UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
FAİKA ŞANAL KARAHAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2005 - 2009

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2011

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Doktora

  2011 - 2016

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Üniversite öğrencilerinde çözüm odaklı düşünmenin depresyon, anksiyete, stres ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisi
 • ÜDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 85
 • KPDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 90
 • ÜDS - İngilizce

  2012 - Bahar

  İngilizce - 86.250
 • ÜDS - İngilizce

  2012 - Bahar

  İngilizce - 86.250
 • YDS - İngilizce

  2014 -

  İngilizce - 93.75000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • OKUTMAN - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2017

  KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU - -
 • 2019

  Yüksek Lisans - TURGUT DEMİRCAN
  Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • topluma hizmet uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • Bilişsel Davranışçı Terapi - Lisans, 2019-2020
 • bireyle psikolojik danışma - Lisans, 2019-2020
 • çocuk psikolojisi - Lisans, 2019-2020
 • önleyici rehberlik - Lisans, 2019-2020
 • Gençlik sorunları - Lisans, 2019-2020
 • gennçlik sorunları semineri - Lisans, 2018-2019
 • bilişsel davranışçı yaklaşımlar - Lisans, 2018-2019
 • bireyle psikolojik danışma uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • topluma hizmet uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • kaynak tarama ve rapor yazma - Lisans, 2016-2017
 • meslek etiği - Lisans, 2016-2017
 • kariyer danışmanlığı - Lisans, 2016-2017
 • psikolojik danışma becerileri - Lisans, 2016-2017
 • krize müdahale - Lisans, 2016-2017
 • alan çalışması - Lisans, 2016-2017
 • kurum deneyimi - Lisans, 2016-2017
 • seminer - Lisans, 2016-2017
 • Yabancı Dil İngilizce - Önlisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2019, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL, Geriatrik Olgularda Kronik Hastalıkların ve Polifarmasinin Ölüm Kaygısı ve Anksiyete Üzerine Etkisi, Ege Tıp Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, The Turkish adaptation and psychometric properties of the Geriatric Anxiety Scale, Mental Illness
 • Uluslararası Hakemli 2018, BAKALIM ORKİDE,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ŞENSOY GÖZDE, The Effect of Group Supervision on the Psychological Counseling Self-Efficacy Levels of Psychological Counseling Candidates, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
 • Uluslararası Hakemli 2017, ŞANAL KARAHAN FAİKA,BAKALIM ORKİDE,YOLERİ SİBEL, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Çözüm Odaklı Düşünme ve Empati, Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2016, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, An Anthropological Contribution about Ageism: Attitudes of Elder Care and Nursing Students in Turkey towards Ageism, Ethno Med.
 • Uluslararası Hakemli 2015, HAMARTA ERDAL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ZORLU EYÜP,PARMAKSIZ İZZET, The Relationship between High School Students’xx Destructive Anger Expression and Self-Control Skills, British Journal of Education, Society Behavioural Science
 • Ulusal Hakemli 2015, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL, Çözüm Odaklı Envanter: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması, İlköğretim-Online
 • Ulusal Hakemli 2014, KARAHAN ÖMER,ŞANAL KARAHAN FAİKA, Mevcut İmkanlarla Seçkin Öğretim Üyesi,Yıldız A raştırmacı ve Lider Yetiştirme Projesi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
 • 28.05.2014, Ulusal, 7. AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, HASTA VE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ VE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ, Özet bildiri
 • 28.05.2014, Ulusal, 7. AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, GERİATRİK ANKSİYETE ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, 3. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,BAKALIM ORKİDE, İnmeli hastaların birinci dereceden bakım verenlerinin anksiyete ve çözüm odaklı düşünme düzeyleri: Kesitsel kontrollü bir çalışma, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, 3.INES ULUSLARASI EĞTİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, BAKALIM ORKİDE,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ŞENSOY GÖZDE, Grup süpervizyonun psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine etkisi, Özet bildiri
 • 26.05.2014, Uluslararası, 3. ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONFERANSI, HAMARTA ERDAL,PARMAKSIZ İZZET,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ZORLU EYÜP, LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZDENETİM BECERİLERİ İLE ÖFKEYİ YIKICI İFADE ETME VE ÖFKEYLE OLUMLU BAŞETME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Özet bildiri
 • 26.05.2014, Uluslararası, 3. ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONFERANSI, HAMARTA ERDAL,ŞANAL KARAHAN FAİKA, ÇÖZÜM ODAKLI ENVANTER: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI, Özet bildiri
 • 26.05.2014, Uluslararası, 3. ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONFERANSI, HAMARTA ERDAL,PARMAKSIZ İZZET,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ZORLU EYÜP, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZBİLİNÇLERİ(ÖZFARKINDALIK) İLE UTANGAÇLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Özet bildiri
 • 24.11.2014, Uluslararası, THE GERONTOLOGIST: 67TH ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, SEGAL DANIEL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, THE TURKISH ADAPTATION AND PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE GERIATRIC ANXIETY SCALE, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi, BAKALIM ORKİDE,ŞANAL KARAHAN FAİKA,YOLERİ SİBEL, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlık ve Özduyarlık, Özet bildiri
 • 18.11.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,ÖZKAN EDA,HAMARTA ERDAL, Gebelerde Ölüm Kaygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 16.04.2015, Ulusal, 8. AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL, GERİATRİK OLGULARDA KRONİK HASTALIK VARLIĞININ ÖLÜM KAYGISI VE ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, YOLERİ SİBEL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,BAKALIM ORKİDE, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Düzeyleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Eğtim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Knogresi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,BAKALIM ORKİDE,YOLERİ SİBEL, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencierinde Çözüm Odaklı Düşünmenin Empati Düzeylerine Etkisi, Özet bildiri
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, YOLERİ SİBEL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,BAKALIM ORKİDE, Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen eğitimi, 2017, Eyuder Yayınları, 978-975-2490-22-2
 • Ulusal 2016, Kitap Tercümesi, ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,İLGÜN ESRA, Aile Terapisine Giriş: Sistemik Teori ve Uygulama, 2016, Nobel,
 • Uluslararası 2016, Kitap Tercümesi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,İLGÜN ESRA, Aile Terapisine Giriş: Sistemik Teori ve Uygulama, 2016, Nobel,
 • Uluslararası 2016, Kitap Tercümesi, HAMARTA ERDAL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,İLGÜN ESRA, Aile Terapisine Giriş: Sistemik Teori ve Uygulama, 2016, Nobel,
British Journal of Education, Society Behavioural Science , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Journal of Education, Society and Behavioural Sciences , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
British Journal of Pharmaceutical Research , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Farmakoloji
Journal of Advances in Medicine and Medical Research , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Farmakoloji
Asian Research Journal of ArtsSocial Sciences , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji
International Neuropsychiatric Disease Journal , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Nöroloji