UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ERHAN BOZKURT

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2000 - 2004

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2008

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  6. sınıf matematik öğretim programında çoklu zekâ kuramına dayalı öğrenme yönteminin uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri
 • Doktora

  2010 - 2015

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM (DR)
  DERS ARAŞTIRMASI MODELİ BAĞLAMINDA ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK GRUP TEMELLİ ÖZ-DÜZENLEMELERİNİN İNCELENMESİ
 • KPDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 83
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • MYO/Yüksekokul Müdürü

  2018 -

 • Uluslararası Hakemli 2018, BOZKURT ERHAN,YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF, Middle school mathematics teachers’ reflection activities in the context of lesson study, International Journal of Instruction
 • Ulusal Hakemli 2018, BOZKURT ERHAN,YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF, Mesleki gelişimde işbirlikçi bir yaklaşım: Ders araştırması, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, BOZKURT ERHAN,YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF, Ders araştırması yürütmüş bir grup ortaokul matematik öğretmeninden yansımalar, International Online Journal of Educational Sciences
 • Ulusal Hakemli 2015, ÇİFTÇİ ŞERİFE KOZA,AKDAL PINAR,BOZKURT ERHAN, Ortaokul matematik öğretmenlerinin materyal ve materyal kullanımına ilişkin görüşleri, Eğitimde Politika Analizi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, BİRGİN OSMAN,BOZKURT ERHAN,GÜREL RAMAZAN,DURU ADEM, The effect of computer assisted instruction on 7th grade students achievement and attitudes towards mathematics The case of the subject vertical circular cylinder, Croatian Journal of Education
 • Ulusal Hakemli 2008, BOZKURT ERHAN,YENİLMEZ KÜRŞAT, Altıncı sınıf matematik öğretim programında çoklu zekâ kuramına dayalı öğrenme yönteminin uygulanma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, YENİLMEZ KÜRŞAT,BOZKURT ERHAN, Matematik eğitiminde çoklu zeka kuramına yönelik öğretmen düşünceleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 28.09.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education, BOZKURT ERHAN,Dülger Melike,Çil Tuğba,Özkaya Firdevs, Staj Danışmanı: Ortaokul matematik öğretmenlerinden yansımalar, Özet bildiri
 • 27.06.2012, Ulusal, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, GÜREL RAMAZAN,BOZKURT ERHAN,YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF, İlköğretim 8 sınıf öğrencilerinin matematik öz yeterlik kalibrasyonlarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 26.09.2019, Uluslararası, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, BİRGİN OSMAN,KÜÇÜKAKIN GONCA,BOZKURT ERHAN, Investigation of the relationship between computer game addiction levels and mathematics achievements of secondary school students, Özet bildiri
 • 24.05.2012, Ulusal, XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, IŞIKLI MESUT,BOZKURT ERHAN,BİRGİN OSMAN, Fatih projesi bağlamında sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji destekli eğitime yönelik özyeterlik algılarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education, BİRGİN OSMAN,AKÇAKIN VEYSEL,BOZKURT ERHAN, Ortaokul öğrencilerinin Van Hiele geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 22.08.2017, Uluslararası, European Conference on Educational Research (ECER), YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF,GÜREL RAMAZAN,YILDIZ PINAR,BOZKURT ERHAN, Beginning teachers’ regulation of instructional practices, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26th International Conference on Educational Scienses, BOZKURT ERHAN,YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF, Stratejik öğretim planlaması: Bir matematik ders araştırması örneği, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26th International Conference on Educational Scienses, BOZKURT ERHAN,YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF, Bir matematik ders araştırması grubunun öğretime yönelik yansıtma faaliyetleri, Özet bildiri
 • 16.08.2015, Uluslararası, International Symposium on Elementary Mathematics Teaching, YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF,BOZKURT ERHAN,AKDAL PINAR,GÜREL RAMAZAN, Teacher regulation of instructional practices A case study with a novice teacher, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. Education Research and Teacher Education (ERTE) Congress, BOZKURT ERHAN,YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF, Bir ortaokul matematik ders araştırması grubunun sınıf içi etkileşim faaliyetleri, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. Education Research and Teacher Education, BOZKURT ERHAN,Çil Tuğba,Dülger Melike,Özkaya Firdevs, Ortaokul matematik öğretmenlerinin staj eğitimine ilişkin algıları, Özet bildiri
 • 11.09.2014, Ulusal, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF,BOZKURT ERHAN,GÜREL RAMAZAN,AKDAL PINAR, Göreve yeni başlayan ortaokul matematik öğretmenlerinin öğretim faaliyetlerine yönelik hazırlık süreçlerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. International Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT ERHAN,YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF, Bir ortaokul matematik ders araştırması grubunun öğretim görevlerine yönelik hedef belirlemeleri, Özet bildiri
 • 08.06.2015, Uluslararası, 2nd Eurasian Educational Research Congress, YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF,GÜREL RAMAZAN,BOZKURT ERHAN,AKDAL PINAR, Göreve Yeni Başlayan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Nedensel Yüklemeleri, Özet bildiri
 • 08.06.2013, Uluslararası, V. International Congress of Educational Research, Nurhayat Gürel,GÜREL RAMAZAN,BOZKURT ERHAN, Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen öz yeterlik inançları ile matematik öğretimine yönelik öz yeterlik inançlarının incelenmesi, Tam metin bildiri
 • 06.06.2013, Uluslararası, V. International Congress of Educational Research, AKDAL PINAR,ÇİFTÇİ ŞERİFE KOZA,BOZKURT ERHAN, Primary mathematics teachers perceptions of the materials and use of materials, Özet bildiri
 • 04.10.2018, Ulusal, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BOZKURT ERHAN,Özkaya Firdevs,Dülger Melike,Çil Tuğba, Ortaokul matematik öğretmenlerinin staj eğitimine ilişkin algısı, Özet bildiri
 • 03.09.2014, Uluslararası, 6th Biennial Meeting of European Association for Research on Learning and Instruction, YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF,AKDAL PINAR,BOZKURT ERHAN,GÜREL RAMAZAN, Beginning teachers metacognition for teaching middle school mathematics, Özet bildiri
 • 03.02.2011, Uluslararası, III. World Conference on Educational Sciences, DURU ADEM,PEKER MURAT,BOZKURT ERHAN,AKGÜN LEVENT,BAYRAKDAR ZEYNEP, Pre service primary school teachers preference of the problem solving strategies for word problems, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, YETKİN ÖZDEMİR İFFET ELİF,AKDAL PINAR,BOZKURT ERHAN,GÜREL RAMAZAN, Öz düzenleme Öğrenmeden öğretime öz düzenleme davranışlarının gelişimi stratejiler ve öneriler, 2014, Nobel, 978·605·133·917·7
International Journal of Human Sciences , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Turkish Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Eğitimde Kuram ve Uygulama , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
İlköğretim Online (elektronik) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
 • 8-15. yy Türk İslam Dünyası Matematik Bilginleri Sergisi

  27.12.2017 - 30.12.2017

  Düzenleyenler : Osman Birgin, Özer Çetin, Adem Duru, Erhan Bozkurt, Önder Düz
  UŞAK