ERGİN,BİLGİ SERDAR,TÜYSÜZ OKAN,BAYBURA TAMER,GÜLLÜ MEVLÜT,TAKTAK FATİH,TELLİ ALİ KAZIM,YILMAZ İBRAHİM,BOZ YÜKSEL, Monitoring Of Deformations Along Fethiye Burdur Fault Zone Turkey With GPS, Tam metin bildiri
 • 24.09.2007, Uluslararası, International Sysposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, YILMAZ İBRAHİM,TELLİ ALİ KAZIM,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TAKTAK FATİH,KARALAR FİKRET, Determination of probable Flood Plains on Afyonkarahisar Urbanized Areas by Geograraphical Information System, Tam metin bildiri
 • 24.05.2016, Uluslararası, International Conference on Engineering and Natural Sciences, TAKTAK FATİH, PAST PRESENT AND FUTURE OF THE LICENSED SURVEY CADASTRE ENGINEERING OFFICES, Özet bildiri
 • 24.05.2016, Uluslararası, International Conference on Engineering and Natural Sciences, TAKTAK FATİH,DEMİR HÜLYA, INTERINSTITUTIONAL RELATIONS ANALYSIS IN THE SCOPE OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE AND COMPARED WITH THE TEMPORAL TREND ANALYSIS, Özet bildiri
 • 23.10.2005, Ulusal, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TAKTAK FATİH,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,YILMAZ İBRAHİM, GPS de Kullanılan Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkilerinin İrdelenmesi, Tam metin bildiri
 • 21.10.2004, Ulusal, 2. Trafik Şurası, ERDOĞAN SAFFET,TAKTAK FATİH, Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Afyon İli Devlet Yollarındaki Kara Noktaların Araştırılması, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, InternationalAppliedSocialSciencesCongress(IASOS), TAKTAK FATİH,TEMİZ MAHİR SERHAN, Kamu Yönetimi Kapsamında Gayrimenkul Değerleme ÜzerineSektördeki Ana Kurumlar, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS(IASOS), TAKTAK FATİH, Sürdürülebilirlik ve Kentsel Dönüşüm: Uşak Örneği, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, IASOS- Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, TEMİZ MAHİR SERHAN,TAKTAK FATİH,SESLİ FAİK AHMET, Current Problems in Urban Transformation Applications, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, IASOS- Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi,, TEMİZ MAHİR SERHAN,TAKTAK FATİH,SESLİ FAİK AHMET, Urban Transformation and Importance of Urban Infrastructure, Özet bildiri
 • 20.10.2010, Ulusal, 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, GÜLAL VAHAP ENGİN,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,ERDOĞAN SAFFET,AYKUT NEDİM ONUR,BAYBURA TAMER,YILMAZ İBRAHİM,GÜMÜŞ KUTALMIŞ,TAKTAK FATİH, Güneybatı Anadolu nun Güncel Hız Alanı, Tam metin bildiri
 • 19.11.2008, Ulusal, 1. CBS Günleri Sempozyumu, TAKTAK FATİH,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TELLİ ALİ KAZIM,YILMAZ İBRAHİM, CBS Tabanlı Taşınmaz Değerlemesinde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması Afyonkarahisar Örneği, Tam metin bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, International Applied Social Sciences (C-IASOS) Congress, YAVUZ EROL,SESLİ FAİK AHMET,TAKTAK FATİH,TEMİZ MAHİR SERHAN, Türkiyedeki Meslek Yüksekokulları’na Genel Bakış, Tam metin bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, International Applied Social Sciences (C-IASOS) Congress, YAVUZ EROL,SESLİ FAİK AHMET,TAKTAK FATİH,TEMİZ MAHİR SERHAN, Türkiye de Üniversitelerin Kurulması ve Bağlı Birimlerinin Açılarak Öğrenci Alınmasında Ele Alınan Ölçütler, Tam metin bildiri
 • 17.05.2005, Uluslararası, International Association of Geodesy Symposia, ERDOĞAN SAFFET,ŞAHİN MUHAMMED,GÜLLÜ MEVLÜT,BAYBURA TAMER,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,ERDOĞAN OKAN,TAKTAK FATİH,YAVAŞOĞLU HAKAN,KARAMAN HİMMET,ERDEN TURAN,BİLGİ SERDAR,RÜZGAR G,TARI ERGİN,COŞKUN ZEKİ,TÜYSÜZ OKAN, Monitoring Of Deformations Along Fethiye Burdur Fault Zone Turkey With GPS The International Symposium On Geodetic Deformation Monitoring From Geophysical To Engineering Roles, Tam metin bildiri
 • 14.10.2009, Ulusal, 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, GÜLAL VAHAP ENGİN,ERDOĞAN SAFFET,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,BAYBURA TAMER,ERDOĞAN HEDİYE,SOYCAN METİN,YILMAZ İBRAHİM,KALYONCUOĞLU ÜMİT YALÇIN,DOLMAZ MUSTAFA NURİ,ELİTOK ÖMER,AYKUT NEDİM ONUR,TAKTAK FATİH, GNSS Ölçümleri Depremsellik Coulomb Gerilme Dagılımı İle Güneybatı Anadolu daki Blok Hareketlerinin Belirlenmesi ve Gerilim Alanlarının Tespiti, Tam metin bildiri
 • 09.07.2009, Uluslararası, Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference Istanbul, GÜLAL VAHAP ENGİN,ERDOĞAN SAFFET,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,ŞAHİN MUHAMMED,BAYBURA TAMER,ERDOĞAN HEDİYE,SOYCAN METİN,YILMAZ İBRAHİM,KALYONCUOĞLU ÜMİT YALÇIN,DOLMAZ MUSTAFA NURİ,ELİTOK ÖMER,TAKTAK FATİH,TELLİ ALİ KAZIM,ÖCALAN TAYLAN, Identification of the Block Movements and Stress Zones in Southwestern Anatolia Through GNSS Measurements, Tam metin bildiri
 • 03.11.2005, Uluslararası, Proceedings of International Symposium of Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, ERDOĞAN SAFFET,ŞAHİN MUHAMMED,GÜLLÜ MEVLÜT,BAYBURA TAMER,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,ERDOĞAN OKAN,TAKTAK FATİH, Touristic Information Systems Based on Geographical Information Systems The Example of Afyon, Tam metin bildiri
 • 03.05.2017, Uluslararası, III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, TAKTAK FATİH,TEMİZ MAHİR SERHAN, The Roof Institution In The Sector On Real Estate Appraisal, Özet bildiri
 • 03.05.2017, Uluslararası, The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), TAKTAK FATİH,TEMİZ MAHİR SERHAN, Urban Transformation With New Legal Regulations, Özet bildiri
 • 02.07.2008, Uluslararası, 5th International Conference GIS, TELLİ ALİ KAZIM,TAKTAK FATİH,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,KARASEKRETER NAİM,YILMAZ İBRAHİM, Atribute Database For Dynamic WEB Based GIS Campus Sample, Tam metin bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, The 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), TAKTAK FATİH,TEMİZ MAHİR SERHAN,YAVUZ EROL,SESLİ FAİK AHMET, Innovations Coming the General Directorate for Land Registry and Cadastre with Web- Land Register, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, The 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), TAKTAK FATİH,TEMİZ MAHİR SERHAN,YAVUZ EROL,SESLİ FAİK AHMET, The Determination of Roles of Vocational Disciplines with Social Network Analysis in Urban Transformation, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, ICENS The 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences, TAKTAK FATİH,TEMİZ MAHİR SERHAN,YAVUZ EROL,SESLİ FAİK AHMET, INNOVATIONS COMING THE GENERALDIRECTORATE FOR LAND REGISTRY AND CADASTRE WITH WEB- LAND REGISTER, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, ICENS The 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), TAKTAK FATİH,TEMİZ MAHİR SERHAN,YAVUZ EROL,SESLİ FAİK AHMET, THE DETERMINATION OF ROLES OFVOCATIONAL DISCIPLINES WITH SOCIAL NETWORK ANALYSIS IN URBANTRANSFORMATION, Özet bildiri
 • 02.04.2007, Ulusal, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TAKTAK FATİH,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TELLİ ALİ KAZIM,YILMAZ İBRAHİM, Çevresel Etkilerin GPS Ölçülerine Olan Etkisinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2007, Bilimsel Kitap, ERDOĞAN SAFFET,ŞAHİN MUHAMMED,YAVAŞOĞLU HAKAN,KARAMAN HİMMET,ERDEN TURAN,BİLGİ SERDAR,RÜZGAR G,TARI ERGİN,COŞKUN ZEKİ,TÜYSÜZ OKAN,GÜLLÜ MEVLÜT,BAYBURA TAMER,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,ERDOĞAN OKAN,TAKTAK FATİH, Geodetic Deformation Monitoring From Geophysical to Engineering Roles, 2007, IAG Symposium Jaén,
16. türkiye harita bilimsel ve teknik kurultayı , Bildiri Kitabı, Mühendislik Temel Alanı->Harita Mühendisliği
Selçuk Teknik dergisi , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
 • Afyon Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Ve Dumlupınar Mahallesi Pilot Proje Uygulaması

  01.01.2004 - 31.12.2004

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Afyon Turistik Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması

  01.07.2003 - 22.12.2004

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Afyonkarahisar İl Merkezinde Bulunan Devlet Karayollarındaki Kaza Kara Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi

  22.04.2005 - 22.08.2006

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 7000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Afyonkarahisar’da GPS Gözlemleri ve Nivelman Ölçüleri Yardımıyla Yerel Jeoid Profilinin Çıkarılması

  01.09.2003 - 22.07.2005

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Jeodezik GPS Ölçülerinin Düzenek Ağlarında Test Edilmesi

  01.01.2009 - 01.12.2009

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Burdur Fethiye Fay Zonu Tektonik Hareketlerinin GPS ile Belirlenmesi

  01.01.2004 - 01.12.2007

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Güneybatı Anadolu Bölgesi’ndeki Blok Hareketleri Ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri İle Belirlenmesi

  01.04.2009 - 01.10.2013

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Güneybatı Anadolu Bölgesindeki Blok Hareketleri ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri ile Belirlenmesi Tübitak Araştırma Projesi ÇAYDAG 108Y298 Yardımcı Araştırıcı 2009 2012

  01.07.2010 - 01.07.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 183000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin GPS ve Nivelman Ölçümleri İle Belirlenmesi

  01.09.2005 - 01.07.2006

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Geçki Düşey Geometrisinde Modern Eğrilerin Yanal Sademe Yönünden Karşılaştırılması

  01.09.2004 - 01.07.2005

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Uşak Üniversitesi Yerleşkesindeki Görme Engelli Yollarının GNSS ile Ölçülüp Sayısal Haritasının Çıkarılması

  26.09.2017 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4,500.00 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Gayrimenkul Değerleme Üzerine Sektördeki Çatı Kurum (Uşak İli Sosyal Ağ Analizi (SAA))

  11.08.2016 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 10,325.27 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı