UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
AHMET ERKAN METİN

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
ORMANCILIK BÖLÜMÜ
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR.
 • Lisans

  2000 - 2005

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2011

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) (TEZLİ)
  KÜTAHYA SİMAV İLÇESİ’NİN REKREASYONEL POTANSİYELİNİNPEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Doktora

  2018 -

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 68.75
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
  Orman Mühendisliği

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU - ORMANCILIK BÖLÜMÜ - ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR.
 • ORMAN HASILAT BİLGİSİ - Önlisans, 2017-2018
 • ZOOLOJİ - Önlisans, 2017-2018
 • TOPRAK İLMİ - Önlisans, 2017-2018
 • ORMANCILIKTA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI - Önlisans, 2017-2018
 • ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ - Önlisans, 2017-2018
 • ORMANCILIK UYGULAMALARI (II) - Önlisans, 2017-2018
 • ORMAN REKREASYONU VE DOĞA TURİZİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • ORMAN ENTOMOLOJİSİ - Önlisans, 2017-2018
 • AĞAÇLANDIRMA VE FİDAN TEKNİĞİ - Önlisans, 2017-2018
 • ZOOLOJİ - Önlisans, 2016-2017
 • TOPRAK İLMİ - Önlisans, 2016-2017
 • ORMANCILIKTA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI - Önlisans, 2016-2017
 • ORMANCILIK UYGULAMALARI (II) - Önlisans, 2016-2017
 • ORMAN HASILAT BİLGİSİ - Önlisans, 2016-2017
 • ORMAN ENTOMOLOJİSİ - Önlisans, 2016-2017
 • ORMAN BAKIMI VE KORUMA - Önlisans, 2016-2017
 • AĞAÇLANDIRMA VE FİDAN TEKNİĞİ - Önlisans, 2016-2017
 • ZOOLOJİ - Önlisans, 2015-2016
 • TOPRAK İLMİ - Önlisans, 2015-2016
 • ORMANCILIKTA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI - Önlisans, 2015-2016
 • ORMANCILIK UYGULAMALARI (II) - Önlisans, 2015-2016
 • ORMAN HASILAT BİLGİSİ - Önlisans, 2015-2016
 • ORMAN ENTOMOLOJİSİ - Önlisans, 2015-2016
 • ORMAN EKOLOJİSİ - Önlisans, 2015-2016
 • ORMAN BAKIMI VE KORUMA - Önlisans, 2015-2016
 • AĞAÇLANDIRMA VE FİDAN TEKNİĞİ - Önlisans, 2015-2016
 • Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizimi - Önlisans, 2014-2015
 • Ormancılıkta Halkla İlişkiler - Önlisans, 2014-2015
 • Ormancılık Uygulamaları (II) - Önlisans, 2014-2015
 • Ağaçlandırma ve Fidan Tekniği - Önlisans, 2014-2015
 • Orman Bakımı ve Koruma - Önlisans, 2014-2015
 • Harita ve Ölçme Bilgisi - Önlisans, 2014-2015
 • Toprak İlmi - Önlisans, 2014-2015
 • Ormancılıkta İletişim - Önlisans, 2014-2015
 • Ormancılıkta Yaban Hayatı - Önlisans, 2014-2015
 • Odun Dışı orman Ürünleri - Önlisans, 2014-2015
 • Orman Entomolojisi - Önlisans, 2014-2015
 • Orman Hasılat Bilgisi - Önlisans, 2014-2015
 • İstatistik - Önlisans, 2013-2014
 • Ormancılık İş Bilgisi - Önlisans, 2013-2014
 • Orman Ekolojisi - Önlisans, 2013-2014
 • Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı - Önlisans, 2013-2014
 • Orman Ürünleri Kimyası - Önlisans, 2013-2014
 • Matematik - Önlisans, 2013-2014
 • Harita ve Ölçme Bilgisi - Önlisans, 2013-2014
 • Orman Ürünlerinden Faydalanma - Önlisans, 2013-2014
 • Zooloji - Önlisans, 2013-2014
 • Ulusal Hakemli 2018, KARAMAN ABDURRAHMAN,METİN AHMET ERKAN, Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Ormancılık Ve OrmanÜrünleri Programı Öğrencilerinin Mesleki Uygulama Dersleri İle İlgiliGörüşleri Ve Analizi, Mesleki Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, KARAMAN ABDURRAHMAN,METİN AHMET ERKAN, Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Ormancılık Ve OrmanÜrünleri Programı Öğrencilerinin Mesleki Uygulama Dersleri İle İlgili Görüşleri Ve Analizi, Mesleki Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, METİN AHMET ERKAN, UŞAK EVRENDEDE SÜREKLİ ORMAN FİDANLIĞININ MEVCUTDURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, Asos Journal
 • Ulusal Hakemli 2017, METİN AHMET ERKAN,KARAMAN ABDURRAHMAN,AKSOY ŞAŞTIM YEŞİM, Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açısı ve Uzaktan Eğitim İngilizce Dersinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2017, KARAMAN ABDURRAHMAN,METİN AHMET ERKAN,GÜVEN ŞAHSER, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, KARAMAN ABDURRAHMAN,METİN AHMET ERKAN,GÜVEN ŞAHSER, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programını Tercih EdenÖğrencilerin Gerekçelerinin ve Kariyer Planlarının Araştırılması:Uşak Üniversitesi Örneği, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, METİN AHMET ERKAN,YILMAZ SEVGİ, KÜTAHYA SİMAV İLÇESİ’NİN REKREASYONEL POTANSİYELİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 21.09.2017, Uluslararası, Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (IASOS), METİN AHMET ERKAN,KARAMAN ABDURRAHMAN, Sürdürülebilir Gelecek İçin Derin Ekoloji Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress 2017, METİN AHMET ERKAN, Sürdürülebilir Ekolojik Kaynaklar İçin Ekolojik Ayak İzi Kavramı, Özet bildiri
 • 19.05.2017, Uluslararası, Internatıonal Congress On Cultural Herıtage And Tourısm, METİN AHMET ERKAN,GÜL ATİLA, Kültürel Mirasın Korunmasında Etiksel Yaklaşımlar, Tam metin bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 1st International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies, METİN AHMET ERKAN,KARAMAN ABDURRAHMAN, Applicability of “Nudge theory” for Sustainability of HabitableEnvironment, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 1st International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies, METİN AHMET ERKAN,KARAMAN ABDURRAHMAN, The Concept of Eco-Psychology in Environment – Human Interaction, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 1st International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies, METİN AHMET ERKAN,KARAMAN ABDURRAHMAN, Inter-relations between Deep Ecology and Ecological Foot Print in Environmentalist Approaches, Özet bildiri
 • 10.02.2016, Uluslararası, International Winter Cities Symposium 2016, METİN AHMET ERKAN,YILMAZ SEVGİ,IRMAK MEHMET AKİF, Kış Kentlerinde Peyzaj Çalışmalarında Kullanılabilecek Orman Ağacı Türleri, Tam metin bildiri