UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
ERKAN DİNÇ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1995 - 1997

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2000 - 2001

  University of Leicester School Of Education and Continuing Development
  The influence of politics on history teaching
 • Doktora

  2001 - 2006

  The University of Nottingham School of Education
  The European dimension in the Turkish history curriculum: An investigation of the views of teaching professionals
 • ÜDS - İngilizce

  2006 - Güz

  İngilizce - 90
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Güz

  İngilizce - 96
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2018

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2009

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2007

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2006

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2010 - 2011

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2009 - 2010

 • 2019

  Yüksek Lisans - SEYFETTİN AKINCI
  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 2018 yılında uygulanmaya başlanan liselere geçiş sistemi ile ilgili faaliyet görüş ve önerileri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Doktora - İLKER DERE
  Sosyal bilgiler derslerinde bir öğrenme ve öğretme yöntemi olarak sözlü tarih
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Doktora - SERVET ÜZTEMUR
  Sosyal bilgiler öğretimi bağlamında tarihi mekânlar ve müze ile eğitim etkinliklerinin geliştirilmesi ve uygulanması: Manisa ili örneğinde bir eylem araştırması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Doktora - İBRAHİM AKŞİT
  7. sınıf sosyal bilgiler dersi Türk tarihinde yolculuk ünitesinde geçen bazı kavramların öğrenilmesi sürecinde karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik bir eylem araştırması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - ŞEFİKA ÇETİN
  İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin algılarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - ÜMİT AVCI
  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - MEHMET ERDİL
  İlköğretim öğrencilerinde tarihsel önem ve anlamlılık kavramının gelişimi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - ESRA SARIYILDIZ
  İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi "çağdaş Türkiye yolunda adımlar" ünitesinde geçen bazı kavramları anlama ve edinme durumlarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Yüksek Lisans - MURAT KEÇE
  İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin tarihsel okuryazarlık durumlarının belirlenmesi
  Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TÜRK KÜLTÜR TARİHİ - Lisans, 2016-2017
 • İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ - Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER II - Doktora, 2016-2017
 • TOPLUMBİLİM VE EĞİTİMBİLİM ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ - Doktora, 2016-2017
 • SOSYAL BİLGİLER MAKALE İNCELEMELERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ - Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2015-2016
 • İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ - Lisans, 2015-2016
 • SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ - Lisans, 2015-2016
 • TOPLUMBİLİM VE EĞİTİMBİLİM ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ - Doktora, 2015-2016
 • SOSYAL BİLGİLER MAKALE İNCELEMELERİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • SEMİNER II - Doktora, 2015-2016
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2015-2016
 • NİTEL ARAŞTIRMALARDA VERİ TOPLAMA VE ANALİZ (DOKTORA) - Doktora, 2014-2015
 • SEMİNER II - Doktora, 2014-2015
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • SOSYAL PROJE GELİŞTİRME - Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2014-2015
 • SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT İNCELEMELERİ - Lisans, 2014-2015
 • NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • TOPLUMBİLİM VE EĞİTİMBİLİM ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ - Doktora, 2014-2015
 • SOSYAL BİLGİLER MAKALE İNCELEMELERİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2014-2015
 • İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ - Lisans, 2014-2015
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2014-2015
 • SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ - Lisans, 2014-2015
 • Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Ve Analiz (Doktora) - Doktora, 2013-2014
 • Seminer II - Doktora, 2013-2014
 • Toplumbilim ve Eğitimbilim Araştırmalarına Giriş - Doktora, 2013-2014
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Bilgiler Makale İncelemeleri - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Proje Geliştirme - Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri - Lisans, 2013-2014
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2013-2014
 • Vatandaşlık Bilgisi - Lisans, 2013-2014
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri - Lisans, 2013-2014
 • İnsan Hakları ve Demokrasi - Lisans, 2013-2014
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2013-2014
 • Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Ve Analiz (Doktora) - Doktora, 2012-2013
 • Seminer II - Doktora, 2012-2013
 • Toplumbilim ve Eğitimbilim Araştırmalarına Giriş - Doktora, 2012-2013
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Sosyal Bilgiler Makale İncelemeleri - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Sosyal Proje Geliştirme - Lisans, 2012-2013
 • Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri - Lisans, 2012-2013
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2012-2013
 • Vatandaşlık Bilgisi - Lisans, 2012-2013
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2012-2013
 • Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri - Lisans, 2012-2013
 • İnsan Hakları ve Demokrasi - Lisans, 2012-2013
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2012-2013
 • Nitel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Sosyal Bilgiler Öğretimi - Lisans, 2011-2012
 • Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri - Lisans, 2011-2012
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2011-2012
 • Vatandaşlık Bilgisi - Lisans, 2011-2012
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2011-2012
 • Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri - Lisans, 2011-2012
 • İnsan Hakları ve Demokrasi - Lisans, 2011-2012
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2011-2012
 • Nitel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • Sosyal Bilgiler Öğretimi - Lisans, 2010-2011
 • Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri - Lisans, 2010-2011
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2010-2011
 • Vatandaşlık Bilgisi - Lisans, 2010-2011
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2010-2011
 • Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri - Lisans, 2010-2011
 • İnsan Hakları ve Demokrasi - Lisans, 2010-2011
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2010-2011
 • Özel Öğretim Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - Lisans, 2009-2010
 • Sosyal Bilgiler Öğretimi - Lisans, 2009-2010
 • Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri - Lisans, 2009-2010
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2009-2010
 • Vatandaşlık Bilgisi - Lisans, 2009-2010
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2009-2010
 • Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri - Lisans, 2009-2010
 • İnsan Hakları ve Demokrasi - Lisans, 2009-2010
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2009-2010
 • Nitel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2008-2009
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - Lisans, 2008-2009
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2008-2009
 • Vatandaşlık Bilgisi - Lisans, 2008-2009
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2008-2009
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2008-2009
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - Lisans, 2007-2008
 • Uluslararası Hakemli 2019, DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET, Ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinin bilginin gerekçelendirilmesi sürecinde benimsedikleri epistemik inançlarının karşılaştırmalı nitel analizi., Cumhuriyet International Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL, Teaching Social Studies in Historic Places and Museums: An Activity Based Action Research, International Journal of Research in Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2018, Üztemur Servet,DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL, Müzeler ve Tarihi Mekânlarda Uygulanan Etkinlikler Aracılığıyla Öğrencilerin Sosyal Bilgilere Özgü Becerilerinin Geliştirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET, Tarihsel bakış açısı edinme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarihsel bakış açısı edinme becerilerinin incelenmesi, AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International,
 • Ulusal Hakemli 2018, ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN, Tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının karşılaştırmalı analizi, Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze ve Tarihi Mekân Kullanımının 7.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Algılarına Etkisi: Bir EylemAraştırması, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, DERE İLKER,DİNÇ ERKAN, Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu., Inonu University Journal of the Faculty of Education
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL, Yer Temelli Eğitim Yaklaşımı ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarına Yansımaları, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF, 8th Year secondary school pupils’ perceptions of democratic values: a phenomenological analysis, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN, Ortaokul öğrencilerinin epistemolojik inançlarının keşfedilmesinde öğrenci merkezli bir yaklaşım: çiz-yaz-anlat tekniği, Journal of History Culture and Art Research
 • Ulusal Hakemli 2017, DERE İLKER,DİNÇ ERKAN, SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDEN KALANLAR: 1960’DAN GÜNÜMÜZE KADAR SOSYAL BİLGİLER DERSİNİ ALANLARIN HATIRALARI, DİYALEKTOLOG: Ulusal sosyal bilimler dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ÇETİN ŞEFİKA,DİNÇ ERKAN, ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ALGILARININ İNCELENMESİ, DİYALEKTOLOG: Ulusal Sosyal bilimler dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET, Türkiye’de Sosyal Bilgiler ve TarihEğitiminde Müzeler ve Tarihi MekânlardanYararlanmaya Yönelik Araştırmaların İçerikAnalizi, Milli Eğitim
 • Ulusal Hakemli 2017, DİNÇ ERKAN,ACUN AYŞE, Sosyal Bilgiler Dersinde Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma ileİlgili Konuların Öğretiminde Güncel Olayların Kullanımına İlişkinÖğretmen Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL, Müze ve Tarihi Mekân Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Müze ve Tarihi Mekân Algılarına Etkisi: Bir Eylem Araştırması, Gelecek Vizyonlar Dergisi (fvj: Future Visions Journal)
 • Uluslararası Hakemli 2017, DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET, Investigating Student Teachers’ Conceptions of SocialStudies through the Multi-dimensional Structure of theEpistemological Beliefs, Educational Sciences: Theory practice
 • Ulusal Hakemli 2016, DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF,ÜZTEMUR SERVET SUNA, Epistemik İnanç Ölçeği Türkçeye Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET SUNA, Afiş Çalışmalarıyla Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Farkındalıkları ve Sosyal Katılım Becerilerinin Geliştirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET SUNA, Ortaokul 8 Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Değer Algılarının Karikatürler Aracılığıyla İncelenmesi, İlköğretim Online
 • Uluslararası Hakemli 2015, KEÇE MURAT,DİNÇ ERKAN, Demokratik katılım ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, AKŞİT İBRAHİM,DİNÇ ERKAN, Sosyal bilgiler dersinde iskân kavramının öğretimi üzerine bir eylem araştırması, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, KEÇE MURAT,DİNÇ ERKAN, Üniversite öğrencilerinin siyasal ve toplumsal gündeme ilişkin görüşlerini paylaşmada yararlandıkları iletişim kanalları, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, DİNÇ ERKAN,AKŞİT İBRAHİM, Ortaöğretime geçiş uygulamaları ile ilgili köşe yazılarının incelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, DİNÇ ERKAN,KEÇE MURAT, Üniversite öğrencilerinin sosyo politik ve ekonomik gündemi takip etme sürecinde kullandıkları iletişim araçları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, DİNÇ ERKAN,UZUN CEYHUN,OKAN ÇOBAN, Eğitimde Kademeler Arası Geçişle İlgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Degisi
 • Ulusal Hakemli 2014, DERE İLKER,DİNÇ ERKAN,SERKAN KOLUMAN, Kademeler arası geçiş uygulamalarına yönelik görüşler ve deneyimler, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, DİNÇ ERKAN,KEÇE MURAT, Öğrencilerin sosyal bilgiler dersi ödevlerine ilişkin tutumlarının ölçülmesi bir ölçek geliştirme çalışması, Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, DİNÇ ERKAN, Eski ve yeni ortaöğretim tarih programının amaç ve içerik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
 • Ulusal Hakemli 2011, DİNÇ ERKAN,ERDİL MEHMET,KEÇE MURAT, Uşak üniversitesi öğrencilerinin tarihi ve kültürel eserler hakkındaki ilgi ve farkındalıklarının ince, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, DİNÇ ERKAN,DOĞAN YASİN, İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretim programı ve uygulanması hakkında öğretmen görüşleri, Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, DİNÇ ERKAN, Etkili tarih öğretimi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, DİNÇ ERKAN, Can history be a bridge to get Turkey closer to Europe The possibility of an inclusion of the European dimension in Turkish history Curriculum, International Journal of Historical Teaching Learning and Research
 • Ulusal Hakemli 2007, DOĞAN YASİN,DİNÇ ERKAN, Birinci elden tarih kaynaklarının sosyal bilgiler ve tarih derslerinde internet üzerinden kullanımı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere den uygulama örnekleri, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, DİNÇ ERKAN, Changes in the Turkish history curriculum and the place of European history, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, DİNÇ ERKAN, Tarih öğretmen adayı öğretmen ve eğitimcilerinin mevcut lise tarih müfredat programı ve tarih öğretiminin amaçları hakkındaki görüşleri, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, TORUN İSHAK,KAPLAN MUHİTTİN,ERGÜLEN AHMET,DİNÇ ERKAN, İlköğretim ve lise öğrencilerinin sosyo ekonomik profili Niğde ili örneği, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2004, DİNÇ ERKAN, The ınfluence of politics on history teaching a comparison of Turkish and English Welsh education systems, Zeitschrift für Türkeistudien
 • 30.10.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,SEZER ADEM,ÜZTEMUR SERVET,İNEL YUSUF, Ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi, Tam metin bildiri
 • 28.04.2017, Uluslararası, V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,ACUN AYŞE, Sosyal Bilgiler Dersinde Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma ile İlgili Konuların Öğretiminde Güncel Olayların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Özet bildiri
 • 28.04.2016, Uluslararası, Kutü’l-Amâre Zaferi’nin 100. YılıMünasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu’, DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET SUNA,TOSİK DİNÇ FADİME, Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesi ve Kutü l Amare Zaferi nin Ortaokul Lise ve Üniversite Düzeyinde Okutulan Ders Kitaplarına Yansımaları, Tam metin bildiri
 • 28.04.2016, Uluslararası, V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,ÇETİN ŞEFİKA, İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Algılarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 28.04.2016, Uluslararası, V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bazı Temel Sosyal Bilim Derslerine İlişkin Görüşleri İle Akademik Branş Memnuniyetleri, Özet bildiri
 • 28.04.2016, Uluslararası, V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, AKŞİT İBRAHİM,DİNÇ ERKAN, Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Eylem Araştırması Potansiyel katkı zorluk ve fırsatlar, Özet bildiri
 • 28.04.2016, Uluslararası, V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,KOLUMAN SERKAN, Sosyal Bilgiler Anabilim Dallarında Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Çalışma Konularındaki Eğilimleri, Özet bildiri
 • 26.10.2017, Uluslararası, Uluslararası Manisa Sempozyumu: Şehzade II: Mehmet ve Manisa’nın Tarihi-Kültürü-Ekonomisi, DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET, Müzeler ve tarihi mekânlarda Manisa’nın tarihi ve kültürel özelliklerinin öğretimi., Tam metin bildiri
 • 23.04.2015, Uluslararası, IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,DERE İLKER, Sözlü Tarihin Bir Öğrenme Yöntemi Olarak Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanılması, Özet bildiri
 • 23.04.2015, Uluslararası, IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,AKŞİT İBRAHİM, Sosyal Bilgiler Dersinde İskân Kavramının Öğretimi Üzerine Bir Eylem Araştırması, Özet bildiri
 • 23.04.2015, Uluslararası, IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,KOLUMAN SERKAN, Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Bir Çalışma Sosyal Bilgiler Eğitimcilerinin Ders İşleme Süreçlerine İlişkin Görüşleri, Özet bildiri
 • 23.04.2015, Uluslararası, IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,SERVET SUNA ÜZTEMUR, Afiş ve Poster Çalışmalarıyla Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Farkındalıkları ve Sosyal Katılım Becerilerinin Geliştirilmesi, Özet bildiri
 • 21.04.2016, Ulusal, 25. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, DİNÇ ERKAN,AKŞİT İBRAHİM, Sosyal Bilgiler Dersinde Devlet ve Değer Kavramlarının Öğretimi Üzerine Bir Eylem Araştırması, Özet bildiri
 • 16.06.2010, Uluslararası, I. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, KEÇE MURAT,DİNÇ ERKAN, Öğretmen Adaylarının Tarihi veKültürel eserler Hakkındaki İlgi ve Farkındalıklarının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 10.05.2018, Uluslararası, 5. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET, Tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarihsel bakış açısı edinme becerileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkilerin incelenmesi., Özet bildiri
 • 07.10.2009, Ulusal, IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, KEÇE MURAT,DİNÇ ERKAN, İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Okuryazarlık Durumlarının Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 06.07.2004, Ulusal, XIII. Ulusal EğitimBilimleri Kurultayı., DİNÇ ERKAN, Tarih Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Eğitimcilerinin Mevcut Lise Tarih MüfredatProgramı ve Tarih Öğretiminin Amaçları hakkındaki Görüşleri, Özet bildiri
 • 06.07.2004, Ulusal, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, DİNÇ ERKAN, Siyasal düşünce ve uygulamaların tarih öğretimine etkisi: Türkiye veİngiltere ekseninde bir karşılaştırma denemesi, Özet bildiri
 • 05.11.2015, Ulusal, II. Ulusal (Ulusararası Katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi, DİNÇ ERKAN,SERVET SUNA ÜZTEMÜR, Ortaokul 8 sınıf öğrencilerinin demokratik değer algılarının karikatürler aracılığıyla belirlenmesi, Özet bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,AKŞİT İBRAHİM, Sınıf öğretmenlerinin taslak sosyal bilgiler ve insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersleri öğretim programları hakkındaki görüşleri., Özet bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL,ÜZTEMUR SERVET, Yer Temelli Eğitim Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarındaki Yansımaları, Özet bildiri
 • 01.09.2016, Uluslararası, 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 2016, DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET SUNA, Öğretmen Adaylarının Tarih Algısı, Özet bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, DİNÇ ERKAN, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, 2019, Pegem Akademi, 978-605-241-728-7
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET, Geçmişten Günümüze Manisa: Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi - Kültürü - Ekonomisi Cilt III, 2018, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, 978-975-8628-77-3 (3.c)
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET, Nitel Verileri Yorumlama, 2018, Pegem Akademi, 978-1-4462-9543-4
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, DİNÇ ERKAN,ULUÇINAR UFUK, Nitel Verileri Yorumlama, 2018, Pegem Akademi, 978-1-4462-9543-4
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF, Nitel Verileri Yorumlama, 2018, Pegem Akademi, 978-1-4462-9543-4
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, DİNÇ ERKAN, Nitel Verileri Yorumlama, 2018, Pegem Akademi, 978-1-4462-9543-4
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, DİNÇ ERKAN, Nitel Verileri Yorumlama, 2018, Pegem Akademi, 978-1-4462-9543-4
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, ULUÇINAR UFUK,DİNÇ ERKAN, Nitel Verileri Yorumlama, 2018, Pegem Akademi, 978-1-4462-9543-4
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, DİNÇ ERKAN, Nitel Verileri Yorumlama, 2018, Pegem Akademi, 978-1-4462-9543-4
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, DİNÇ ERKAN, Nitel Verileri Yorumlama, 2018, Pegem Akademi, 978-1-4462-9543-4
 • Ulusal 2012, Ders Kitabı, DİNÇ ERKAN, Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, 2012, Pegem Akademi, 978-605-364-231-2
 • Ulusal 2010, Ders Kitabı, DİNÇ ERKAN, Tarih nasıl öğretilir Tarih öğretmenleri için özel öğretim yöntemleri, 2010, Yeni İnsan Yayınevi,
 • Ulusal 2010, Ders Kitabı, DİNÇ ERKAN, Tarih nasıl öğretilir tarih öğretmenleri için özel öğretim yöntemleri, 2010, Yeni İnsan Yayınevi,
 • Uluslararası 2008, Bilimsel Kitap, DİNÇ ERKAN, 21.Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi, 2008, Yeni İnsan Yayınevi,
MilliEğitim , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Sosyal Bilimler Eğitimi
 • 1999

  1426 sayılı Kanuna göre yurtdışı lisansüstü eğitim bursu

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI